Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 2. ТИРЕ НА МІСЦІ ПРОПУЩЕНОГО ЧЛЕНА

7.1. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ
§ 1. ТИРЕ МІЖ ПІДМЕТОМ І ПРИСУДКОМ

Між підметом і присудком ставиться тире:

1. Якщо головні члени речення виражені іменниками в називному відмінку, кількісним числівником або неозначеною формою дієслова, а дієслово-зв’язка в теперішньому часі відсутня: Печаль моя – ріка без переправи. На тому боці спогади живуть (Л. Костенко); П’ять на п ‘ять – двадцять п’ять; Вік прожити – не ниву пройти гомінливу (А. Малишко); Яке то щастя – свій народу світлі бачити! (Д. Павличко).

2. Якщо перед присудком, вираженим іменником чи неозначеною формою дієслова, вживаються вказівні частки це, то, ось, значить: Національна честь – це зірка провідна (О. Олесь); Лиш боротись – значить жить (І. Франко).

Тире не ставиться:

1. Якщо підмет або присудок виражаються займенником, прикметником, дієприкметником, порядковим числівником: Він, уже немолода людина, в нього лишається вже зовсім мало сил (З газ.); У справедливих армій доля завжди прекрасна (О. Гончар); Семикласники перші на спортивних змаганнях.

2. Якщо присудок має порівняльне значення і до його складу входять частки Як, ніби, мов, неначе, що: В чужих краях і хліб неначе вата (М. Тарнавський).

3. Якщо перед присудком стоїть заперечна частка Не: “Літопис Самовидця” не тільки важливе джерело для вивчення Істрії України, а й основа для пізніше творених літописів (М. Слабошпицький).

4. Якщо між головними членами стоїть вставне слово, прислівник або частка,* Ялина також дерево хвойне; Книга ця, безумовно, рідкість.

Проте для інтонаційного та стилістичного виділення присудка перед ним у таких випадках може ставитися тире: Там господиня – Як калина… її дочки – як панночка (Щедрівка); Стиль “Історії України” І. Хоткевича – живий та нестандартний (Журнал); Він – уособлення чесності, хоробрості, вірності обов ‘язку (М. Слабошпицький).

Речення, в яких іменні складені присудки мають форму порівняння треба відрізняти від речень з порівняльними зворотами, які означають підмет або присудок. Пор.: А тільки Дніпро там – як море (Р. Іваненко); Пливли хмарини, немов перлини… (П. Тичина).

Порівняльні звороти відокремлюються комами, на відміну від присудків-порівняннь, які, залежно від інтонації, відділяються або не відділяються від підмета тире.

Отже, між підметом і присудком ставиться тільки тире. Присудок від підмета не відділяється комою.

§ 2. ТИРЕ НА МІСЦІ ПРОПУЩЕНОГО ЧЛЕНА

1. Тире ставиться в неповному реченні на місці пропущеного присудка: Сталь гартується в огні, а людина – у труді (Н. тв.); Щастя має ноги, а біда – Роги (Н. тв.).

2. Якщо пропущено інший член речення, то тире може ставитись або не ставитись залежно від паузи: Вчення в щастіукрашає, а в нещасті – Утішає (Н. тв:);

3. Тире не ставиться в еліптичних реченнях, якщо немає спеціальної паузи: За поворотом станція. Обрій у хмаринах (В. Чумак).

§ 3. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У РЕЧЕННЯХ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

І. Однорідні члени речення, не з’єднані сполучниками

Між однорідними членами, не з’єднаними сполучниками, ставиться кома: Мить спогадів, відрад, ясного супокою, як рідко ми в житті зливаємось з тобою (С. Фомін).

Кома не ставиться, якщо:

А) два дієслова в однаковій формі вказують на дію та її мету: Піди купи хліба;

Б) між двома однаковими словами стоїть заперечна частка Не: Ти гукай не гукай, а літа не почують (Б. Олійник).

П. Однорідні члени речення, з’єднані одиничними сполучниками

Кома ставиться завжди перед протиставними сполучниками: У світі є не тільки добро, а й зло (В. Сухомл инський); Тече вода в синє море, та не витікає (Т. Шевченко).

Перед єднальними й розділовими сполучниками, вжитими один раз, кома не ставиться: Коли між батьком і між сином стоїть невидима стіна, на очі тоскно і Полинно сльоза накочує сумна (В. Крищенко); Він мав років десять чи дванадцять,

III. Однорідні члени речення, з’єднані повторюваними сполучниками

І. Кома ставиться між однорідними членами речення, з’єднаними повторюваними сполучниками. В промінні місячнім, як морі, втонули ниви, і луги, і темні праліси, і гори; Безмежна тиша навкруги – ні голосу, ні шуму… На все навіяли сніги якусь глибоку думу (З тв. О. Олеся).

