Страхова справа – Вовчак О. Д

Страхова справа – Вовчак О. Д. – ПЕРЕДМОВА

В умовах ринкової економіки особливого значення набувають питання страхування підприємницької діяльності, адже ця сфера фінансових відноси: є важливим фактором оздоровлення економіки, забезпечення відтворення. національного виробництва, створення необхідних умов для здійснення підприємницької діяльності. У всьому

Страхова справа – Вовчак О. Д. – Розділ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАХОВОЇ СПРАВИ

“Розтлумачте значення слів, і ви врятуєте людство від половини його помилок” Р. Декар Тема 1. Історичні витоки, сутність, принципи та роль страхування. Тема 2. Класифікація страхування Тема 3. Поняття страхових ризиків та їх класифікація

Страхова справа – Вовчак О. Д. – Тема 1 ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ, СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СТРАХУВАННЯ

“Розтлумачте значення слів, і ви врятуєте людство від половини його помилок” Р. Декар Тема 1. Історичні витоки, сутність, принципи та роль страхування. Тема 2. Класифікація страхування Тема 3. Поняття страхових ризиків та їх класифікація

Страхова справа – Вовчак О. Д. – 1.1. Історичні витоки страхування

“Розтлумачте значення слів, і ви врятуєте людство від половини його помилок” Р. Декар Тема 1. Історичні витоки, сутність, принципи та роль страхування. Тема 2. Класифікація страхування Тема 3. Поняття страхових ризиків та їх класифікація

Страхова справа – Вовчак О. Д. – 1.2. Необхідність страхового захисту та його форми

Невід’ємною ознакою існування людства є ризик, навіть тоді, коли пре нього невідомо. Для людини з давніх-давен джерелом певних загроз або ризиків було навколишнє середовище. В одних випадках воно було більш, в інших – менш

Страхова справа – Вовчак О. Д. – 1.3. Економічна суть та характерні ознаки страхування як економічної категорії

У вітчизняній спеціальній літературі страхування раніше часто входили в економічну категорію фінансів і йому приписувались характерні для фінансів: функції та роль. Таке обмеження сфери дії страхування в теоретичному план було передумовою для недооцінки страхування

Страхова справа – Вовчак О. Д. – 1.4. Принципи та функції страхування

Страхування як система економічних відносин грунтується на таких специфічних принципах: вільний вибір страхувальником страховика, а страховиком – виду страхування; страховий ризик; страховий інтерес; максимальна сумлінність; відшкодування в межах реально завданих збитків; франшиза; суброгація; контрибуція;

Страхова справа – Вовчак О. Д. – Страховий інтерес

Страхування як система економічних відносин грунтується на таких специфічних принципах: вільний вибір страхувальником страховика, а страховиком – виду страхування; страховий ризик; страховий інтерес; максимальна сумлінність; відшкодування в межах реально завданих збитків; франшиза; суброгація; контрибуція;

Страхова справа – Вовчак О. Д. – 1.5. Роль та значення страхування в системі економічних відносин

Нині страхування є важливим атрибутом, елементом ринкових відносин, як товар, гроші, власність, кредит тощо. Світова практика не виробила більш економічного, раціонального та доступного механізму захисту інтересів суспільства, ніж страхування. Страхування асоціюється, насамперед, з компенсацією

Страхова справа – Вовчак О. Д. – Тема 2 КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ

2.1. Основні підходи до класифікації страхування 2.2. Класифікація страхування за об’єктами: галузі, підгалузі та види страхування 2.3. Форми проведення страхування. Порівняльна характеристика обов’язкового та добровільного страхування 2.4. Системи страхування та франшизи Базові поняття: ознаки