Стратегічне управління – Дикань В. Л

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – Вступ

Дисципліна “Стратегічне управління” є однією із головних частин підготовки студентів кафедри економіки _ та підприємництва. Управління компанією в умовах зовнішнього середовища, яке постійно змінюється, жорсткої конкурентної боротьби, не стабільної економічної ситуації вимагає від керівників

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – РОЗДІЛ 1. Становленя концепції стратегічного управління

Дисципліна “Стратегічне управління” є однією із головних частин підготовки студентів кафедри економіки _ та підприємництва. Управління компанією в умовах зовнішнього середовища, яке постійно змінюється, жорсткої конкурентної боротьби, не стабільної економічної ситуації вимагає від керівників

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – 1.1. Передумови стратегічного управління

Дисципліна “Стратегічне управління” є однією із головних частин підготовки студентів кафедри економіки _ та підприємництва. Управління компанією в умовах зовнішнього середовища, яке постійно змінюється, жорсткої конкурентної боротьби, не стабільної економічної ситуації вимагає від керівників

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – 1.2. Еволюція концепції стратегічного управління

Розрізняють такі етапи розвитку стратегічного управління: бюджетне, довгострокове і стратегічне планування, стратегічне управління. Поточне планування та бюджетування На перших етапах створення та функціонування підприємств можна розпізнати характеристики управління, що були притаманні теорії та практиці

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – Поточне планування та бюджетування

Розрізняють такі етапи розвитку стратегічного управління: бюджетне, довгострокове і стратегічне планування, стратегічне управління. Поточне планування та бюджетування На перших етапах створення та функціонування підприємств можна розпізнати характеристики управління, що були притаманні теорії та практиці

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – Стратегічне планування

У 60-ті роки у США та більшості країн Західної Європи почався “бум стратегічного планування”, який базувався на домінуванні концепції підприємства як “відкритої системи” на мікрорівні та на розвитку прогнозування та індикативного планування на державному

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – Стратегічне управління

У травні 1971 р. у Піттсбурзі (США) було проведено розширену конференцію з питань стратегічного управління, де в 14 розгорнених доповідях було підбито підсумки розвитку стратегічного підходу в управлінні західними та східними компаніями, а також

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – 1.3. Школи стратегічного управління

В літературі з менеджменту визначено десять основних наукових шкіл, що відрізняються принциповим баченням стратегічного управління. Умовно їх можна поділити на три групи. У Першу групу Входять три школи, що мають приписуючий характер. їх представники

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – 1.4. Поняття стратегічного управління

Кожна організація в процесі своєї діяльності дотримується певної стратегії поведінки і це не залежить від того, в який час і за яких умов вона функціонує. Термін “стратегічне управління” був прийнятий на початку 70-х рр.

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – Принцип рефлексі

Ефективність стратегічних рішень визначається не тільки ступенем оцінки об’єктивних чинників, але і тим, як враховуються інтереси суб’єктів з їх рефлексіями. Останні відображають розуміння того, як сприймають цінності, інтереси особи, що ухвалює рішення, інші виконавці

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – Принцип самоорганізації

Ефективність стратегічних рішень визначається не тільки ступенем оцінки об’єктивних чинників, але і тим, як враховуються інтереси суб’єктів з їх рефлексіями. Останні відображають розуміння того, як сприймають цінності, інтереси особи, що ухвалює рішення, інші виконавці

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – Принцип обмеженої раціональності

Ефективність стратегічних рішень визначається не тільки ступенем оцінки об’єктивних чинників, але і тим, як враховуються інтереси суб’єктів з їх рефлексіями. Останні відображають розуміння того, як сприймають цінності, інтереси особи, що ухвалює рішення, інші виконавці

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – Принцип самовизначення

Підприємство є відкритою системою, оскільки його функціонування неможливе без взаємодії із зовнішнім середовищем. Співвідношення активності прямого і непрямого впливу різне. Якщо вплив системи на середовище незначний, то говорять про домінування середовища над системою. Високоорганізовані

