Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – ВСТУП

Одне з основних завдань економічної політики будь-якої країни в сучасний період – всебічне підвищення технічного рівня та якості товарів і послуг. Якісні й конкурентоспроможні товари та послуги, що реалізуються на внутрішньому та зовнішньому ринках,

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – Частина 1. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

Одне з основних завдань економічної політики будь-якої країни в сучасний період – всебічне підвищення технічного рівня та якості товарів і послуг. Якісні й конкурентоспроможні товари та послуги, що реалізуються на внутрішньому та зовнішньому ринках,

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – Розділ 1. Сутність стандартизації та її роль для економіки країни

Одне з основних завдань економічної політики будь-якої країни в сучасний період – всебічне підвищення технічного рівня та якості товарів і послуг. Якісні й конкурентоспроможні товари та послуги, що реалізуються на внутрішньому та зовнішньому ринках,

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 1.1. Короткий історичний огляд розвитку стандартизації

Одне з основних завдань економічної політики будь-якої країни в сучасний період – всебічне підвищення технічного рівня та якості товарів і послуг. Якісні й конкурентоспроможні товари та послуги, що реалізуються на внутрішньому та зовнішньому ринках,

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 1.2. Роль стандартизації в розвитку економіки країни

Сучасний стан науково-технічного прогресу характеризується прискореним темпом розвитку науки і техніки, більш тісною взаємодією та впливом їх на виробництво. Розвиток техніки пов’язаний зі значним ускладненням обладнання, використанням різних систем машин і приладів, які взаємопов’язані

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 1.3. Основні поняття та визначення в галузі стандартизації

Для успішної діяльності в галузі стандартизації, як і в інших галузях науки і техніки, потрібна точна, науково обгрунтована термінологія. Невпорядкованість термінології перешкоджає взаєморозумінню спеціалістів, створенню єдиних методик, негативно впливає на впровадження сучасної техніки в

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – Розділ 2. Теоретичні та методичні основи стандартизації

Ключові слова та поняття: уніфікація, систематизація, класифікація, агрегатування, типізація, взаємозамінність, спеціалізація, комплексна стандартизація, випереджальна стандартизація, параметрична стандартизація, переважні числа, параметричний ряд, діапазон, градація, параметричні НД. 2.1. Принципи стандартизації Як галузь знання наука стандартизація вивчає

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 2.1. Принципи стандартизації

Ключові слова та поняття: уніфікація, систематизація, класифікація, агрегатування, типізація, взаємозамінність, спеціалізація, комплексна стандартизація, випереджальна стандартизація, параметрична стандартизація, переважні числа, параметричний ряд, діапазон, градація, параметричні НД. 2.1. Принципи стандартизації Як галузь знання наука стандартизація вивчає

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 2.2. Методи стандартизації

На основі принципів стандартизації була сформована система її методів. Стандартизація в своїй діяльності використовує різноманітні методи, найбільш значними з яких є уніфікація, агрегатування, типізація, які забезпечують взаємозамінність і спеціалізацію на різних рівнях. Уніфікація –

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 2.3. Форми стандартизації

Із розвитком науково-технічного прогресу більш тісним стає органічний зв’язок стандартизації з технікою та економікою на базі впровадження нових НД. Постійний розвиток науки і техніки, а також зміна вимог споживачів обумовлюють моральне старіння об’єктів стандартизації

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 2.4. Основи параметричної стандартизації

Для сучасної промисловості властива широка, постійно зростаюча номенклатура вироблених товарів. Розвиток економіки призводить до подальшого збільшення типів і типорозмірів виробів, що пов’язано зі створенням нових видів продукції та потребою у широкому розвитку механізації й

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – Розділ 3. Національна стандартизація України

Ключові слова та поняття: органи стандартизації, центральні та територіальні органи, рада стандартизації, технічний комітет, відомчі служби, кодекси усталеної практики, технічні умови, види нормативних документів: основоположні, на продукцію, послуги, процеси, методи випробування, загальних технічних вимог;

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 3.1. Основні положення Національної стандартизації України

Ключові слова та поняття: органи стандартизації, центральні та територіальні органи, рада стандартизації, технічний комітет, відомчі служби, кодекси усталеної практики, технічні умови, види нормативних документів: основоположні, на продукцію, послуги, процеси, методи випробування, загальних технічних вимог;

