Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – Розділ 1. Теорія соціальної педагогіки

1.1. Соціальна педагогіка: її предмет, функції та прикладні завдання Коли людина протягує руку, щоб допомогти іншій людині, вона торкається обличчя Божества. Уолт Уїтмен Соціальна педагогіка, її структура. Процес соціалізації. Функції та прикладні завдання соціальної

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – 1.1. Соціальна педагогіка: її предмет, функції та прикладні завдання

1.1. Соціальна педагогіка: її предмет, функції та прикладні завдання Коли людина протягує руку, щоб допомогти іншій людині, вона торкається обличчя Божества. Уолт Уїтмен Соціальна педагогіка, її структура. Процес соціалізації. Функції та прикладні завдання соціальної

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – Функції соціальної педагогіки

В узагальненому вигляді їх можна сформулювати так: – дослідницька, – проектна, – доброчинна, – кореагуючо-координаційна, – пропагандистська, – виховна, – соціально-правова, – соціально-реабілітаційна. Дослідницька Передбачає вивчення та узагальнення як вітчизняного, так і зарубіжного досвіду

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – Прикладні завдання соціальної педагогіки

В узагальненому вигляді їх можна сформулювати так: – дослідницька, – проектна, – доброчинна, – кореагуючо-координаційна, – пропагандистська, – виховна, – соціально-правова, – соціально-реабілітаційна. Дослідницька Передбачає вивчення та узагальнення як вітчизняного, так і зарубіжного досвіду

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – 1.2.Філософські основи сучасної соціально-педагогічної діяльності

Нещасливий – той, хто відчуджений від самого себе. Сьорен Кьєркегор Поняття соціальної філософії, соціального виховання та філософії сучасної освіти. Докорінна проблема соціалізації людини у світлі ідей філософії марксизму, екзистенціалізму, філософії нестабільності та філософії глобальних

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – 1.3. Психолого-педагогічні основи соціалізації людської особистості з метою гармонізації власно особистісних та загальносуспільних інтересів

Часто люди пливуть за течією часу. А, між іншим, невеличкий наш човник має кермо. Аліг ‘єрі Данте Проблеми соціалізації особистості на порозі ІІІ – го тисячоліття. Роль перинатального періоду в соціалізації людини. Два напрями

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – 1.4. Сугестологічна майстерність соціального педагога

Істинне життя людини те, про яке вона навіть не здогадується. Самюель Батлер Сугестологія як наука. Роль та місце навіювання в соціалізації людини. Складні та елементарні засоби сугестивації. Розкриття засобами навіювання у звичайному стані свідомості

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – 1.5. Екопсихологічна система особистості. Вплив мікрочинників соціалізації на її формування

По силі потоку в ріці дізнаються про дощ, який пройшов у її джерел. Харібхадра Поняття про психотехніку та екопсихологічну систему. Мікрочинники соціалізації: сім’я, сусідство, мікросоціум, групи ровесників, виховні організації. Соціалізація дітей та підлітків ненормативного

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – 1.6. Формування екопсихологічної системи особистості в умовах впливу мезочинників соціалізації

Наші життя схожі на острови в океані чи дерева в лісі, коріння яких переплетене в підземній глибині”. Вільям Джеймс Складові впливу мезочинників на соціалізацію особистості. Роль регіону країни у стихійній та відносно спрямованій соціалізації.

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – 1.7. Роль основних джерел макрочинників соціалізації у формуванні екопсихологічної системи особистості

Хто не належить своїй Вітчизні, той не належить і людству. В. Г. Белінський Основні джерела макрочинників. Країна як географічно-культурний феномен – важливий макрочинник соціалізації. Вплив етносу на процес соціалізації особистості. Менталітет і стихійна соціалізація.

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – 1.8. Вплив мегачинників соціалізації на формування людської особистості

Дві речі наповнюють душу завжди новим і все сильнішим здивуванням і благоговінням, чим частіше і триваліше ми роздумуємо про них, – це зоряне небо надімною і моральний закон у мені Імануїл Кант Основні джерела

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – 1.9. Проблеми сучасної віктимології

Тяжку хворобу спочатку легко вилікувати, але важко розпізнати, коли ж вона задавнюється, її легко розпізнати, але уже важко вилікувати” Ніколо Макіавелі Соціально-педагогічна віктимологія як галузь знань. Жертви несприятливих умов соціалізації. Поняття віктимності, віктимізації та

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – 1.10. Із історії вітчизняної масової практики виховання

Виховання і навчання існують у народі стільки ж, скільки існує і сам народ – з ним родилися, з ним виросли, відобразили в собі всю його історію, всі досліджені ним впливи, всі його кращі й

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – 1.11 З історії масової практики соціалізації народів світу

