Релігієзнавство – Мозговий Л. І

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – Передмова

Грунтовне вивчення релігії – чи не найстарішої з-поміж форм суспільної свідомості – є актуальною потребою в сучасному плюралістичному світі. Нідерландський філософ Бенедикт Спіноза зараховував до основних природних прав людини, поряд з правом на життя

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – Розділ 1. Основи теорії релігії та її історична генеза

Тема 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ РЕЛІГІЇ Тема 2. ПЕРВІСНІ ФОРМИ РЕЛІГІЇ Тема 3. ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ Тема 4. БУДДИЗМ ЯК СВІТОВА РЕЛІГІЯ Тема 5. ІСЛАМ ЯК СВІТОВА РЕЛІГІЯ Тема 1. Основи теорії релігії 1. Релігієзнавство як

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – Тема 1. Основи теорії релігії

Тема 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ РЕЛІГІЇ Тема 2. ПЕРВІСНІ ФОРМИ РЕЛІГІЇ Тема 3. ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ Тема 4. БУДДИЗМ ЯК СВІТОВА РЕЛІГІЯ Тема 5. ІСЛАМ ЯК СВІТОВА РЕЛІГІЯ Тема 1. Основи теорії релігії 1. Релігієзнавство як

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – 1. Релігієзнавство як наука та навчальна дисципліна. Теологічно-філософський, психологічний та соціологічний підходи до дослідження релігії

Тема 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ РЕЛІГІЇ Тема 2. ПЕРВІСНІ ФОРМИ РЕЛІГІЇ Тема 3. ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ Тема 4. БУДДИЗМ ЯК СВІТОВА РЕЛІГІЯ Тема 5. ІСЛАМ ЯК СВІТОВА РЕЛІГІЯ Тема 1. Основи теорії релігії 1. Релігієзнавство як

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – 2. Елементи та структура релігії

Що таке релігія? На яких підставах ті або інші погляди, ідеї, дії можна вважати релігійними? Різні мислителі по-різному виділяють пріоритетні сфери в релігії. Одні вважають, що фундаментальним ядром її є релігійна свідомість з її

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – 3. Функції та роль релігії в суспільстві

Що таке релігія? На яких підставах ті або інші погляди, ідеї, дії можна вважати релігійними? Різні мислителі по-різному виділяють пріоритетні сфери в релігії. Одні вважають, що фундаментальним ядром її є релігійна свідомість з її

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – Тема 2. Первісні форми релігії

1. Загальна характеристика первісних форм релігії. 2. Ранньоістиричні форми релігії та родоплеменні культи: фетишизм, тотемізм, табу, магія, анімізм. 3. Шаманізм. 1. Загальна характеристика первісних форм релігії Говорячи про ранні форми релігії, ми спираємося на

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – 1. Загальна характеристика первісних форм релігії

1. Загальна характеристика первісних форм релігії. 2. Ранньоістиричні форми релігії та родоплеменні культи: фетишизм, тотемізм, табу, магія, анімізм. 3. Шаманізм. 1. Загальна характеристика первісних форм релігії Говорячи про ранні форми релігії, ми спираємося на

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – 2. Ранньоісторичні форми релігії та родоплемінні культи: фетишизм, тотемізм, табу, магія, анімізм

1. Загальна характеристика первісних форм релігії. 2. Ранньоістиричні форми релігії та родоплеменні культи: фетишизм, тотемізм, табу, магія, анімізм. 3. Шаманізм. 1. Загальна характеристика первісних форм релігії Говорячи про ранні форми релігії, ми спираємося на

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – 3. Шаманізм

Шаманізм (мовою сибірських народів “саман” – несамовитий) – особливий комплекс обрядів та ритуалів, пов’ язаних з віруваннями у надприродні здібності і можливості служителів культу – шаманів. Шаман – це знахар, жрець і душе водій.

