Соціальне страхування – Кропельницька С. О

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – ВСТУП

“Соціальне страхування” як навчальна дисципліна дає студентам теоретичні знання та практичні вміння з розрахунку страхових виплат та надання соціальних послуг, управління рухом грошових коштів у системі страхових фондів і здійснення фінансового контролю за їх

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – ТЕМА 1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ, РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

1.1. Необхідність та економічний зміст соціального страхування Соціальна політика – система правових, організаційних та інших заходів державних і недержавних установ та організацій, що враховують економічний потенціал країни і спрямовані на підтримання соціальної стабільності в

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 1.1. Необхідність та економічний зміст соціального страхування

1.1. Необхідність та економічний зміст соціального страхування Соціальна політика – система правових, організаційних та інших заходів державних і недержавних установ та організацій, що враховують економічний потенціал країни і спрямовані на підтримання соціальної стабільності в

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 1.2. Фінансовий механізм регулювання соціального страхування

Державне регулювання – це важливий елемент управління соціальним страхуванням, формуванням та використанням коштів державних соціальних фондів. Метою державного регулювання у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування є: O проведення єдиної політики держави в цій сфері;

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 1.3. Фінансові та організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування

В Україні найбільшого розвитку і відповідного правового оформлення набуло загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування – це система прав, обов’язків і гарантій, що передбачає надання соціальною захисту, тобто матеріальне забезпечення громадян у

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – ТЕМА 2. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ СИСТЕМ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

2.1. Історія становлення і розвитку системи соціального страхування Соціальне страхування – це встановлена державою система прав щодо надання соціальних послуг та матеріального забезпечення громадянам у разі настання хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності,

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 2.1. Історія становлення і розвитку системи соціального страхування

2.1. Історія становлення і розвитку системи соціального страхування Соціальне страхування – це встановлена державою система прав щодо надання соціальних послуг та матеріального забезпечення громадянам у разі настання хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності,

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 2.2. Модель Бісмарка і план Беверіджа

Модель Бісмарка. Запровадження обов’язкового соціального страхування в Німеччині було одним з елементів політики Бісмарка. “Єдиним способом можна уникнути втрат серед робітничого класу, – писав Бісмарк у листі до міністра торгівлі, – це перехопити ініціативу

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 2.3. Сутність та форми соціального страхування

Соціальне страхування є формою соціального захисту економічно активного населення від різних ризиків, пов’язаних із втратою роботи, працездатності і доходів, на основі колективної солідарності щодо відшкодування втрати. Особливістю соціального страхування є його фінансування зі спеціальних

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 2.4. Типологія зарубіжних систем соціального страхування

Кожна країна має свої особливості системи соціального страхування. Спектр цих особливостей досить широкий, проте загалом можна провести таку типологію. 1. Аналізуючи механізми фінансування соціальних видатків, можна виділити наступні їх варіанти. Північно-європейський (Ірландія, Великобританія та

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 2.5. Концептуальні аспекти формування та напрями використання фондів соціального страхування

Фонди соціального страхування утворюються за рахунок трьох джерел: страхових внесків працівників, внесків роботодавців та субсидій держави. Внески працівників – це відрахування з їх доходу. За суттю, це цільовий прибутковий податок. Ставка внеску встановлюється у

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – ТЕМА 3. ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК У СТРУКТУРІ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ФОНДІВ

3.1. Суть єдиного соціального внеску. Платники єдиного соціального внеску З 1 січня 2011 року набув чинності Закон України “Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 8 липня 2010

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 3.1. Суть єдиного соціального внеску. Платники єдиного соціального внеску

3.1. Суть єдиного соціального внеску. Платники єдиного соціального внеску З 1 січня 2011 року набув чинності Закон України “Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 8 липня 2010

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 3.2. Реєстрація та облік платників єдиного соціального внеску

Взяття на облік новостворених у 2011 році суб’єктів господарювання здійснюється згідно з Порядком взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 3.3. База для нарахування єдиного соціального внеску

Процедура нарахування і сплати єдиного соціального внеску визначається Законом № 2464 та розробленою на його виконання Інструкцією про порядок нарахування і сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженою постановою правління Пенсійного

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 3.4. Ставки єдиного соціального внеску: нарахування та утримання

Розміри ставок єдиного соціального внеску залежать від категорії платників та бази нарахування цього внеску (ст. 8 Закону № 2464). Розмір єдиного соціального внеску для кожної категорії платників та пропорції його розподілу за видами загальнообов’язкового

