Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – МОДУЛЬ 1. ВСТУП. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

1.1. ВСТУП § 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ КУРСУ “СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА” Предметом вивчення курсу “Сучасна українська літературна мова” для студентів є сучасна українська літературна мова. Завдання курсу – поглибити знання про сучасну українську літературну

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – 1.1. ВСТУП

1.1. ВСТУП § 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ КУРСУ “СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА” Предметом вивчення курсу “Сучасна українська літературна мова” для студентів є сучасна українська літературна мова. Завдання курсу – поглибити знання про сучасну українську літературну

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ КУРСУ “СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА”

1.1. ВСТУП § 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ КУРСУ “СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА” Предметом вивчення курсу “Сучасна українська літературна мова” для студентів є сучасна українська літературна мова. Завдання курсу – поглибити знання про сучасну українську літературну

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 2. УКРАЇНСЬКА МОВА – НАЦІОНАЛЬНА МОВА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

1.1. ВСТУП § 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ КУРСУ “СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА” Предметом вивчення курсу “Сучасна українська літературна мова” для студентів є сучасна українська літературна мова. Завдання курсу – поглибити знання про сучасну українську літературну

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 3. ПОНЯТТЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Українська національна мова існує: А) у вищій формі загальнонародної мови – сучасній українській літературній мові; Б) у нижчих формах загальнонародної мови – її територіальних діалектах. Літературна мова – це унормована, відшліфована форма загальнонародної мови,

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 4. МОВНА НОРМА

Українська національна мова існує: А) у вищій формі загальнонародної мови – сучасній українській літературній мові; Б) у нижчих формах загальнонародної мови – її територіальних діалектах. Літературна мова – це унормована, відшліфована форма загальнонародної мови,

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 5. ОСНОВНІ СТИЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Користуючись мовою в своєму повсякденному житті, люди залежно від потреби вдаються до різних мовних засобів. Відповідь на практичному занятті відрізняється від виступу на зборах. Коли учень пише твір, він старанніше добирає слова та будує

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 6. МОВА Й МОВЛЕННЯ

Користуючись мовою в своєму повсякденному житті, люди залежно від потреби вдаються до різних мовних засобів. Відповідь на практичному занятті відрізняється від виступу на зборах. Коли учень пише твір, він старанніше добирає слова та будує

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – 1.2. ГРАФІКА

§ 7. ПОНЯТТЯ ГРАФІКИ Графіка – це система усіх писемних та друкованих знаків, за допомоги яких передається усне мовлення. Основу графіки української мови становлять літери (букви). Літера – “писемний або друкований графічний знак у

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 7. ПОНЯТТЯ ГРАФІКИ

§ 7. ПОНЯТТЯ ГРАФІКИ Графіка – це система усіх писемних та друкованих знаків, за допомоги яких передається усне мовлення. Основу графіки української мови становлять літери (букви). Літера – “писемний або друкований графічний знак у

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 8. СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ БУКВАМИ УКРАЇНСЬКОГО АЛФАВІТУ І ЗВУКАМИ

§ 7. ПОНЯТТЯ ГРАФІКИ Графіка – це система усіх писемних та друкованих знаків, за допомоги яких передається усне мовлення. Основу графіки української мови становлять літери (букви). Літера – “писемний або друкований графічний знак у

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – 1.3. ОРФОГРАФІЯ

§ 7. ПОНЯТТЯ ГРАФІКИ Графіка – це система усіх писемних та друкованих знаків, за допомоги яких передається усне мовлення. Основу графіки української мови становлять літери (букви). Літера – “писемний або друкований графічний знак у

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 9. ОРФОГРАФІЯ. ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ

§ 7. ПОНЯТТЯ ГРАФІКИ Графіка – це система усіх писемних та друкованих знаків, за допомоги яких передається усне мовлення. Основу графіки української мови становлять літери (букви). Літера – “писемний або друкований графічний знак у

