Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – 1. Місце і роль соціальної психології в системі наукового знання

Соціальна психологія досліджує особливості взаємозв’язків людини з різноманітними суб’єктами соціального середовища, допомагає їй глибше пізнати себе, своє соціальне оточення, ефективно взаємодіяти з ним. Цьому сприяє властивий людині соціально-психологічний тип мислення, певний спосіб сприймання і

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – 1.1. Сутність, структура, функції, категорії соціальної психології та взаємозв’язки з іншими галузями знання

Соціальна психологія досліджує особливості взаємозв’язків людини з різноманітними суб’єктами соціального середовища, допомагає їй глибше пізнати себе, своє соціальне оточення, ефективно взаємодіяти з ним. Цьому сприяє властивий людині соціально-психологічний тип мислення, певний спосіб сприймання і

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Структура соціальної психології

Соціальна психологія досліджує особливості взаємозв’язків людини з різноманітними суб’єктами соціального середовища, допомагає їй глибше пізнати себе, своє соціальне оточення, ефективно взаємодіяти з ним. Цьому сприяє властивий людині соціально-психологічний тип мислення, певний спосіб сприймання і

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Функції соціальної психології

Соціальна психологія досліджує особливості взаємозв’язків людини з різноманітними суб’єктами соціального середовища, допомагає їй глибше пізнати себе, своє соціальне оточення, ефективно взаємодіяти з ним. Цьому сприяє властивий людині соціально-психологічний тип мислення, певний спосіб сприймання і

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Взаємозв’язки соціальної психології з іншими галузями знання

Соціальна психологія черпає відомості з різноманітних галузей соціальних, психологічних, загально гуманітарних знань, збагачуючи водночас і їх своїми відкриттями. Найтіснішими є її зв’язки із психологією та соціологією. Значущість зв’язків із психологією зумовлена тим, що наприкінці

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – 1.2. Предмет і завдання соціальної психології

Різне розуміння предмета соціальної психології є передумовою створення різних образів соціальної реальності, різного бачення людських зв’язків і відносин, що засвідчує існування певною мірою різних соціальних психологій. Предмет соціальної психології. Предмет соціальної психології визрівав тривалий

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Завдання соціальної психології

Різне розуміння предмета соціальної психології є передумовою створення різних образів соціальної реальності, різного бачення людських зв’язків і відносин, що засвідчує існування певною мірою різних соціальних психологій. Предмет соціальної психології. Предмет соціальної психології визрівав тривалий

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – 1.3. Формування і розвиток соціально-психологічних знань

Виникненню соціальної психології передувала сукупність певних історичних, соціокультурних, наукових, психологічних передумов, великий інтерес мислителів усіх часів до соціальної життєдіяльності людини. Передумови виникнення соціальної психології як самостійної галузі знання Соціальна психологія закорінена в давніх філософських

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Передумови виникнення соціальної психології як самостійної галузі знання

Виникненню соціальної психології передувала сукупність певних історичних, соціокультурних, наукових, психологічних передумов, великий інтерес мислителів усіх часів до соціальної життєдіяльності людини. Передумови виникнення соціальної психології як самостійної галузі знання Соціальна психологія закорінена в давніх філософських

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Розвиток соціальної психології за рубежем

У становленні та розвитку зарубіжної соціальної психології визначають такі етапи: – зародження соціально-психологічних ідей у надрах суспільних і природничих наук; – відмежування соціальної психології від філософії, соціології, психології та оформлення її як самостійної галузі

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Становлення і розвиток вітчизняної соціальної психології

Тривалий час вітчизняна соціальна психологія розвивалася як складова науки спершу колишньої Російської імперії, пізніше – Радянського Союзу, зазнаючи відповідних політичних та ідеологічних впливів. Самодостатній її розвиток помітний з останнього десятиліття XX ст. В зародженні

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – 1.4. Методологія і методи соціальної психології

Терміном “методологія” сучасне наукове знання позначає рівні наукового підходу: загальна методологія (загальний філософський підхід і спосіб пізнання явищ дійсності); Спеціальна методологія (сукупність методологічних принципів, які застосовуються в конкретній галузі знання); сукупність конкретних методів і