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 3.5. Порядок сплати єдиного соціального внеску. Звітність платників єдиного соціального внеску

Сплата єдиного соціального внеску здійснюється у безготівковій формі лише в національній валюті на рахунки, спеціально відкриті ПФУ в органах Державної казначейської служби України. Платники єдиного соціального внеску зобов’язані сплачувати єдиний соціальний внесок, нарахований за

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 3.6. Відповідальність за порушення законодавства про єдиний соціальний внесок

Сплата єдиного соціального внеску здійснюється у безготівковій формі лише в національній валюті на рахунки, спеціально відкриті ПФУ в органах Державної казначейської служби України. Платники єдиного соціального внеску зобов’язані сплачувати єдиний соціальний внесок, нарахований за

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – ТЕМА 4. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

4.1. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням: необхідність, економічний зміст та основні поняття. Правові, організаційні та фінансові засади соціального страхування з тимчасової втрати працездатності визначаються Законом

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 4.1. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням: необхідність, економічний зміст та основні поняття

4.1. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням: необхідність, економічний зміст та основні поняття. Правові, організаційні та фінансові засади соціального страхування з тимчасової втрати працездатності визначаються Законом

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 4.2. Доходи бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

4.1. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням: необхідність, економічний зміст та основні поняття. Правові, організаційні та фінансові засади соціального страхування з тимчасової втрати працездатності визначаються Законом

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 4.3. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням з тимчасової втрати працездатності

Застрахованим особам (крім добровільно застрахованих та застрахованих, які знаходились у страхових випадках, передбачених цим Законом, або у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), які сплачують страхові внески Менше повних шести

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 4.3.1. Допомога з тимчасової втрати працездатності: умови надання, тривалість виплати, порядок розрахунку

Застрахованим особам (крім добровільно застрахованих та застрахованих, які знаходились у страхових випадках, передбачених цим Законом, або у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), які сплачують страхові внески Менше повних шести

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 4.3.2. Допомога з вагітності та пологів

Підставою для призначення допомоги з вагітності і пологів є виданий в установленому порядку листок непрацездатності. Допомога надається відразу за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами незалежно від кількості днів, фактично використаних

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 4.3.3. Допомога при народженні дитини

Хоча допомога при народженні дитини, як і допомога по догляду за нею до трьохрічного віку, не входять сьогодні до виплат, які фінансуються за рахунок коштів ФФСТВП, а – за рахунок бюджетних ресурсів, водночас ці

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 4.3.4. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається на кожну дитину незалежно від кількості народжених (усиновлених, взятих під опіку) дітей у сім’ї, по догляду за якими надається допомога. Право на допомогу

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 4.3.5. Допомога на поховання

Допомога на поховання надається в разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві): – дружини (чоловіка);

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – ТЕМА 5. МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

5.1. Система медичного страхування. Сучасна державна система охорони здоров’я не виправдовує очікування населення. Фінансування галузі не задовольняє реальні потреби з одночасним нераціональним його використанням. Нові стандарти та клінічні протоколи, в тому числі і стандарти

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 5.1. Система медичного страхування

5.1. Система медичного страхування. Сучасна державна система охорони здоров’я не виправдовує очікування населення. Фінансування галузі не задовольняє реальні потреби з одночасним нераціональним його використанням. Нові стандарти та клінічні протоколи, в тому числі і стандарти

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 5.2. Обов’язкове медичне страхування

Закон України “Про страхування”, введений в дію Постановою Верховної Ради України від 7 березня 1996 року, передбачив здійснення медичного страхування в обов’язковій і добровільній формах. Вибір форми медичного страхування в кожній країні залежить від

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 5.3. Добровільне медичне страхування

Добровільне медичне страхування є доповненням до обов’язкового. У рамках добровільного медичного страхування передбачається оплата медичних послуг понад програму обов’язкового медичного страхування. Добровільне медичне страхування має на меті забезпечити страхувальникові (застрахованому) гарантії повної або часткової

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – ТЕМА 6. СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

6.1. Страхування від нещасного випадку на виробництві: завдання, принципи та особливості Страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальнообов’язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров’я громадян у

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 6.1. Страхування від нещасного випадку на виробництві: завдання, принципи та особливості

6.1. Страхування від нещасного випадку на виробництві: завдання, принципи та особливості Страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальнообов’язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров’я громадян у