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 10. ВЖИВАННЯ ЗНАКА М’ЯКШЕННЯ

Найуживанішим графічним знаком для позначення на письмі м’яких приголосних звуків є знак м’якшення (ь). Це – єдина літера української абетки, що самостійно не позначає звука. Знак м’якшення завжди вживається після букв, що позначають приголосні

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 11. ВЖИВАНИЯ АПОСТРОФА

Найуживанішим графічним знаком для позначення на письмі м’яких приголосних звуків є знак м’якшення (ь). Це – єдина літера української абетки, що самостійно не позначає звука. Знак м’якшення завжди вживається після букв, що позначають приголосні

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 12. ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ

Найуживанішим графічним знаком для позначення на письмі м’яких приголосних звуків є знак м’якшення (ь). Це – єдина літера української абетки, що самостійно не позначає звука. Знак м’якшення завжди вживається після букв, що позначають приголосні

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 13. ПРАВОПИС ВЛАСНИХ НАЗВ

І. Власні імена З великої літери пишуться: 1. Індивідуальні імена людей, по батькові, прізвища, псевдоніми, прізвиська, назви дійових осіб у казках, байках, драматичних творах, клички тварин, власні імена міфічних істот: Микола Якович Олійник, Леся

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 14. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ

Складні іменники пишуться разом або через дефіс. Разом пишуться: 1. Складні іменники, утворені з двох основ зі сполучними голосними о (після твердих приголосних, зокрема шиплячих), е (після м’яких приголосних), є (після основ на Й

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 15. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

Складні іменники пишуться разом або через дефіс. Разом пишуться: 1. Складні іменники, утворені з двох основ зі сполучними голосними о (після твердих приголосних, зокрема шиплячих), е (після м’яких приголосних), є (після основ на Й

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 16. ПРАВОПИС ЗАЙМЕННИКІВ

1. Прийменники із займенниками пишуться окремо: До нас, у мене, з ким-небудь, ні до кого. 2. У прийменникових сполуках прийменник ставиться між часткою і займенником, розділяючи їх. Частка, прийменник і займенник у таких випадках

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 17. ПРАВОПИС ПРИСЛІВНИКІВ

1. Прийменники із займенниками пишуться окремо: До нас, у мене, з ким-небудь, ні до кого. 2. У прийменникових сполуках прийменник ставиться між часткою і займенником, розділяючи їх. Частка, прийменник і займенник у таких випадках

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 18. ПРАВОПИС ПРИЙМЕННИКІВ

1. Прийменники із займенниками пишуться окремо: До нас, у мене, з ким-небудь, ні до кого. 2. У прийменникових сполуках прийменник ставиться між часткою і займенником, розділяючи їх. Частка, прийменник і займенник у таких випадках

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 19. ПРАВОПИС СПОЛУЧНИКІВ

1. Складні сполучники, утворені від інших частин мови, пишуться разом: адже, зате, начебто, отож, ніж, аніж, якщо, якби, мовбито, немовби, наче, начеб, начебто, ніби, нібито, тобто, притому. Примітка. Сполучники проте, зате, притому, причому, тож,

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 20. ПРАВОПИС ЧАСТОК

1. Складні сполучники, утворені від інших частин мови, пишуться разом: адже, зате, начебто, отож, ніж, аніж, якщо, якби, мовбито, немовби, наче, начеб, начебто, ніби, нібито, тобто, притому. Примітка. Сполучники проте, зате, притому, причому, тож,

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 21. ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

1. Складні сполучники, утворені від інших частин мови, пишуться разом: адже, зате, начебто, отож, ніж, аніж, якщо, якби, мовбито, немовби, наче, начеб, начебто, ніби, нібито, тобто, притому. Примітка. Сполучники проте, зате, притому, причому, тож,

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 22. ПРАВОПИС ПРІЗВИЩ І ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ СЛОВ’ЯНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ