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Метод спостереження

Його значення та цінність зумовлена черпанням матеріалу безпосередньо з життя при спостереженні за психічною діяльністю індивідів у взаємодії з іншими, яка виявляється в їхніх рухах, діях, вчинках, висловлюваннях, оцінках. Він є одним з емпіричних

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Метод опитування

Його значення та цінність зумовлена черпанням матеріалу безпосередньо з життя при спостереженні за психічною діяльністю індивідів у взаємодії з іншими, яка виявляється в їхніх рухах, діях, вчинках, висловлюваннях, оцінках. Він є одним з емпіричних

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Метод тестування

За його допомогою встановлюють психологічні якості людини, наявність чи відсутність певних здібностей (дидактичних, комунікативних, організаційних), навичок, умінь. Головним інструментом під час використання цього методу є тест. Тест (англ. test – проба, екзамен, випробування) –

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Метод групової оцінки особистості

За його допомогою встановлюють психологічні якості людини, наявність чи відсутність певних здібностей (дидактичних, комунікативних, організаційних), навичок, умінь. Головним інструментом під час використання цього методу є тест. Тест (англ. test – проба, екзамен, випробування) –

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Метод експерименту

За його допомогою встановлюють психологічні якості людини, наявність чи відсутність певних здібностей (дидактичних, комунікативних, організаційних), навичок, умінь. Головним інструментом під час використання цього методу є тест. Тест (англ. test – проба, екзамен, випробування) –

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Метод вивчення документів

За його допомогою встановлюють психологічні якості людини, наявність чи відсутність певних здібностей (дидактичних, комунікативних, організаційних), навичок, умінь. Головним інструментом під час використання цього методу є тест. Тест (англ. test – проба, екзамен, випробування) –

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Метод соціометрії

За його допомогою встановлюють психологічні якості людини, наявність чи відсутність певних здібностей (дидактичних, комунікативних, організаційних), навичок, умінь. Головним інструментом під час використання цього методу є тест. Тест (англ. test – проба, екзамен, випробування) –

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – 2. Соціально-психологічні проблеми особистості

Вивчення особистості в соціальній психології невід’ємне від аналізу суспільства, в якому відбувається її соціальний розвиток. Становлення особистості є культурно-історичним відтворенням індивіда як людини, засвоєнням ним суспільно вироблених здібностей через оволодіння способами діяльності, що сформувалися

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – 2.1. Особистість з погляду соціальної психології

Вивчення особистості в соціальній психології невід’ємне від аналізу суспільства, в якому відбувається її соціальний розвиток. Становлення особистості є культурно-історичним відтворенням індивіда як людини, засвоєнням ним суспільно вироблених здібностей через оволодіння способами діяльності, що сформувалися

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Особливості взаємозв’язку особистості і суспільства

Вивчення особистості в соціальній психології невід’ємне від аналізу суспільства, в якому відбувається її соціальний розвиток. Становлення особистості є культурно-історичним відтворенням індивіда як людини, засвоєнням ним суспільно вироблених здібностей через оволодіння способами діяльності, що сформувалися

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Соціально-психологічні теорії особистості

Більшість соціально-психологічних теорій розглядають особистість як індивідуальне і водночас соціально-психологічне явище. Найвідомішими серед них е психоаналіз, поведінкова школа (біхевіоризм), гуманістична психологія, екзистенціальна психологія, акмеологічний підхід, транс-акційний аналіз особистості та ін. Психоаналіз Згідно з цією

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Психоаналіз

Більшість соціально-психологічних теорій розглядають особистість як індивідуальне і водночас соціально-психологічне явище. Найвідомішими серед них е психоаналіз, поведінкова школа (біхевіоризм), гуманістична психологія, екзистенціальна психологія, акмеологічний підхід, транс-акційний аналіз особистості та ін. Психоаналіз Згідно з цією

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Біхевіоризм

(Англ. behaviour – поведінка). Згідно з цим напрямом свідомість як предмет наукового дослідження заперечується, а психіка зводиться до різних форм поведінки. Засновником біхевіоризму є американський психолог Джон-Бродес Уотсон (1878-1958), який запропонував програму побудови нової

