Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 8.5. Участь страхових компаній та банків у системі недержавного пенсійного забезпечення

Крім недержавних пенсійних фондів, недержавне пенсійне забезпечення здійснюють страхові організації та банки (рис. 8.10).

Участь страхових організацій у системі недержавного пенсійного забезпечення

Страхові організації здійснюють недержавне пенсійне забезпечення шляхом укладання договорів страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду.

Пенсійне страхування передбачає, що страхова організація здійснює застрахованій особі виплати, які пов’язуються з виходом на пенсію (страхування додаткової пенсії) або віком, установленим договором страхування.

Ринок фінансових послуг   Науменкова С. В.   8.5. Участь страхових компаній та банків у системі недержавного пенсійного забезпечення

Рис. 8.10. Фінансові посередники, які здійснюють недержавне пенсійне забезпечення

Довічна пенсія (довічний ануїтет) – пенсійні виплати, які здійснює страхова організація на підставі договору страхування довічної пенсії протягом життя фізичної особи періодично після досягнення нею пенсійного віку відповідно до законодавства про страхування.

Довічні пенсії (довічні ануїтети) виплачуються учасникам фондів страховими організаціями, з якими ці учасники уклали договір страхування довічної пенси, за рахунок грошових коштів, перерахованих страховій організації.

Індивідуальні договори страхування додаткової пенсії укладаються з дієздатними громадянами з урахуванням віку, статі і незалежно від стану здоров’я. Час початку виплати додаткової пенсії може бути як пов’язаний із настанням пенсійного віку, так і визначений за домовленістю сторін.

Страхувальникові надається право сплатити страхові платежі за один раз або періодичними внесками. Розмір страхових внесків залежить від страхової суми, віку і статі страхувальника (застрахованої особи).

Пенсія залежно від змісту договору страхування може виплачуватися страховиком протягом життя застрахованого або протягом визначеного періоду. При укладанні договору страхування встановлюється порядок виплати пенсій (щомісячно, за кожен рік та ін.).

Для укладання договору страхування довічної пенсії учасник фонду подає страховій організації довідку адміністратора про обсяг належних йому пенсійних коштів.

Учасник фонду повідомляє адміністратора про обрану ним страхову організацію та подає письмову заяву про перерахування до цієї страхової організації належних йому пенсійних коштів. Учасник фонду має право перерахувати до страхової організації свої пенсійні кошти повністю або частково.

Страхова організація зобов’язана надати учаснику фонду, з яким укладено договір, письмове повідомлення про надходження грошових коштів від пенсійного фонду та їх розмір протягом семи робочих днів після їх отримання, а також про скоригований розмір довічної пенсії у разі проведення такого коригування.

Якщо сума пенсійних коштів, що підлягає перерахуванню страховій організації, не досягає розміру мінімальної суми пенсійних накопичень, встановленого Держфінпослут, учасник фонду (а в разі його смерті – спадкоємці) має право отримати належні йому пенсійні кошти як одноразову пенсійну виплату.

Відповідальність страхової компанії за договорами страхування додаткової пенсії може бути розширена за домовленістю сторін. Так, додатково до умов договору страхування додаткової пенсії страхова компанія може взяти на себе відповідальність здійснити виплати в разі настання нещасного випадку або смерті страхувальника (застрахованого). Страхова компанія може надати страхувальникові можливість укласти договір страхування на користь іншої особи.

Участь банків у системі недержавного пенсійного забезпечення

Активну участь у системі недержавного пенсійного забезпечення банки беруть як зберігані, управителі активів і адміністратори пенсійних фондів. Крім того, банки можуть виступати засновниками недержавних пенсійних фондів (табл. 8.7).

Таблиця 8.7. Банки – засновники недержавних пенсійних фондів України, станом на 1 січня 2009 р.

З/п

Засновник

Назва юридичної особи – недержавного пенсійного фонду

1

Національний банк України

Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України

2

АБ “Брокбізнесбанк”

Непідприємницьке товариство корпоративний недержавний пенсійний фонд “Брокбізнескапітал”

3

АКБ “Київ”

Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд “Спільний капітал”

4

AT ВАБанк

Непідприємницьке товариство Корпоративний недержавний пенсійний фонд АТ ВАБанк

5

ВАТ “Селянський комерційний банк “Дністер”

Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд “Дністер”

6

Відкрите акціонерне товариство “Райффайзен Банк Аваль”

Непідприємницьке товариство відкритий пенсійний фонд “Аваль”

7

Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк “Хрещатик”

Відкритий недержавний пенсійний фонд “Хрещатик”

8

Комерційний банк TOB “Місто Банк”

Відкритий недержавний пенсійний фонд “Промисловий союз”

9

ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України”

Непідприємницьке товариство “Недержавний корпоративний пенсійний фонд ВАТ “Укрексімбанк”

Недержавне пенсійне забезпечення банки здійснюють шляхом укладання договорів про відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень у межах суми, визначеної для відшкодування вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Фонд гарантує вклади громадян у національній та іноземній валютах, включаючи відсотки, в розмірі вкладів, але не більше 150 тис. грн за вкладами у кожному банку, філії іноземного банку на день настання недоступності вкладів.

Пенсійні депозитні рахунки – вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб, що відкривають банківські установи з урахуванням умов, установлених законодавством, для накопичення заощаджень на виплату пенсії.

Вкладний (депозитний) рахунок – рахунок, що відкриває банк клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без зазначення такого строку під визначений процент (дохід) і підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України та умов договору.

Пенсійні депозитні рахунки відкриваються фізичним особам згідно із Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення” від 9 липня 2003 р. № 1057-IV для накопичення заощаджень на виплату пенсії.

Для відкриття пенсійного депозитного рахунку фізична особа має надати банкові: паспорт або документ, що його замінює; довідку про присвоєння ідентифікаційного номера. На підставі поданих документів укладається договір банківського вкладу.

Після відкриття рахунку фізична особа вносить або перераховує з іншого власного рахунку кошти на вкладний (депозитний) рахунок.

На підтвердження укладення договору банківського вкладу і внесення грошових коштів на вкладний (депозитний) рахунок банк видає фізичній особі ощадну книжку або інший документ, що її замінює і який видається згідно з внутрішніми положеннями банку.

Інші особливості залучення банками коштів на ці рахунки визначаються договором банківського вкладу.

Слід зауважити, що введення тимчасової адміністрації в банківських установах автоматично призводить до введення мораторію на задоволення вимог кредиторів, тобто “заморожує” використання активів НПФ компаніями з управління активами на депозитних рахунках банків з метою подальшого інвестування, пенсійних виплат учасникам НПФ тощо. Так, станом на 31 березня 2009 р. постановами Правління НБУ було призначено тимчасову адміністрацію в 17 банківських установах. У семи з них розміщені грошові кошти учасників 42 недержавних пенсійних фондів на загальну суму майже 44,9 млн грн, що становить 7 % від загальної вартості активів усіх НПФ. Найбільшим “боржником” серед банківських установ є TOB “Укрпромбанк”, у якому зосереджено 28,4 млн грн грошових коштів учасників недержавного пенсійного забезпечення 32 НПФ.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 8.5. Участь страхових компаній та банків у системі недержавного пенсійного забезпечення