Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Розділ 1. Туризм як соціокультурний феномен

1.1. Соціокультурні явища і феномени: сутнісні ознаки 1.2. Соціокультурні характеристики туризму 1.1. Соціокультурні явища і феномени: сутнісні ознаки Засвоївши зміст цього розділу, ви будете знати і вміти: O проаналізувати основні визначення туризму; O визначити

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – 1.1. Соціокультурні явища і феномени: сутнісні ознаки

1.1. Соціокультурні явища і феномени: сутнісні ознаки 1.2. Соціокультурні характеристики туризму 1.1. Соціокультурні явища і феномени: сутнісні ознаки Засвоївши зміст цього розділу, ви будете знати і вміти: O проаналізувати основні визначення туризму; O визначити

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Основні характеристики соціальних феноменів

1.1. Соціокультурні явища і феномени: сутнісні ознаки 1.2. Соціокультурні характеристики туризму 1.1. Соціокультурні явища і феномени: сутнісні ознаки Засвоївши зміст цього розділу, ви будете знати і вміти: O проаналізувати основні визначення туризму; O визначити

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – 1.2. Соціокультурні характеристики туризму

Термінологічний дискурс У сучасних соціологічних джерелах соціокультурні характеристики туризму зустрічаються не в цілісному, систематизованому вигляді, а у вигляді розпорошених фрагментів, представлених у різних наукових джерелах з проблем туризму. При цьому аналіз цих фрагментів доцільно

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Термінологічний дискурс

Термінологічний дискурс У сучасних соціологічних джерелах соціокультурні характеристики туризму зустрічаються не в цілісному, систематизованому вигляді, а у вигляді розпорошених фрагментів, представлених у різних наукових джерелах з проблем туризму. При цьому аналіз цих фрагментів доцільно

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Класифікаційний дискурс

Зазвичай класифікація розглядається в науці і соціальній практиці як розподіл предметів будь-якого виду на класи за найбільш суттєвими ознаками, притаманними предметам даного виду і соціальних форм спілкування. Це спроба визначити такі соціальні структури (суспільство,

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Структура туризму

В сучасній туризмології існують різні підходи до структуралі-зацїі туризму. Так, Джон Уокер Пропонує структуру, що включає чотири основні групи компонентів (табл. 1.1): 1) подорожі (круїзи, автобуси, літаки, авто, залізниця); 2) проживання (готелі та мотелі,

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Розділ 2. Людина в сфері туризму

2.1. Турист: визначення та соціально-демографічні характеристики 2.2. Людина В туристичній сфері: типи, статуси і ролі 2.1. Турист: визначення та соціально-демографічні характеристики Засвоївши зміст цього розділу, ви будете знати і вміти: O давати визначення поняття

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – 2.1. Турист: визначення та соціально-демографічні характеристики

2.1. Турист: визначення та соціально-демографічні характеристики 2.2. Людина В туристичній сфері: типи, статуси і ролі 2.1. Турист: визначення та соціально-демографічні характеристики Засвоївши зміст цього розділу, ви будете знати і вміти: O давати визначення поняття

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Поняття “турист”

2.1. Турист: визначення та соціально-демографічні характеристики 2.2. Людина В туристичній сфері: типи, статуси і ролі 2.1. Турист: визначення та соціально-демографічні характеристики Засвоївши зміст цього розділу, ви будете знати і вміти: O давати визначення поняття

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – 2.2. Людина в туристичній сфері: типи, статуси і ролі

Структура особистості Поняття “структура особистості” Зазвичай позначає сукупність статусно-рольових характеристик людини. В сучасних соціологічних джерелах окреслились два підходи до аналізу соціологічної структури особистості – нормативний і функціональний. Суть Нормативного підходу Полягає в тому, що

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Структура особистості

Структура особистості Поняття “структура особистості” Зазвичай позначає сукупність статусно-рольових характеристик людини. В сучасних соціологічних джерелах окреслились два підходи до аналізу соціологічної структури особистості – нормативний і функціональний. Суть Нормативного підходу Полягає в тому, що