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Гуманістична психологія

(Англ. behaviour – поведінка). Згідно з цим напрямом свідомість як предмет наукового дослідження заперечується, а психіка зводиться до різних форм поведінки. Засновником біхевіоризму є американський психолог Джон-Бродес Уотсон (1878-1958), який запропонував програму побудови нової

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Екзистенціальна психологія

Суть її полягає у визнанні унікальності особистого досвіду конкретної людини. Одним із своїх завдань вона вважає розв’язання проблеми відновлення аутентичності особистості – забезпечення відповідності її буття у світі внутрішній природі. Австрійський психіатр і психолог

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Акмеологічний підхід до вивчення особистості

Суть її полягає у визнанні унікальності особистого досвіду конкретної людини. Одним із своїх завдань вона вважає розв’язання проблеми відновлення аутентичності особистості – забезпечення відповідності її буття у світі внутрішній природі. Австрійський психіатр і психолог

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Трансакційний аналіз особистості

Суть її полягає у визнанні унікальності особистого досвіду конкретної людини. Одним із своїх завдань вона вважає розв’язання проблеми відновлення аутентичності особистості – забезпечення відповідності її буття у світі внутрішній природі. Австрійський психіатр і психолог

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – 2.2. Специфіка соціально-психологічного підходу до вивчення особистості

Соціально-психологічний підхід до вивчення особистості полягає у визначенні соціально-психологічних орієнтирів дослідження її комунікативного потенціалу, поясненні механізмів соціалізації, діагностуванні найважливіших компонентів структури, виявленні регуляторів поведінки, а також у дослідженні конкретних груп, у яких особистість засвоює

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Соціально-психологічна природа особистості

Соціально-психологічний підхід до вивчення особистості полягає у визначенні соціально-психологічних орієнтирів дослідження її комунікативного потенціалу, поясненні механізмів соціалізації, діагностуванні найважливіших компонентів структури, виявленні регуляторів поведінки, а також у дослідженні конкретних груп, у яких особистість засвоює

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Соціально-психологічні орієнтири дослідження особистості

Соціально-психологічний погляд на проблему особистості має чітку специфіку, чим суттєво відрізняється від трактування її в межах соціології і психології. Система соціологічного знання зорієнтована на аналіз об’єктивних закономірностей суспільного розвитку. Головну увагу вона приділяє макроструктурам

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – 2.3. Соціально-психологічні проблеми соціалізації особистості

Життєвий шлях людини, відображення нею соціально-психологічної реальності є складною двосторонньою взаємодією її та соціального життя. Процес їх взаємовпливу спричинює розвиток і становлення індивіда. З точки зору соціальної психології, активність індивіда зумовлена потребою людини належати

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Сутність соціалізації, її сфер, стадій, інститутів і механізмів

Життєвий шлях людини, відображення нею соціально-психологічної реальності є складною двосторонньою взаємодією її та соціального життя. Процес їх взаємовпливу спричинює розвиток і становлення індивіда. З точки зору соціальної психології, активність індивіда зумовлена потребою людини належати

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Соціально-психологічні особливості соціалізації представників різних вікових категорій

Соціалізація особистості у різні вікові періоди, яким відповідають етапи її розвитку і становлення, характеризується специфічними соціально-психологічними особливостями. Соціалізація підлітків Особистість підлітка – доволі складний феномен. Важливими соціально-психологічними новоутвореннями підліткового віку є особистісне самоутвердження, дорослість,

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Соціалізація підлітків

Соціалізація особистості у різні вікові періоди, яким відповідають етапи її розвитку і становлення, характеризується специфічними соціально-психологічними особливостями. Соціалізація підлітків Особистість підлітка – доволі складний феномен. Важливими соціально-психологічними новоутвореннями підліткового віку є особистісне самоутвердження, дорослість,

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Соціалізація старшокласників

У ранній юності на основі прагнення до автономії формується структура самосвідомості, яка дає змогу оцінювати свої здібності, особистісні якості та займатися самовдосконаленням. Посилення інтересу до своєї особистості у цей період є умовою цілеспрямованої самоосвіти

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Соціалізація студентської молоді

