Рекреаційна географія – Масляк П. О

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – ПЕРЕДМОВА

Сучасний рівень розвитку цивілізації та основні тенденції її трансформації у просторі і часі супроводжуються підвищенням емоційно-психологічної напруженості у суспільстві, зростанням екологічних проблем і збільшенням обсягу вільного часу людини. Відповідно виникає потреба у лікуванні, оздоровленні

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – Частина І МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Сучасний рівень розвитку цивілізації та основні тенденції її трансформації у просторі і часі супроводжуються підвищенням емоційно-психологічної напруженості у суспільстві, зростанням екологічних проблем і збільшенням обсягу вільного часу людини. Відповідно виникає потреба у лікуванні, оздоровленні

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – Розділ 1 РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ ЯК НАУКА

Сучасний рівень розвитку цивілізації та основні тенденції її трансформації у просторі і часі супроводжуються підвищенням емоційно-психологічної напруженості у суспільстві, зростанням екологічних проблем і збільшенням обсягу вільного часу людини. Відповідно виникає потреба у лікуванні, оздоровленні

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 1.1. Об’єкт і предмет рекреаційної географії

Сучасний рівень розвитку цивілізації та основні тенденції її трансформації у просторі і часі супроводжуються підвищенням емоційно-психологічної напруженості у суспільстві, зростанням екологічних проблем і збільшенням обсягу вільного часу людини. Відповідно виникає потреба у лікуванні, оздоровленні

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 1.2. Завдання, методи дослідження рекреаційної географії, зв’язок з іншими науками

Завданням рекреаційної географії є дослідження територіальної організації рекреаційного господарства певної частини нашої планети у вигляді територіальної рекреаційної системи (ТРС). Метою такого дослідження є пізнання закономірностей виникнення, функціонування і розвитку ТРС. На основі пізнання цих

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 1.3. Основні поняття рекреаційної географії

До основних понять рекреаційної географії належать: дозвілля або відпочинок, вільний час, рекреація і туризм, рекреаційні ресурси, рекреаційний потенціал, територіальні рекреаційні системи. Сутність відпочинку полягає в необхідності реалізації будь-якою людиною трьох видів потреб: 1) як

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – Розділ 2 ТЕОРЕТИЧНА БАЗА РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГЕОГРАФІЇ

2.1. Аксіоми Як і будь-яка інша наука і навчальна дисципліна, рекреаційна географія грунтується на системі вихідних положень, які приймаються без доведення, як беззаперечні, такі, що є підставою для інших тверджень цієї науки. По-перше, всі

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 2.1. Аксіоми

2.1. Аксіоми Як і будь-яка інша наука і навчальна дисципліна, рекреаційна географія грунтується на системі вихідних положень, які приймаються без доведення, як беззаперечні, такі, що є підставою для інших тверджень цієї науки. По-перше, всі

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 2.2. Теорії, які використовує рекреаційна географія

Географічний детермінізм – один із найдавніших наукових напрямів, який започаткований ще давніми греками (Страбон, Гіппократ). Згодом найбільший внесок у розвиток теорії географічного детермінізму зробили німецькі, французькі та американські вчені Ф. Ратцель, Ш. Монтеск’є, Е.

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 2.3. Закономірності та принципи рекреаційної географії

Розвиток рекреації і туризму у світі та окремих країнах, розміщення і просторово-територіальні зв’язки об’єктів рекреаційного господарства є наслідком дії (впливу, реалізації) як об’єктивних (незалежних від волі людини) законів і закономірностей, так і суб’єктивної волі

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – Розділ 3 РАЙОНУВАННЯ В РЕКРЕАЦІЙНІЙ ГЕОГРАФІЇ

3.1. Загальні засади районування Людство нині нагадує інтегровану систему багаторівневих регіонів. Їхня кількість безперервно зростає. Диверсифікація взаємодії окремих регіональних підрозділів нашої планети й окремих країн, у тому числі в галузі рекреації і туризму, відбувається

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 3.1. Загальні засади районування

3.1. Загальні засади районування Людство нині нагадує інтегровану систему багаторівневих регіонів. Їхня кількість безперервно зростає. Диверсифікація взаємодії окремих регіональних підрозділів нашої планети й окремих країн, у тому числі в галузі рекреації і туризму, відбувається