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 3.2. Органи стандартизації та їхні функції

Органи стандартизації – це підрозділи, які виконують функції державного управління всіма підприємствами й організаціями з питань стандартизації, здійснюють координуючу діяльність і діють від імені держави. З набуттям незалежності в Україні виникла потреба у створенні

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 3.3. Види нормативних документів

Комплекс НД Національної стандартизації України включає різноманітні НД, в яких установлені вимоги до конкретних об’єктів стандартизації. Залежно від об’єкта стандартизації, положень, які містить документ, та процедур надання йому чинності, розрізняють такі НД: стандарти, кодекси

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 3.4 Порядок розроблення, затвердження то впровадження нормативних документів

В умовах сучасної багатогалузевої промисловості розроблення НД с складною науково-технічною роботою, що потребує значного часу та коштів. Тому під час розроблення стандартів слід дотримуватися основних вимог. НД необхідно розробляти тільки за потреби забезпечення безпеки

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 3.5. Порядок перегляду, зміни та скасування нормативних документів

Під впливом темпів розвитку науки та техніки, удосконалення технології виробництва, створення нових речовин, матеріалів тощо в усіх галузях економіки відбувається старіння продукції, яку замінюють новою, більш сучасною, модернізованою. З цієї причини показники, норми, вимоги

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 3.6. Державний нагляд за додержанням нормативних документів

Під впливом темпів розвитку науки та техніки, удосконалення технології виробництва, створення нових речовин, матеріалів тощо в усіх галузях економіки відбувається старіння продукції, яку замінюють новою, більш сучасною, модернізованою. З цієї причини показники, норми, вимоги

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 3.7. Інформаційне забезпечення стандартизації

НД складають значну і важливу частину нормативної бази економіки країни. Вони відіграють важливу роль при розв’язанні технічних, економічних і соціальних проблем країни, тому необхідно постійно підвищувати науково-технічний рівень чинних НД, оновлювати їх з метою

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – Розділ 4. Міжгалузеві системи стандартизації

Ключові слова та поняття: міжгалузеві системи, комплекс (система) НД, конструкторська і технологічна документація, єдність та точність вимірювання, метод кодування, державні класифікатори (ДК). До основних напрямків роботи у галузі стандартизації належить упорядкування НД: конструкторської, технологічної,

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 4.1. Система конструкторської документації

Ключові слова та поняття: міжгалузеві системи, комплекс (система) НД, конструкторська і технологічна документація, єдність та точність вимірювання, метод кодування, державні класифікатори (ДК). До основних напрямків роботи у галузі стандартизації належить упорядкування НД: конструкторської, технологічної,

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 4.2. Система технологічної документації

Технологічна документація – важливий фактор, який забезпечує прискорення науково-технічного прогресу, зростання ефективності суспільного виробництва та підвищення якості продукції. На основі технологічної документації проводяться техніко-економічні розрахунки, планування, регулювання та організація виробництва, підготовки, управління та обслуговування.

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 4.3. Державна метрологічна система

Технологічна документація – важливий фактор, який забезпечує прискорення науково-технічного прогресу, зростання ефективності суспільного виробництва та підвищення якості продукції. На основі технологічної документації проводяться техніко-економічні розрахунки, планування, регулювання та організація виробництва, підготовки, управління та обслуговування.

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 4.4. Система нормативних документів безпеки праці

Технологічна документація – важливий фактор, який забезпечує прискорення науково-технічного прогресу, зростання ефективності суспільного виробництва та підвищення якості продукції. На основі технологічної документації проводяться техніко-економічні розрахунки, планування, регулювання та організація виробництва, підготовки, управління та обслуговування.

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 4.5. Система НД у галузі охорони природи і раціонального використання ресурсів

Метою стандартизації в галузі охорони природи та раціонального використання ресурсів є регламентування взаємодії між діяльністю людини і навколишнім природним середовищем, що забезпечує збереження і відновлення природних багатств, раціональне використання природних ресурсів, рівновагу між розвитком

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 4.6. Система НД з інформаційних технологій

Метою стандартизації в галузі охорони природи та раціонального використання ресурсів є регламентування взаємодії між діяльністю людини і навколишнім природним середовищем, що забезпечує збереження і відновлення природних багатств, раціональне використання природних ресурсів, рівновагу між розвитком