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – Принцип диверсифікації

Підприємство є відкритою системою, оскільки його функціонування неможливе без взаємодії із зовнішнім середовищем. Співвідношення активності прямого і непрямого впливу різне. Якщо вплив системи на середовище незначний, то говорять про домінування середовища над системою. Високоорганізовані

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – Принцип резервування ресурсів

Підприємство є відкритою системою, оскільки його функціонування неможливе без взаємодії із зовнішнім середовищем. Співвідношення активності прямого і непрямого впливу різне. Якщо вплив системи на середовище незначний, то говорять про домінування середовища над системою. Високоорганізовані

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – Принцип безперервної адаптації

Підприємство є відкритою системою, оскільки його функціонування неможливе без взаємодії із зовнішнім середовищем. Співвідношення активності прямого і непрямого впливу різне. Якщо вплив системи на середовище незначний, то говорять про домінування середовища над системою. Високоорганізовані

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – 1.5. Модель стратегічного управління

Виходячи із сутності стратегічного управління, можна виділити основні етапи і послідовність формування стратегічної поведінки. У подальшому буде розглянуто змістовний бік кожного з виділених етапів. Що стосується вибору моделі стратегічного управління, то тут виникають певні

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – РОЗДІЛ 2. Цільовий підхід, як основа стратегічного управління

2.1. Стратегічне бачення Основне питання щодо стратегії підприємства, яке повинне задавати собі керівник, звучить так: “Як ми бачимо своє підприємство, що ми збираємося робити і чого хочемо досягти в майбутньому?” Відповіді на це питання

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – 2.1. Стратегічне бачення

2.1. Стратегічне бачення Основне питання щодо стратегії підприємства, яке повинне задавати собі керівник, звучить так: “Як ми бачимо своє підприємство, що ми збираємося робити і чого хочемо досягти в майбутньому?” Відповіді на це питання

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – 2.2. Місія

2.1. Стратегічне бачення Основне питання щодо стратегії підприємства, яке повинне задавати собі керівник, звучить так: “Як ми бачимо своє підприємство, що ми збираємося робити і чого хочемо досягти в майбутньому?” Відповіді на це питання

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – 2.3. Цілі в стратегічному управлінні

Формулювання цілей – це один із способів, за допомогою яких організація бореться з невизначеністю. Адекватне твердження про цілі завжди повинне відкривати можливість обкреслити межі, поза якими діяльність організації доречна або недоречна в даний момент

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – РОЗДІЛ 3. Сутність середовища підприємства

3.1. Середовище підприємства як об’єкт стратегічного аналізу Будь-яке підприємство існує і функціонує у взаємозв’язку з безліччю чинників, які по-різному впливають на підприємство і на його можливості, перспективи і стратегію. Сукупність чинників взаємодії розглядається в

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – 3.1. Середовище підприємства як об’єкт стратегічного аналізу

3.1. Середовище підприємства як об’єкт стратегічного аналізу Будь-яке підприємство існує і функціонує у взаємозв’язку з безліччю чинників, які по-різному впливають на підприємство і на його можливості, перспективи і стратегію. Сукупність чинників взаємодії розглядається в

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – 3.2. Чинники макросередовища та мікросередовища підприємства

Не існує ні одного підприємства, яке не мало б зовнішнього оточення, та не знаходилось б з ним у стані постійної взаємодії. Будь-яке підприємство потребує регулярного отримання з зовнішнього середовища вихідних продуктів для забезпечення своєї

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – 3.3. Внутрішнє середовище підприємства

Внутрішнє середовище підприємства Визначається внутрішніми змінними всередині підприємства, які безпосередньо впливають на процес перетворень (виробництва продукції, послуг) та функціонування підприємства. Внутрішні змінні – це ситуаційні фактори всередині підприємства, що постійно знаходяться в полі зору

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – РОЗДІЛ 4. Стратегічний аналіз підприємства

4.1. Зміст стратегічного аналізу середовища підприємства Для виявлення основних чинників середовища і можливих тенденцій їхньої зміни в майбутньому застосовують стратегічний аналіз. Рис. 4.1. Схема стратегічного аналізу підприємства Стратегічний аналіз підприємства – це процес визначення

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – 4.1. Зміст стратегічного аналізу середовища підприємства

