Страхування – Базилевич В. Д

Страхування – Базилевич В. Д. – ПЕРЕДМОВА

Ринкова економіка, маючи надзвичайно потужний потенціал розвитку, характеризується мінливістю, непередбачуваністю та ризиковістю. З розвитком ринкової економіки зростає потреба у підготовці фундаментальних підручників зі страхування, які грунтуються на новітніх теоретичних знаннях економічної природи страхування, розкривають

Страхування – Базилевич В. Д. – Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ

Розділ 1 . Економічна природа страхування та Його роль У ринковій економіці. Розділ 2. Ризик, управління ризиком у страхуванні Розділ 3. Класифікація страхування. Розділ 1.ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 1.1.

Страхування – Базилевич В. Д. – Розділ 1.ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Розділ 1 . Економічна природа страхування та Його роль У ринковій економіці. Розділ 2. Ризик, управління ризиком у страхуванні Розділ 3. Класифікація страхування. Розділ 1.ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 1.1.

Страхування – Базилевич В. Д. – 1.1. Історичні передумови виникнення та еволюція первинних форм страхування

Розділ 1 . Економічна природа страхування та Його роль У ринковій економіці. Розділ 2. Ризик, управління ризиком у страхуванні Розділ 3. Класифікація страхування. Розділ 1.ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 1.1.

Страхування – Базилевич В. Д. – 1.2. Економічна природа, зміст та функції страхування. Місце страхування в економічній системі

Економічна природа будь-якого явища криється в економічних інтересах учасників певного процесу чи явища. Економічна природа страхування виявляється у грошовому відшкодуванні потерпілим збитків, що виникли внаслідок непередбачуваних або передбачуваних, але невідворотних згубних подій за рахунок

Страхування – Базилевич В. Д. – 1.3. Об’єкт, предмет, методи та методологія досліджень у страхуванні

Потреба в написанні цього підрозділа зумовлена як мінімум двома причинами. По-перше, Традицією для будь-якої науки, що вивчається як окрема дисципліна, виокремлення об’єкта та предмета ЇЇ дослідження з-поміж інших суміжних наукових дисциплін. По-друге, Нагальною потребою

Страхування – Базилевич В. Д. – 1.4. Страховий фонд: зміст, структура, принципи формування та використання

Необхідність формування страхового фонду пов’язана з потребою в страховому захисті, яка може бути задоволена завдяки коштам, нагромадженим у страхових фондах (резервах). Ця потреба має природну, економічну, соціальну та глобалізаційну зумовленість. З позицій природних інтересів

Страхування – Базилевич В. Д. – Принципи формування та використання страхового фонду страховика

1. Цільове призначення страхового фонду на виплату страхових сум та відшкодування збитків потерпілим від настання страхового випадку. 2. Визначення обсягу страхового фонду на основі математичної статистики, теорії ймовірності та законів великих чисел. 3. Необхідність

Страхування – Базилевич В. Д. – Значення страхування в сучасних умовах

1. Цільове призначення страхового фонду на виплату страхових сум та відшкодування збитків потерпілим від настання страхового випадку. 2. Визначення обсягу страхового фонду на основі математичної статистики, теорії ймовірності та законів великих чисел. 3. Необхідність

Страхування – Базилевич В. Д. – Розділ 2. РИЗИК, УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ У СТРАХУВАННІ

2.1. Зміст та структурна характеристика ризику. 2.2. Економічні ризики, 2.3. Класифікація економічних ризиків. 2.4. Концепція у правління ризиком. 2.5. Страхування в системі управлішіяризиками. Ризик є визначальною характеристикою сучасного світу. Він виявляється на різних рівнях

Страхування – Базилевич В. Д. – 2.1. Зміст та структурна характеристика ризику

2.1. Зміст та структурна характеристика ризику. 2.2. Економічні ризики, 2.3. Класифікація економічних ризиків. 2.4. Концепція у правління ризиком. 2.5. Страхування в системі управлішіяризиками. Ризик є визначальною характеристикою сучасного світу. Він виявляється на різних рівнях

Страхування – Базилевич В. Д. – 2.2. Економічні ризики

Серед множини визначень ризику у сфері економіки та бізнесу використовується таке визначення економічних ризиків. Економічний ризик – можливість непередбачуваного виникнення небажаних збитків у грошовому вираженні. У цьому визначенні істотними є такі моменти: O можливість

