Спеціальне документознавство – Кислюк К. В. – Тема 7. Інформаційний супровід діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування

План викладу

7.1. Діяльність інформаційних служб органів державної влади та місцевого самоврядування.

7.2. Офіційні веб-сайти.

7.1. Діяльність інформаційних служб органів державної влади та місцевого самоврядування

Інформаційний супровід діяльності органів державної влади й органів місцевого самоврядування регламентований низкою законодавчих актів, передусім, Законом України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації” (1997). Цей закон передбачає необхідність створення в органах державної влади та місцевого самоврядування спеціальних інформаційних служб (інформаційні управління, інформаційно-аналітичні підрозділи, прес-служби, прес-центри, управління і центри громадських зв’язків, прес-бюро, прес-секретарі та прес-аташе з відповідним апаратом). Напрями діяльності цих служб достатньо різноманітні.

1. Збір, аналіз, обробка та оперативне надання інформації про діяльність управлінських органів засобам масової інформації. Для цього використовуються наступні форми підготовки й оприлюднення інформації:

O випуск і поширення бюлетенів (спеціальних бюлетенів), прес-рслізів, оглядів, інформаційних збірників, експрес-інформації й т. п.;

O проведення прес-конференцій, брифінгів, організація інтерв’ю з керівниками органів державної влади й органів місцевого самоврядування для працівників вітчизняних і закордонних засобів масової інформації;

O підготовка й проведення теле – і радіопередач;

O забезпечення публікацій (виступів) у засобах масової інформації керівників або інших відповідальних працівників органів державної влади й органів місцевого самоврядування;

O створення архівів інформації про діяльність органів державної влади й органів місцевого самоврядування;

П. Здійснення самостійно або за допомогою професійних компаній відсо – і аудиозаписів офіційних заходів, згідно ст. 17 цього Закону: засідань Верховної Ради України, урочистостей за участю Президента України, засідань Кабінету Міністрів України, Верховного Суду України, Конституційного Суду України. Для таких записів установлюється безстроковий режим зберігання в державних архівах.

III. Ведення державної й галузевої статистичної звітності; створення і ведення галузевих баз даних статистичної інформації; розробка й видання статистичних збірників.

IV. Проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт із проблем інформаційних технологій, телекомунікаційних мереж і систем, створення й актуалізації інформаційних ресурсів.

V. Виконання культурно-просвітницьких завдань. Наприклад, у кожному закордонному посольстві країни існує створений відповідно до Указу Президента України від 2006 року культурно-інформаційний Центр. Основними його завданнями є:

O сприяння розвитку міжнародного співробітництва України з державою перебування в області культури, освіти, науки й техніки, туризму, фізичної культури й спорту;

O поширення в державі перебування інформації про Україну; ознайомлення громадян держави перебування з історією й культурою України, сприяння вивченню української мови на території цієї держави;

O підтримка зв’язків з українцями за кордоном, сприяння задоволенню їх культурно-мовних, інформаційних і інших потреб;

O поширення інформації про туристичні можливості й привабливість України, сприяння співробітництву з державою перебування в туристичній області.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Спеціальне документознавство – Кислюк К. В. – Тема 7. Інформаційний супровід діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування