Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – ПЕРЕДМОВА

Зростання якості життя, забезпечення розвитку цивілізованого ринку і демократичних реформ, захист конституційних прав громадян, в тому числі їх прав як споживачів є невід’ємною умовою вступу України до Ради Європи, Світової організації торгівлі (СОТ), інших

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – Розділ 1. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

1.1. Стандартизація як важлива складова системи технічного регулювання Ключові слова та поняття: Вимірювання, глобалізація, інтеграція, конкурентоспроможність, контроль, маркування, метрологія, міжнародна стандартизація, національна стандартизація, нормативні документи, оцінення відповідності, продукція (товари, процеси, роботи, послуги), сертифікація, система

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – 1.1. Стандартизація як важлива складова системи технічного регулювання

1.1. Стандартизація як важлива складова системи технічного регулювання Ключові слова та поняття: Вимірювання, глобалізація, інтеграція, конкурентоспроможність, контроль, маркування, метрологія, міжнародна стандартизація, національна стандартизація, нормативні документи, оцінення відповідності, продукція (товари, процеси, роботи, послуги), сертифікація, система

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – 1.2. Історичне коріння міжнародної стандартизації

Ключові слова та поняття: Директиви ЄС, Євро-Азіатська Рада з стандартизації, Європейський комітет з стандартизації (CEN), історичні періоди розвитку світової стандартизації, Комітет ISO з оцінки відповідності продукції вимогам стандартів (CASCO), Конвенція по організації Міжнародної комісії

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – 1.3. Історія становлення вітчизняної стандартизації

Ключові слова та поняття: Головна палата мір і вагів Росії, Головний інформативний фонд стандартів України, ГОСТ СРСР, Громадська рада Держспоживстандарту України, Двінська грамота” Івана Грозного, Державна програма стандартизації на 2006-2010 роки, Державна програма розвитку

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – 1.4. Основна термінологія стандартизації

Ключові слова та поняття: Безпека, виконавчий орган з питань регламентації, галузева стандартизація, гармонізовані стандарти, державна система стандартизації, державна стандартизація, керівний нормативний документ, міждержавна стандартизація, міждержавні стандарти, міжнародна стандартизація, міжнародні стандарти, національна стандартизація, національні стандарти,

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – 1.5. Методичні засади стандартизації

Ключові слова та поняття: Агрегатування, арифметична прогресія, взаємозамінність, випереджуюча стандартизація, геометрична прогресія, градації параметричного ряду, класифікація, комплексна стандартизація, методи стандартизації, методичні принципи стандартизації, номенклатури параметрів, параметр, параметри продукції, параметрична стандартизація, параметричний ряд, похідні ряди,

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – Система переважних чисел і параметричні ряди

Отже, сутність параметричної стандартизації полягає у тому, що параметри і розміри виробів встановлюють не довільно, а дотримуючись визначених, чітко обгрунтованих рядів переважних чисел. Тому, теоретичною базою сучасної стандартизації є Система переважних чисел (рис. 1.5.10).

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – 1.6. Основні сфери застосування міжнародних стандартів

Ключові слова та поняття: Взаємне визнання, державний нагляд, глобальна стандартизація виробництва, комітети-члени ISO, концептуальні принципи формування міжнародних стандартів, менеджмент якості, практика прямого застосування міжнародних стандартів як державних, система якості, родина міжнародних стандартів, стандарти IEC,

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – 1.7. Національна система стандартизації України

Ключові слова та поняття: Випробування, галузеві стандарти України (ГСТУ), державний нагляд, державні стандарти України (ДСТУ), Держспоживстандарт України, директиви ЄС, експертиза, забезпечення єдності та точності вимірювань, комплекс нормативних документів, контроль, контроль якості продукції (процесів, робіт,

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – Категорії та види стандартів

Національна система стандартизації України вміщує різноманітні стандарти, в яких встановлені вимоги до конкретних об’єктів стандартизації. Залежно від об’єкта стандартизації, складу, змісту, сфери діяльності та призначення вони поділяються на такі види: O державні стандарти України

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – 1.8. Порядок розроблення, затвердження та впровадження стандартів

Ключові слова та поняття: Видання стандартів, Державна програма стандартизації на 2006-2010 роки, Державна програма розвитку еталонної бази на 2006-2010 роки, державна реєстрація стандартів, державний нагляд, координація, метрологічне забезпечення, нагляд за впровадженням та додержанням стандартів,

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – Програма робіт із стандартизації

В широкому розумінні – це документ, що визначає завдання та пріоритети стандартизації, засоби та шляхи їх досягнення, і формує взаємоузгоджену та комплексну систему заходів центрального органу влади у сфері стандартизації, технічних комітетів (ТК) та

