Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Кіномистецтво

Українське кіномистецтво відіграє помітну роль у збереженні національної самобутності, формуванні духовних та естетичних цінностей суспільства.

В Україні налічується чотири державних кіностудій – Національна кіностудія художніх фільмів імені О. П. Довженка, Одеська кіностудія художніх фільмів, Національна кіностудія України, Українська студія хронікально-документальних фільмів, понад 20 кіностудій недержавної форми власності та українсько-російське підприємство “Закрите акціонерне товариство “Ялтинська кіностудія”. Обсяг кінопродукції цих кіностудій незначний. Щорічно знімають таку кількість ігрових та неігрових фільмів, що становить лише 10-15% обсягів виробництва фільмів в 1990 р.

Кіномережа налічує 5,3 тис. кінотеатрів та залів з кіноустановками, що в цілому задовольняє потребу населення. Розташування кінотеатрів в окремих регіонах наведено в табл. 5Л5.

Таблиця 5.15

Наявна кількість кінотеатрів та залів з кіноустановками за регіонами

Регіони

Кількість кінотеатрів

% від загальної кількості

Поліський

743

14,1

Подільський

1715

32,6

Степовий

1187

22,6

Карпатський

1186

22,6

Донбаський

240

4,5

Крим

139

2,6

М. Київ

51

1,0

Усього по Україні

5261

100

Найбільша кількість кінотеатрів та залів з кіноустановками розташована на території Подільського регіону – 32,6% загальної кількості, особливо в Тернопільській, Вінницькій та Полтавській областях. До областей, де є більше 300 кінотеатрів та залів з кіноустановками, входять Одеська, Херсонська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Кількість кінотеатрів та залів з кіноустановками невпинно скорочується, особливо в сільській місцевості. Середньостатистичний глядач відвідує кінотеатр в середньому один раз за 4 роки, що не дає можливості повертати кошти, витрачені на виробництво фільмів. У зв’язку з передачею підприємств кінопрокату і кіно-відсомереж до комунальної власності більшість кінотеатрів існує лише за рахунок надання своїх приміщень в оренду. У більшості областей ліквідовано державні органи, відповідальні за процесами управління розвитком кіномережі.

Не забезпечуються повною мірою права інтелектуальної власності щодо кінотворів. Ринок кіно – і телепродукції на 95 % заповнено іноземною не завжди високоякісною продукцією. Від переповнення українського ринку зарубіжною кіно продукцією вітчизняна кінематографія втрачає значні кошти, які могли б стимулювати її розвиток. Матеріально-технічна база кінематографії матеріально і фізично застаріла і дедалі більше відстає від світового технологічного рівня.

Стан української кінематографії вимагає визначення правових, організаційних і економічних засад її розвитку, що можливо лише шляхом формування сучасної національної кіноіндустрії, яка відповідала б міжнародній практиці організації кінопроцесу.

Діяльність органів влади спрямована на відродження національної кінематографії, створення належних правових і економічних умов для розвитку національного кіномистецтва в ринкових умовах, формування сучасної самодостатньої національної кіноіндустрії. Цьому сприяє впровадження “Загальнодержавної програми розвитку національної кіноіндустрії на 2003-2007 роки”, прийнятої Верховною Радою України в 2002 р. Для покращення діяльності у сфері кіномистецтва передбачено:

– розроблення механізму державної правової та економічної підтримки національного кіномистецтва, забезпечення державного протекціонізму у сфері кіномистецтва;

– формування сучасної національної кіноіндустрії, розвиток продюсерської системи кіновиробництва;

Надання державної підтримки суб’єктам підприємницької діяльності в галузі кінематографії незалежно від форм власності;

– реформування наявної матеріально-технічної бази кінематографії, оснащення новітніми технологіями виробництва і показу фільмів, визначення пріоритетних технологічних напрямів;

– забезпечення розробки та виконання регіональних програм поліпшення кінообслуговування населення;

– забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності щодо кінотворів;

– збільшення кількості виготовлених повнометражних ігрових фільмів, серіалів, анімаційних (десятихвилинних) фільмів, телевізійних серіалів, просвітницьких і документальних фільмів;

– забезпечення співробітництва кінематографії і телебачення в галузі економічно обгрунтованого і взаємовигідного використання національного фонду фільмів, спільного виробництва та використання кіно – і телефільмів, впровадження новітніх екранних технологій, підготовка творчих та інженерно-технічних кадрів;

– переоснащення кінотеатрів на нові технології кінопоказу за світовими стандартами; збільшення кількості відвідувань кінотеатрів глядачами;

Поетапну реструктуризацію матеріально-технічної бази державних підприємств кінематографії через створення спеціалізованих сервісних підприємств з надання технологічних послуг усім суб’єктам, які займаються виробництвом кінопродукції;

– підвищення рівня підготовки фахівців в інформаційно-культурній сфері, запровадження спеціальностей з новітніх екранних технологій;

– розширення джерел фінансування кінематографії, розширення видатків з державного та місцевих бюджетів; запровадження збору на розвиток національної кінематографи, який мають сплачувати суб’єкти підприємницької діяльності, що займаються розповсюдженням і демонструванням в Україні іноземних фільмів незалежно від форм власності і підпорядкування;

– сприяння міжнародному кінематографічному співробітництву, забезпечення гідної присутності українського фільму на національному і світовому кіноринках.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Кіномистецтво