Соціологія – Макеєв С. О

Соціологія – Макеєв С. О. – ПЕРЕДМОВА

Відтоді як французький математик і філософ Огюст Конт запропонував поняття “соціологія” для позначення науки про суспільство, минуло близько двох століть. Проте ще до нього, тобто до першої третини XIX ст., історія пізнання налічувала вже

Соціологія – Макеєв С. О. – Розділ 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК СУСПІЛЬНА ТА ГУМАНІТАРНА НАУКА

§ 1. Становлення предмета соціології Вивчення кожної навчальної дисципліни прийнято розпочинати з визначення її предмета. Що саме досліджує ця наука? Вивчення чого передбачає запропонований курс? Окреслимо, бодай наближено, проблематику цієї галузі знань. Що вивчає

Соціологія – Макеєв С. О. – § 1. Становлення предмета соціології

§ 1. Становлення предмета соціології Вивчення кожної навчальної дисципліни прийнято розпочинати з визначення її предмета. Що саме досліджує ця наука? Вивчення чого передбачає запропонований курс? Окреслимо, бодай наближено, проблематику цієї галузі знань. Що вивчає

Соціологія – Макеєв С. О. – Що вивчає соціологія

§ 1. Становлення предмета соціології Вивчення кожної навчальної дисципліни прийнято розпочинати з визначення її предмета. Що саме досліджує ця наука? Вивчення чого передбачає запропонований курс? Окреслимо, бодай наближено, проблематику цієї галузі знань. Що вивчає

Соціологія – Макеєв С. О. – Протосоціологія

Вік соціології звичайно відлічують приблизно від середини XIX ст. з поширенням праць Огюста Конта та Герберта Спенсера, в яких було зроблено перші спроби систематизованого викладу цілісного розуміння суспільства. Звичайно, це не означає, що до

Соціологія – Макеєв С. О. – Виникнення соціології

Середину XIX ст. – час виникнення перших систем соціологічного знання – можна вважати кульмінацією тих трансформаційних процесів, які переживала Європа і які набули згодом глобального характеру, докорінно змінивши спосіб життя людства. Йдеться про поєднання

Соціологія – Макеєв С. О. – § 2. Загальна панорама сучасної соціології

Процес широкого громадського визнання соціології як окремої галузі знань розпочався на межі XIX і XX ст. В університетах поступово запроваджувалися відповідні лекційні курси, відкривалися кафедри, створювалися журнали та наукові товариства. Перед Першою світовою війною

Соціологія – Макеєв С. О. – Рівні дослідження: макро – та мікросоціологія

Процес широкого громадського визнання соціології як окремої галузі знань розпочався на межі XIX і XX ст. В університетах поступово запроваджувалися відповідні лекційні курси, відкривалися кафедри, створювалися журнали та наукові товариства. Перед Першою світовою війною

Соціологія – Макеєв С. О. – Функціоналістський та конфліктологічний підходи

Розглядаючи витоки наукового суспільствознавства, ми вже зазначали, що перші соціологічні концепції мали своїм предметом проблематику макрорівня. Ця проблематика концентрувалася навколо двох головних питань: як і чому суспільство самовідтворюється та як і чому воно змінюється,

Соціологія – Макеєв С. О. – Розділ 2. КЛАСИЧНА СОЦІОЛОГІЧНА СПАДЩИНА

Історія кожної науки – це самопізнання наукової дисципліни. Самопізнання є неодмінною складовою розвитку. Спрямованість уперед потребує зміцнення теоретико-методологічних підвалин, коригування цілей дисципліни. Теоретичним фундаментом, на який спираються нові конструкції соціологічного знання, є вибрана соціологічна