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 3.2. Рекреаційне районування

У процесі перманентного розвитку рекреаційного господарства неминуче відбувається невпинна диверсифікація географічного або територіального поділу праці. Наслідком цього є закріплення за певними територіями тих чи інших видів рекреаційної діяльності. Поступово формуються рекреаційні райони з їх

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 3.3. Рекреаційне районування світу та України

Провідний спеціаліст у галузі рекреаційного районування О. Бейдик в основу рекреаційно-туристичного районування поклав чотириступеневу ієрархічну систему таксономічних одиниць: макрорайон Ш мезорайон В підрайон й мікрорайон. Кожна наступна таксономічна одиниця входить як складова до попередньої.

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – Розділ 4 ТЕРИТОРІАЛЬНІ РЕКРЕАЦІЙНІ СИСТЕМИ

4.1. Системи і комплекси Подальший розвиток рекреаційної географії неможливий без використання системного підходу, котрий не тільки не вичерпав себе, а й фактично не був використаний повною мірою. Системний підхід є загальногалузевим, але кожна галузь

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 4.1. Системи і комплекси

4.1. Системи і комплекси Подальший розвиток рекреаційної географії неможливий без використання системного підходу, котрий не тільки не вичерпав себе, а й фактично не був використаний повною мірою. Системний підхід є загальногалузевим, але кожна галузь

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 4.2. Територіальні рекреаційні системи

Як вам уже відомо, об’єктом вивчення рекреаційної географії є рекреаційне господарство певної території, країни чи всієї нашої планети. Предметом рекреаційної географії є територіальна організація рекреаційного господарства на певній ділянці Землі, розгляд будь-якої рекреаційної території

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 4.3. Територіальні рекреаційні системи України і світу

Україна характеризується значними відмінними рисами в розвитку і розміщенні рекреаційного господарства, порівняно з сусідніми державами. Це пов’язано як з унікальністю її природно-рекреаційних ресурсів, так і з особливостями їх територіального розміщення. У зв’язку зі значною

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – Розділ 5 РЕКРЕАЦІЙНІ УМОВИ І РЕСУРСИ

5.1. Поняття про географічні умови і ресурси Будь-яка територія, регіон, країна мають ті чи інші умови для життя і господарювання людей, ті чи інші ресурси для життєдіяльності суспільства. Природні умови можна розглядати як кількісні

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 5.1. Поняття про географічні умови і ресурси

5.1. Поняття про географічні умови і ресурси Будь-яка територія, регіон, країна мають ті чи інші умови для життя і господарювання людей, ті чи інші ресурси для життєдіяльності суспільства. Природні умови можна розглядати як кількісні

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 5.2. Рекреаційні ресурси

Територія та її географічне положення є ресурсом розвитку рекреаційного господарства. Крім того, кожна територія має певні специфічні ресурси, які називаються рекреаційними. Рекреаційні ресурси – це об’єкти, явища і процеси природного та антропогенного походження, що

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 5.3. Рекреаційні ресурси України і світу

Україна має всі необхідні рекреаційні умови і ресурси для розвитку рекреаційно-туристичного господарства та перетворення його на провідну галузь економіки і важливу частину європейського туристичного ринку. Практично вся територія держави, включаючи Чорнобильську зону, може стати

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – Розділ 6 РЕКРЕАЦІЙНІ ПОТРЕБИ

6.1. Загальні потреби суспільства За допомогою наявних ресурсів суспільство в цілому і кожен його член зокрема задовольняє власні потреби. Людині постійно щось потрібно, чогось не вистачає. Всі люди і всі країни, навіть найбагатші, обов’язково

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 6.1. Загальні потреби суспільства

6.1. Загальні потреби суспільства За допомогою наявних ресурсів суспільство в цілому і кожен його член зокрема задовольняє власні потреби. Людині постійно щось потрібно, чогось не вистачає. Всі люди і всі країни, навіть найбагатші, обов’язково

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 6.2. Рекреаційні потреби

Сучасне суспільство ставить перед людиною все вищі вимоги стосовно рівня п кваліфікації. В усіх сферах людської діяльності вартість роботи людей найвищої кваліфікації постійно зростає. Цілі галузі господарства відчувають брак висококваліфікованих спеціалістів. Отримуючи великі винагороди

