Страхування – Плиса В. Й

Страхування – Плиса В. Й. – ВСТУП

Розвиток економіки України на сучасному етапі визначається перехідними явищами і процесами, пов’язаними з відмовою від командно-адміністративної системи управління і вибором ринкової. Рушійні сили такого вибору – висока ефективність і конкурентоспроможність ринкової економіки з її

Страхування – Плиса В. Й. – 1.Сутність, принципи і роль страхування

Розвиток економіки України на сучасному етапі визначається перехідними явищами і процесами, пов’язаними з відмовою від командно-адміністративної системи управління і вибором ринкової. Рушійні сили такого вибору – висока ефективність і конкурентоспроможність ринкової економіки з її

Страхування – Плиса В. Й. – 1.1. Необхідність страхового захисту

Страхування – найдавніша категорія суспільних відносин. Виникнувши у період розпаду первісно-общинного ладу, воно поступово стало супутником суспільного виробництва. Спочатку страхування було тісно пов’язане зі словом “страх”. Власники майна відчували страх за його збереження, за

Страхування – Плиса В. Й. – 1.2. Історія розвитку страхових відносин

Суть, функції і призначення страхування формувалися історично, відбиваючи як рух, тенденції загального історичного розвитку, так і особливості іманентного саморозвитку. Враховуючи обидва фактори, синтезуючи історичні й теоретичні аспекти дослідження, можна визначити потребу і функції страхування

Страхування – Плиса В. Й. – 1.3. Страхування як економічна категорія

Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом

Страхування – Плиса В. Й. – 1.4. Страховий фонд

Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом

Страхування – Плиса В. Й. – 1.5. Страховики та страхувальники

Страховиками є фінансові установи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України “Про господарські товариства”, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про страхування”, а також ті,

Страхування – Плиса В. Й. – 1.6. Принципи страхування

Страховиками є фінансові установи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України “Про господарські товариства”, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про страхування”, а також ті,

Страхування – Плиса В. Й. – 2. Класифікація страхування. Перестрахування і співстрахування

2.1. Поняття класифікації, її наукове та практичне значення 2.2. Комерційне та соціальне страхування 2.3. Форми проведення страхування 2.4. Системи страхування. Франшиза 2.5. Перестрахування і співстрахування 2.1. Поняття класифікації, її наукове та практичне значення Кожна

Страхування – Плиса В. Й. – 2.1. Поняття класифікації, її наукове та практичне значення

2.1. Поняття класифікації, її наукове та практичне значення 2.2. Комерційне та соціальне страхування 2.3. Форми проведення страхування 2.4. Системи страхування. Франшиза 2.5. Перестрахування і співстрахування 2.1. Поняття класифікації, її наукове та практичне значення Кожна

Страхування – Плиса В. Й. – 2.2. Комерційне та соціальне страхування

Розрізняють дві сфери страхової діяльності – соціальне та комерційне страхування, які взаємно доповнюють одне одного. Соціальне страхування грунтується на принципі колективної солідарності та створення громадських страхових фондів за рахунок зборів обов’язкових страхових внесків і

Страхування – Плиса В. Й. – 2.3. Форми проведення страхування

Розрізняють дві сфери страхової діяльності – соціальне та комерційне страхування, які взаємно доповнюють одне одного. Соціальне страхування грунтується на принципі колективної солідарності та створення громадських страхових фондів за рахунок зборів обов’язкових страхових внесків і

Страхування – Плиса В. Й. – 2.4. Системи страхування. Франшиза

У практиці страхування застосовують кілька систем страхування. Загальноприйнятими вважають системи: 1) страхування за пропорційною відповідальністю; 2) відповідальності за першим ризиком; 3) граничної відповідальності. 1. Страхування за системою пропорційної відповідальності означає неповне, часткове страхування об’єкта.

Страхування – Плиса В. Й. – 2.5. Перестрахування і співстрахування

У практиці страхування застосовують кілька систем страхування. Загальноприйнятими вважають системи: 1) страхування за пропорційною відповідальністю; 2) відповідальності за першим ризиком; 3) граничної відповідальності. 1. Страхування за системою пропорційної відповідальності означає неповне, часткове страхування об’єкта.