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – Загальні вимоги до змісту розділів технічних умов, їх реєстрація

В технічних умовах (ТУ) установлюють вимоги до якості, виконання, розмірів, сировини, складаних одиниць, охоплюючи вимоги до фірмового знака, термінології, умовних познак, методів випробування (вимірювання, контролювання, аналізування), пакування, маркування та етикетування, а також визначають, за

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – Державний нагляд за додержанням стандартів

Державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил, за станом засобів вимірювань, а також інших вимог, пов’язаних з якістю продукції, здійснює Держспоживстандарт України, його територіальні органи – центри стандартизації, метрології та сертифікації, а також

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – Розділ 2. СЕРТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

2.1. Сутність сертифікації. Динаміка її історичного розвитку Ключові слова та поняття: Атестація виробництва, безпека, достовірність, Європейська кооперація з акредитації випробувальних лабораторій та органів з сертифікації (EA),Європейська мережа оцінювання та сертифікації систем якості (EQNET), Європейська

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – 2.1. Сутність сертифікації. Динаміка її історичного розвитку

2.1. Сутність сертифікації. Динаміка її історичного розвитку Ключові слова та поняття: Атестація виробництва, безпека, достовірність, Європейська кооперація з акредитації випробувальних лабораторій та органів з сертифікації (EA),Європейська мережа оцінювання та сертифікації систем якості (EQNET), Європейська

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – 2.2. Стандартизація термінів у галузі сертифікації

Ключові слова та поняття: Акредитація, акредитація лабораторій, акредитована лабораторія, атестація лабораторії, випробувальна лабораторія, випробування, відповідність, декларація про відповідність, засвідчення відповідності, знак відповідності, знак сертифікації, ідентифікація, контролюючий орган, метод випробування, орган з сертифікації, оцінка (оцінення)

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – 2.3. Види сертифікації. Схеми, засоби і методи здійснення сертифікації

Ключові слова та поняття: Вимірювання, Директиви ЄС “нового підходу”, добровільна сертифікація, законодавчо нерегульована сфера, законодавчо регульована сфера, засоби сертифікації, інспекційний контроль, керівні органи, методи сертифікації, необхідність добровільної сертифікації, обов’язкова об’єкти добровільної сертифікації, системи добровільної

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – 2.4. Сертифікація і технічні бар’єри в торгівлі

Ключові слова та поняття: Генеральна угода з тарифів і торгівлі (“Кодекс ОАТТ/ШТО”), національний ринок, національні системи оцінення відповідності, національні системи сертифікації, національні традиції, міжнародні системи оцінення відповідності, однорідна продукція, партнери протекціонізм, процедура оцінки відповідності,

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – 2.5. Національна система сертифікації України

Ключові слова та поняття: Адміністративна відповідальність, акредитація органів з оцінки відповідності, акредитовані випробувальні лабораторії, акт відбирання зразків, апеляція, аудитори, випробувальні лабораторії, відповідальність, відшкодування збитку, гармонізація, Державна програма розвитку еталонної бази на 2006-2010 роки, Державний

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – Організація і порядок проведення добровільної сертифікації

Добровільна сертифікація здійснюється органами з сертифікації, що входять у систему добровільної сертифікації, утворену будь-якою юридичною особою, яка розробила і зареєструвала дану систему і її знак відповідності в спеціально уповноваженому органі виконавчої влади в галузі

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – 2.6. Сертифікація товарів

Ключові слова та поняття: Атестація виробництв, брак, державне регулювання безпеки товарів та послуг, експертиза, етикетка, етикетування, ідентифікація товарів, імпорт, інгредієнти, інспекція виробництва, інспекційний контроль, знак відповідності ліцензія, маркування продукції, мікробіологічні характеристики, невідповідність, номенклатура продукції,

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – 2.6.1. Сертифікація радіоелектронної апаратури, побутового електричного та аналогічного обладнання

У сучасному суспільстві підприємства та організації у великих обсягах закуповують, встановлюють та експлуатують комп’ютери, телекомунікаційну, медичну техніку, високотехнологічні промислові установки. Радіоелектронні технології широко використовуються в навігації, аерокосмічній галузі, військовій справі. Численні електротехнічні та електронні

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – 2.6.2. Сертифікація дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя

Сертифікація дорожніх транспортних засобів (ДТЗ) їх складових та приладдя Є обов’язковою вимогою в більшості держав світу. Крім національних систем сертифікації діє Міжнародна система на основі Женевської Угоди 1958 р. Учасниками Угоди є практично всі

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – 2.6.3. Сертифікація іграшок