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – Тема 3. Етнічні релігії

1. Характерні риси етнічних релігій. 2. Види етнічних релігій. 1. Характерні риси етнічних релігій На зміну родоплемінним віруванням приходять етнічні релігії, які ще називають національними чи національно-державними. Обов’язковим історичним підгрунтям їх є наявність у

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – 1. Характерні риси етнічних релігій

1. Характерні риси етнічних релігій. 2. Види етнічних релігій. 1. Характерні риси етнічних релігій На зміну родоплемінним віруванням приходять етнічні релігії, які ще називають національними чи національно-державними. Обов’язковим історичним підгрунтям їх є наявність у

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – 2. Види етнічних релігій

1. Характерні риси етнічних релігій. 2. Види етнічних релігій. 1. Характерні риси етнічних релігій На зміну родоплемінним віруванням приходять етнічні релігії, які ще називають національними чи національно-державними. Обов’язковим історичним підгрунтям їх є наявність у

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – Тема 4. Буддизм як світова релігія

Людина, яка слідує Дхармі, схожа на людину, що увійшла з вогнем в темну кімнату. Темрява перед нею розступилася, і її оточить світло. З повчань Будди 1. Поняття світової релігії. 2. Життя Гаутами Будди. 3.

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – 1. Поняття світової релігії

Людина, яка слідує Дхармі, схожа на людину, що увійшла з вогнем в темну кімнату. Темрява перед нею розступилася, і її оточить світло. З повчань Будди 1. Поняття світової релігії. 2. Життя Гаутами Будди. 3.

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – 2. Життя Гаутами Будди

Якщо звернутися до буддиста із запитанням, як виникла релігія, котру він сповідає, то відповідь буде короткою: її проголосив людям Шак’ямуні, пустельник з племені шак’їв. Слід зауважити, що існують як міфічна, так і реальна біографія

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – 3. Буддійське віровчення та культ. Поширення буддизму. Основні напрями в буддизмі

Спочатку те, що проповідував Будда, і те, про що потім розповідали його учні, передавалося усно з покоління в покоління. І тільки через декілька століть після зародження буддизму на острові Цейлон були вперше зроблені записи

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – Тема 5. Іслам як світова релігія

1. Соціально-історичні причини виникнення ісламу. 2. Коран і кораністика. 3. Мусульманська догматика і культова практика. 4. Мусульманська філософія. Поширення ісламу. Іслам в Україні. 1. Соціально-історичні причини виникнення ісламу За кількістю послідовників іслам є другою

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – 1. Соціально-історичні причини виникнення ісламу

1. Соціально-історичні причини виникнення ісламу. 2. Коран і кораністика. 3. Мусульманська догматика і культова практика. 4. Мусульманська філософія. Поширення ісламу. Іслам в Україні. 1. Соціально-історичні причини виникнення ісламу За кількістю послідовників іслам є другою

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – 2. Коран і кораністика

Віровчення ісламу викладене у головній “священній книзі” мусульман – Корані. Зміст його нібито був переданий Мухаммеду самим Аллахом через ангела Джебраїла окремими одкровеннями, головним чином в Мецці і Медині в 610 та 632 роках.

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – 3. Мусульманська догматика і культова практика

Віровчення ісламу викладене у головній “священній книзі” мусульман – Корані. Зміст його нібито був переданий Мухаммеду самим Аллахом через ангела Джебраїла окремими одкровеннями, головним чином в Мецці і Медині в 610 та 632 роках.

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – 4. Мусульманська філософія. Поширення ісламу. Іслам в Україні

В Україні іслам поширений переважно в автономній республіці Крим. Мусульмани Криму належать до сунітського напряму. В 1242 році татаро-монголи завоювали півострів: Крим увійшов до складу Золотої Орди. У XV ст. у зв’язку з її

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – Розділ 2. Християнство як світова релігія та його роль в історії і сьогоденні

Тема 6. ХРИСТИЯНСТВО:ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Тема 7. ПРАВОСЛАВ’Я Тема 8. КАТОЛИЦИЗМ Тема 9. ПРОТЕСТАНТИЗМ Тема 10. РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА В УКРАЇНІ СЬОГОДНІ Тема 6. Християнство:загальна характеристика 1. Становлення християнства. Основні етапи розвитку та географія поширення

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – Тема 6. Християнство:загальна характеристика

Тема 6. ХРИСТИЯНСТВО:ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Тема 7. ПРАВОСЛАВ’Я Тема 8. КАТОЛИЦИЗМ Тема 9. ПРОТЕСТАНТИЗМ Тема 10. РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА В УКРАЇНІ СЬОГОДНІ Тема 6. Християнство:загальна характеристика 1. Становлення християнства. Основні етапи розвитку та географія поширення

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – 1. Становлення християнства. Основні етапи розвитку та географія поширення християнства. Біблія як священна книга християн і культурно-історичний феномен

