Страхування – Плиса В. Й. – Додаток 1. ВИМОГИ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ ЗАПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА

Додаток 1. ВИМОГИ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ ЗАПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА

1. Загальна характеристика страховика – повна та скорочена назва, коли і де проведені реєстрація і перереєстрації, юридична адреса та фактичне місцезнаходження, інформація про забезпечення приміщеннями, оргтехнікою, зв’язком та персоналом, у тому числі кваліфікованим персоналом, напрями (форма, види, місце) його діяльності.

2. Огляд стану страхового ринку в регіонах і сферах діяльності страхової компанії (з оцінкою загальної кількості об’єктів страхування, конкурентності страхового середовища, сегментів ринку, що планує охопити страхова компанія, інших характеристик стану і перспектив страхового ринку, які зумовлюють вибір видів діяльності страхової компанії).

3. Види діяльності страхової компанії.

4. Стратегія маркетингу.

5. Організаційна структура страховика та її розвиток. Юридичне та аудиторське забезпечення діяльності страхової компанії, що передбачає наявність відповідних структур у складі компанії, або укладені відповідні угоди про юридичне та аудиторське обслуговування.

6. План функціонування страхової компанії, де складено прогноз розвитку страхових операцій на 3 або більше років, де визначені на перший рік поквартально за видами страхування середні страхові суми окремих об’єктів страхування, середній розмір тарифів, вирахувані середні страхові платежі й обчислена кількість зібраних страхових платежів, а також сума страхових виплат, максимальна відповідальність за окремим об’єктом страхування. Дані зводяться до табл. 1.

Таблиця 1

Прогноз розвитку страхових операцій на_рр.

Страхування   Плиса В. Й.   Додаток 1. ВИМОГИ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ ЗАПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА

7. Оцінка платоспроможності та ризиків страхової компанії на кінець кожного календарного року і підходи до перестрахування (з розрахунком нормативного запасу платоспроможності і коефіцієнта платоспроможності, коефіцієнта ризику і коефіцієнта ступеня ймовірності дефіциту коштів страхової компанії).

8. Фінансовий план не менше, ніж на 3 роки, де поквартально на першій рік і далі на кожний рік вказано:

– розмір власних грошових коштів;

– кількість договорів (за особистим страхуванням – кількість застрахованих);

– сума страхових внесків;

– сума страхових виплат;

– розмір створюваних технічних (математичних) резервів (технічні резерви приймаються рівними обсягами незароблених страхових премій);

– витрати на проведення страхової діяльності, у тому числі комісійна винагорода агентам (брокерам) і за перестрахування;

– розмір прибутку, що очікується, у тому числі розмір вільних резервів та чистий прибуток.

Базовими даними для складання фінансового плану є дані з таблиці 2. Фінансовий план зводиться до табл. 2.

Таблиця 2

Види страхуванняРозмір власних коштів (нетто-активи), млн грнКількість договорів страхування (з особистого страхування – кількість застрахованих)Сукупна сума надходжень страхових платежів, мли грнСума страхових виплат, млн. грн.Розмір технічних (математичних) резервів, млн грнВитрати на провадженая страхової діяльності, млн грнРозмір прибутку, що очікується, млн грнРозмір вільних резервів, млн грнПрибуток, млн грн
1234567Ос910

9. Баланс доходів і витрат страхової компанії (не менше, ніж З роки), за формою табл. 3:

Таблиця З

1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.За рікЗа рік
Доходи (надходження)
Сукупна сума страхових платежів
Новий капітал
Кредити
Доходи від розміщення активів
Продаж активів
Інші доходи
Усього доходів
Витрати (платежі)
Страхові виплати
Страхові резерви, в т. ч. технічні резерви
Комісійна винагорода за розміщення страхових полісів
Оренда чи утримання будівель
Транспорт і зв’язок
Сервіс (послуги)
Розрахунки з банками
Реклама
Зарплата
Нарахування на зарплату
Податки
Дивіденди
Придбання чи оренда обладнання
Усього витрат
Баланс (+-)

10. Стратегія залучення фінансових ресурсів (нового капіталу і кредитів).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Страхування – Плиса В. Й. – Додаток 1. ВИМОГИ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ ЗАПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА