Ринок праці – Чернявська О. В

Ринок праці – Чернявська О. В. – Передмова

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку України як однієї із найбільших держав Європи пов’язане із вирішенням таких важливих питань, як розбудова сучасної соціально-орієнтованої економіки, відродження вітчизняного виробництва, відновлення соціальної захищеності населення. У практичному вирішенні цих найгостріших

Ринок праці – Чернявська О. В. – Модуль 1. Теоретичні засади функціонування ринку праці

Тема 1. Ринок праці в економічній системі, його суть і функції 1.1. Сутність ринку, підходи до його визначення Визначення соціально-економічної сутності ринку праці потребує з’ясування загального поняття категорії “ринок”. В класичні політичній економії існує

Ринок праці – Чернявська О. В. – Тема 1. Ринок праці в економічній системі, його суть і функції

Тема 1. Ринок праці в економічній системі, його суть і функції 1.1. Сутність ринку, підходи до його визначення Визначення соціально-економічної сутності ринку праці потребує з’ясування загального поняття категорії “ринок”. В класичні політичній економії існує

Ринок праці – Чернявська О. В. – 1.1. Сутність ринку, підходи до його визначення

Тема 1. Ринок праці в економічній системі, його суть і функції 1.1. Сутність ринку, підходи до його визначення Визначення соціально-економічної сутності ринку праці потребує з’ясування загального поняття категорії “ринок”. В класичні політичній економії існує

Ринок праці – Чернявська О. В. – 1.2. Визначення ринку праці

Тема 1. Ринок праці в економічній системі, його суть і функції 1.1. Сутність ринку, підходи до його визначення Визначення соціально-економічної сутності ринку праці потребує з’ясування загального поняття категорії “ринок”. В класичні політичній економії існує

Ринок праці – Чернявська О. В. – 1.3. Особливості визначення об’єкту ринку праці

Протягом півтора століття ведуться дискусії про те, що є товаром на ринку – робоча сила чи праця [12, с. б]. Окремі автори вважають товаром на ринку праці трудові ресурси. Відповідно економічній літературі зустрічаються поняття

Ринок праці – Чернявська О. В. – 1.4. Структура ринку праці, його елементи

Щодо структури ринку праці також не існує єдиного підходу. Так, Васильченко B. C., Василенко ПМ. до елементів, за допомогою яких функціонує ринок праці відносять: товар – він виступає у формі робочої сили; ціна, яка

Ринок праці – Чернявська О. В. – 1.5. Класифікація та сегментація ринку праці

За структурою ринку праці розрізняють його зовнішній та внутрішній види. Зовнішній ринок Охоплює відносини між з приводу наймання працівників відповідної професії та спеціальності продавцями і покупцями робочої сили в масштабах країни, регіону, галузі. Внутрішній

Ринок праці – Чернявська О. В. – 1.6. Ринок праці як складова ринкової системи

Ринок праці формується як органічна ланка ринкової системи. Він може ефективно функціонувати лише у взаємозв’язку з ринками товарів та послуг, капіталу та саморегулюється під впливом економічних законів функціонування усієї ринкової системи: попиту й пропозиції,

Ринок праці – Чернявська О. В. – 1.7. Функції ринку праці та необхідність його регулювання

Функціонування ринку праці підпорядковуються законам товарного виробництва: закону попиту і пропозиції, закону вартості, закону конкуренції, що виражається у виконанні ним певних функцій, а саме: O суспільного поділу праці – він розмежовує роботодавців і найманих