Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – МОДУЛЬ 1

1. Необхідність страхового захисту як важливого засобу економічної безпеки Необхідність страхового захисту має кілька аспектів: природний, економічний, соціальний, юридичний, міжнародний. З позицій природних інтересів суспільства та окремих його громадян, страхування виникло як засіб збереження

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 1. Необхідність страхового захисту як важливого засобу економічної безпеки

1. Необхідність страхового захисту як важливого засобу економічної безпеки Необхідність страхового захисту має кілька аспектів: природний, економічний, соціальний, юридичний, міжнародний. З позицій природних інтересів суспільства та окремих його громадян, страхування виникло як засіб збереження

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 2. Страхові фонди як матеріальна основа страхового захисту та його форми

Якщо враховувати тлумачення “фонду” як ресурси, запаси, нагромадження, то страховий фонд – це сукупність виділених та зарезервованих запасів матеріальних благ, що призначенні для здійснення страхового захисту (не тільки компенсації, а й подолання наслідків реалізації

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 3. Самострахування, його джерела меж доцільного застосування

Перевага самострахування полягає в тому, що воно допомагає оперативно відшкодовувати невеликі збитки. Крім того, не потрібно платити на сторону страхові премії, які мають не лише відшкодувати збитки, заподіяні страховим випадком, а й покрити витрати

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 4. Виникнення та етапи розвитку страхування

Перевага самострахування полягає в тому, що воно допомагає оперативно відшкодовувати невеликі збитки. Крім того, не потрібно платити на сторону страхові премії, які мають не лише відшкодувати збитки, заподіяні страховим випадком, а й покрити витрати

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 5. Сутність страхування та його місце в системі грошових відносин

Аналіз опублікованих визначень поняття “страхування” показує, що кожне з них уточнює або доповнює попередні, залишаючи без змін їхню основу. Офіційне тлумачення цього терміна в Україні наведено в Законі “Про страхування”: “Страхування – це вид

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 6. Загальні та специфічні риси економічних категорій – страхування, кредиту та фінансів

Страхування, кредит і фінанси – це споріднені економічні категорії. Всі вони являють собою різновид грошових відносин, у ході яких відбувається рух грошових коштів від одних суб’єктів ринку до інших, тобто здійснюється акумулювання і перерозподіл

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 7. Функції страхування

Страхування, кредит і фінанси – це споріднені економічні категорії. Всі вони являють собою різновид грошових відносин, у ході яких відбувається рух грошових коштів від одних суб’єктів ринку до інших, тобто здійснюється акумулювання і перерозподіл

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – Ризикована функція страхування

Страхування, кредит і фінанси – це споріднені економічні категорії. Всі вони являють собою різновид грошових відносин, у ході яких відбувається рух грошових коштів від одних суб’єктів ринку до інших, тобто здійснюється акумулювання і перерозподіл

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – Функція створення і використання страхових резервів (фондів)

Страхування, кредит і фінанси – це споріднені економічні категорії. Всі вони являють собою різновид грошових відносин, у ході яких відбувається рух грошових коштів від одних суб’єктів ринку до інших, тобто здійснюється акумулювання і перерозподіл

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – Превентивна функція

Страхування, кредит і фінанси – це споріднені економічні категорії. Всі вони являють собою різновид грошових відносин, у ході яких відбувається рух грошових коштів від одних суб’єктів ринку до інших, тобто здійснюється акумулювання і перерозподіл

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 8. Принципи страхування

Страхування грунтується на певних специфічних принципах. Розглянемо їх. Конкурентність – усім страхувальникам і страховикам держава гарантує вільний вибір видів страхування та рівні можливості у здійсненні діяльності, водночас створюються сприятливі умови для розвитку страхування, щоб

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – Максимальна сумлінність

Страхування грунтується на певних специфічних принципах. Розглянемо їх. Конкурентність – усім страхувальникам і страховикам держава гарантує вільний вибір видів страхування та рівні можливості у здійсненні діяльності, водночас створюються сприятливі умови для розвитку страхування, щоб

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – Суброгація

Страхування грунтується на певних специфічних принципах. Розглянемо їх. Конкурентність – усім страхувальникам і страховикам держава гарантує вільний вибір видів страхування та рівні можливості у здійсненні діяльності, водночас створюються сприятливі умови для розвитку страхування, щоб

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – Контрибуція

Страхування грунтується на певних специфічних принципах. Розглянемо їх. Конкурентність – усім страхувальникам і страховикам держава гарантує вільний вибір видів страхування та рівні можливості у здійсненні діяльності, водночас створюються сприятливі умови для розвитку страхування, щоб

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – Диверсифікація

Страхування грунтується на певних специфічних принципах. Розглянемо їх. Конкурентність – усім страхувальникам і страховикам держава гарантує вільний вибір видів страхування та рівні можливості у здійсненні діяльності, водночас створюються сприятливі умови для розвитку страхування, щоб

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 9. Сфери застосування страхування

Особисте страхування Це обов’язкові види страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Страхування від нещасних випадків на транспорті, військовослужбовців та працівників ризикових професій. Добровільне індивідуальне й колективне страхування від нещасних випадків. Медичне страхування. Суб’єкти

