Соціологія – Вербець В. В. – 12.3. Соціологічні дослідження політичної системи суспільства та її інститутів

Ми вже згадували про те, що соціологія політики вивчає функціонування влади і вплив її нарізні процеси, що відбуваються в політичному житті суспільства. Втім, ці загальні принципи стосуються діяльності різних за змістом політичних об’єднань та структур та різного роду соціальних відносин, що складаються в сфері політики.

Як було зазначено вище, діяльність соціальних спільнот у сфері політики здійснюється через різноманітні політичні об’єднання і організації, якими є держава та її органи, політичні партії, громадсько-політичні об’єднання тощо. Вони утворюються різними соціальними спільностями для того, щоб полегшити задоволення своїх політичних інтересів, що полягають, насамперед, у здобутті і використанні політичної влади в суспільстві. Втім, ці політичні інститути не можуть бути ізольованими один від одного, адже політична сфера є також сферою зіткнення інтересів різних соціальних спільностей, тому вони завжди взаємодіють між собою. Така взаємодія охоплює всі політичні об’єднання та організації, включаючи їх в єдину політичну систему.

Політична система суспільства – це сукупність взаємозв’язаних і взаємодіючих між собою державних, партійних і громадських організацій та органів, за допомогою яких відбувається завоювання, утримання і функціонування політичної влади в суспільстві відповідно до досягнутого рівня його політичної культури.

Сутність політичної системи виявляється в її соціально-політичних функціях, до яких належать:

– забезпечення формування і здійснення політичної (у тому числі й державної) влади;

– зв’язок і взаємозалежність політичної системи з іншими системами суспільного життя (економічною, правовою, інформаційною тощо);

– постійний і істотний вплив на всі сфери суспільного життя, причому цей вплив є значно глибшим, ніж вплив будь-якої іншої соціальної системи, адже від прийняття тих чи інших політичних рішень залежить не лише стан політичного життя, а й стан економіки, культури, духовної сфери.

Структура політичної системи досить складна. До основних її елементів можна віднести:

1. Політичну владу. Адже саме влада є об’єктом будь-якої політичної системи, діяльність якої обов’язково спрямована на утвердження і функціонування політичної і державної влади.

2. Політичні відносини. Адже всі елементи політичної системи перебувають у постійному взаємозв’язку і взаємодії між собою, є суб’єктами політичних відносин.

3. Інститути політичної системи. Саме вони є основними складовими політичної системи. До них належать держава та її органи, політичні партії, громадсько-політичні об’єднання, політичні рухи, релігійні конфесії.

4. Політичну культуру. Адже функціонування будь-якої політичної системи здійснюється на основі того рівня політичної культури, якого досягло суспільство.

5. Політичні комунікації. Це ті засоби, через які відбувається взаємозв’язок між всіма політичними інститутами, а також відбувається інформування суспільства про стан політичної системи і політичного життя. До таких комунікацій відносяться слухання справ на відкритих засіданнях; засоби масової інформації, Інтернет тощо.

Таким чином, політичне життя є багатогранним і стосується всіх соціальних систем, соціальних спільностей і соціальних інститутів, взагалі кожного з нас. Тому вивчення соціальних аспектів політики є важливим завданням сучасної соціології.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Соціологія – Вербець В. В. – 12.3. Соціологічні дослідження політичної системи суспільства та її інститутів