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Види статусу

Структура особистості Поняття “структура особистості” Зазвичай позначає сукупність статусно-рольових характеристик людини. В сучасних соціологічних джерелах окреслились два підходи до аналізу соціологічної структури особистості – нормативний і функціональний. Суть Нормативного підходу Полягає в тому, що

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Соціальна роль

Виходячи із соціального статусу, людина як член суспільства виконує, ту чи іншу роль. Соціальна роль визначається як нормативний зразок поведінки індивіда, що займає певну соціальну позицію (у суспільстві, групі, організації) і виконує відповідні функції.

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Спрямованість особистості

Виходячи із соціального статусу, людина як член суспільства виконує, ту чи іншу роль. Соціальна роль визначається як нормативний зразок поведінки індивіда, що займає певну соціальну позицію (у суспільстві, групі, організації) і виконує відповідні функції.

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Розділ 3. Туристична поведінка

3.1. Поведінка людини: соціологічний дискурс 3.2. Туристична поведінка з позицій плюралістичного підходу 3.3. Системно-структурний підхід до розуміння туристичної поведінки людини 3.4. Модель туристичної поведінки 3.1. Поведінка людини: соціологічний дискурс Засвоївши матеріал цього розділу, ви

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – 3.1. Поведінка людини: соціологічний дискурс

3.1. Поведінка людини: соціологічний дискурс 3.2. Туристична поведінка з позицій плюралістичного підходу 3.3. Системно-структурний підхід до розуміння туристичної поведінки людини 3.4. Модель туристичної поведінки 3.1. Поведінка людини: соціологічний дискурс Засвоївши матеріал цього розділу, ви

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Соціальна поведінка людини

3.1. Поведінка людини: соціологічний дискурс 3.2. Туристична поведінка з позицій плюралістичного підходу 3.3. Системно-структурний підхід до розуміння туристичної поведінки людини 3.4. Модель туристичної поведінки 3.1. Поведінка людини: соціологічний дискурс Засвоївши матеріал цього розділу, ви

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Соціологічні погляди на поведінку людини

3.1. Поведінка людини: соціологічний дискурс 3.2. Туристична поведінка з позицій плюралістичного підходу 3.3. Системно-структурний підхід до розуміння туристичної поведінки людини 3.4. Модель туристичної поведінки 3.1. Поведінка людини: соціологічний дискурс Засвоївши матеріал цього розділу, ви

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – 3.2. Туристична поведінка з позицій плюралістичного підходу

Плюралістичні теорії, На відміну від розглянутих раніше моністичних, виходять з основного положення, що пояснити поведінку людини можна лише за допомогою багатьох умов і факторів. Справді, людина є матеріальною масою і через це підпорядковується законам

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Умови, що визначають поведінку людини

Плюралістичні теорії, На відміну від розглянутих раніше моністичних, виходять з основного положення, що пояснити поведінку людини можна лише за допомогою багатьох умов і факторів. Справді, людина є матеріальною масою і через це підпорядковується законам

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Основні біологічні фактори туристичної поведінки

Наступним розрядом сил – подразників, що визначають поведінку людей, зокрема туристичну, розглянемо Біологічні сили чи фактори. До біологічних належать усі умови, які зберігають життя організму (а людина є одним з них), дані разом з

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – 3.3. Системно-структурний підхід до розуміння туристичної поведінки людини

В основу такого підходу покладено розглянуту раніше концепцію людини як багаторівневої живої системи, що як структурні елементи містить п’ять основних рівнів: структурний, функціональний, психічний, свідомий і поведінково-діяльнісний. Звернемо увагу, що автором цієї концепції (І

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Потреби туриста

Слід зазначити, що в сучасній туризмології поняття “потреби туриста” набули визнання і досить широкого вжитку. Зокрема, Дж. Уокер, Визначаючи потреби, що спонукають людину відправитися в подорож, посилається на всі п’ять типів модельних потреб за