1. Складні сполучники, утворені від інших частин мови, пишуться разом: адже, зате, начебто, отож, ніж, аніж, якщо, якби, мовбито, немовби, наче, начеб, начебто, ніби, нібито, тобто, притому. Примітка. Сполучники проте, зате, притому, причому, тож,

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – МОДУЛЬ 2. ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ

2.1. ФОНЕТИКА § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ФОНЕТИКИ Фонетика – це розділ мовознавства, в якому вивчається звукова система мовлення. Отже, предметом вивчення фонетики є звуки мовлення: їх природа, сполучуваність, закономірні зміни звуків у мовному

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – 2.1. ФОНЕТИКА

2.1. ФОНЕТИКА § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ФОНЕТИКИ Фонетика – це розділ мовознавства, в якому вивчається звукова система мовлення. Отже, предметом вивчення фонетики є звуки мовлення: їх природа, сполучуваність, закономірні зміни звуків у мовному

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ФОНЕТИКИ

2.1. ФОНЕТИКА § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ФОНЕТИКИ Фонетика – це розділ мовознавства, в якому вивчається звукова система мовлення. Отже, предметом вивчення фонетики є звуки мовлення: їх природа, сполучуваність, закономірні зміни звуків у мовному

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ МОВНИХ ЗВУКІВ

2.1. ФОНЕТИКА § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ФОНЕТИКИ Фонетика – це розділ мовознавства, в якому вивчається звукова система мовлення. Отже, предметом вивчення фонетики є звуки мовлення: їх природа, сполучуваність, закономірні зміни звуків у мовному

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 3. ГОЛОСНІ ТА ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

2.1. ФОНЕТИКА § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ФОНЕТИКИ Фонетика – це розділ мовознавства, в якому вивчається звукова система мовлення. Отже, предметом вивчення фонетики є звуки мовлення: їх природа, сполучуваність, закономірні зміни звуків у мовному

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 4. СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

У випадках словотворення та словозміни в українській мові часто виникає збіг кількох приголосних звуків, що утруднює їх вимову. У процесі мовлення відбувається спрощення, тобто один із приголосних випадає. У переважній більшості слів спрощення приголосних

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 5. ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

У випадках словотворення та словозміни в українській мові часто виникає збіг кількох приголосних звуків, що утруднює їх вимову. У процесі мовлення відбувається спрощення, тобто один із приголосних випадає. У переважній більшості слів спрощення приголосних

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 6. ФОНЕТИЧНА ТРАНСКРИПЦІЯ

Фонетична транскрипція – графічна фіксація всіх мовних звуків, що реально вимовляються у потоці мовлення (точний запис звуків). Вона грунтується на таких вимогах: 1) кожна літера позначає один і той самий звук; 2) кожен звук

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 7. СКЛАД. УКРАЇНСЬКИЙ СКЛАДОПОДІЛ

Фонетична транскрипція – графічна фіксація всіх мовних звуків, що реально вимовляються у потоці мовлення (точний запис звуків). Вона грунтується на таких вимогах: 1) кожна літера позначає один і той самий звук; 2) кожен звук

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 8. НАГОЛОС

Наголос – це виокремлення одного зі складів слова засобом посилення голосу. Якщо в слові є два або більше складів, то один з них вимовляється з більшою силою і зростає його тривалість. Звук і склад,

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 9. ПОНЯТТЯ ПРО ФОНЕМУ

Наголос – це виокремлення одного зі складів слова засобом посилення голосу. Якщо в слові є два або більше складів, то один з них вимовляється з більшою силою і зростає його тривалість. Звук і склад,

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 10. ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ ФОНЕМ

Наголос – це виокремлення одного зі складів слова засобом посилення голосу. Якщо в слові є два або більше складів, то один з них вимовляється з більшою силою і зростає його тривалість. Звук і склад,

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 11. ЧЕРГУВАННЯ /О/ ТА /Е/ З ФОНЕМНИМ НУЛЕМ