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – Особисте страхування

Особисте страхування Це обов’язкові види страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Страхування від нещасних випадків на транспорті, військовослужбовців та працівників ризикових професій. Добровільне індивідуальне й колективне страхування від нещасних випадків. Медичне страхування. Суб’єкти

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – Страхування майна

Особисте страхування Це обов’язкові види страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Страхування від нещасних випадків на транспорті, військовослужбовців та працівників ризикових професій. Добровільне індивідуальне й колективне страхування від нещасних випадків. Медичне страхування. Суб’єкти

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – Страхування відповідальності

Особисте страхування Це обов’язкові види страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Страхування від нещасних випадків на транспорті, військовослужбовців та працівників ризикових професій. Добровільне індивідуальне й колективне страхування від нещасних випадків. Медичне страхування. Суб’єкти

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 10. Роль страхування в розвитку ринкової економіки

В умовах формування приватної власності не можна централізовано в наказовому порядку керувати розміщенням фінансових ресурсів. Таке керування – справа окремого власника, причому діє він згідно зі своїми інтересами, що постійно коригуються ситуацією на ринках

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 11. Поняття про класифікацію. Її наукове та практичне значення

Поняття “класифікація” походить від латинського classis – розряд, клас. Латинський корінь визначає “квінтесенцію” цього поняття, його найістотніше, найсуттєвіше значення: поділ предметів певної сукупності за спільними ознаками з утворенням системи класів цієї сукупності. Отже, під

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 12. Ознаки класифікації

Поняття “класифікація” походить від латинського classis – розряд, клас. Латинський корінь визначає “квінтесенцію” цього поняття, його найістотніше, найсуттєвіше значення: поділ предметів певної сукупності за спільними ознаками з утворенням системи класів цієї сукупності. Отже, під

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 13. Класифікація страхування за об’єктами. Визначення галузей та видів страхування

Класифікацію за об’єктами з виокремленням галузей, підгалузей і видів страхування можна вважати класичним підходом у теорії та практиці вітчизняного страхування. Вона є найбільш звичною для національних страховиків і дуже важливою з теоретичного погляду. Закон

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 14. Системи страхового забезпечення

Класифікацію за об’єктами з виокремленням галузей, підгалузей і видів страхування можна вважати класичним підходом у теорії та практиці вітчизняного страхування. Вона є найбільш звичною для національних страховиків і дуже важливою з теоретичного погляду. Закон

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 15. Класифікація за родом небезпек

Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів Небезпека – це негативна властивість матерії, яка проявляється у здатності її завдавати шкоди певним елементам Всесвіту, потенційне джерело шкоди. Якщо йдеться про небезпеку для людини, то це

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 16. Форми проведення страхування. Принципи добровільного обов’язкового страхування

Страхування буває обов’язкове і добровільне. Обов’язкову форму страхування вирізняють такі принципи: 1. Обов’язкове страхування встановлюється законом, відповідно до якого страховик зобов’язаний застрахувати певні об’єкти, а страхувальники – вносити належні страхові платежі. Закон звичайно передбачає:

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 17. Визначення обов’язкових видів страхування Законом України “Про страхування”

В Україні здійснюють такі види обов’язкового страхування: 1) медичне страхування; 2) особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 18. Класифікація за статусом страхувальника

Іноді існує потреба у класифікації за формою організації (юридичним статусом) страховика. Така класифікація використовується переважно з метою забезпечення державного регулювання страхової діяльності (видача ліцензій, ведення державного реєстру страхових компаній тощо), контролю за страховиками, аналізу

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 19. Класифікація страхування за спеціалізацією страховика

Іноді існує потреба у класифікації за формою організації (юридичним статусом) страховика. Така класифікація використовується переважно з метою забезпечення державного регулювання страхової діяльності (видача ліцензій, ведення державного реєстру страхових компаній тощо), контролю за страховиками, аналізу

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 20. Поняття про ризик

Поняття про ризик пов’язується з усвідомленням небезпеки, загрози, ненадійності, невизначеності, непевності, випадковості, збитку. На думку дослідників, термін “ризик” походить від латинського слова “гєбєсшіі” – скеля або небезпека зіткнення з нею. Протягом тривалого часу поняття

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 21. Основні характеристики ризику

Характеристика ризику – завершальний етап оцінки ризику, на якому узагальнюються дані попередніх етапів і пов’язаних з ними невизначеностей з метою обгрунтування висновків і рекомендацій, необхідних для управління ризиком. Об’єктивна необхідність дослідження та вивчення сукупного

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 22. Визначення страхового ризику та його ознаки

Характеристика ризику – завершальний етап оцінки ризику, на якому узагальнюються дані попередніх етапів і пов’язаних з ними невизначеностей з метою обгрунтування висновків і рекомендацій, необхідних для управління ризиком. Об’єктивна необхідність дослідження та вивчення сукупного

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 23. Класифікація ризиків у різних видах страхування