Страхування – Базилевич В. Д. – 2.3. Класифікація економічних ризиків

Ризик – поняття неоднозначне. Навіть визначення економічного ризику залишає достатньо широкі межі для розуміння того, що таке ризик. Тому для відокремлення конкретних ризиків необхідно класифікувати їх за різними критеріями. В основі розробки ефективних критеріїв

Страхування – Базилевич В. Д. – 2.4. Концепція управління ризиком

Незалежно від причин виникнення економічного ризику природним є бажання кожного суб’єкта зменшити можливі втрати, пов’язані з реалізацією цього ризику. Це бажання здійснюється через відповідні (управлінські) рішення, в результаті реалізації яких і відбувається управління ризиком,

Страхування – Базилевич В. Д. – 2.5. Страхування в системі управління ризиками

Страхування – один із найбільш часто використовуваних методів фінансування ризиків, який належать до процедури передачі ризику. Сутність цього методу управління ризиком полягав в передачі відповідальності за відшкодування можливого збитку іншому суб’єкту, що спеціалізується на

Страхування – Базилевич В. Д. – Обмеження за типом ризику

Страхування – один із найбільш часто використовуваних методів фінансування ризиків, який належать до процедури передачі ризику. Сутність цього методу управління ризиком полягав в передачі відповідальності за відшкодування можливого збитку іншому суб’єкту, що спеціалізується на

Страхування – Базилевич В. Д. – Обмеження за особливостям взаємовідносин сторін операцій страхування

Сама форма здійснення операцій страхування й особливо його юридичні підстави можуть накладати істотні обмеження на використання страхування як міри ризику. Це виявляється, наприклад: – у забороні страхувати певні види ризику (наприклад, ризики, пов’язані з

Страхування – Базилевич В. Д. – Нормативна база

Сама форма здійснення операцій страхування й особливо його юридичні підстави можуть накладати істотні обмеження на використання страхування як міри ризику. Це виявляється, наприклад: – у забороні страхувати певні види ризику (наприклад, ризики, пов’язані з

Страхування – Базилевич В. Д. – Обмеження за особливостями ставлення до ризику

Сама форма здійснення операцій страхування й особливо його юридичні підстави можуть накладати істотні обмеження на використання страхування як міри ризику. Це виявляється, наприклад: – у забороні страхувати певні види ризику (наприклад, ризики, пов’язані з

Страхування – Базилевич В. Д. – Розділ З. КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ

3.1. Класифікація: зміст, наукове та практичне значення. 3.2. Класифікація за метою страхування. Комерційне та соціальне страхування. 3.3. Класифікація за ступенем свободи волевиявлення страхувальника. Добровільне та обов’язкове страхування. 3.4. Класифікація за об’єктами. Страхування життя, майна

Страхування – Базилевич В. Д. – 3.1. Класифікація: зміст, наукове та практичне значення

3.1. Класифікація: зміст, наукове та практичне значення. 3.2. Класифікація за метою страхування. Комерційне та соціальне страхування. 3.3. Класифікація за ступенем свободи волевиявлення страхувальника. Добровільне та обов’язкове страхування. 3.4. Класифікація за об’єктами. Страхування життя, майна

Страхування – Базилевич В. Д. – 3.2. Класифікація за метою страхування. Комерційне та соціальне страхування

Залежно від мети страхування поділяють на Комерційне Та соціальне. Комерційне страхування – різновид підприємницької діяльності, спрямованої на здійснення страхового захисту юридичних та фізичних осіб, яку можуть здійснювати як акціонерні, повні, командитні товариства або товариства

Страхування – Базилевич В. Д. – 3.3. Класифікація за ступенем свободи волевиявлення страхувальника. Добровільне та обов’язкове страхування

За ступенем свободи волевиявлення суб’єктами потреби в страховому захисті1 страхування поділяють на дві форми: добровільне та обов’язкове. Обов’язкове страхування Як у галузі державного соціального страхування, так і в індивідуальному страхуванні зумовлене ризиками, пов’язаними з

Страхування – Базилевич В. Д. – 3.4. Класифікація за об’єктами. Страхування життя, майна та відповідальності

За об’єктами страхового захисту Страхування поділяють на три великі спеціалізовані галузі: 1) особове (особисте) страхування, яке страхує майнові інтереси, пов’язані з життям, здоров’ям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи; 2) майнове страхування,

Страхування – Базилевич В. Д. – Порівняльна характеристика галузей страхування

За об’єктами страхового захисту Страхування поділяють на три великі спеціалізовані галузі: 1) особове (особисте) страхування, яке страхує майнові інтереси, пов’язані з життям, здоров’ям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи; 2) майнове страхування,