До новіших чергувань, що є найпродуктивнішими, належить чергування /о/ та /е/ з /о/. Воно відбувається як у словозміні, так і у словотворенні. Це чергування властиве всім східнослов’янським мовам і пов’язане із занепадом зредукованих ь,

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 12. ЧЕРГУВАННЯ /О/, /Е/ З /І/

До новіших чергувань, що є найпродуктивнішими, належить чергування /о/ та /е/ з /о/. Воно відбувається як у словозміні, так і у словотворенні. Це чергування властиве всім східнослов’янським мовам і пов’язане із занепадом зредукованих ь,

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 13. ЧЕРГУВАННЯ /Е/-/0/ ПІСЛЯ ШИПЛЯЧИХ ТА /Й/

До новіших чергувань, що є найпродуктивнішими, належить чергування /о/ та /е/ з /о/. Воно відбувається як у словозміні, так і у словотворенні. Це чергування властиве всім східнослов’янським мовам і пов’язане із занепадом зредукованих ь,

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 14. ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ ФОНЕМ

До новіших чергувань, що є найпродуктивнішими, належить чергування /о/ та /е/ з /о/. Воно відбувається як у словозміні, так і у словотворенні. Це чергування властиве всім східнослов’янським мовам і пов’язане із занепадом зредукованих ь,

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 15. ЧЕРГУВАННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

До новіших чергувань, що є найпродуктивнішими, належить чергування /о/ та /е/ з /о/. Воно відбувається як у словозміні, так і у словотворенні. Це чергування властиве всім східнослов’янським мовам і пов’язане із занепадом зредукованих ь,

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – 2.2. ОРФОЕПІЯ

§ 16. ОРФОЕПІЯ І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ Орфоепія – це розділ науки про мову, що вивчає систему норм літературної вимови. Предметом вивчення орфоепії є: O звукові особливості мовлення (усне мовлення розглядається не загалом, а тільки

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 16. ОРФОЕПІЯ І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

§ 16. ОРФОЕПІЯ І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ Орфоепія – це розділ науки про мову, що вивчає систему норм літературної вимови. Предметом вивчення орфоепії є: O звукові особливості мовлення (усне мовлення розглядається не загалом, а тільки

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – МОДУЛЬ 3. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ

3.1. ЛЕКСИКОЛОГІЯ § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЛЕКСИКОЛОГІЇ Лексикологія – розділ мовознавства, що вивчає словниковий склад мови (лексику). Термін “лексика” охоплює всю сукупність слів і їх значень, що функціонують у мові. Лексикологія вивчає словниковий

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – 3.1. ЛЕКСИКОЛОГІЯ

3.1. ЛЕКСИКОЛОГІЯ § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЛЕКСИКОЛОГІЇ Лексикологія – розділ мовознавства, що вивчає словниковий склад мови (лексику). Термін “лексика” охоплює всю сукупність слів і їх значень, що функціонують у мові. Лексикологія вивчає словниковий

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЛЕКСИКОЛОГІЇ

3.1. ЛЕКСИКОЛОГІЯ § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЛЕКСИКОЛОГІЇ Лексикологія – розділ мовознавства, що вивчає словниковий склад мови (лексику). Термін “лексика” охоплює всю сукупність слів і їх значень, що функціонують у мові. Лексикологія вивчає словниковий

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 2. СЛОВО ЯК МОВНА ОДИНИЦЯ

3.1. ЛЕКСИКОЛОГІЯ § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЛЕКСИКОЛОГІЇ Лексикологія – розділ мовознавства, що вивчає словниковий склад мови (лексику). Термін “лексика” охоплює всю сукупність слів і їх значень, що функціонують у мові. Лексикологія вивчає словниковий

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 3. ОМОНІМИ

Від багатозначності треба чітко відмежовувати омонімію. Омоніми – це слова, однокові або подібні за звучанням, але різні за лексичним значенням. Наприклад, балка – яр з положистими схилами і балка – дерев’яний чи металевий брус