Страхування – Плиса В. Й. – 3. Страховий ринок

3.1 Загальна характеристика страхового ринку 3.2. Суб’єкти страхового ринку 3.3. Товариства взаємного страхування 3.4. Інститут аварійного комісара 3.5. Об’єднання страховиків 3.6. Страховий ринок України: проблеми становлення, перспективи розвитку та інтеграції у світовий страховий простір

Страхування – Плиса В. Й. – 3.1. Загальна характеристика страхового ринку

3.1 Загальна характеристика страхового ринку 3.2. Суб’єкти страхового ринку 3.3. Товариства взаємного страхування 3.4. Інститут аварійного комісара 3.5. Об’єднання страховиків 3.6. Страховий ринок України: проблеми становлення, перспективи розвитку та інтеграції у світовий страховий простір

Страхування – Плиса В. Й. – 3.2. Суб’єкти страхового ринку

Головними суб’єктами страхового ринку є страховики, страхувальники та страхові посередники. Кожний з них виконує свою функцію, має свою специфіку та механізм реалізації економічних інтересів. Страховиками є фінансові установи, створені у формі акціонерних, повних, командитних

Страхування – Плиса В. Й. – 3.3. Товариства взаємного страхування

Взаємне страхування є специфічною некомерційною формою організації страхових операцій, при яких страховий фонд створюють на неприбутковій основі. Взаємне страхування – це взаємний обмін ризиками, при якому не переслідують ціль отримання прибутку. Форма проведення взаємного

Страхування – Плиса В. Й. – 3.4. Інститут аварійного комісара

Аварійний комісар – особа, яка з’ясовує причини настання страхового випадку та визначає розмір збитків. Згідно з кваліфікаційними вимогами аварійний комісар повинен: – мати вищу освіту і бути бакалавром, спеціалістом або магістром відповідного напряму діяльності;

Страхування – Плиса В. Й. – 3.5. Об’єднання страховиків

Страховики можуть утворювати спілки, асоціації та інші об’єднання для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм, якщо їх утворення не суперечить законодавству України. Об’єднання страховиків діють на підставі статутів і

Страхування – Плиса В. Й. – 3.5.1. Авіаційне страхове бюро

Страховики можуть утворювати спілки, асоціації та інші об’єднання для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм, якщо їх утворення не суперечить законодавству України. Об’єднання страховиків діють на підставі статутів і

Страхування – Плиса В. Й. – 3.5.2. Моторне (транспортне) страхове бюро

Моторне (транспортне) страхове бюро (МТСЕ) – юридична особа, створена згідно з чинним законодавством і діє на основі свого Статуту, погодженого і затвердженого у визначеному законодавством порядку. Страховики можуть входити до МТСБ як повні або

Страхування – Плиса В. Й. – 3.5.3. Морське страхове бюро

Моторне (транспортне) страхове бюро (МТСЕ) – юридична особа, створена згідно з чинним законодавством і діє на основі свого Статуту, погодженого і затвердженого у визначеному законодавством порядку. Страховики можуть входити до МТСБ як повні або

Страхування – Плиса В. Й. – 3.5.4. Ядерний страховий пул

Ядерний страховий пул – це об’єднання страховиків-рези-дентів України, які в установленому порядку отримали ліцензію на проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду. Пул є юридичною особою, яка утворюється і діє відповідно до установчого

Страхування – Плиса В. Й. – 3.5.5. Українське Актуарне Товариство

Українське актуарне товариство (УАТ) було утворене 17 вересня 1999 р. на І установчому з’їзді. Організатори УАТ – фізичні особи, які пройшли підготовку на двохрічних спеціалізованих курсах, організованих в Україні Лондонським інститутом актуаріїв, успішно склали

