Релігієзнавство – Кислюк К. В

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – ПЕРЕДМОВА

Ця книга написана на основі матеріалів викладання курсу релігієзнавства у провідному експериментальному навчально-науковому комплексі України – Харківському гуманітарному університеті ” Народна українська академія”. Структура 5-го, виправленого і доповненого, видання відповідає вимогам освітньо-професійних програм щодо

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – РОЗДІЛ 1. РЕЛІГІЯ ЯК ДУХОВНИЙ ФЕНОМЕН ЛЮДСТВА

1.1. СУТНІСТЬ І СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ РЕЛІГІЇ Релігія супроводжує людство протягом значної частини його історії і на сьогоднішній день охоплює до 80 % населення земної кулі. І все ж таки вона є сферою, мало зрозумілою

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – 1.1. СУТНІСТЬ І СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ РЕЛІГІЇ

1.1. СУТНІСТЬ І СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ РЕЛІГІЇ Релігія супроводжує людство протягом значної частини його історії і на сьогоднішній день охоплює до 80 % населення земної кулі. І все ж таки вона є сферою, мало зрозумілою

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – Релігія

1.1. СУТНІСТЬ І СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ РЕЛІГІЇ Релігія супроводжує людство протягом значної частини його історії і на сьогоднішній день охоплює до 80 % населення земної кулі. І все ж таки вона є сферою, мало зрозумілою

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – Віра

Основу релігії, без якої вона не можлива, складає віра – особливий психічний стан повного визнання й прийняття якогось твердження або установки без достатніх обгрунтувань. “А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого” (Євр. 11:1). Чудовий

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – Віровчення

Віровчення – систематизований виклад змісту віри в догматах, істинах, визнаних раз і назавжди незмінними. Зміст віровчення охоплює не тільки безпосередньо релігійні істини, а й погляди релігії на економічний, політичний, суспільний устрій, моральні засади людського

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – Культ

Віровчення – систематизований виклад змісту віри в догматах, істинах, визнаних раз і назавжди незмінними. Зміст віровчення охоплює не тільки безпосередньо релігійні істини, а й погляди релігії на економічний, політичний, суспільний устрій, моральні засади людського

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – Релігійна організація

Релігійна організація – оформлене об’єднання віруючих однієї релігії, найчастіше очолюване служителями культу. На думку віруючих, у конкретному випадку – християн – релігійна організація є особливою спільнотою людей, главою якої є Ісус Христос. Члени цієї

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – Релігійна група

Релігійна організація – оформлене об’єднання віруючих однієї релігії, найчастіше очолюване служителями культу. На думку віруючих, у конкретному випадку – християн – релігійна організація є особливою спільнотою людей, главою якої є Ісус Христос. Члени цієї

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – Релігійна громада

Релігійна організація – оформлене об’єднання віруючих однієї релігії, найчастіше очолюване служителями культу. На думку віруючих, у конкретному випадку – християн – релігійна організація є особливою спільнотою людей, главою якої є Ісус Христос. Члени цієї

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – Деномінація

Деномінація (латин, denominatio – наділення спеціальним ім’ям) – релігійне об’єднання, що перебуває в стадії організаційного оформлення. Цей термін використовується також як синонім слів “віросповідання”, “конфесія”, що означають приналежність до визначеної релігії. Деномінація є широким

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – Церква

Деномінація (латин, denominatio – наділення спеціальним ім’ям) – релігійне об’єднання, що перебуває в стадії організаційного оформлення. Цей термін використовується також як синонім слів “віросповідання”, “конфесія”, що означають приналежність до визначеної релігії. Деномінація є широким

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – Секта

Деномінація (латин, denominatio – наділення спеціальним ім’ям) – релігійне об’єднання, що перебуває в стадії організаційного оформлення. Цей термін використовується також як синонім слів “віросповідання”, “конфесія”, що означають приналежність до визначеної релігії. Деномінація є широким