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 6.3. Рекреаційні потреби в Україні і світі

Різні країни і регіони світу все ще відрізняються за всім комплексом умов життєдіяльності свого населення. Це є основою для формування різних рекреаційних потреб. Різні культурні цінності, відмінна глибинна цивілізаційна ментальність народів, розмаїття національних характерів,

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – Розділ 7 РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Діяльність людини У процесі життя людина постійно займається якоюсь діяльністю. Ця діяльність забезпечує нам життя і є невід’ємною від нього. Життєдіяльність людини поділяється на трудову, споживчу, соціоприродну, відтворювальну та екістичну (розселенську).1 Трудова життєдіяльність,

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 7.1. Діяльність людини

7.1. Діяльність людини У процесі життя людина постійно займається якоюсь діяльністю. Ця діяльність забезпечує нам життя і є невід’ємною від нього. Життєдіяльність людини поділяється на трудову, споживчу, соціоприродну, відтворювальну та екістичну (розселенську).1 Трудова життєдіяльність,

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 7.2. Рекреаційна діяльність

Рекреаційна діяльність – це один із комплексних видів життєдіяльності людини, спрямований на оздоровлення і задоволення духовних потреб у вільний від роботи час. Рекреаційна діяльність визначається трьома чинниками: рекреаційними потребами, рекреаційними ресурсами і наявними грошовими

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 7.3. Рекреаційна діяльність в Україні і світі

У наш час майже всі види рекреаційної діяльності в Україні все більше переорієнтовуються на в’їзний туризм. У 2006 р. нашу державу відвідали майже 20 млн іноземних туристів. Темпи приросту туристичних потоків доволі значні. Відбуваються

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – Частина II РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Розділ 8 ГАЛУЗЕВА РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ 8.1. Лікувально-курортне господарство України Ядрами територіальної організації рекреаційно-туристичного комплексу України, просторовими точками його опорного каркаса були і залишаються курортно-оздоровчі заклади. Курорт – це місцевість, що має відповідні лікувальні умови

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – Розділ 8 ГАЛУЗЕВА РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ

Розділ 8 ГАЛУЗЕВА РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ 8.1. Лікувально-курортне господарство України Ядрами територіальної організації рекреаційно-туристичного комплексу України, просторовими точками його опорного каркаса були і залишаються курортно-оздоровчі заклади. Курорт – це місцевість, що має відповідні лікувальні умови

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 8.1. Лікувально-курортне господарство України

Розділ 8 ГАЛУЗЕВА РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ 8.1. Лікувально-курортне господарство України Ядрами територіальної організації рекреаційно-туристичного комплексу України, просторовими точками його опорного каркаса були і залишаються курортно-оздоровчі заклади. Курорт – це місцевість, що має відповідні лікувальні умови

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 8.1.1. Лікування системи кровообігу

Ці хвороби є найпоширенішими не лише в Україні, айв усіх країнах європейської цивілізації. Велике емоційне навантаження, малорухомий образ життя, неправильний режим харчування тощо викликають постійне зростання рекреаційних потреб у цьому виді лікування по всьому

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 8.1.2. Лікування захворювань нервової системи

Ці хвороби є найпоширенішими не лише в Україні, айв усіх країнах європейської цивілізації. Велике емоційне навантаження, малорухомий образ життя, неправильний режим харчування тощо викликають постійне зростання рекреаційних потреб у цьому виді лікування по всьому

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 8.1.3. Лікування захворювань органів травлення

Ці хвороби є найпоширенішими не лише в Україні, айв усіх країнах європейської цивілізації. Велике емоційне навантаження, малорухомий образ життя, неправильний режим харчування тощо викликають постійне зростання рекреаційних потреб у цьому виді лікування по всьому

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 8.1.4. Лікування органів дихання

Найбільше санаторіїв (18), які займаються лікуванням захворювань органів дихання нетуберкульозного характеру зосереджено в Криму (Велика Ялта та Алушта). Вони переважно спеціалізуються на цьому виді діяльності як основному. Такими є окремі санаторії “Водоспад” у Яремчі,

