Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 13. ПРАВОПИС ВЛАСНИХ НАЗВ

І. Власні імена З великої літери пишуться:

1. Індивідуальні імена людей, по батькові, прізвища, псевдоніми, прізвиська, назви дійових осіб у казках, байках, драматичних творах, клички тварин, власні імена міфічних істот: Микола Якович Олійник, Леся Українка, Нечуй-Левицький, Мавка, Тополя, Венера, Дід Мороз, корова Зірка.

2. Прізвища людей, уживані в загальному значенні, якщо вони не перейшли в загальні назви, тобто не втратили свого індивідуального значення: Там слава й труд і мудрість троєкрата ще вродять нам Шевченка і Сократа (Мал.)o

З малої літери пишуться:

1. Імена та прізвища людей, які втратили значення власних назв і стали загальними назвами людей і предметів: Рентген (апарат), френч (одяг), Меценат, донжуан, дизель (двигун).

2. Назви народів, племен, назви людей за національною ознакою та за місцем проживання: араби, африканці, українець, росіянка, киянин, львів яни.

3. Родові назви міфологічних істот (ангел, муза, титан); назви груп тварин, навіть якщо вони походять від індивідуальних кличок (каштан-ки), а також назви порід тварин (бульдог, вівчарка, пінчер).

II. Прикметники, утворені від індивідуальних назв Присвійні прикметники пишуться:

1. З великої літери, якщо вони утворені від власних назв осіб, кличок тварин, назв міфічних істот за допомоги суфіксів – ів (-їв),-ин (-ін): Шевченків “Заповіт”, Софїїні зошити, Перунів гнів.

Примітка. Такі прикметники пишуться з малої літери, якщо виступають у складі стійких фразеологічних сполук і наукових терміиів: Ахіллесова п’ята, прокрустове ложе, базедова хвороба.

2. З малої літери пишуться прикметники, утворені від власних імен людей за допомоги суфіксів – івськ, – евськ (-свськ), – инськ, – інськ (-їнськ): шевченківська лірика, бальзаківська проза.

Примітка. Якщо ці прикметники входять до складу назв, що мають значення “імені когось”, “пам’яті когось”, то вони пишуться з великої літери: Шевченківська стипендія.

3. З великої літери пишуться прикметники, що утворені від географічних назв і входять до складених назв: Харківський тракторний завод, Попільнянська загальноосвітня школа № 2.

4. З малої літери пишуться прикметники, які означають місце об’єкта: Дніпровські кручі, київські парки.

Ш. Назви держав, адміністративно-територіальні назви 1. Усі слова пишуться з великої літери у назвах держав та автономних адміністративно-територіальних одиниць: Китайська Народна Республіка, Республіка Болгарія, Соціалістична Республіка В’єтнам, Франція.

2. У назвах груп, об’єднань або союзів держав з великої літери пишуться всі слова, крім родових найменувань: Закавказькі республіки, Волконські країни, Організація Об ‘єднаних Націй.

3. У назвах автономних областей та округів, а також країв, областей, районів з великої літери пишеться лише перше слово: Ненецький автономний округ, Краснодарський край, Чернігівська область, Шевченківський район м. Києва, Сквирський район.

IV. Назва установ, організацій, підприємств, партій, творчих спілок і колективів

1. З великої літери пишеться кожне слово у назвах найвищих державних органів: Верховна Рада України. За цим правилом пишуться також назви найвищих державних органів інших країн: Сейм Польської Республіки.

2. Тільки перше слово і власні імена пишуться з великої літери у таких складних назвах:

А) центральних установ та організацій, міністерств, їхніх головних управлінь: Національний банк України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Головне пасажирське управління Міністерства транспорту України;

Б) установ місцевого значення: Чернігівська міська адміністрація, Вінницька обласна рада профспілок, Бородянський відділ освіти Київської області;

В) академій, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, музеїв, театрів, кінотеатрів, парків культури й відпочинку, в інших назвах закладів культурно-побутового призначення: Національна академія наук України, Київський міжнародний університет цівільної авіації, Львівський краєзнавчий музей, Палац спорту, Центральний парк культури і відпочинку м. Києва, Палац культури “Україна”, Київський будинок мод;

Г) підприємств, установ, культурних та освітніх закладів: Центральна наукова бібліотека НАН України імені В. І. Вернадського, Київський театр оперети, Київське виробниче об ‘єднання “Каштан”;

Примітка. Назви частин, відділів, секторів, інших підрозділів установ, організацій пишуться з малої літери: відділ методики початкового навчання, планово-економічний відділ Київської міськдержадміністрацїі.

Г) партій, міжнародних і закордонних центральних професійних та громадських організацій: Партія демократичного відродження, Міжнародна організація праці, Всесвітня федерація демократичної молоді.

За цим правилом пишуться назви шляхів, залізниць, каналів: Одеська автострада, Південно-Західна залізниця.

Поширюється воно і на написания назв архітектурних пам’яток, храмів: Золоті ворота, Софійський собор, Києво-Печерський заповідник, Петропавловська фортеця.

V. Назви історичних епох і подій, знаменних дат

З великої літери пишеться:

А) перше слово і всі власні імена в назвах історичних епох і подій, знаменних дат: Велика Вітчизняна війна, Полтавська битва, Паризька комуна, День космонавтики, але: День Перемоги;

Б) назви релігійних свят і постів: Благовіщення, Великдень, Івана Купала, Петра й Павла, Покрова, Різдво, Теплого Олексія, Пилипівка, Петрівка, Великий піст.

Примітка. Назви історичних подій, епох, війн, геологічних періодів, які стали загальними, пишуться з м а л о ї літери: Громадянська війна, середні віки, палеозойська ера.

VI. Назви посад, звань, титулів З великої літери пишуться назви найвищих урядових посад: Президент України, Голова Верховної Ради України, Генеральний прокурор України.

З малої літери пишуться:

А) назви інших посад, звань, учених ступенів: Президент, декан, ректор, академік, народний артист України, доцент кафедри педагогіки, кандидат наук, ректор Київського інженерно-будівельного інституту;

Б) назви найвищих державних посад у зарубіжних країнах: Президент США, прем ‘єр-міністр Великої Британії. В офіційних документах такі слова пишуться з великої літери;

В) назви титулів, рангів, чинів: Граф, імператор, князь, король, принц, шах, барон Мюнхгаузен, Турецький шах.

VII. Назви конференцій, конгресів, найважливіших документів, пам’яток старовини, творів мистецтва 1.3 великої літери пишеться перше слово і власні імена у назвах конференцій, конгресів, найважливіших документів державних закладів, пам’яток старовини, творів мистецтва: Празька конференція, Статут ООН, Державний бюджет України, Дев ‘ята симфонія Бетховена, Конгрес демократичних сил України.

Примітка. У назвах з’їздів слово з’їзд пишеться з малої літери, а порядковий номер з’їзду, якшо його записують словами, з в е л и к о ї: Другий з’їзд народних депутатів України.

2. У назвах художніх творів, наукових праць, газет, журналів, історичних пам’яток, кінофільмів, спектаклів перше слово треба писати з великої літери і всю назву брати в лапки: Твір Пантелеймона Куліша ” Чорна рада”, газета “Вечірній Київ”, пам ‘ятка періоду Київської Русі “Слово о полку Ігоревім”.

Це правило поширюється і на правопис назв виробів, продуктів тощо: торт “Київський”, хліб “Український”, цукерки “Вечірній Київ”, цигарки “Космос”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Сучасна українська літературна мова – Шевчук С. В. – § 13. ПРАВОПИС ВЛАСНИХ НАЗВ