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – “Таємні товариства”

“Таємні товариства” – це асоціації, мета, порядок членства, ритуали, навіть саме їхнє існування є таємним і відкривається тільки вузькому колу посвячених. Релігійний характер має лише незначна частина відомих з історії таємних об’єднань – політичних,

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – 1.2. ФЕНОМЕН РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ

Як бачимо, підгрунтям релігії є релігійна свідомість. Стрижнем релігійної свідомості, у свою чергу, є віра у надприродне, точніше кажучи – надприродні істоти, якості, зв’язки та стосунки, які не підвладні закономірностям матеріального світу, а навпаки,

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – Символізм

Символізм релігійної свідомості-наділення предметів, дій, слів і текстів особливими релігійними значеннями – пояснюється теологами (богословами) тим, що ніяка земна реальність не здатна висловити ідеальну божественну досконалість, отже, вимагає певного опосередкування. Це опосередкування відбувається через

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – Консерватизм

Символізм релігійної свідомості-наділення предметів, дій, слів і текстів особливими релігійними значеннями – пояснюється теологами (богословами) тим, що ніяка земна реальність не здатна висловити ідеальну божественну досконалість, отже, вимагає певного опосередкування. Це опосередкування відбувається через

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – Католицизм

Символізм релігійної свідомості-наділення предметів, дій, слів і текстів особливими релігійними значеннями – пояснюється теологами (богословами) тим, що ніяка земна реальність не здатна висловити ідеальну божественну досконалість, отже, вимагає певного опосередкування. Це опосередкування відбувається через

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – Протестантизм

Символізм релігійної свідомості-наділення предметів, дій, слів і текстів особливими релігійними значеннями – пояснюється теологами (богословами) тим, що ніяка земна реальність не здатна висловити ідеальну божественну досконалість, отже, вимагає певного опосередкування. Це опосередкування відбувається через

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – Православ’я

Символізм релігійної свідомості-наділення предметів, дій, слів і текстів особливими релігійними значеннями – пояснюється теологами (богословами) тим, що ніяка земна реальність не здатна висловити ідеальну божественну досконалість, отже, вимагає певного опосередкування. Це опосередкування відбувається через

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – 1.3. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ СУТНОСТІ І ПОХОДЖЕННЯ РЕЛІГІЇ

Щодо проблеми сутності і походження релігії існують два основних підходи: релігійний (богословський, або теологічний) і світський (релігієзнавчий, або науково-філософський). Релігійний підхід Релігійний підхід стверджує, що поява ідеї Бога в людській свідомості та виникнення релігії

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – Релігійний підхід

Щодо проблеми сутності і походження релігії існують два основних підходи: релігійний (богословський, або теологічний) і світський (релігієзнавчий, або науково-філософський). Релігійний підхід Релігійний підхід стверджує, що поява ідеї Бога в людській свідомості та виникнення релігії

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – Світський підхід

Світський підхід не дає однозначної відповіді на питання про сутність і виникнення релігії. За всю історію людської думки було чимало спроб пояснити феномен релігії. Переважна більшість наукових теорій виходила з раціоналістично-психологічного аспекту – припущення

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – Соціологічний підхід

Соціологічний підхід бере свій початок у працях відомого французького філософа О. Конта (1798-1857). Іншими представниками цього напрямку були німецький філософ соціолог і політолог M. Вебер (1864- 1958), французький суспільствознавець Е. Дюркгайм (1858-1917) і американський

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – Етнологічний підхід

Соціологічний підхід бере свій початок у працях відомого французького філософа О. Конта (1798-1857). Іншими представниками цього напрямку були німецький філософ соціолог і політолог M. Вебер (1864- 1958), французький суспільствознавець Е. Дюркгайм (1858-1917) і американський

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – Біологічні і психологічні концепції