Страхування – Плиса В. Й. – 3.5.6. Українське медичне страхове бюро

Українське актуарне товариство (УАТ) було утворене 17 вересня 1999 р. на І установчому з’їзді. Організатори УАТ – фізичні особи, які пройшли підготовку на двохрічних спеціалізованих курсах, організованих в Україні Лондонським інститутом актуаріїв, успішно склали

Страхування – Плиса В. Й. – 3.6. Страховий ринок України: проблеми становлення, перспективи розвитку та інтеграції у світовий страховий простір

Створення ефективної системи захисту майнових прав та інтересів окремих громадян, підприємців і підприємств, підтримання соціальної стабільності у суспільстві й економічної безпеки держави неможливе без функціонування потужного ринку страхових послуг. Крім того, страхування є важливим

Страхування – Плиса В. Й. – 4. Державне регулювання страхової діяльності

4.1. Необхідність і значення державного регулювання страхової діяльності 4.2. Система державного нагляду за страховою діяльністю в Україні 4.3. Ліцензування страхової діяльності в Україні 4.4. Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України 4.1. Необхідність і значений

Страхування – Плиса В. Й. – 4.1. Необхідність і значений державного регулювання страхової діяльності

4.1. Необхідність і значення державного регулювання страхової діяльності 4.2. Система державного нагляду за страховою діяльністю в Україні 4.3. Ліцензування страхової діяльності в Україні 4.4. Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України 4.1. Необхідність і значений

Страхування – Плиса В. Й. – 4.2. Система державного нагляду за страховою діяльністю в Україні

4.1. Необхідність і значення державного регулювання страхової діяльності 4.2. Система державного нагляду за страховою діяльністю в Україні 4.3. Ліцензування страхової діяльності в Україні 4.4. Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України 4.1. Необхідність і значений

Страхування – Плиса В. Й. – 4.3. Ліцензування страхової діяльності в Україні

Ліцензування страхової діяльності здійснює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України. Вона відповідно до вимог нормативно-правових актів України щодо страхування видає фінансовим установам ліцензію на проведення певного виду страхування, визначеного ст. 6,7 Закону

Страхування – Плиса В. Й. – 4.4. Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України

Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України – це система обліку, збору, нагромадження та вилучення з Реєстру даних, що стосуються ліцензування страхової діяльності та нагляду за страховою діяльністю страховиків. До Реєстру вносять дані про страховиків

Страхування – Плиса В. Й. – 5. Договір страхування

5.1. Поняття і зміст договору страхування 5.2. Правила страхування 5.3. Процедура укладання договору страхування 5.4. Права та обов’язки суб’єктів страхової угоди 5.5. Порядок припинення дії договору страхування 5.6. Порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого

Страхування – Плиса В. Й. – 5.1. Поняття і зміст договору страхування

5.1. Поняття і зміст договору страхування 5.2. Правила страхування 5.3. Процедура укладання договору страхування 5.4. Права та обов’язки суб’єктів страхової угоди 5.5. Порядок припинення дії договору страхування 5.6. Порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого

Страхування – Плиса В. Й. – 5.2. Правила страхування

5.1. Поняття і зміст договору страхування 5.2. Правила страхування 5.3. Процедура укладання договору страхування 5.4. Права та обов’язки суб’єктів страхової угоди 5.5. Порядок припинення дії договору страхування 5.6. Порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого

Страхування – Плиса В. Й. – 5.3. Процедура укладання договору страхування

Порядок укладання договору страхування регламентується цивільним законодавством, зокрема Законом України “Про страхування”. Процес укладання договору страхування складається з двох стадій: 1) пропозиція однієї сторони іншій вступити в договірні відносини (оферта); 2) одержання і прийняття

Страхування – Плиса В. Й. – 5.4. Права та обов’язки суб’єктів страхової угоди

Порядок укладання договору страхування регламентується цивільним законодавством, зокрема Законом України “Про страхування”. Процес укладання договору страхування складається з двох стадій: 1) пропозиція однієї сторони іншій вступити в договірні відносини (оферта); 2) одержання і прийняття