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 6.2. Доходи бюджету Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань

Джерела формування доходів ФСС НВВ До джерел доходів бюджету ФСС НВВ належать: O внески роботодавців: для підприємств – з віднесенням на валові витрати виробництва; для бюджетних установ та організацій – з асигнувань, виділених на

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – Джерела формування доходів ФСС НВВ

Джерела формування доходів ФСС НВВ До джерел доходів бюджету ФСС НВВ належать: O внески роботодавців: для підприємств – з віднесенням на валові витрати виробництва; для бюджетних установ та організацій – з асигнувань, виділених на

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 6.3. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги у разі настання нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань

Джерела формування доходів ФСС НВВ До джерел доходів бюджету ФСС НВВ належать: O внески роботодавців: для підприємств – з віднесенням на валові витрати виробництва; для бюджетних установ та організацій – з асигнувань, виділених на

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 6.3.1. Коротка характеристика страхових виплат за видами

У разі настання страхового випадку ФСС НВВ зобов’язаний у встановленому законодавством порядку своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я або в разі його смерті, виплачуючи йому або особам,

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 6.3.2. Порядок призначення та здійснення страхових виплат

Компенсація шкоди, Заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним із виконанням ним трудових обов’язків, Здійснюється власником підприємства, установи, організації або упоВноваженим ним органом. Це перша і єдина виплата, яка хоча і здійснюється за рахунок коштів ФСС

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – ТЕМА 7. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

7.1. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: необхідність, економічний зміст та основні поняття Соціальне страхування на випадок безробіття розвивається у складному інституційному середовищі. При обмежених можливостях працевлаштування та низькій заробітній платі близько 2

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 7.1. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: необхідність, економічний зміст та основні поняття

7.1. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: необхідність, економічний зміст та основні поняття Соціальне страхування на випадок безробіття розвивається у складному інституційному середовищі. При обмежених можливостях працевлаштування та низькій заробітній платі близько 2

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 7.2. Доходи бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” джерелами формування коштів ФСС ВБ є: 1. страхові внески страхувальників – роботодавців, застрахованих осіб, що сплачують на умовах і в порядку, передбачених

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 7.3. Видатки бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” джерелами формування коштів ФСС ВБ є: 1. страхові внески страхувальників – роботодавців, застрахованих осіб, що сплачують на умовах і в порядку, передбачених

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 7.3.1. Характеристика матеріального забезпечення та соціальних послуг

Згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” джерелами формування коштів ФСС ВБ є: 1. страхові внески страхувальників – роботодавців, застрахованих осіб, що сплачують на умовах і в порядку, передбачених

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 7.3.2. Умови, розмір і тривалість виплати допомоги з безробіття застрахованим особам

Згідно з Порядком надання допомоги з безробіття, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженого Наказом від 20 листопада 2000 р. № 307 Міністерства праці та соціальної політики України, який

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 7.3.3. Характеристика інших виплат матеріального забезпечення на випадок безробіття

Допомога із часткового безробіття: умови надання, розмір та тривалість виплати. Допомога із часткового безробіттю надається застрахованим особам у разі втрати частини заробітної плати внаслідок вимушеного тимчасового скорочення нормальної чи встановленої на підприємстві відповідно до

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 7.3.4. Забезпечення незастрахованих осіб

Допомога із часткового безробіття: умови надання, розмір та тривалість виплати. Допомога із часткового безробіттю надається застрахованим особам у разі втрати частини заробітної плати внаслідок вимушеного тимчасового скорочення нормальної чи встановленої на підприємстві відповідно до

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – ТЕМА 8. ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ

8.1. Теоретичні основи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Пенсійне страхування (один із видів соціального страхування) – це гарантована державою система заходів щодо забезпечення громадян у старості, на випадок хвороби, втрати працездатності. Одна із основних форм

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 8.1. Теоретичні основи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

8.1. Теоретичні основи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Пенсійне страхування (один із видів соціального страхування) – це гарантована державою система заходів щодо забезпечення громадян у старості, на випадок хвороби, втрати працездатності. Одна із основних форм

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 8.2. Джерела формування доходів бюджету Пенсійного фонду

Згідно з Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим Указом Президента України від 1 березня 2001 року № 121/2001 та Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 8

Соціальне страхування – Кропельницька С. О. – 8.3. Видатки Пенсійного фонду та їх характеристика

Згідно з Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим Указом Президента України від 1 березня 2001 року № 121/2001 та Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 8