Соціологічний підхід бере свій початок у працях відомого французького філософа О. Конта (1798-1857). Іншими представниками цього напрямку були німецький філософ соціолог і політолог M. Вебер (1864- 1958), французький суспільствознавець Е. Дюркгайм (1858-1917) і американський

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – 1.4. ФУНКЦІЇ РЕЛІГІЇ

Той факт, що релігія існує протягом значної частини історії людського суспільства, безумовно, засвідчує її велике значення для людей і порушує питання про функції, які вона виконує. Ці функції стосуються як безпосередньо людини, так і

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – Світоглядна функція

Той факт, що релігія існує протягом значної частини історії людського суспільства, безумовно, засвідчує її велике значення для людей і порушує питання про функції, які вона виконує. Ці функції стосуються як безпосередньо людини, так і

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – Компенсаційна функція

У той же час для кожної окремої людини релігія виконує також компенсаційну функцію. Ця функція постає як процес долання у духовному світі життєво важливих суперечностей і проблем людського життя. Релігія психологічно компенсує залежність людей

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – Регулятивна функція

У той же час для кожної окремої людини релігія виконує також компенсаційну функцію. Ця функція постає як процес долання у духовному світі життєво важливих суперечностей і проблем людського життя. Релігія психологічно компенсує залежність людей

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – Легітимізуюча функція

У той же час для кожної окремої людини релігія виконує також компенсаційну функцію. Ця функція постає як процес долання у духовному світі життєво важливих суперечностей і проблем людського життя. Релігія психологічно компенсує залежність людей

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – 1.5. КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЛІГІЙ

Скільки всього релігій існує в світі, достеменно не знає ніхто. Найчастіше йдеться про тисячі різноманітних релігійних форм, що існували протягом значної частини людської історії, виникли недавно або збереглися в сучасному світі з давніх часів.

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – РОЗДІЛ 2. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО ЯК ГАЛУЗЬ НАУКОВОГО ЗНАННЯ

2.1. ПРЕДМЕТ І СТРУКТУРА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО ТА БОГОСЛОВ’Я (ТЕОЛОГІЯ) Узагалі існують два основних підходи до вивчення релігії: теологічний (богословський) і світський (науково-філософський). Теологічний (богословський) підхід Теологічний (богословський) підхід у широкому розумінні розглядає релігію “зсередини”

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – 2.1. ПРЕДМЕТ І СТРУКТУРА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО ТА БОГОСЛОВ’Я (ТЕОЛОГІЯ)

2.1. ПРЕДМЕТ І СТРУКТУРА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО ТА БОГОСЛОВ’Я (ТЕОЛОГІЯ) Узагалі існують два основних підходи до вивчення релігії: теологічний (богословський) і світський (науково-філософський). Теологічний (богословський) підхід Теологічний (богословський) підхід у широкому розумінні розглядає релігію “зсередини”

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – Теологічний (богословський) підхід

2.1. ПРЕДМЕТ І СТРУКТУРА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО ТА БОГОСЛОВ’Я (ТЕОЛОГІЯ) Узагалі існують два основних підходи до вивчення релігії: теологічний (богословський) і світський (науково-філософський). Теологічний (богословський) підхід Теологічний (богословський) підхід у широкому розумінні розглядає релігію “зсередини”

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – Науково-філософський підхід

Науково-філософський підхід вивчає релігію “ззовні” – як складову частину людської культури в її зв’язках і взаємодії з іншими компонентами культури. Цей підхід репрезентований світським, академічним релігієзнавством. Релігієзнавство – комплексна сфера людських знань про релігію.

