Релігієзнавство – Сидоренко О. П

Релігієзнавство – Сидоренко О. П. – Вступ. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ

У сучасній Україні релігія і релігійність громадян переживають своєрідний ренесанс. У державі відроджуються конфесії, відбудовуються зруйновані та будуються нові храмові та інші культові споруди; у свідомості людей дедалі глибше утверджується розуміння релігії як феномену

Релігієзнавство – Сидоренко О. П. – Розділ 1. РЕЛІГІЯ ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ

Слово “релігія” у нашій повсякденній мові зустрічається досить часто, але найчастіше у значенні, що в нього вкладається богослов’ям і суспільною свідомістю взагалі. Це і сукупність світоглядів, що базуються на вірі в Бога; і конгломерат

Релігієзнавство – Сидоренко О. П. – 1.1. Релігія І СВІТОГЛЯД

Слово “релігія” у нашій повсякденній мові зустрічається досить часто, але найчастіше у значенні, що в нього вкладається богослов’ям і суспільною свідомістю взагалі. Це і сукупність світоглядів, що базуються на вірі в Бога; і конгломерат

Релігієзнавство – Сидоренко О. П. – 1.2. Об’єкт і предмет релігієзнавства

Релігієзнавство – система знань про релігію, її історію, зміст, структуру і функції у духовному житті людей. Воно сформувалось у другій половині XIX ст. як комплексна і відносно самостійна галузь знання на перетині філософії, соціології,

Релігієзнавство – Сидоренко О. П. – Розділ 2. ВИНИКНЕННЯ РЕЛІГІЇ ТА ПЕРВІСНІ ВІРУВАННЯ

Природа падала кожному все, щоб він був людиною, гуманітарні науки – все, щоб він став людиною, філософія – щоб він зробився Богом. Релігія – це соціальний феномен, породження тих минущих (не вічних) умов, основу

Релігієзнавство – Сидоренко О. П. – 2.1. Причини виникнення та поширення релігії

Природа падала кожному все, щоб він був людиною, гуманітарні науки – все, щоб він став людиною, філософія – щоб він зробився Богом. Релігія – це соціальний феномен, породження тих минущих (не вічних) умов, основу

Релігієзнавство – Сидоренко О. П. – 2.2. Первісні вірування та їх еволюція

Наукове релігієзнавство обгрунтовує наявність у людській історії не тільки безрелігійного періоду, а й періоду прарелігії (попередниці релігії) у формі так званих первісних або ранніх народних вірувань. Вони ще не були релігіями, але з розвитком

Релігієзнавство – Сидоренко О. П. – Розділ 3. РОДОПЛЕМІННІ КУЛЬТИ ТА МІФОЛОГІЯ

Намагайся бути розумним, а не багатим: багатство можна втратити, а розум завжди з тобою. Впродовж усієї історії людства релігії еволюціонували від первісних вірувань (через родоплемінні культи і міфологію) до народно-національних і світових релігій. У

Релігієзнавство – Сидоренко О. П. – 3.1. Релігії Стародавнього Сходу

Намагайся бути розумним, а не багатим: багатство можна втратити, а розум завжди з тобою. Впродовж усієї історії людства релігії еволюціонували від первісних вірувань (через родоплемінні культи і міфологію) до народно-національних і світових релігій. У

Релігієзнавство – Сидоренко О. П. – 3.2. Релігія у Стародавній Греції

Стародавня Греція (Еллада) – загальна назва території давніх державних утворень на півдні Бал папського півострова, островах Егейського моря та на західній береговій смузі півострова Мала Азія. Перші подібні утворення виникли тут на початку II