2. Якщо частина однорідних членів поєднана інтонаційно, а частина – за допомоги повторюваних сполучників, то кома ставиться між усіма однорідними членами: В підземній глибині, в морях, і під водою, і на вершинах гір, і в хащах лісових, уранці, вніч, удень, вечірньою порою, і в селах, і в містах звучить мені твій сміх (В. Сосюра).

3. Якщо однорідні члени речення з’єднані сполучниками попарно, то кома ставиться між кожною парою: Народність і патріотизм, гуманізм і правдолюбство, краса і велич поезій Шевченка глибоко увійшли в наше сьогоднішнє життя (3 журн.).

І. Кома не ставиться перед першим повторюваним сполучником, якщо з нього починається перелік: Моє щастя – Вітчизни простори, оповиті і сонцем, і хмелем, й зерном (М. Стельмах).

2. Якщо повторюваний сполучник І з’єднує різні однорідні члени, то к о м а перед ним не ставиться: Щовечора перед спочинком і вдосвіта мама запалювала біля божнички лампадку і молилася до святого покутя… (В. Скуратівський).

3. Якщо однорідні члени речення з’єднані повторюваними сполучниками і становлять тісну смислову єдність, то к о м а між ними не ставиться: шяіен/ се, ні туди ні сюди, ні риба ні м ‘ясо, ні світ ні зоря, ні кінця ні краю, ні вдень ні вночі, ні пуху ні пера, ні живий ні мертвий: Попідтинню сіромаха і днює й ночує (Т. Шевченко).

IV. Однорідні члени речення, з’єднані парними сполучниками

Між однорідними членами речення, з’єднаними парними сполучниками як… так, не тільки… а й (але й), хоч… але (та), не стільки… скільки, не так… як та ін. кома ставиться лише перед другою частиною: Людина мас бути не тільки здоровою, а й Гарною (В. Сухомлинський) .

Тире і крапка з комою між однорідними членами

1. Тире між однорідними членами речення ставиться, якщо:

А) однорідні члени речення, не з’єднані сполучниками, різко протиставляються: Ми засіваємо житейське море і не на день минущий – На віки (Б. Олійник);

Б) наступний однорідний член (присудок) виражає швидку зміну дій, уточнення, наслідок, причину дії, пояснення: Зміцнів Київ, оновилася й Софія – одягла тільки нову одежу, яка відповідала смакам та уподобанням нового часу (В. Шевчук).

2. Крапка з Комою між однорідними членами ставиться тоді, коли однорідні члени поширені, особливо коли в їх складі є свої розділові знаки: Віє вітер з поля на долину, над водою гне з вербою червону калину; на калині одиноке гніздечко гойдає (Т. Шевченко).

Розділові знаки при узагальнювальних словах

Двокрапка ставиться:

1) після узагальнювального слова перед однорідними членами речення: Цвітуть сади, неначе густим молоком облиті всі фруктові дерева: вишні, сливи, черешні, груші (О. Копиленко); 2) перед однорідними членами, коли відсутнє узагальнювальне слово, але слово, до якого відносяться однорідні члени, має на собі логічний наголос: На титульній сторінці книжки вміщують: назву видавництва, місце і рік видання (З журн.);

3) після слів Як-от, а саме, наприклад, які стоять після узагальнювального слова: Учителі-словесники використовують різні технічні засоби, а соме: кодоскоп, програвач, магнітофон, кінопроектор (З підруч.).

Тире ставиться:

1) перед узагальнювальним словом, що стоїть після однорідних членів речення: Луки, гори, пишні сади – все зелене й принишкле (О. Гончар);

2) якщо однорідними членами, що стоять після узагальнювального слова, речення не закінчується, то після них ставиться тире, а перед ними двокрапка: Тут все: і повітря, і тиша, і дерева – сповнене такої сили, що й сам мимоволі стаєш сильнішим (3 газ.).

Примітка. Іноді замість двокрапки після узагальнювального слова можна ставити тире. У таких випадках однорідні члени мають характер побіжного зауваження: / Яке це щастя, що сьогодні ми можемо в будь-який час-уранці, опівдні, увечері – зайти до магазину і вибрати на свій смак високу білу паляницю чи духмяний “бородинський”, апетитний “український” або приправлену родзинками пухку здобу (Журнал).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 2. ТИРЕ НА МІСЦІ ПРОПУЩЕНОГО ЧЛЕНА