4.1. Зміст стратегічного аналізу середовища підприємства Для виявлення основних чинників середовища і можливих тенденцій їхньої зміни в майбутньому застосовують стратегічний аналіз. Рис. 4.1. Схема стратегічного аналізу підприємства Стратегічний аналіз підприємства – це процес визначення

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – 4.2. Аналіз можливостей і загроз

4.1. Зміст стратегічного аналізу середовища підприємства Для виявлення основних чинників середовища і можливих тенденцій їхньої зміни в майбутньому застосовують стратегічний аналіз. Рис. 4.1. Схема стратегічного аналізу підприємства Стратегічний аналіз підприємства – це процес визначення

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – 4.3. Аналіз привабливості галузі і конкуренції в ній

У кожній галузі формується власне конкурентне середовище. Саме тому підприємство повинно правильно оцінити його конкурентів та їх інтереси, галузь (або галузі), в якій воно функціонує, щоб виробити найбільш ефективні конкурентні стратегії, які б забезпечували

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – РОЗДІЛ 5. Формування господарського портфелю підприємств

5.1. Поняття господарський портфель підприємства та його складові При розробці стратегії діяльності та розвитку диверсифікованих підприємств ключове значення має формування господарського портфелю. Від його складу залежать результати роботи підприємств як у короткостроковому, так і

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – 5.1. Поняття господарський портфель підприємства та його складові

5.1. Поняття господарський портфель підприємства та його складові При розробці стратегії діяльності та розвитку диверсифікованих підприємств ключове значення має формування господарського портфелю. Від його складу залежать результати роботи підприємств як у короткостроковому, так і

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – 5.2. Підходи до визначення складових господарського портфелю

Виділення СЗГ та СОБ відбувається в результаті сегментації ринку і є першим етапом формування господарського портфеля підприємства. Стратегічна сегментація Являє собою вибір цільових сегментів ринку (СЗГ), які найповніше відповідають можливостям підприємства та особливостям розвитку

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – РОЗДІЛ 6. Стратегічний набір

6.1. Сутність стратегії та стратегічного набору підприємства В основі концепції стратегічного управління підприємством лежить поняття “стратегія”, яке ввійшло в число управлінських термінів у 50-і роки ХХ століття, коли проблема реакції на несподівані зміни в

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – 6.1. Сутність стратегії та стратегічного набору підприємства

6.1. Сутність стратегії та стратегічного набору підприємства В основі концепції стратегічного управління підприємством лежить поняття “стратегія”, яке ввійшло в число управлінських термінів у 50-і роки ХХ століття, коли проблема реакції на несподівані зміни в

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – 6.2. Формування ефективного стратегічного набору

Згідно з визначенням стратегічного набору, його формування здійснюється в наступній послідовності: O за кожним окремим конкретним бізнесом підприємства розробляється окрема бізнес-стратегія; O сукупність усіх бізнес-стратегій складає основний “стратегічний бізнес-блок”, так звану провідну підсистему корпоративної

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – РОЗДІЛ 7. Система стратегій підприємства

7.1. Корпоративні стратегії підприємства Корпоративна стратегія – це стратегія, що описує загальний напрямок розвитку підприємства, його виробничо-збутової діяльності. Корпоративна стратегія поширюється на все підприємство, охоплює всі напрямки його діяльності, тому формується вищим керівництвом підприємства.

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – 7.1. Корпоративні стратегії підприємства

7.1. Корпоративні стратегії підприємства Корпоративна стратегія – це стратегія, що описує загальний напрямок розвитку підприємства, його виробничо-збутової діяльності. Корпоративна стратегія поширюється на все підприємство, охоплює всі напрямки його діяльності, тому формується вищим керівництвом підприємства.