Цей період пов’язаний передусім з навчанням у вузі, з опануванням багатьох нових дисциплін, необхідних для професійного становлення особистості. Тому найважливішим чинником, який впливає на процес соціалізації у цьому віці, є навчальна діяльність. Навчальна діяльність

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Соціалізація особистості у зрілому віці

Зрілість припадає на період досягнення людиною найвищого розвитку її духовних, інтелектуальних і фізичних здібностей. Часто її ототожнюють з дорослістю та повноліттям, хоч бути дорослим ще не означає бути зрілим. Такою можна вважати людину, яка

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Вікові кризи життя і процес соціалізації індивіда

Складові соціуму нерівноцінні і неоднаково впливають на індивіда в різні періоди його становлення. Найвідчутнішими щодо цього є кризові періоди в житті людини, а також економічні, політичні, релігійні, побутові, соціокультурні, соціально-психологічні умови, дія яких може

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Асоціальні прояви особистості

Процес соціалізації постійно супроводжується необхідністю вибору людиною однієї з альтернатив поведінки, різноманітними реакціями у взаємодії з окремими людьми та соціумом. І хоча для більшості індивідів соціальні вимоги є стимулом для вдосконалення, досягнення гармонії з

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – 2.4. Соціальна установка

Особистість, будучи суб’єктом спілкування у групі, займаючи певну позицію в соціальному середовищі, виявляє оцінне, вибіркове ставлення до людей, що її оточують. Вона зіставляє, оцінює, порівнює й обирає осіб для взаємодії і спілкування, враховуючи можливості

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Сутність соціальної установки

Особистість, будучи суб’єктом спілкування у групі, займаючи певну позицію в соціальному середовищі, виявляє оцінне, вибіркове ставлення до людей, що її оточують. Вона зіставляє, оцінює, порівнює й обирає осіб для взаємодії і спілкування, враховуючи можливості

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Соціальна установка і реальна поведінка

Установка схиляє індивіда до певної форми реагування, оцінювання, готовності, до орієнтації діяльності згідно з певними цінностями, що може сприяти задоволенню конкретної потреби. Повторення ситуацій поступово формує фіксовані установки особистості, які впливають на соціальне життя,

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – 2.5. Особистість у групі

Входження людини у соціум передбачає усвідомлення себе в ньому, засвоєння, розвиток відносин, породжених навколишнім середовищем. Пізнання соціального життя відбувається у певній групі. Саме в ній індивід прилучається до цінностей і норм суспільства, опановує форми

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Самосвідомість особистості як чинник становлення у групі

Входження людини у соціум передбачає усвідомлення себе в ньому, засвоєння, розвиток відносин, породжених навколишнім середовищем. Пізнання соціального життя відбувається у певній групі. Саме в ній індивід прилучається до цінностей і норм суспільства, опановує форми

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Специфіка входження особистості в групу

Зв’язок індивіда із соціальним середовищем опосередкований його зовнішньою і внутрішньою активністю, яка реалізується у його взаємопов’язаних діях і вчинках. Особистість як соціально-психологічний тип може демонструвати кілька варіантів поведінки. Різноманітні соціально-психологічні лінії поведінки властиві й

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Індивідуальні особливості людини і зовнішні поведінкові вияви

Людина по-різному поводиться у взаємодії, будучи то активним співрозмовником, то здатним до аналізу слухачем. Вона може виявляти альтруїзм, самотність, апатію, депресію тощо. Причинами цього стають як її індивідуально-психологічні властивості, так і зовнішні чинники, які

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Статусно-рольові характеристики особистості

Правильне розуміння поведінки особистості у групі, взаємин індивіда та групи потребує врахування як властивостей особистості, котра має певні соціальний статус, позицію і роль у групі, так і складу, характеру діяльності, рівня організації групи та

Соціальна психологія – Орбан-Лембрик Л. Б. – Статево-рольові параметри особистості

З багатьох властивостей, що різнять чоловіків і жінок і впливають на їх поведінку в групі, найважливішими для соціальної психології є ті, що пов’язані з умінням передавати інформацію, сприймати одне одного, контактувати та взаємодіяти з