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – Розділ 5. Міжнародна стандартизація

Ключові слова та поняття: міжнародне співробітництво, міжнародна стандартизація, комітети-члени, члени-кореспонденти, члени-абоненти, міжнародний стандарт, гармонізовані й ідентичні стандарти. 5.1. Значення міжнародної стандартизації в розвитку торговельно-економічних зв’язків між країнами Національна стандартизація будь-якої країни відображає у своїх

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 5.1. Значення міжнародної стандартизації в розвитку торговельно-економічних зв’язків між країнами

Ключові слова та поняття: міжнародне співробітництво, міжнародна стандартизація, комітети-члени, члени-кореспонденти, члени-абоненти, міжнародний стандарт, гармонізовані й ідентичні стандарти. 5.1. Значення міжнародної стандартизації в розвитку торговельно-економічних зв’язків між країнами Національна стандартизація будь-якої країни відображає у своїх

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 5.2. Міжнародна організація зі стандартизації (ISO)

Співробітництво різних країн у галузі стандартизації розпочалося у 1921 p., коли була проведена перша конференція семи національних комітетів зі стандартизації. Ця конференція виробила організаційні принципи, на основі яких у 1926 р. створено Міжнародну федерацію

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 5.3. Міжнародна електротехнічна комісія (ІЕС)

Міжнародне співробітництво в галузі електрики і електротехніки було започатковане у 1881 р. Міжнародним конгресом з електрики, коли бурхливий розвиток цієї нової галузі викликав установлення уніфікованих у міжнародному масштабі одиниць. Представники 13 країн на конференції

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 5.4. Регіональні організації зі стандартизації та інші міжнародні організації

У світі існує більше ніж 400 різних міжнародних і регіональних організацій, які займаються проблемами стандартизації. Коротко зупинимось на деяких, у роботі яких активну участь бере Україна. У 1956 р. була підписана міжурядова конвенція про

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 5.5. Міжнародні стандарти та їx використання різними країнами

На сучасному етапі більшість економічних проблем неможливо розв’язувати ізольовано, тільки на національному рівні. В умовах гострої конкуренції продукції на світовому ринку виробники, які прагнуть підтримувати високу конкурентоспроможність своєї продукції, змушені використовувати МС ISO чи

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – Розділ 6. Економічна ефективність стандартизації

Ключові слова та поняття: види економічної ефективності стандартизації: абсолютна – порівняльна, розрахункова – фактична, загальна – приватна; метод порівняння, база порівняння, річний економічний ефект, термін окупності. 6.1. Техніко-економічна ефективність стандартизації Визначення економічної ефективності стандартизації

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 6.1. Техніко-економічна ефективність стандартизації

Ключові слова та поняття: види економічної ефективності стандартизації: абсолютна – порівняльна, розрахункова – фактична, загальна – приватна; метод порівняння, база порівняння, річний економічний ефект, термін окупності. 6.1. Техніко-економічна ефективність стандартизації Визначення економічної ефективності стандартизації

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – Економічна ефективність стандартизації

Ключові слова та поняття: види економічної ефективності стандартизації: абсолютна – порівняльна, розрахункова – фактична, загальна – приватна; метод порівняння, база порівняння, річний економічний ефект, термін окупності. 6.1. Техніко-економічна ефективність стандартизації Визначення економічної ефективності стандартизації

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 6.2. Загальні методологічні принципи визначення економічної ефективності стандартизації

Розв’язання проблеми використання загальної методології розрахунків економічної ефективності стандартизації незалежно від виду об’єкта має велике наукове значення. Науково обгрунтована методика визначення економічної ефективності стандартизації базується на єдиних методологічних принципах, основним із яких є отримання

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 6.3. Методика розрахунку економічної ефективності стандартизації

Методики розрахунків економічної ефективності мають свої специфічні риси для різних галузей економіки, окремих підприємств, конкретних видів продукції. Практика і досвід проведення розрахунків економічної ефективності стандартизації показують, що для визначення економічного ефекту від робіт і

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – Розділ 7. Правові основи стандартизації

Ключові слова та поняття: правове забезпечення, правове регулювання, правостосовна діяльність, правоохоронна діяльність, технічне законодавство, юридична відповідальність: цивільно-правова, адміністративна, матеріальна, дисциплінарна, кримінальна. 7.1. Правове забезпечення стандартизації Право – це керуючий фактор, який регулює широке коло