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – 2.2. ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ

Вищим рівнем людського мислення є абстрактно-логічна думка, яка оперує так би мовити, “чистими поняттями”, у тому числі поняттям Абсолюту. Тим часом це поняття, в опануванні якого вбачає свою найвищу мету філософія, має свій безумовний

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – 2.3. СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ

У соціології релігії розглядаються суспільні закономірності виникнення, розвитку та існування релігії впродовж усієї історії людства, її складові компоненти та структура, місце, роль і функції релігії в суспільстві, вплив на інші елементи суспільної системи, особливості

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – 2.4. ПСИХОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ

Через те, що майже кожна філософська чи теологічна система намагалися психологічно осмислити феномен релігії, психологія як релігієзнавча дисципліна виникла порівняно пізно – на початку XX ст. Вирішальними для її становлення виявились праці У. Джеймса

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – Предмет психології релігії

Через те, що майже кожна філософська чи теологічна система намагалися психологічно осмислити феномен релігії, психологія як релігієзнавча дисципліна виникла порівняно пізно – на початку XX ст. Вирішальними для її становлення виявились праці У. Джеймса

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – Проблеми психології релігії

Для психології релігії на різних етапах її існування стрижневими залишалися кілька проблем: 1) проблема витоків і джерел релігійних почуттів, точніше кажучи, співвідношення індивідуального психологічного й колективного соціального факторів у їх формуванні; 2) проблема специфіки

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – І. Проблема витоків і джерел релігійних почуттів

Для психології релігії на різних етапах її існування стрижневими залишалися кілька проблем: 1) проблема витоків і джерел релігійних почуттів, точніше кажучи, співвідношення індивідуального психологічного й колективного соціального факторів у їх формуванні; 2) проблема специфіки

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – II. Проблема специфіки релігійних почуттів

Для психології релігії на різних етапах її існування стрижневими залишалися кілька проблем: 1) проблема витоків і джерел релігійних почуттів, точніше кажучи, співвідношення індивідуального психологічного й колективного соціального факторів у їх формуванні; 2) проблема специфіки

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – III. Проблема закономірностей релігійного досвіду та форм його вияву

Проблема релігійного досвіду постає у працях представників психології релігії насамперед як проблема розрізнення специфіки окремих його типів. Найпоширеніших типів релігійного досвіду дослідники нараховують щонайменше чотири: – Почуття “присутності божественного”, що виникає, як правило, під

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – IV. Механізми виконання релігією психотерапевтичних функцій

Проблема релігійного досвіду постає у працях представників психології релігії насамперед як проблема розрізнення специфіки окремих його типів. Найпоширеніших типів релігійного досвіду дослідники нараховують щонайменше чотири: – Почуття “присутності божественного”, що виникає, як правило, під

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – 2.5. ГЕОГРАФІЯ РЕЛІГІЇ

Географія релігій – один із підрозділів суспільної географії та релігієзнавства, який розглядає взаємодію “релігія-територія” у прямих (вплив релігії на територію) та зворотних (вплив місцевих умов на релігію) зв’язках. З початку 1990-х рр. як синонімічний

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – 2.6. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ

Історія релігії – поруч із філософією релігії – перша релігієзнавча дисципліна, яка зародилася в межах філософського знання й досягла свого розквіту у XIX-на початку XX ст. Тоді вважалося, що історія релігії – базовий релігієзнавчий

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – Порівняльно-історичний підхід

Історія релігії – поруч із філософією релігії – перша релігієзнавча дисципліна, яка зародилася в межах філософського знання й досягла свого розквіту у XIX-на початку XX ст. Тоді вважалося, що історія релігії – базовий релігієзнавчий

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – Еволюційний підхід

Історія релігії – поруч із філософією релігії – перша релігієзнавча дисципліна, яка зародилася в межах філософського знання й досягла свого розквіту у XIX-на початку XX ст. Тоді вважалося, що історія релігії – базовий релігієзнавчий

Релігієзнавство – Кислюк К. В. – Типологічний підхід

У типологічному підході, зазвичай, об’єднуються концепції різних філософів і релігієзнавців, які в своїх працях розглядали питання класифікації основних різновидів релігії. Звичайно, на цих типологізаціях значною мірою позначилася сфера наукових інтересів і уподобань їхніх авторів.