Риторика – Олійник О. Б

Риторика – Олійник О. Б. – Тема 1 РИТОРИКА: НАУКА І МИСТЕЦТВО СЛОВА

“Знать, от Бога і голос той, і ті слова ідуть між люди… !” (Тарас Шевченко) 1.1. Із історії риторики. 1.2. Ораторське мистецтво як соціальне явище. 1.1. Із історії риторики Риторика виникла близько в V

Риторика – Олійник О. Б. – 1.1. Із історії риторики

“Знать, от Бога і голос той, і ті слова ідуть між люди… !” (Тарас Шевченко) 1.1. Із історії риторики. 1.2. Ораторське мистецтво як соціальне явище. 1.1. Із історії риторики Риторика виникла близько в V

Риторика – Олійник О. Б. – 1.2. Ораторське мистецтво як соціальне явище

Термін “ораторське мистецтво” (від лат. oratio – мова, красномовство) античного походження. Його синонімами є грецьке слово “риторика” (rhetorik) і українське “красномовство”. Під ораторським мистецтвом слід розуміти передусім високий ступінь майстерності публічного виступу, якісну характеристику

Риторика – Олійник О. Б. – Тема 2 РИТОРИКА. НАУКА

“Велика бо користь від навчання книжного. Книги – мов ріки, які напоюють собою увесь світ; це джерело мудрості, в книгах – бездонна глибина; Ми ними втішаємося в печалі; вони – узда для тіла і

Риторика – Олійник О. Б. – 2.1. Риторика як науковий предмет

“Велика бо користь від навчання книжного. Книги – мов ріки, які напоюють собою увесь світ; це джерело мудрості, в книгах – бездонна глибина; Ми ними втішаємося в печалі; вони – узда для тіла і

Риторика – Олійник О. Б. – 2.2. Висвітлення думки і мови за М. В. Ломоносовим

“Велика бо користь від навчання книжного. Книги – мов ріки, які напоюють собою увесь світ; це джерело мудрості, в книгах – бездонна глибина; Ми ними втішаємося в печалі; вони – узда для тіла і

Риторика – Олійник О. Б. – 2.3. Місце риторики: відношення до граматики та стилістики

Риторика традиційно протиставляється поетиці, граматиці та стилістиці. Вважається, що поетика і риторика відштовхуються від різного емпіричного матеріалу текстів, а тому вони мають суттєві розбіжності. Зводити риторику до якого-небудь приватного виду мови: ораторики, гомілетики, наукової

Риторика – Олійник О. Б. – 2.4. Література та риторика

Риторика традиційно протиставляється поетиці, граматиці та стилістиці. Вважається, що поетика і риторика відштовхуються від різного емпіричного матеріалу текстів, а тому вони мають суттєві розбіжності. Зводити риторику до якого-небудь приватного виду мови: ораторики, гомілетики, наукової

Риторика – Олійник О. Б. – 2.5. Риторика – інструмент етилеутворення

На відміну від стилістики, що розглядає стиль як факт і безпосередньо найважливіший предмет вивчення, риторика розуміє стиль як одне із завдань, які повинна вирішувати дана наука. Висока гідність думки потребує достойного слова, що виражає

Риторика – Олійник О. Б. – Завдання і Тренінг. Ігри

На відміну від стилістики, що розглядає стиль як факт і безпосередньо найважливіший предмет вивчення, риторика розуміє стиль як одне із завдань, які повинна вирішувати дана наука. Висока гідність думки потребує достойного слова, що виражає

Риторика – Олійник О. Б. – Вправи для вдосконалення лабільності

Вправи допомагають навчитися швидко перемикатися з одного виду діяльності на іншій, не припускаючись помилок, – “Брито – стрижено” Пригадаєте казку, де уперта дружина наперекір чоловікові робила все навпаки. Всі учасники гри стають у круг

Риторика – Олійник О. Б. – Тема 3 РИТОРИКА. МОВА

“Душа тисячоліть шукає себе в слові” (Ліна Костенко) 3.1. Загальна структура мовних відношень 3.2. Послідовність мовних дій 3.3. Мова майстерна і мова дієва 3.4. Принцип розвитку мови. Ефективність мови. 3.1. Загальна структура мовних відношень

Риторика – Олійник О. Б. – 3.1. Загальна структура мовних відношень

“Душа тисячоліть шукає себе в слові” (Ліна Костенко) 3.1. Загальна структура мовних відношень 3.2. Послідовність мовних дій 3.3. Мова майстерна і мова дієва 3.4. Принцип розвитку мови. Ефективність мови. 3.1. Загальна структура мовних відношень