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 7.1. Правове забезпечення стандартизації

Ключові слова та поняття: правове забезпечення, правове регулювання, правостосовна діяльність, правоохоронна діяльність, технічне законодавство, юридична відповідальність: цивільно-правова, адміністративна, матеріальна, дисциплінарна, кримінальна. 7.1. Правове забезпечення стандартизації Право – це керуючий фактор, який регулює широке коло

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 7.2. Законодавство в галузі стандартизації

Для визначення необхідної інформації і правильного використання правових норм стандартизації потрібно знати структуру нормативної бази та її місце в єдиній системі українського законодавства. Законодавство в галузі стандартизації має такі завдання: – регулювання діяльності державних

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 7.3. Відповідальність за порушення законодавства в галузі стандартизації

Чинним законодавством України передбачена відповідальність підприємств, об’єднань, організацій, а також посадових осіб та інших робітників за порушення технічних норм, що встановленні в НД. Поєднання відповідальності юридичних осіб з персональною відповідальністю забезпечує ефективний вплив на

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – Розділ 8. Конс’юмерський рух та проблеми якості

Ключові слова та поняття: споживач, конс’юмеризм, споживчі товариства, права споживачів. Українська асоціація споживачів. Українська асоціація якості. 8.1. Основні етапи розвитку руху споживачів Проблема захисту державою прав громадян, у тому числі їхніх прав як споживачів,

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 8.1. Основні етапи розвитку руху споживачів

Ключові слова та поняття: споживач, конс’юмеризм, споживчі товариства, права споживачів. Українська асоціація споживачів. Українська асоціація якості. 8.1. Основні етапи розвитку руху споживачів Проблема захисту державою прав громадян, у тому числі їхніх прав як споживачів,

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 8.2. Міжнародні організації захисту прав споживачів

На міжнародному рівні рух споживачів представлений двома незалежними некомерційними, неполітичними організаціями споживачів: Всесвітньою організацією споживачів (СІ) і Європейським бюро споживачів (ЄБС). Всесвітня організація споживачів (СІ) була заснована у 1960 р. як Міжнародна організація споживчих

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 8.3. Керівні принципи ООН на захист прав споживачів

Гарантом захисту інтересів і прав споживачів у світі є ООН. У рамках ООН питання щодо захисту споживачів уперше було поставлене в резолюції Економічної та Соціальної Ради ООН у 1977 р., в якій здійснювався огляд

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 8.4. Розвиток руху споживачів в Україні

Першим споживчим товариством в Україні із затвердженим статутом було Харківське товариство, яке виникло у 1866 р. Товариство об’єднувало 356 членів, мало три магазини, завод мінеральних вод, швейну майстерню, їдальню, кафе. На жаль, серед товариства

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – Частина 2. СЕРТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

Розділ 1. Сутність і функції сертифікації Ключові слова та поняття: продукція, виробник, сертифікація, третя сторона, відповідність, заява про відповідність, підтвердження відповідності, декларування відповідності, сертифікат відповідності, декларація про відповідність, обов’язкова сертифікація, законодавчо регульована сфера, законодавчо

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – Розділ 1. Сутність і функції сертифікації

Розділ 1. Сутність і функції сертифікації Ключові слова та поняття: продукція, виробник, сертифікація, третя сторона, відповідність, заява про відповідність, підтвердження відповідності, декларування відповідності, сертифікат відповідності, декларація про відповідність, обов’язкова сертифікація, законодавчо регульована сфера, законодавчо

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 1.1. Основні поняття сертифікації

Розділ 1. Сутність і функції сертифікації Ключові слова та поняття: продукція, виробник, сертифікація, третя сторона, відповідність, заява про відповідність, підтвердження відповідності, декларування відповідності, сертифікат відповідності, декларація про відповідність, обов’язкова сертифікація, законодавчо регульована сфера, законодавчо

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг – Кириченко Л. С – 1.2. Становлення і розвиток сертифікації в Україні

Попередницею української сертифікації була сертифікація в СРСР вітчизняної експортованої продукції. У 1984 р. Урядом СРСР було прийнято Постанову про сертифікацію продукції, що експортується. У 1986 р. Держстандарт СРСР увів у дію “Тимчасовий порядок сертифікації