Тема 6. ХРИСТИЯНСТВО:ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Тема 7. ПРАВОСЛАВ’Я Тема 8. КАТОЛИЦИЗМ Тема 9. ПРОТЕСТАНТИЗМ Тема 10. РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА В УКРАЇНІ СЬОГОДНІ Тема 6. Християнство:загальна характеристика 1. Становлення християнства. Основні етапи розвитку та географія поширення

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – Тема 7. Православ’я

1. Загальна характеристика православ’я. 2. Віросповідні і культові особливості православ’я. Вплив православ’я на розвиток загальнолюдської та національної культури. 1. Загальна характеристика православ’я Православ ‘я є напрямом християнства, внутрішня історія якого найбільш драматична (з релігієзнавчої

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – 1. Загальна характеристика православ’я

1. Загальна характеристика православ’я. 2. Віросповідні і культові особливості православ’я. Вплив православ’я на розвиток загальнолюдської та національної культури. 1. Загальна характеристика православ’я Православ ‘я є напрямом християнства, внутрішня історія якого найбільш драматична (з релігієзнавчої

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – 2. Віросповідні і культові особливості православ’я. Вплив православ’я на розвиток загальнолюдської та національної культури

1. Загальна характеристика православ’я. 2. Віросповідні і культові особливості православ’я. Вплив православ’я на розвиток загальнолюдської та національної культури. 1. Загальна характеристика православ’я Православ ‘я є напрямом християнства, внутрішня історія якого найбільш драматична (з релігієзнавчої

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – Тема 8. Католицизм

“Вірити, щоб знати, знати – щоб вірити” Бл. Августин 1. Віра єдина – дві гілки (спільне та відмінне в католицизмі та православ’ї). 2. Сучасна соціальна доктрина католицької церкви. 3. Онтологія віри в працях найвидатніших

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – 1. Віра єдина – дві гілки (спільне та відмінне в католицизмі та православ’ї)

“Вірити, щоб знати, знати – щоб вірити” Бл. Августин 1. Віра єдина – дві гілки (спільне та відмінне в католицизмі та православ’ї). 2. Сучасна соціальна доктрина католицької церкви. 3. Онтологія віри в працях найвидатніших

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – 2. Сучасна соціальна доктрина католицької церкви

Соціальне вчення римо-католицької церкви є сукупність суспільно-політичних, економічних та етичних концепцій. Суттєве місце в ній відводиться сучасному стану цивілізації, яке базується на гуманістичній, а не догматичній культурі. Песимістичне бачення світу покладено в основу більшості

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – 3. Онтологія віри в працях найвидатніших теоретиків християнства

Соціальне вчення римо-католицької церкви є сукупність суспільно-політичних, економічних та етичних концепцій. Суттєве місце в ній відводиться сучасному стану цивілізації, яке базується на гуманістичній, а не догматичній культурі. Песимістичне бачення світу покладено в основу більшості

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – Тема 9. Протестантизм

1. Протестантизм як історичний феномен. 2. Історія протестантизму: етапи зародження та розвитку. 3. Теологія протестантизму. 1. Протестантизм як історичний феномен Протестантизм – один із трьох, поряд з католицизмом та православ’ям, напрямів християнства, що представляє

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – 1. Протестантизм як історичний феномен

1. Протестантизм як історичний феномен. 2. Історія протестантизму: етапи зародження та розвитку. 3. Теологія протестантизму. 1. Протестантизм як історичний феномен Протестантизм – один із трьох, поряд з католицизмом та православ’ям, напрямів християнства, що представляє

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – 2. Історія протестантизму: етапи зародження та розвитку

Перші голоси протесту в лоні римо-католицької церкви пов’язані з ім’ям Джона Уїкліфа (1330?-1384) – католицького священика і професора теології в Оксфорді (Велика Британія). Він гостро критикував те, що церква занедбала вивчення Біблії. У літературі

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – Кальвінізм

Кальвінізм є різновидом реформаторської течії, яка виникла на початку XVI ст. Теоретичним джерелом його була праця Жана Кальвіна “Настанови у християнській вірі”, яка стала основою усіх пізніших реформатських церков. Вона підсумувала ідеї ранніх отців

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – Англіканство

Кальвінізм є різновидом реформаторської течії, яка виникла на початку XVI ст. Теоретичним джерелом його була праця Жана Кальвіна “Настанови у християнській вірі”, яка стала основою усіх пізніших реформатських церков. Вона підсумувала ідеї ранніх отців