Риторика – Олійник О. Б. – 3.2. Послідовність мовних дій

“Душа тисячоліть шукає себе в слові” (Ліна Костенко) 3.1. Загальна структура мовних відношень 3.2. Послідовність мовних дій 3.3. Мова майстерна і мова дієва 3.4. Принцип розвитку мови. Ефективність мови. 3.1. Загальна структура мовних відношень

Риторика – Олійник О. Б. – 3.3. Мова майстерна і мова дієва

Риторику вважали мистецтвом, порівнювали з акторською грою, поезією враховуючи необхідну творчість, духовну насолоду, якої надає публічний “роздум вголос”. Але, на відміну від інших філологічних наук, риторика неодноразово піддавалася критиці як “порожня мова”. Критика в

Риторика – Олійник О. Б. – 3.4. Принцип розвитку мову. Ефективність мови

Риторику вважали мистецтвом, порівнювали з акторською грою, поезією враховуючи необхідну творчість, духовну насолоду, якої надає публічний “роздум вголос”. Але, на відміну від інших філологічних наук, риторика неодноразово піддавалася критиці як “порожня мова”. Критика в

Риторика – Олійник О. Б. – Тема 4 ЗАКОНИ МОВИ. ПРАВИЛА РИТОРИКИ

“Красномовство є мистецтво управляти умами “. Платон 4.1. Закони мови і правила риторики. 4.2. Індукція і дедукція в риториці. 4.3. Фактура мови і структура мови. 4.1. Закони мови і правила риторики Для того, щоб

Риторика – Олійник О. Б. – 4.1. Закони мови і правила риторики

“Красномовство є мистецтво управляти умами “. Платон 4.1. Закони мови і правила риторики. 4.2. Індукція і дедукція в риториці. 4.3. Фактура мови і структура мови. 4.1. Закони мови і правила риторики Для того, щоб

Риторика – Олійник О. Б. – 4.2. Індукція і дедукція в риториці

“Красномовство є мистецтво управляти умами “. Платон 4.1. Закони мови і правила риторики. 4.2. Індукція і дедукція в риториці. 4.3. Фактура мови і структура мови. 4.1. Закони мови і правила риторики Для того, щоб

Риторика – Олійник О. Б. – 4.3. Фактура мови і структура мови

Беручи до уваги античну практику, можна зазначити, що, крім державної та правової ораторської мови, про яку Аристотель написав трактат “Риторика”, система мови як єдине ціле мала таку структуру: 1) дописьменна усна мова, діалог побутовий,

Риторика – Олійник О. Б. – Тема 5 МОНОЛОГ. ДІАЛОГ

“Заговори, щоб я тебе побачив “ (Сократ) 5.1. Уявні монологи і діалоги. 5.2. Розвиток змісту монологу. 5.3. Вдосконалення навиков усної мови. 5.1. Уявні монологи і діалоги У формуванні думку велику роль відіграють закони та

Риторика – Олійник О. Б. – 5.1. Уявні монологи і діалоги

“Заговори, щоб я тебе побачив “ (Сократ) 5.1. Уявні монологи і діалоги. 5.2. Розвиток змісту монологу. 5.3. Вдосконалення навиков усної мови. 5.1. Уявні монологи і діалоги У формуванні думку велику роль відіграють закони та

Риторика – Олійник О. Б. – 5.2. Розвиток змісту монологу

“Заговори, щоб я тебе побачив “ (Сократ) 5.1. Уявні монологи і діалоги. 5.2. Розвиток змісту монологу. 5.3. Вдосконалення навиков усної мови. 5.1. Уявні монологи і діалоги У формуванні думку велику роль відіграють закони та

Риторика – Олійник О. Б. – 5.3. Вдосконалення навиків усної мови

Вибір формулювання. Вибираючи формулювання виступаючому необхідно враховувати особливості усної мови, тобто він має висловлюватись відповідно до комунікативної мети, предмета, мови, а також конкретної ситуації чітко та переконливо. Переконливість виступу пояснюється не лише правильною побудовою

Риторика – Олійник О. Б. – Тема 6 РИТОРИКА I КУЛЬТУРА МОВИ

“Форма, в яку одягнені думки оратора, збуджує увагу й захоплення натовпу”. (Ф. Честерфілд) 6.1. Загальне поняття про мову і її культуру. 6.2. Літературна мова. 6.3. Вимова. Орфоепія. Просодія. 6.4. Техніка мови. 6.5. Стиль вимови