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Мотиви туризму

Процес усвідомлення людиною потреби та виникнення відповідних мотивів до дій визначається як мотивація. Зокрема, Туристська мотивація – сукупність спонукань і стимулів, що змушують людину реалізувати свої рекреаційні й інші потреби за допомогою туризму. Туристська

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – 3.4. Модель туристичної поведінки

В сучасній соціології для пояснення і пізнання складних соціальних фактів, явищ, до яких відноситься і поведінка людини, використовують метод соціального моделювання. Зокрема, В. І. Добреньков ІА. І. Кравченко Характеризують модель поведінки як складне соціокультурне

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Теорії щодо поведінки людини-туриста

Частина з цих теорій описує найбільш загальні закономірності та механізми людської поведінки. Дві з таких теорій (І7. Сорокіна та І. Хоміча) Ми частково розглядали в підрозділах 3.2 та 3.3. 1. Плюралістична теорія поведінки людини

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Розділ 4. Туристична діяльність

4.1. Туристична діяльність 4.2. Структура та функції туристичної діяльності 4.3. Класифікація туристичної діяльності 4.1. Туристична діяльність Засвоївши зміст цього розділу, ви зможете знати і вміти: O дати визначення поняття “туристична діяльність”; O охарактеризувати родові

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – 4.1. Туристична діяльність

4.1. Туристична діяльність 4.2. Структура та функції туристичної діяльності 4.3. Класифікація туристичної діяльності 4.1. Туристична діяльність Засвоївши зміст цього розділу, ви зможете знати і вміти: O дати визначення поняття “туристична діяльність”; O охарактеризувати родові

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Соціальна активність

За енциклопедичними виданнями, поняття “соціальна активність” – це фундаментальна категорія, якою послуговуються для розробок і висвітлення багатьох проблем соціальної діяльності та поведінки людей, соціальних груп, інститутів, суспільства. Як бачимо, соціальна активність є об’єднуючим поняттям

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Людська діяльність

За енциклопедичними виданнями, поняття “соціальна активність” – це фундаментальна категорія, якою послуговуються для розробок і висвітлення багатьох проблем соціальної діяльності та поведінки людей, соціальних груп, інститутів, суспільства. Як бачимо, соціальна активність є об’єднуючим поняттям

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Туристична діяльність

За аналогією, поодиноке відвідування людиною туристичної агенції є придбання або замовлення туристичної путівки ще не є туристичною діяльністю. Це лише окрема дія. Туристичною діяльністю Можливо визнати тільки послідовний ланцюжок дій з організації туристичних подорожей,

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – 4.2. Структура та функції туристичної діяльності

Соціальний механізм туристичної діяльності Туристична діяльність як процес, що здійснюється у просторі і часі, має певну протяжність і певні часові рамки протікання, а також певні складові елементи спеціального механізму здійснення туристичної діяльності. До основних

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Соціальний механізм туристичної діяльності

Соціальний механізм туристичної діяльності Туристична діяльність як процес, що здійснюється у просторі і часі, має певну протяжність і певні часові рамки протікання, а також певні складові елементи спеціального механізму здійснення туристичної діяльності. До основних

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Природні та соціальні потреби

Соціальний механізм туристичної діяльності Туристична діяльність як процес, що здійснюється у просторі і часі, має певну протяжність і певні часові рамки протікання, а також певні складові елементи спеціального механізму здійснення туристичної діяльності. До основних

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Стимули туристичної діяльності

Стимули туристичної діяльності, На відміну від мотивів, є зовнішнім спонуканням до трудової активності в сфері туризму. Поняття “стимулювання праці” В соціологічній літературі вживається як в широкому, так і вузькому розумінні. У Широкому значенні Цього

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Функції туристичної діяльності

Стимули туристичної діяльності, На відміну від мотивів, є зовнішнім спонуканням до трудової активності в сфері туризму. Поняття “стимулювання праці” В соціологічній літературі вживається як в широкому, так і вузькому розумінні. У Широкому значенні Цього