Лише все людство разом є істинною людиною, й індивід може тільки тоді по-справжньому радіти та насолоджуватися, якщо він володіє мужністю відчувати себе заодно з усіма. Іоган Вольфганг Гете Національне самоусвідомлення дитини. Народження та вибір

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – 1.12. Соціальна робота і соціально-педагогічна діяльність у зарубіжних країнах

По-справжньому нація велика не тоді, коли вона складається із великої кількості мислячих, вільних і енергійних людей, а коли думка, свобода і енергія підкорені ідеалу вищому, ніж у середнього члена суспільства. Метью Арнольд Проблеми та

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – Розділ 2. Методики, технології, стратегії і тактики соціально-педагогічної роботи з людьми різних вікових груп та категорій

Знання існують, насамперед, для того щоб їх використовувати… Факти – це своєрідні боєзапаси. Не будьте проклятим ящиком із боєзапасами, будьте гвинтівкою. Карл Роджерс 2.1. Стратегії соціально-педагогічної роботи з клієнтами у світлі основних психологічних теорій

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – 2.1. Стратегії соціально-педагогічної роботи з клієнтами у світлі основних психологічних теорій особистості

Знання існують, насамперед, для того щоб їх використовувати… Факти – це своєрідні боєзапаси. Не будьте проклятим ящиком із боєзапасами, будьте гвинтівкою. Карл Роджерс 2.1. Стратегії соціально-педагогічної роботи з клієнтами у світлі основних психологічних теорій

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – Стратегія соціально-педагогічної роботи з клієнтами у світлі психологічної теорії особистості В. Джемса

В. Джемс (1842 – 1910) – видатний американський психолог, одним із перших розробив теорію особистості, вивчаючи її у межах власної концепції свідомості, центральним поняттям якої є “потік свідомості”. Складові елементи особистості розподіляються на три

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – Стратегія соціально-педагогічної роботи з клієнтами у світлі психологічної теорії особистості в “описовій психології” В. Дільтея та Е. Шпрангера

В. Дільтей (1833 – 1911) вважав, що психіку людинине можна вивчати експериментальними методами, а можна лише розуміти. Його учень Е. Шпрангер (1882 – 1963) стверджував, що головне в особистості-це ціннісна орієнтація, яка є включенням

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – Стратегія соціально-педагогічної роботи з клієнтами у світлі неофрей-дистської епігенетичної теорії розвитку особистості Е. Еріксона

В. Дільтей (1833 – 1911) вважав, що психіку людинине можна вивчати експериментальними методами, а можна лише розуміти. Його учень Е. Шпрангер (1882 – 1963) стверджував, що головне в особистості-це ціннісна орієнтація, яка є включенням

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – Стратегія соціально-педагогічної роботи з клієнтом у світлі гуманістичної теорії особистості К. Роджерса

Американський психолог К. Роджерс (1902 – 1990) центральною ланкою особистості проголошував результат її самооцінки-“Я-концепцію”. Однак така самооцінка не завжди збігається з оцінкою людини навколишніми, що викликає конфлікт і породжує дилему – прийняти оцінку інших,

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – Стратегія соціально-педагогічної роботи з клієнтами у світлі гуманістичної теорії особистості Г. Олпорта

Американський психолог К. Роджерс (1902 – 1990) центральною ланкою особистості проголошував результат її самооцінки-“Я-концепцію”. Однак така самооцінка не завжди збігається з оцінкою людини навколишніми, що викликає конфлікт і породжує дилему – прийняти оцінку інших,

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – Стратегія соціально-педагогічної роботи з клієнтами у світлі гуманістичної теорії особистості А. Маслоу

Один із основоположників гуманістичної теорії А. Маслоу (1907-1970) головним в особистості вважав потяг до самоактуалізації, розкриття потенцій до творчості та любові, в основі яких – гуманістична потреба творити людям добро. Інстинкт збереження своєї популяції

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – Стратегія соціально-педагогічної роботи з клієнтами у світлі теорії особистості П. Жане – представника французької соціологічної школи

Один із основоположників гуманістичної теорії А. Маслоу (1907-1970) головним в особистості вважав потяг до самоактуалізації, розкриття потенцій до творчості та любові, в основі яких – гуманістична потреба творити людям добро. Інстинкт збереження своєї популяції

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – Стратегія соціально-педагогічної роботи з клієнтами у світлі культурно-історичної теорії Л. С. Виготського

Вітчизняний психолог Л. С. Виготський (1896 – 1934) у межах своєї теорії виділяє три основних закони розвитку особистості. Перший-закон переходу від безпосередніх, природних форм поведінки до опосередкованих, штучних, що виникають у процесі культурного розвитку

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – Стратегія соціально-педагогічної роботи з клієнтами у світлі теорії особистості в логотерапії В. Франкла