Страхування – Базилевич В. Д. – 3.5. Класифікація страхування за родом небезпеки

За об’єктами страхового захисту Страхування поділяють на три великі спеціалізовані галузі: 1) особове (особисте) страхування, яке страхує майнові інтереси, пов’язані з життям, здоров’ям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи; 2) майнове страхування,

Страхування – Базилевич В. Д. – Частина II. ОСОБОВЕ СТРАХУВАННЯ

Розділ 4. Страхування життя. Розділ 5. Страхування від нещасних випадків. Розділ 6. Медичне страхування. Розділ 7. Пенсійне страхування. Розділ 4. СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 4.1. Зміст і структура (види) страхування життя. 4.2. Змішане страхування життя. 4.3.

Страхування – Базилевич В. Д. – Розділ 4. СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

Розділ 4. Страхування життя. Розділ 5. Страхування від нещасних випадків. Розділ 6. Медичне страхування. Розділ 7. Пенсійне страхування. Розділ 4. СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 4.1. Зміст і структура (види) страхування життя. 4.2. Змішане страхування життя. 4.3.

Страхування – Базилевич В. Д. – 4.1. Зміст і структура (види) страхування життя

Розділ 4. Страхування життя. Розділ 5. Страхування від нещасних випадків. Розділ 6. Медичне страхування. Розділ 7. Пенсійне страхування. Розділ 4. СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 4.1. Зміст і структура (види) страхування життя. 4.2. Змішане страхування життя. 4.3.

Страхування – Базилевич В. Д. – Вплив різних чинників на величину внесків зі страхування життя

Якщо страхова сума залишається незмінною, то величина страхових внесків обернено залежна від строку дії договору. При підписанні договору зі страхування життя страхові премії можуть сплачуватись упродовж дії договору (з розстроченням платежу) або одноразовим платежем.

Страхування – Базилевич В. Д. – Індивідуальне та групове страхування життя

Якщо страхова сума залишається незмінною, то величина страхових внесків обернено залежна від строку дії договору. При підписанні договору зі страхування життя страхові премії можуть сплачуватись упродовж дії договору (з розстроченням платежу) або одноразовим платежем.

Страхування – Базилевич В. Д. – Страхування за участю в прибутку страхової компанії

Якщо страхова сума залишається незмінною, то величина страхових внесків обернено залежна від строку дії договору. При підписанні договору зі страхування життя страхові премії можуть сплачуватись упродовж дії договору (з розстроченням платежу) або одноразовим платежем.

Страхування – Базилевич В. Д. – 4.2. Змішане страхування життя

Найпоширенішим є змішане страхування життя. Змішане страхування життя – це страхування життя, за якого в одному договорі об’єднується страхування від декількох ризиків: смерті, дожиття, нещасного випадку, хвороби, втрати працездатності тощо. Якщо договір про страховий

Страхування – Базилевич В. Д. – Страхові виплати за змішаного страхування життя

Найпоширенішим є змішане страхування життя. Змішане страхування життя – це страхування життя, за якого в одному договорі об’єднується страхування від декількох ризиків: смерті, дожиття, нещасного випадку, хвороби, втрати працездатності тощо. Якщо договір про страховий

Страхування – Базилевич В. Д. – 4.3. Значення, стан та перспективи розвитку страхування життя в Україні

Значення страхування життя для окремої особи та для суспільства Страхування життя є важливим засобом соціального забезпечення людини. Для працездатного населення цей вид страхування дає можливість компенсувати втрату доходу у зв’язку зі смертю годувальника, ушкодженням

Страхування – Базилевич В. Д. – Значення страхування життя для окремої особи та для суспільства

Значення страхування життя для окремої особи та для суспільства Страхування життя є важливим засобом соціального забезпечення людини. Для працездатного населення цей вид страхування дає можливість компенсувати втрату доходу у зв’язку зі смертю годувальника, ушкодженням

Страхування – Базилевич В. Д. – Стан та перспективи розвитку ринку страхування життя в сучасній Україні

Україна, здобувши незалежність, пройшла досить цікавий складний та суперечливий шлях розвитку особового страхування в цілому та страхування життя зокрема. Історія передбачає наступність розвитку, не зважаючи на розриви, що відбуваються в суспільному житті народів. Незалежна

Страхування – Базилевич В. Д. – Розділ 5. СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

5.1. Зміст і структура страхування від нещасних випадків. 5.2. Обов’язкове державне страхування від нещасних випадків. 5.3. Добровільне страхування від нещасних випадків. 5.4. Страхування від нещасних випадків пасажирів. 5.1. Зміст і структура страхування від нещасних