Обов’язкова сертифікація іграшок в Україні введена з 1 липня 1994 р. Наказом Держстандарту України “Про затвердження правил обов’язкової сертифікації дитячих іграшок” від 30.06.93 № 95. Обов’язкова сертифікація іграшок здійснюється на відповідність вимогам безпеки за

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – 2.6.4. Сертифікація косметичних засобів

Обов’язкова сертифікація іграшок в Україні введена з 1 липня 1994 р. Наказом Держстандарту України “Про затвердження правил обов’язкової сертифікації дитячих іграшок” від 30.06.93 № 95. Обов’язкова сертифікація іграшок здійснюється на відповідність вимогам безпеки за

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – 2.6.5. Сертифікація будівельних матеріалів, виробів та конструкцій

Обов’язкова сертифікація іграшок в Україні введена з 1 липня 1994 р. Наказом Держстандарту України “Про затвердження правил обов’язкової сертифікації дитячих іграшок” від 30.06.93 № 95. Обов’язкова сертифікація іграшок здійснюється на відповідність вимогам безпеки за

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – 2.7. Сертифікація продовольчих товарів

Ключові слова та поняття: Атестація виробництва, біобезпека, ветеринарний сертифікат, генетично модифіковані організми (ГМО), заява про відповідність, знак відповідності, знак сертифікації, ідентифікація харчової продукції, інспекційний контроль, карантинний сертифікат, Комісія “Codex Alimentarius”, контроль, ліцензія, мікробіологічні показники,

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – Подання заявки па проведення сертифікації харчової продукції

Для проведення обов’язкової сертифікації харчової продукції підприємства, установи, організації і громадяни – суб’єкти господарської діяльності, у тому числі іноземні, – незалежно від форм власності (далі – заявник), подають в акредитований орган сертифікації заявку на

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – Аналіз документації харчової продукції

Для проведення обов’язкової сертифікації харчової продукції підприємства, установи, організації і громадяни – суб’єкти господарської діяльності, у тому числі іноземні, – незалежно від форм власності (далі – заявник), подають в акредитований орган сертифікації заявку на

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – 2.8. Сертифікація послуг

Ключові слова та поняття: Види послуг, виробничі послуги, готельні послуги, громадське харчування, групи та підгрупи однорідних послуг, екологічні параметри, критерії оцінки якості послуг, матеріальні послуги, нематеріальні послуги, методи перевірки послуги, обслуговування, пасажирські і вантажні

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – 2.8.1. Сертифікація готельних послуг

Туристична та готельна індустрія відіграє важливе значення в економіці будь-якої держави. На її частку припадає 3,8 % всесвітнього національного прибутку, 7 % – загального обсягу інвестицій, майже 11 % – світових споживчих витрат, 5

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – 2.8.2. Сертифікація послуг автомобільного транспорту

Сертифікація послуг автомобільного транспорту Проводиться відповідно до “Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні”, затверджених наказом Держспоживстандартом України від 01.02.2005 р. № 28, а також “Правил обов’язкової сертифікації послуг автомобільного транспорту”, затверджених наказом

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – 2.8.3. Сертифікація послуг з ремонту та технічного обслуговування дорожніх транспортних засобів та їх складових

Сертифікація послуг з технічного обслуговування та ремонту дорожніх транспортних засобів та їх складових Проводиться відповідно до “Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні”, затверджених наказом Держспоживстандарту України від 01.02.2005 р. № 28, а

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – 2.8.4. Сертифікація послуг громадського харчування

Сферу послуг громадського харчування регламентують такі основоположні Закони України: “Про туризм” від 15.09.95 р. № 324/95-ВР (в редакції від 18.11.2003 р. № 1282-ІУ),”Про захист прав споживачів” від 15.12.93 р. № 1023-ХП (в редакції від

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – 2.9. Сертифікація систем якості

Ключові слова та поняття: Ініціатива виробника, інспекційний контроль, опитувальна анкета, орган сертифікації систем якості, остаточна перевірка та оцінка систем якості, перед сертифікаційний етап, попередня (заочна) оцінка системи якості, порядок сертифікації систем якості, програма (план)

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – Висновки

Складовою частиною діяльності, що стосується технічного регулю-1 вання, стали системи сертифікації продукції та акредитації випробувальних центрів та лабораторій. Сертифікація – визнаний у світі спосіб незалежної оцінки відповідності продукції, процесів і послуг встановленим вимогам. Застосування

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг – Салухіна Н. Г. – БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС

Офіційні документи та матеріали 1. Угода про технічні бар’єри у торгівлі //Результати уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів: Тексти офіційних документів. – К., 1998. – С. 131-152. 2. Конституція України: Прийнята на 5 сесії Верховної