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 8.1.5. Лікування захворювань опорно-рухового апарату

Найбільше санаторіїв (18), які займаються лікуванням захворювань органів дихання нетуберкульозного характеру зосереджено в Криму (Велика Ялта та Алушта). Вони переважно спеціалізуються на цьому виді діяльності як основному. Такими є окремі санаторії “Водоспад” у Яремчі,

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 8.1.6. Лікування сечостатевої системи та інших захворювань

Найбільше санаторіїв (18), які займаються лікуванням захворювань органів дихання нетуберкульозного характеру зосереджено в Криму (Велика Ялта та Алушта). Вони переважно спеціалізуються на цьому виді діяльності як основному. Такими є окремі санаторії “Водоспад” у Яремчі,

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 8.2. Оздоровчо-спортивна діяльність

Оздоровчо-спортивна діяльність є однією з найдоступніших і наймасовіших форм рекреації. її роль буде постійно зростати, зважаючи на об’єктивно зумовлене характером розвитку сучасного суспільства зменшення фізичної рухливості та активності людей. Тому лише спортивно-оздоровчий туризм може

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 8.2.1. Пішохідний туризм

Оздоровчо-спортивна діяльність є однією з найдоступніших і наймасовіших форм рекреації. її роль буде постійно зростати, зважаючи на об’єктивно зумовлене характером розвитку сучасного суспільства зменшення фізичної рухливості та активності людей. Тому лише спортивно-оздоровчий туризм може

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 8.2.2. Водний туризм

Україна має понад 70 тис. річок, тисячі озер і водосховищ, її територія омивається двома морями. Існують і підземні водостоки в печерах, які простягаються на сотні кілометрів і майже недосліджені. Густота річкової мережі в різних

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 8.2.3. Велосипедний туризм

Велосипедні мандрівки надзвичайно популярні у світі, що пояснюється їхніми незаперечними перевагами перед іншими видами активного відпочинку. По-перше, такою є значно більша швидкість пересування, що дає можливість під час подорожі за один і той самий

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 8.2.4. Спелеологічний туризм

Велосипедні мандрівки надзвичайно популярні у світі, що пояснюється їхніми незаперечними перевагами перед іншими видами активного відпочинку. По-перше, такою є значно більша швидкість пересування, що дає можливість під час подорожі за один і той самий

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 8.2.5. Гірськолижний туризм

Поступово у світі гірськолижний туризм починає перетворюватися на один з найпопулярніших видів активного відпочинку. Україна не є винятком. Гірські лижі стають ознакою престижу і навіть життєвого успіху. Серед газетних і журнальних заголовків, присвячених гірськолижному

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 8.3. Пізнавальна рекреаційна діяльність

Нині всі види рекреаційної діяльності все більше переплітаються між собою. Тому важко виокремити суто пізнавальні види рекреаційної діяльності, які б не поєднувалися з лікуванням, активним туризмом і розвагами. Пізнавальний аспект наявний практично в усіх

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 8.3.1 Релігійний туризм

Нині всі види рекреаційної діяльності все більше переплітаються між собою. Тому важко виокремити суто пізнавальні види рекреаційної діяльності, які б не поєднувалися з лікуванням, активним туризмом і розвагами. Пізнавальний аспект наявний практично в усіх

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 8.3.2. Сільський зелений туризм

Нині в Україні понад 15 млн людей живе в селах. Серед працездатного населення сільської місцевості майже 3 млн осіб зайнято в особистих приватних господарствах. Близько 1 млн осіб на селі взагалі ніде не зайнято,

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 8.3.3. Екологічний туризм

Нині в Україні понад 15 млн людей живе в селах. Серед працездатного населення сільської місцевості майже 3 млн осіб зайнято в особистих приватних господарствах. Близько 1 млн осіб на селі взагалі ніде не зайнято,

Рекреаційна географія – Масляк П. О. – 8.4. Розважально-ділова рекреаційна діяльність

Роль розваг у житті сучасної людини дедалі зростає. Нині фактично будь-яка рекреаційна діяльність супроводжується різними розважальними заходами. Окремі види туризму, наприклад діловий, конгресовий, міський і приміський, значною мірою е розважальними. Однак є і суто