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – Баптизм

Баптизм як релігія приваблює людей своїми моральними нормами. Для віруючих вона завжди була наукою життя. У моралі баптистів можна виділити питання про правила поведінки, норми моральності, а також про зміст життя. Особливо підкреслюється аморальність

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – 3. Теологія протестантизму

Баптизм як релігія приваблює людей своїми моральними нормами. Для віруючих вона завжди була наукою життя. У моралі баптистів можна виділити питання про правила поведінки, норми моральності, а також про зміст життя. Особливо підкреслюється аморальність

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – Тема 10. Релігія і церква в україні сьогодні

1. Загальна релігійна ситуація в Україні. 2. Сучасний стан українського християнства. 1. Загальна релігійна ситуація в Україні Традиційно найвпливовішою конфесією в Україні є православ’я. Православ’я українське – християнське віровчення і культ, організація церковного життя,

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – 1. Загальна релігійна ситуація в Україні

1. Загальна релігійна ситуація в Україні. 2. Сучасний стан українського християнства. 1. Загальна релігійна ситуація в Україні Традиційно найвпливовішою конфесією в Україні є православ’я. Православ’я українське – християнське віровчення і культ, організація церковного життя,

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – Українська православна церква (УПЦ-мп)

1. Загальна релігійна ситуація в Україні. 2. Сучасний стан українського християнства. 1. Загальна релігійна ситуація в Україні Традиційно найвпливовішою конфесією в Україні є православ’я. Православ’я українське – християнське віровчення і культ, організація церковного життя,

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – Українська православна церква (УПЦ-кп)

1. Загальна релігійна ситуація в Україні. 2. Сучасний стан українського християнства. 1. Загальна релігійна ситуація в Україні Традиційно найвпливовішою конфесією в Україні є православ’я. Православ’я українське – християнське віровчення і культ, організація церковного життя,

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – Українська автокефальна православна церква (УАПЦ)

Поняття “автокефальний” походить від грецьких слів autos – сам і Kefalos – голова. Воно означає статус церкви, самостійної в керівництві й сполученої з іншими автокефальними Православними Церквами в єдину Святу Соборну Апостольську Церкву, главою

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – Українська греко-католицька церква (УГКЦ)

Поняття “автокефальний” походить від грецьких слів autos – сам і Kefalos – голова. Воно означає статус церкви, самостійної в керівництві й сполученої з іншими автокефальними Православними Церквами в єдину Святу Соборну Апостольську Церкву, главою

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – Римо-католицька церква (РКЦ)

Поняття “автокефальний” походить від грецьких слів autos – сам і Kefalos – голова. Воно означає статус церкви, самостійної в керівництві й сполученої з іншими автокефальними Православними Церквами в єдину Святу Соборну Апостольську Церкву, главою

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – 2. Сучасний стан українського християнства

Україна, як і абсолютна більшість держав світу, має багатоетнічний склад населення. Окрім українців як найчисленнішої нації, на її теренах живуть і національні меншини – росіяни, білоруси, болгари, поляки, греки, євреї, угорці, німці тощо, які

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – Іудаїзм

Україна, як і абсолютна більшість держав світу, має багатоетнічний склад населення. Окрім українців як найчисленнішої нації, на її теренах живуть і національні меншини – росіяни, білоруси, болгари, поляки, греки, євреї, угорці, німці тощо, які

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – Караїзм

Україна, як і абсолютна більшість держав світу, має багатоетнічний склад населення. Окрім українців як найчисленнішої нації, на її теренах живуть і національні меншини – росіяни, білоруси, болгари, поляки, греки, євреї, угорці, німці тощо, які

Релігієзнавство – Мозговий Л. І. – Розділ 3. Релігія та інші вияви духовної культури

Тема 11. СУСПІЛЬСТВО, РЕЛІГІЯ І ПРАВО: ФУНКЦІОНАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ Тема 12. РЕЛІГІЯ ТА МОРАЛЬ Тема 13. НАУКА ТА РЕЛІГІЯ Тема 14. МІСТИЦИЗМ ЯК ДУХОВНО-РЕЛІГІЙНИЙ ФЕНОМЕН. ДАВНІ МІСТЕРІЇ І ТАЄМНІ СПІЛКИ Тема 15.