Страхування – Плиса В. Й. – 5.5. Порядок припинення дії договору страхування

Дія договору страхування припиняється за згодою сторін, а також у разі: – закінчення терміну дії; – виконання страховиком зобов’язань перед страхувальником у повному обсязі; – несплати страхувальником страхових платежів у визначені договором терміни. Договір

Страхування – Плиса В. Й. – 5.6. Порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя

Страховики, які здійснюють страхування життя, зобов’язані вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя та в межах договору страхування життя персоніфікований (індивідуальний) облік за кожною застрахованою особою. Персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя здійснюється страховиком

Страхування – Плиса В. Й. – 5.7. Особливості забезпечення правонаступництва за укладеними договорами страхування у разі реорганізації страховиків

Страховики, які здійснюють страхування життя, зобов’язані вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя та в межах договору страхування життя персоніфікований (індивідуальний) облік за кожною застрахованою особою. Персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя здійснюється страховиком

Страхування – Плиса В. Й. – 6. Актуарні розрахунки

6.1. Суть, особливості, задачі та класифікація актуарних розрахунків 6.2. Склад та структура тарифної ставки. Витрати на ведення справи 6.3. Показники страхової статистики 6.4. Страховий внесок. Види страхових премій 6.5. Кваліфікаційні вимоги до осіб, які

Страхування – Плиса В. Й. – 6.1. Суть, особливості, задачі та класифікація актуарних розрахунків

6.1. Суть, особливості, задачі та класифікація актуарних розрахунків 6.2. Склад та структура тарифної ставки. Витрати на ведення справи 6.3. Показники страхової статистики 6.4. Страховий внесок. Види страхових премій 6.5. Кваліфікаційні вимоги до осіб, які

Страхування – Плиса В. Й. – 6.2. Склад та структура тарифної ставки. Витрати на ведення справи

6.1. Суть, особливості, задачі та класифікація актуарних розрахунків 6.2. Склад та структура тарифної ставки. Витрати на ведення справи 6.3. Показники страхової статистики 6.4. Страховий внесок. Види страхових премій 6.5. Кваліфікаційні вимоги до осіб, які

Страхування – Плиса В. Й. – 6.3. Показники страхової статистики

У практиці актуарних розрахунків широко використовують страхову статистику – систематизоване вивчення та узагальнення наймасовіших і типових страхових операцій на основі вироблених статистичною наукою методів обробки узагальнених підсумкових натуральних і вартісних показників, які характеризують страхову

Страхування – Плиса В. Й. – 6.4. Страховий внесок. Види страхових премій

У практиці актуарних розрахунків широко використовують страхову статистику – систематизоване вивчення та узагальнення наймасовіших і типових страхових операцій на основі вироблених статистичною наукою методів обробки узагальнених підсумкових натуральних і вартісних показників, які характеризують страхову

Страхування – Плиса В. Й. – 6.5. Кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками

Актуарними розрахунками можуть займатися фізичні особи, які мають вищу освіту за математичним, технічним або економічним напрямом. Актуарні розрахунки мають право посвідчувати фізичні особи, які мають відповідну кваліфікацію та отримали свідоцтво* на право займатися актуарними

Страхування – Плиса В. Й. – 7. Особисте (особове) страхування

7.1. Страхування життя 7.2. Обов’язкове державне страхування спортсменів вищих категорій 7.3. Обов’язкове страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок

Страхування – Плиса В. Й. – 7.1. Страхування життя

7.1. Страхування життя 7.2. Обов’язкове державне страхування спортсменів вищих категорій 7.3. Обов’язкове страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок

Страхування – Плиса В. Й. – 7.2. Обов’язкове державне страхування спортсменів вищих категорій

7.1. Страхування життя 7.2. Обов’язкове державне страхування спортсменів вищих категорій 7.3. Обов’язкове страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок

Страхування – Плиса В. Й. – 7.4. Добровільне страхування від нещасних випадків

Страхувальники можуть укладати договори страхування від нещасних випадків себе або третіх осіб. Якщо страхувальник уклав договір страхування себе, то він одночасно є застрахованим. Застрахованими особами можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без