Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Енергозбереження

В умовах гострого дефіциту газу на перший план виходить питання енергозбереження, ефективного використання нафти, газу. Для скорочення технологічних витрат газу передбачається комплекс енергозберігаючих заходів під час транспортування та видобування нафти і газу. Планується замінити зношені газоперекачувальні агрегати, запровадити енергоустановки, котрі спроможні використовувати низьконапірні гази. Значні зрушення будуть здійснені в напрямку зменшення витрат природного газу в побутових умовах, завдяки заміни застарілих, з низьким коефіцієнтом корисної дії, побутових опалювальних котлів на нові.

До питань ефективного використання нафти, газу та енергозбереження необхідно залучити органи влади, керівників підприємств усіх галузей економіки, населення країни.

Виготовлення якісної вітчизняної техніки для забезпечення локальних систем теплопостачання, опалювання на часі. Така техніка має конкурувати з технікою імпортного виробництва, завойовувати українського споживача. Розвиток виробництва опалювального обладнання для локальних систем теплопостачання нині відбувається за рахунок розширення модельного ряду, появи нових виробів, збільшення кількості газифікованих районів, а також розвитку індивідуального будівництва.

Ринок опалювального обладнання України в модельному ряду 100-3000 кВт представлений здебільшого класичними газовими котлами з ККД = 92%. До техніки вищого класу належать конденсаційні котли.

Незважаючи на наявність вітчизняного опалювального обладнання підприємства часто використовують більш ефективне але значно дороге іноземне устаткування.

Фахівці науково-виробничого об’єднання “Екотерм” (м. Київ) розробили та налагодили серійний випуск у ВАТ “ЧеЗаРе” нові високоефективні енергозберігаючі типи опалювального конденсаційного обладнання – водонагрівачі контактно-поверхневого типу (теплопродуктивністю від 98 кВт до 3000 кВт з ККД не нижче 98 %). Контактно-поверхневі водонагрівачі працюють на газовому паливі низького і середнього тиску, а також рідкому паливі (пічне паливо, дизельне, відпрацьовані мастила). їх установка в локальних системах теплопостачання дає можливість зменшити температуру вихідних газів практично до температури зворотної мережної води і за рахунок цього значно підвищувати ККД апарата. При цьому відбувається значна економія газу. Досягається значний економічний ефект, враховуючи, що собівартість виробництва теплової енергії контактно-поверхневими водонагрівачами в локальних котельнях утричі нижча порівняно з централізованою системою теплопостачання. Контактно-поверхневі водонагрівачі призначені для автономного децентралізованого опалення і гарячого водопостачання (через поверхневий теплообмінник) промислових об’єктів та житлових будинків з максимальною температурою теплоносія 85-87 градусів. Мають значні переваги в експлуатації, покращенні екологічні показники, що дозволяє використовувати їх поблизу житлових та громадських будівель, також як мобільні котельні.

Для забезпечення стабільного розвитку системи відносин між суб’єктами сфери теплопостачання необхідно вдосконалювати управління цим процесом на основі впровадження методів планування, економічного стимулювання та контролю за використання теплової енергії. Враховуючи наявність значної кількості фізичних та юридичних осіб різних форм власності, які здійснюють виробництво, транспортування та постачання теплової енергії споживачам важливе значення набуває розроблення та реалізація схем теплопостачання міст та інших населених пунктів України, строк дії яких має бути не менше 5-7 років на основі оптимального поєднання централізованих та децентралізованих систем теплопостачання.

В процесі розроблення та реалізації таких схем мас бути обгрунтовано використання нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії, у тому числі енергії сонця, вітру, біогазу, геотермальних вод, відходів виробництва.

Складовою частиною має стати впровадження високоефективного теплоенергетичного обладнання і матеріалів у новостворюваних та діючих системах теплопостачання, зокрема, котлів з підвищеним коефіцієнтом корисної дії, утилізаторів тепла вихідних газів, малогабаритних теплообмінних апаратів, приладів диспетчерського контролю та управління технологічними процесами.

Впровадження нової техніки та технології теплопостачання, нових матеріалів, видів антикорозійних покриттів та засобів електрохімічного захисту буде сприяти зниженню затрат при транспортуванні теплової енергії, що визначає рівень тарифів за теплопостачання. Тарифи на постачання теплової енергії повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обгрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

Забезпечення надійності теплопостачання як одного з необхідних елементів безпеки людини; створення механізмів функціонування ефективного ринку теплової енергії; зменшення шкідливого впливу на довкілля; створення умов для залучення інвестицій у розвиток та технічне оновлення систем теплопостачання, – першочергові завдання, виконання яких забезпечують загальнодержавні та місцеві органи влади. Результати організації постачання тепла підприємствам, організаціям, населенню залежать від виконання органами місцевого самоврядування конкретних повноважень. До основних повноважень належать:

– затвердження місцевих програм розвитку системи теплопостачання, участь у розробці та впровадженні відповідних державних і регіональних програм;

– затвердження з урахуванням вимог законодавства проектів містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, схем теплопостачання;

– погодження на розміщення в межах відповідної адміністративної території нових або реконструкцію діючих об’єктів теплопостачання, сприяння подальшому розвитку системи теплопостачання;


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Енергозбереження