Класифікація ризиків суб’єкта господарювання на основі критеріїв визначення центрів формування ризиків наведена в табл. 1. Таблиця 1 Класифікаційна сукупність ризиків підприємства Критерій Види ризиків Фактори формування Підконтроль-ність підприємству (за Г. Марковіцем) Системний ризик Ризик,

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 24. Методи оцінювання ризику

Класифікація ризиків суб’єкта господарювання на основі критеріїв визначення центрів формування ризиків наведена в табл. 1. Таблиця 1 Класифікаційна сукупність ризиків підприємства Критерій Види ризиків Фактори формування Підконтроль-ність підприємству (за Г. Марковіцем) Системний ризик Ризик,

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 25. Управління ризиком у страхуванні

Протягом багатьох років суспільно-господарською практикою вироблено методи і форми ефективної протидії ризикам та ліквідації їхніх негативних наслідків. Водночас відчувалася потреба системного підходу до вибору форм протидії ризикам як детермінантів їхньої оптимізації. Логічна послідовність у

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 26. Визначення ціни ризику в страхуванні

Ціна страхового ризику та інших витрат, адекватних грошовому виразу обов’язків страховика по укладанню договору страхування, називається тарифною ставкою. Страховий тариф – брутто-ставка у вартісному виразі або у відсотках з одиниці страхової суми. До складу

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 27. Структура страхового тарифу

Ціна страхового ризику та інших витрат, адекватних грошовому виразу обов’язків страховика по укладанню договору страхування, називається тарифною ставкою. Страховий тариф – брутто-ставка у вартісному виразі або у відсотках з одиниці страхової суми. До складу

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 28. Поняття про страховий ринок, умови його формування розвитку

Взаємодія сторін що до укладання страхових угод і досягнень результативності страхових операцій відбувається на страховому ринку. Об’єктивною передумовою існування страхового ринку є наявність користувачів (замовників) страхової послуги, мають безпосередній страхової інтерес і виконавців, здатних

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 29. Структура страхового ринку залежно від критерію, покладеного в основу його класифікації

Страховий ринок – частина фінансового ринку, де об’єктом купівлі-продажу виступає страховий захист, формуються попит і пропозиція на нього. Головною функцією страхового ринку є акумуляція та розподіл страхового фонду з метою страхового захисту суспільства. Об’єктивна

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 30. Учасники страхового ринку та взаємовідносини між ними

У страхуванні обов’язкова наявність обох сторін – страховика і страхувальника. Страховиком виступає державна, акціонерна чи інша страхова організація. Страхувальниками виступають юридичні особи будь-якої форми власності. Учасниками відносин на страховому ринку є страхувальники, страховики, страхові

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 31. Визначення страховиків та страхувальників згідно із законодавством України

Страхувальниками визнаються юридичні особи та дієздатні громадяни, які уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України. Страхувальники можуть укладати із страховиками договори про страхування третіх осіб (застрахованих осіб), які можуть

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 32. Страхові послуги як об’єкт купівлі-продажу на страховому ринку

Страхувальниками визнаються юридичні особи та дієздатні громадяни, які уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України. Страхувальники можуть укладати із страховиками договори про страхування третіх осіб (застрахованих осіб), які можуть

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 33. Роль посередників на страховому ринку

На страховому ринку України посередники існують з кінця 80-х років, тобто з моменту його виникнення. Посередники – це страхові агенти, фізичні особи, які працювали на умовах трудової угоди чи контракту, а також юридичні особи,

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 34. Характеристика основних етапів розвитку страхового ринку України

Український страховий ринок порівняно з провідними країнами, де він розвивається протягом кількох століть, ще молодий і перебуває у стадії формування. Тому його частка у вітчизняній економіці ще доволі мала. Поняття “страховий ринок” у пострадянській

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 35. Перспективи розвитку страхового ринку України

В умовах економічної і фінансової кризи знижується активність на страховому ринку. Для її активізації необхідною умовою є стабільність гривні, завершення процесів приватизації в основних галузях народного господарства. В принципі захистити можна тільки власника і

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – 36. Страховий маркетинг

Незважаючи на ряд позитивних зрушень в останні п’ять років, зростання класичного страхового ринку України усе ще страждає відсутністю в широкої аудиторії страхової культури і довіри до страхування. Запровадження з 1 квітня 2005 р. обов’язкового

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – Цінова стратегія

Незважаючи на ряд позитивних зрушень в останні п’ять років, зростання класичного страхового ринку України усе ще страждає відсутністю в широкої аудиторії страхової культури і довіри до страхування. Запровадження з 1 квітня 2005 р. обов’язкового

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – Стратегія просування

Незважаючи на ряд позитивних зрушень в останні п’ять років, зростання класичного страхового ринку України усе ще страждає відсутністю в широкої аудиторії страхової культури і довіри до страхування. Запровадження з 1 квітня 2005 р. обов’язкового

Страхування в запитаннях та відповідях – Долгошея Н. О. – Стратегія збуту (розподілу)

Незважаючи на ряд позитивних зрушень в останні п’ять років, зростання класичного страхового ринку України усе ще страждає відсутністю в широкої аудиторії страхової культури і довіри до страхування. Запровадження з 1 квітня 2005 р. обов’язкового