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – 7.2. Ділові стратегії підприємства

Якщо корпоративна стратегія стосується всього підприємства, то ділова конкретизує і визначає шляхи реалізації корпоративної стратегії, визначає підходи, за допомогою яких підприємство буде діяти в кожній стратегічній області бізнесу. її ще називають конкурентною, бізнесовою, стратегією

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – 7.3. Функціональні стратегії та їх взаємозв’язок

Корпоративна та ділова стратегії повинні опиратися на функціональні стратегії: маркетингову, виробничу, фінансову та інші. Тільки повне врахування особливостей цих стратегій забезпечує ефективне формування та реалізацію корпоративної і ділової стратегій. Функціональні стратегії Належать до управління

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – 7.4. Операційні стратегії

Операційні стратегії є своєрідною основою реалізації всіх інших, бо навіть загальна стратегія підприємства неодмінно конкретизується у певних діях і заходах. Більшість масштабних стратегічних рішень пов’язані з використанням ресурсів підприємства, що зумовлює необхідність мати досить

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – РОЗДІЛ 8. Альтернативність у стратегічному виборі

8.1. Поняття стратегічних альтернатив Формування стратегічного набору підприємства передбачає вивчення можливих шляхів досягнення цільових орієнтирів. Це пояснюється тим, що завжди існують різноманітні варіанти вирішення проблем розвитку підприємства, які знаходять своє втілення в так званих

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – 8.1. Поняття стратегічних альтернатив

8.1. Поняття стратегічних альтернатив Формування стратегічного набору підприємства передбачає вивчення можливих шляхів досягнення цільових орієнтирів. Це пояснюється тим, що завжди існують різноманітні варіанти вирішення проблем розвитку підприємства, які знаходять своє втілення в так званих

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – 8.2. Методи вибору стратегічних альтернатив

8.2.1 Методи аналізу альтернатив на бізнес-рівні Популярними формальними моделями на бізнес-рівні, беручи до уваги їхнє значення й можливість взаємодоповнювати одна одну, є такі: модель “крива досвіду”, модель “життєвий цикл попиту”, метод РІМБ, модель “товар

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – 8.2.1 Методи аналізу альтернатив на бізнес-рівні

8.2.1 Методи аналізу альтернатив на бізнес-рівні Популярними формальними моделями на бізнес-рівні, беручи до уваги їхнє значення й можливість взаємодоповнювати одна одну, є такі: модель “крива досвіду”, модель “життєвий цикл попиту”, метод РІМБ, модель “товар

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – 8.2.2. Застосування матричних моделей у портфельному аналізі

Одним з основних інструментів аналізу стратегічних альтернатив на корпоративному рівні є аналіз господарського портфелю. Портфельний аналіз – це інструмент стратегічного управління підприємством, за допомогою якого керівництво виявляє та оцінює свою господарську діяльність із метою

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – 8.3. Експертні методи в стратегічному виборі

В останній час все більше уваги приділяється використанню експертних методів при виборі стратегічних альтернатив. Експертні методи прийняття рішень у стратегічному виборі передбачають урахування суб’єктивних думок експертів про майбутній стан підприємства у випадку реалізації обраної

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – РОЗДІЛ 9. Стратегічне планування в системі управління підприємством

9.1. Сутність стратегічного планування Орієнтоване на ринок стратегічне планування – це управлінський процес досягнення і підтримки стійкого балансу цілей, можливостей і ресурсів організації й нових ринкових можливостей. Ціль стратегічного планування полягає в розробці таких

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – 9.1. Сутність стратегічного планування

9.1. Сутність стратегічного планування Орієнтоване на ринок стратегічне планування – це управлінський процес досягнення і підтримки стійкого балансу цілей, можливостей і ресурсів організації й нових ринкових можливостей. Ціль стратегічного планування полягає в розробці таких

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – 9.2. Вимоги до стратегічного плану

Стратегія здебільшого формулюється і розробляється вищим керівництвом, але її реалізація передбачає участь всіх рівнів управління. Існує ряд вимог, що висуваються до стратегічного плану. 1. Стратегічний план повинен підкріплюватися масштабними дослідженнями і фактичними даними. Щоб

Стратегічне управління – Дикань В. Л. – 9.3. Принципи стратегічного планування

Стратегія здебільшого формулюється і розробляється вищим керівництвом, але її реалізація передбачає участь всіх рівнів управління. Існує ряд вимог, що висуваються до стратегічного плану. 1. Стратегічний план повинен підкріплюватися масштабними дослідженнями і фактичними даними. Щоб