Цей відомий австрійський психолог і психіатр (нар. 1905 р.) рушійною силою розвитку особистості вважає пошук смислу життя, Логосу. Якщо цей пошук безуспішний, то внаслідок “екзистенційної фрустрації” (від лат. Frustratio – обман, руйнування планів) може

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – Стратегія соціально-педагогічної роботи з клієнтами у світлі теорії особистості С. Л. Рубінштейна

Особистість у теорії С. Л. Рубінштейна (1899 = 1960) розглядається у контексті розроблених ним принципів детермінізму та єдності свідомості й діяльності, виступаючи як взаємопов’язана сукупність внутрішніх умов, через які заломлюються всі зовнішні діяння. Значущість

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – Стратегія соціально-педагогічної роботи з клієнтами у світлі теорії діяльності О. М. Леонтьєва та поняття особистості

Особистість у теорії С. Л. Рубінштейна (1899 = 1960) розглядається у контексті розроблених ним принципів детермінізму та єдності свідомості й діяльності, виступаючи як взаємопов’язана сукупність внутрішніх умов, через які заломлюються всі зовнішні діяння. Значущість

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – Стратегія соціально-педагогічної роботи з клієнтами відповідно до поглядів Б. Г. Ананьєва на особистість

Цей відомий російський психолог (19071972) вважав, що для розуміння особистості важливим є вивчення зв’язку між її інтеріндивідуальною структурою та інтеріндивідуальною структурою того соціального цілого, до якого ця особистість належить, оскільки саме різноманітність цих зв’язків

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – Стратегія соціально-педагогічної роботи з клієнтами у світлі концепції особистості Г. С. Костюка (1899 -1982)

Цей відомий російський психолог (19071972) вважав, що для розуміння особистості важливим є вивчення зв’язку між її інтеріндивідуальною структурою та інтеріндивідуальною структурою того соціального цілого, до якого ця особистість належить, оскільки саме різноманітність цих зв’язків

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – 2.2. Стратегії, методики і тактики соціально-педагогічної роботи з клієнтами у кризові періоди їх життя

Нерідко нещастя – це інструмент, з допомогою якого Бог надає нам досконалішої форми Генрі Уорд Бічер Місце та роль кризових періодів у житті людини. Кризи людського життя у світлі філософій нестабільності та екзистенціалізму. Класифікація

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – Тактики запобігання суїцидам

Виявлення ознак можливої небезпеки на основі суїцидальних погроз, депресії, приготування до останнього волевиявлення. Визначення характеру ізольованості клієнта. Серйозне сприйняття суїцидальних погроз, оскільки небезпека перебільшення потенційної загрози-ніщо в порівнянні із загибеллю людини через невтручання соціального

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – 2.3. Робота соціального педагога з молодим подружжям та дітьми раннього дитячого і дошкільного віку

Точка рівноваги між народженням і дорослістю припадає на вік три роки Флоренс Гудінаф Пренатальний період і його роль у соціалізації дитини. Досвід сім’ї Нікітіних та американського лікаря Глена Домана в повноцінному використанні сензитивних періодів

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – Технологія роботи соціального педагога в сім’ї

1. Консультація. Перший прихід соціального педагога в сім’ю. Прийняття рішення про домашню форму навчання. Отримання згоди матері чи будь-кого з дорослих членів сім’ї зайняти активну позицію з метою допомоги дитині. Усвідомлення ними консультативних функцій

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – 2.4. Робота соціального педагога в загальноосвітніх навчальних закладах

Кожна миттєвість тієї роботи, яка називається вихованням, – це творіння майбутнього і погляд у майбутнє. В. О. Сухомлинський Поняття моделі соціально-педагогічної діяльності школи. Стратегія розробки концепції шкільної соціально-педагогічної Діяльності. Стратегія зовнішньої соціально-педагогічної діяльності загальноосвітнього

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – Стратегія зовнішньої соціально-педагогічної діяльності загальноосвітнього навчального закладу

І. Діагностування учнями, вихователями, класними керівниками під керівництвом заступника директора з виховної роботи та соціального педагога культурного рівня мікрорайону з виділенням таких аспектів цього рівня: соціального, економічного, політичного, демографічного, етнічного та релігійного. 2. Визначення

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – Стратегія управління соціально-педагогічною діяльністю загальноосвітнього навчального закладу

І. Діагностування учнями, вихователями, класними керівниками під керівництвом заступника директора з виховної роботи та соціального педагога культурного рівня мікрорайону з виділенням таких аспектів цього рівня: соціального, економічного, політичного, демографічного, етнічного та релігійного. 2. Визначення

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – Методика планування діяльності соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі

Місце та роль соціального педагога В соціально-педагогічному просторі школи визначаються його місією бути гарантом прав та інтересів дітей, їхнього розвитку згідно з власною внутрішньоінтенційною спрямованістю, комфортних умов для життєдіяльності. Рамки його діяльності Виходять за