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – 4.3. Класифікація туристичної діяльності

Класифікація туристичної діяльності Передбачає диференціацію її за певними ознаками і методологічними засадами. Найбільш загальним методологічним підходом до класифікації туристичної діяльності доцільно вибрати підхід до Морфологічного аналізу діяльності, Здійснений М. С. Каганом. На його думку,

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Економічна діяльність

Як відомо, орієнтація на результат завжди співвідноситься з кількістю і якістю витрат людських ресурсів. Крім того, праця завжди зумовлена системою соціальних норм і правил, які визначають рольову структуру трудової поведінки, у тому числі й

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Форми трудової діяльності

Характерологічні форми трудової діяльності Залежать від зовнішнього прояву тих чи інших особистісних властивостей працівника, виступають їхньою (явною чи неявною) проекцією на зовнішнє оточення. Діапазон такого прояву різноманітний. Це може бути явно виражена поведінкова проекція

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Розділ 5. Інституціональні характеристики туризму

5.1. Туризм як соціальний інститут: видові ознаки 5.2. Туризм як господарчий і культурний соціальний інститут 5.1. Туризм як соціальний інститут: видові ознаки Засвоївши матеріал цього розділу, ви будете знати і вміти: O визначати поняття

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – 5.1. Туризм як соціальний інститут: видові ознаки

5.1. Туризм як соціальний інститут: видові ознаки 5.2. Туризм як господарчий і культурний соціальний інститут 5.1. Туризм як соціальний інститут: видові ознаки Засвоївши матеріал цього розділу, ви будете знати і вміти: O визначати поняття

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Соціальний інститут туризму

5.1. Туризм як соціальний інститут: видові ознаки 5.2. Туризм як господарчий і культурний соціальний інститут 5.1. Туризм як соціальний інститут: видові ознаки Засвоївши матеріал цього розділу, ви будете знати і вміти: O визначати поняття

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Функції соціального інституту

Переходячи до розгляду функцій соціального інституту, слід зазначити, що саме функціональну складову його основного компонента Я. Щепанський вважав найважливішою для розуміння соціального інституту. “Значущість впливу та інститутів, – наголошував він, – грунтується на двох

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – 5.2. Туризм як господарчий і культурний соціальний інститут

Видові ознаки соціального інституту Виявлення наявності у соціального феномена туризму видових ознак соціального інституту дає підстави для визнання його соціальним інститутом, тобто для внесення до класу явищ, яким ці родові ознаки притаманні. Однак місце

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Видові ознаки соціального інституту

Видові ознаки соціального інституту Виявлення наявності у соціального феномена туризму видових ознак соціального інституту дає підстави для визнання його соціальним інститутом, тобто для внесення до класу явищ, яким ці родові ознаки притаманні. Однак місце

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Сфери діяльності соціального інституту

Видові ознаки соціального інституту Виявлення наявності у соціального феномена туризму видових ознак соціального інституту дає підстави для визнання його соціальним інститутом, тобто для внесення до класу явищ, яким ці родові ознаки притаманні. Однак місце

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Інститут культури

Аналіз соціологічних джерел засвідчує увагу до дослідження інституту культури та його структурних елементів. Так Н. О. Победа До спеціальних інститутів культури, що організують виробництво духовних цінностей відносить науку, літературу, театр та ін., а до

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Економічні соціальні інститути

Аналіз соціологічних джерел засвідчує увагу до дослідження інституту культури та його структурних елементів. Так Н. О. Победа До спеціальних інститутів культури, що організують виробництво духовних цінностей відносить науку, літературу, театр та ін., а до

Сучасні різновиди туризму – Кляп М. П. – Інститут виробництва

Інститут виробництва Здійснює організацію праці та управління трудовою діяльністю, спираючись на систему організаційно-управлінських соціальних організацій і структур. До засобів реалізації мети належать засоби виробництва – фабрики, заводи, науково-дослідні і проектні інститути та установи. Ознаки