Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 42. ЧАСТКИ

Частки – це службові слова, які надають словам, словосполученням і реченням додаткових семантичних відтінків або служать для творення слів та їх форм: Як Же тут гарно, як же тут тихо, в таку годину забудеш лихо (Л. Українка); На щастя, на долю, на все дороге нам до болю хай Зозулі віщують літа і збувається наша мета (М. Ткач).

За виконуваними функціями частки поділяються на: формотворчі, словотворчі, модальні.

Формотворчі частки Хай, нехай, би (б) утворюють граматичні форми наказового та умовного способів: Хай Не розбудить смутку телефон, нехай печаль не зрушиться листами, хай буде легко… (Л. Костенко); Розказав би про те лихо, та чи то ж повірять! (Т. Шевченко).

Частки най-, як-, що – використовують для творення найвищого ступеня порівняння прикметників та прислівників: найкращий, якнайкращий, щонайкращий.

Словотвірні частки Будь-, – небудь, казна-, хтозна-, – сь, аби-, де-, не-, ні-, – би, – б утворюють слова з новим значенням і виступають лише в складі слова: Будь-хто, хто-небудь, казна-де, хтозна-хто, хтось, абищо, дехто, ніякий, мовби, немовби.

Модальні частки можуть надавати: а) різних смислових відтінків окремим словам і б) виражати відношення мовця до змісту висловлення. Відповідно серед перших виділяють:

А) вказівні (ось, осьде, он, онде, от, оце): Аж справді йде весна. Ось стала біля ставу. Всміхнулася ясна і кинула купаву (О. Олесь);

Б) підсилювальні (і, й, та, навіть, аж, таки, уже, ж, бо, ой): Голос криниці – чого ж ти замовк (Л. Костенко);

В) обмежувально-видільні (тільки, лише, лиш, хоч, хоча, навіть, уже): Лише перед світанком противника вдалось-таки зломити (О. Гончар);

Г) означальні (якраз, саме, точно, дійсно, власне, майже, ледве): Пошана до слова у народі виховувалася з дитинства. Засуджувалося всяке лихослів ‘я, особливо прокльони. Вважалося, майже Завжди здійснюються батьківські прокльони, через те діти боялися прогнівити батьків (3 журналу).

Частки, що виражають ставлення мовця до висловлюваного, поділяються на:

А) власне модальні, які вносять у висловлення впевненість або сумніви, припущення (мов, мабуть, ледве чи, мовби, навряд чи): Галя, Мов не чула… (Панас Мирний);

Б) стверджувальні (так, еге ж, атож, аякже, авжеж): Авжеж, Такий у нас ведеться звичай (Леся Українка);

В) заперечні (не, ні, ані): Не любов, не примха й не пригода, ще не всьому зватися дано! Ще не завжди у глибоких водах відшукаєш непорушне дно (О. Теліга); Слово чесного бійця – ні Краю, ні кінця (І. Вирган);

Г) модально-вольові (хай, нехай, бодай, ну, давай): Хай Слово чесне грім кує (А. Малишко);

Д) питальні (невже, чи, хіба, що за): Хіба Не чуєте, про що вітри шепочуть і як з зітханнями зливається їх сміх… Хіба не чуєте, як голуби туркочуть, як краплі котяться і падають із стріх (О. Олесь).

§ 43. ВИГУК

Вигуки – це слова, які служать для вираження різних емоцій, почуттів, не називаючи їх.

Вигуки не належать ні до самостійних, ні до службових частин мови. Вони не називають предметів, ознак чи дій і не виконують службових функцій, а лише виражають почуття: О, Які були великі зорі, як синіло й склилось навкруги (М. Рильський); Ох, Якби тільки можна, то я б сама те горе одвернула! (Леся Українка).

За походженням вигуки поділяються на первинні (не похідні) і вторинні (похідні). Первинні вигуки не співвідносяться з іншими частинами мови, вони утворені з одного, двох чи кількох звуків: А! о! ей! ой! тю! фе! о! пхе! ану! люлі! Вторинні вигуки утворилися з інших частин мови, найчастіше повнозначних: Матінко! непе! жах! страх! дурниці! лишенько! біда! рятуйте! геть! годі!

За значенням вигуки поділяються на емоційні та вигуки, які виражають різні волевиявлення людини (спонукальні).

Емоційні вигуки виражають різні почуття: радість, здивування, горе, сум, захоплення, жаль, рішучість, сумнів, похвалу, переляк, зневагу, незадоволення, обурення (ой! ах! ов-ва! ого! еге!)

Другу групу вигуків становлять вигуки, які передають Різні волевиявлення людини (спонукальні): наказ (геть! годі! цить! марш! гайда! гей! соб! цабе!); оклик, звертання, бажання, привернути чиюсь увагу (ей! алло! гей! гов! агей!); спонукання до дії (ану, ну, нумо).

До вигуків належать також слова, словосполучення, що виражають привітання, подяку, прощання, вибачення (вигуки етикету): Добрий день! На добраніч! Дякую! Вибачте! Будь ласка!

Близькими до вигуків є звуконаслідувальні слова, за допомоги яких відтворюються звуки живої й неживої природи – шум вітру, води, гуркіт грому, сигнали-тварин, птахів: Тук-тук, хлюп-хлюп, му-у, бух-бух.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 42. ЧАСТКИ