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – Технологія соціальної паспортизації класу

Передусім, необхідно зібрати інформацію не лише про особистісні характеристики учня, а й соціально значимі характеристики інших членів сім’ї та умов її проживання. Збір такої інформації можна провести на основі пропонованої матриці, яка одночасно слугує

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – Методика співпраці соціального педагога з опорним пунктом громадськості та міліції

Раніше такі пункти створювали згідно з ухвалою місцевих (районних) Рад народних депутатів. Вони нагромадили певний позитивний досвід соціально-педагогічної роботи. Доцільним є відновлення їхньої діяльності, що й спостерігається в окремих місцях. Такий пункт може очолювати

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – Технологія соціально-педагогічної роботи соціального педагога у притулку для дітей та підлітків

Під час прибуття в притулок постраждалі, насамперед, отримують медичну допомогу. Проходять діагностичне обстеження в дитячій поліклініці. У разі потреби їх зразу ж відправляють на лікування в стаціонарні відділення лікарні району чи міста. Уже на

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – Технологія соціально-педагогічної діяльності в дитячому будинку сімейного типу

Змістову основу цієї діяльності складає ідея традицій сімейного виховання. Найповніше вона реалізовується у тих випадках, коли певна сім’я включає у свій склад групу вихованців школи-інтернату. У цих випадках у дітей появляються прийомні батьки, які

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – 2.6. Робота соціального педагога з молодими інвалідами, хворими та обдарованими учнями

Висушити одну сльозу – більше доблесті, ніж пролити ціле море крові. Джордж Байрон Інвалідність як суспільний феномен. Моделі інвалідності. Інституційні та позаінситуційні форми піклування про дітей-інвалідів. Стратегія соціально-педагогічних дій фахівця в роботі з прийомними

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – 2.7. Соціально-педагогічні заходи, спрямовані на надання допомоги ВІЛ-інфікованим, наркозалежним і залежним від психотропних речовин клієнтам та втягнутим у ранню проституцію

Те, що люди звикли називати долею, є, насправді, всього-на-всього сукупністю вчинених ними дурниць Артур Шопенгауер ВІЛ-інфекція та СНІД як суспільна проблема. Діяльність соціального працівника в системі ВІЛ-сервісних організацій. Методичні основи профілактики ВІЛ/СНІДу в загальноосвітніх

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – Стратегічні основи діяльності соціального працівника в системі ВІЛ-сервісних організацій

Сприяти вирішенню проблем хворих людей соціальний працівник і соціальний педагог покликані через створення ВІЛ-сервісних організацій, які виконують просвітницькі функції-освіта молоді, людей групи ризику, суспільства в цілому. Наступний етап їх роботи складає організація надання інформаційно-консультативної

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – Стратегія розвитку психосексуальної культури особистості неповнолітніх клієнтів

Сприяти вирішенню проблем хворих людей соціальний працівник і соціальний педагог покликані через створення ВІЛ-сервісних організацій, які виконують просвітницькі функції-освіта молоді, людей групи ризику, суспільства в цілому. Наступний етап їх роботи складає організація надання інформаційно-консультативної

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – 2.8. Соціально-педагогічна підтримка в’язнів у пенітенціарних установах та після виходу з них

Кількість людей, які самі себе Загубили, куди значніша, Ніж кількість загублених іншими Джон Леббок Кримінально-виконавча система України. Проблеми злочинності в державі. Вітчизняний досвід перевиховання молодих правопорушників. Основні напрями перевиховання підлітків у колоніях. Функції соціального

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – 2.9. Соціалізація молодих фахівців у процесі підготовки їх до трудової діяльності

Величезне щастя, доступне людині, полягає в тому, щоб закохатися у таку ідею, якій можна було б присвятити без останку всі свої сили і все своє життя Д. І. Писарєв Соціальна значимість проблеми самовизначення людини

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – Технологія самовизначення особистості у світлі психологічної теорії становлення людини у перспективі свого розвитку (за Т. М. Буякасом)

1.Насамперед, соціальному педагогу необхідно налаштувати клієнта на активний пошук зустрічі з “ударом випадку”, який дозволить у чомусь зовнішньому пізнати ту ідею в самому собі, яку до цього людина не знала і лише тепер відчула,

Соціальна педагогіка – Пальчевський С. С. – 2.10. Соціально-педагогічні аспекти в діяльності керівників трудових колективів та високих посадових осіб

Усяке достоїнство, всяка сила спокійні-якраз тому, що впевнені в самих собі В. Г. Белінський Соціально-педагогічні здібності керівників трудових колективів, посадовців та основні причини їх непокликаності. Корекція власного іміджу керівника та стратегії самопрезентації. Стратегія підбору