Риторика – Олійник О. Б. – 6.1. Загальне поняття про мову і її культуру

“Форма, в яку одягнені думки оратора, збуджує увагу й захоплення натовпу”. (Ф. Честерфілд) 6.1. Загальне поняття про мову і її культуру. 6.2. Літературна мова. 6.3. Вимова. Орфоепія. Просодія. 6.4. Техніка мови. 6.5. Стиль вимови

Риторика – Олійник О. Б. – 6.2. Літературна мова

Літературна мова – це чітко унормована форма загальнонародної національної мови. У літературній мові обробці і нормалізації піддаються всі сфери національної мови: лексика, вимова, словотворення, граматика. Сукупність правил, що регламентують вживання слів, вимову, правопис, творення

Риторика – Олійник О. Б. – 6.3. Вимова. Орфоепія. Просодія

Літературна мова – це чітко унормована форма загальнонародної національної мови. У літературній мові обробці і нормалізації піддаються всі сфери національної мови: лексика, вимова, словотворення, граматика. Сукупність правил, що регламентують вживання слів, вимову, правопис, творення

Риторика – Олійник О. Б. – 6.4. Техніка мови. Компоненти техніки мови

Для оратора велике значення має техніка мови, складовими якої? постановка мовного дихання, дикція та орфоепія (тобто правильна літературна вимова). Суть техніки мови – в координації дихання, голосу, артикуляції при дотриманні норм вимови. Це забезпечує

Риторика – Олійник О. Б. – 6.5. Стиль вимови і мова руху тіла

Для оратора велике значення має техніка мови, складовими якої? постановка мовного дихання, дикція та орфоепія (тобто правильна літературна вимова). Суть техніки мови – в координації дихання, голосу, артикуляції при дотриманні норм вимови. Це забезпечує

Риторика – Олійник О. Б. – Завдання для самостійної роботи

1. Розкрийте зміст поняття “культура мови”? 2. У чому полягає багатство мови? 3. Що означає “точність мови “? 4. Який зміст вкладається в поняття “чистота мови “? 5. Що таке літературна мова? 6. Назвіть

Риторика – Олійник О. Б. – Тема 7 РОДИ І ВИДИ РИТОРИКИ

“Справжнє красномовство полягає у сутності, але зовсім не у словах ” (Ш. Сент-Бев) 7.1. Види красномовства. Типологія. 7.2. Політичне красномовство. 7.3. Академічне красномовство. 7.4. Військове красномовство. 7.5. Мова дипломата. 7.6. Судові дискусії. 7.7. Духовно-етичне

Риторика – Олійник О. Б. – 7.1. Види красномовства. Типологія

“Справжнє красномовство полягає у сутності, але зовсім не у словах ” (Ш. Сент-Бев) 7.1. Види красномовства. Типологія. 7.2. Політичне красномовство. 7.3. Академічне красномовство. 7.4. Військове красномовство. 7.5. Мова дипломата. 7.6. Судові дискусії. 7.7. Духовно-етичне

Риторика – Олійник О. Б. – 7.2. Політичне красномовство

“Справжнє красномовство полягає у сутності, але зовсім не у словах ” (Ш. Сент-Бев) 7.1. Види красномовства. Типологія. 7.2. Політичне красномовство. 7.3. Академічне красномовство. 7.4. Військове красномовство. 7.5. Мова дипломата. 7.6. Судові дискусії. 7.7. Духовно-етичне

Риторика – Олійник О. Б. – 7.3. Академічне красномовство

Академічному красномовству притаманна висока майстерність спілкування. Цей вид красномовства писали Сократ, Платон, Аристотель, В. 3. Соловйов, В. О. Ключевській, Н. А. Бердяев, В. У. Винограду, Д. А. Тімірязєв, А. Ф. Лосев, С. Лихачев і

Риторика – Олійник О. Б. – 7.4. Військове красномовство

Академічному красномовству притаманна висока майстерність спілкування. Цей вид красномовства писали Сократ, Платон, Аристотель, В. 3. Соловйов, В. О. Ключевській, Н. А. Бердяев, В. У. Винограду, Д. А. Тімірязєв, А. Ф. Лосев, С. Лихачев і

Риторика – Олійник О. Б. – 7.5. Мова дипломата

По суті, дипломатія – це також політика, проте зовнішня. Це діяльність державних службовців, дипломатів, послів, апаратів посольств, консульств, а також торгових, культурних, туристичних; діяльність, що грунтується на знанні політичної ситуації та ораторського мистецтва. Дипломатичні

Риторика – Олійник О. Б. – 7.6. Судові дискусії

По суті, дипломатія – це також політика, проте зовнішня. Це діяльність державних службовців, дипломатів, послів, апаратів посольств, консульств, а також торгових, культурних, туристичних; діяльність, що грунтується на знанні політичної ситуації та ораторського мистецтва. Дипломатичні