Страхування – Базилевич В. Д. – 5.1. Зміст і структура страхування від нещасних випадків

5.1. Зміст і структура страхування від нещасних випадків. 5.2. Обов’язкове державне страхування від нещасних випадків. 5.3. Добровільне страхування від нещасних випадків. 5.4. Страхування від нещасних випадків пасажирів. 5.1. Зміст і структура страхування від нещасних

Страхування – Базилевич В. Д. – Особливості страхування від нещасних випадків

5.1. Зміст і структура страхування від нещасних випадків. 5.2. Обов’язкове державне страхування від нещасних випадків. 5.3. Добровільне страхування від нещасних випадків. 5.4. Страхування від нещасних випадків пасажирів. 5.1. Зміст і структура страхування від нещасних

Страхування – Базилевич В. Д. – Обмеження для категорій осіб щодо здійснення страхування від нещасних випадків

5.1. Зміст і структура страхування від нещасних випадків. 5.2. Обов’язкове державне страхування від нещасних випадків. 5.3. Добровільне страхування від нещасних випадків. 5.4. Страхування від нещасних випадків пасажирів. 5.1. Зміст і структура страхування від нещасних

Страхування – Базилевич В. Д. – 5.2. Обов’язкове державне страхування від нещасних випадків

Обов’язкове державне страхування від нещасних випадків запроваджується законами України. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про страхування” (п. 2, 3, 4, 5, 6,13, 17, 19, 21 ст. 7) визначає такі види обов’язкового

Страхування – Базилевич В. Д. – 5.3. Добровільне страхування від нещасних випадків

Добровільне страхування здійснюється для тих суб’єктів, які не підпадають під обов’язкове страхування. Крім того, охоплені обов’язковим страхуванням від нещасних випадків можуть добровільно страхувати ризики, пов’язані з нещасними випадками, які не підпадають під обов’язкове для

Страхування – Базилевич В. Д. – Страхування дітей та школярів

Добровільне страхування здійснюється для тих суб’єктів, які не підпадають під обов’язкове страхування. Крім того, охоплені обов’язковим страхуванням від нещасних випадків можуть добровільно страхувати ризики, пов’язані з нещасними випадками, які не підпадають під обов’язкове для

Страхування – Базилевич В. Д. – Групове (колективне) страхування робітників та службовців за рахунок підприємства

Добровільне страхування здійснюється для тих суб’єктів, які не підпадають під обов’язкове страхування. Крім того, охоплені обов’язковим страхуванням від нещасних випадків можуть добровільно страхувати ризики, пов’язані з нещасними випадками, які не підпадають під обов’язкове для

Страхування – Базилевич В. Д. – Страхування від’їжджаючих за кордон від нещасних випадків

Добровільне страхування здійснюється для тих суб’єктів, які не підпадають під обов’язкове страхування. Крім того, охоплені обов’язковим страхуванням від нещасних випадків можуть добровільно страхувати ризики, пов’язані з нещасними випадками, які не підпадають під обов’язкове для

Страхування – Базилевич В. Д. – 5.4. Страхування від нещасних випадків пасажирів

Порядок умови проведення обов’язкового страхування членів екіпажу і авіаційного персоналу Об’єкт страхування – життя та здоров’я членів екіпажу повітряного судна та авіаційного персоналу, що перебувають на борту повітряного судна перевізника та виконавця повітряних робіт.

Страхування – Базилевич В. Д. – Порядок умови проведення обов’язкового страхування членів екіпажу і авіаційного персоналу

Порядок умови проведення обов’язкового страхування членів екіпажу і авіаційного персоналу Об’єкт страхування – життя та здоров’я членів екіпажу повітряного судна та авіаційного персоналу, що перебувають на борту повітряного судна перевізника та виконавця повітряних робіт.

Страхування – Базилевич В. Д. – Страхування пасажирів залізничного транспорту

Порядок умови проведення обов’язкового страхування членів екіпажу і авіаційного персоналу Об’єкт страхування – життя та здоров’я членів екіпажу повітряного судна та авіаційного персоналу, що перебувають на борту повітряного судна перевізника та виконавця повітряних робіт.

Страхування – Базилевич В. Д. – Розділ 6. МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

6.1. Необхідність, зміст та структура медичного страхування. 6.2. Обов’язкове медичне страхування. 6.3. Добровільне медичне страхування. 6.1. Необхідність, зміст та структура медичного страхування Природне право людини на отримання медичної допомоги при погіршенні (чи ушкодженні) стану