Риторика – Олійник О. Б. – 7.7. Духовно-етичне слово

Мова формувалася під змістовним, етичним, стилістичним впливом головної книги – Біблії і особливо Євангелія, псалмів, молитов, літургійних текстів. Більшість хрестоматій містила розділи (понад 50 сторінок), надруковані церковнослав’янскою мовою. У XX ст. залишилося мало людей,

Риторика – Олійник О. Б. – 7.8. Ділове мовлення

Мова формувалася під змістовним, етичним, стилістичним впливом головної книги – Біблії і особливо Євангелія, псалмів, молитов, літургійних текстів. Більшість хрестоматій містила розділи (понад 50 сторінок), надруковані церковнослав’янскою мовою. У XX ст. залишилося мало людей,

Риторика – Олійник О. Б. – 7.9. Побутове спілкування

Платон та Аристотель приділили істотну увагу дружній бесіді як предмету риторики. Аристотель вважав наявність хорошого друга головним компонентом щастя: бесіда ушляхетнює людей, збагачує їх, дарує радість. Але життєве спілкування далеко не вичерпується бесідами друзів.

Риторика – Олійник О. Б. – Тема 8 РИТОРИКА. ЛОГІКА

“Оратор, достойний уваги, є той, хто користується словами для думки, а думкою для істини й доброчесності.” (Ф. Фенелон) 8.1. Діалектика – джерело категорій мови 8.2. Культура думки. Логіка мови. 8.3. Аргументація і логіка 8.1.

Риторика – Олійник О. Б. – 8.1. Діалектика – джерело категорій мови

“Оратор, достойний уваги, є той, хто користується словами для думки, а думкою для істини й доброчесності.” (Ф. Фенелон) 8.1. Діалектика – джерело категорій мови 8.2. Культура думки. Логіка мови. 8.3. Аргументація і логіка 8.1.

Риторика – Олійник О. Б. – 8.2. Культура думки. Логіка мови

“Оратор, достойний уваги, є той, хто користується словами для думки, а думкою для істини й доброчесності.” (Ф. Фенелон) 8.1. Діалектика – джерело категорій мови 8.2. Культура думки. Логіка мови. 8.3. Аргументація і логіка 8.1.

Риторика – Олійник О. Б. – 8.3. Аргументація і логіка

В аргументації розрізняються “теза” – ствердження (або система стверджень), яке аргументуюча сторона вважає за потрібне нав’язати аудиторії, і довід, або аргумент, – одне або декілька пов’язаних між собою стверджень, мета яких – підтримати тезу.

Риторика – Олійник О. Б. – Словникова скринька

1. Діалектика – джерело категорій мови. 2. Культура думки. Логіка мови. 3. Аргументація і логіка. Словникова скринька Аналогійна аргументація – це обгрунтування тези шляхом наведення схожості того, що говорять в аргументах, з тим, що

Риторика – Олійник О. Б. – Тема 9 МОВА. РИТОРИЧНІ ЗАСОБИ

“Отечество собі грунтуймо в ріднім слові!” (П. Куліги) 9.1. Загальні поняття про мовний акт. Мовна інтенція. 9.2. Автоматизм механізмів мови. 9.3. Лексична норма. Точність вибору. 9.4. Граматична і стилістична норма. 9.5. Власне риторичні засоби.

Риторика – Олійник О. Б. – 9.1. Загальні поняття про мовний акт. Мовна інтенція

“Отечество собі грунтуймо в ріднім слові!” (П. Куліги) 9.1. Загальні поняття про мовний акт. Мовна інтенція. 9.2. Автоматизм механізмів мови. 9.3. Лексична норма. Точність вибору. 9.4. Граматична і стилістична норма. 9.5. Власне риторичні засоби.

Риторика – Олійник О. Б. – 9.2. Автоматизм механізмів мови

“Отечество собі грунтуймо в ріднім слові!” (П. Куліги) 9.1. Загальні поняття про мовний акт. Мовна інтенція. 9.2. Автоматизм механізмів мови. 9.3. Лексична норма. Точність вибору. 9.4. Граматична і стилістична норма. 9.5. Власне риторичні засоби.

Риторика – Олійник О. Б. – 9.3. Лексична норма. Точність вибору

Багатозначність, або полісемія, – уживання слова в різних значеннях. Деякі слова два-три такі значення можуть мати, а другі – до десяти. Зазвичай навіть у найстислішому контексті (словосполученні) простежується смислові відтінки багатозначних слів. Різне значення