Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 6.2. Характеристика спеціальних економічних зон

На території України станом на 1 січня 2005 р. створено та функціонує 15 спеціальних економічних зон.

Поліський (Північний) регіон

1. Спеціальний режим інвестиційної діяльності на території Волинської області (2001 р.).

2. Спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області (1999 р.).

3. Спеціальна економічна зона “Славутич” в Київській області (1999 р.).

4. Спеціальний режим інвестиційної діяльності в Чернігівській області (2003 р.).

5. Спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Шостки Сумської області (2003 р.).

Степовий (Південний) регіон

6. Спеціальна економічна зона “Порто-франко” на території Одеського морського торговельного порту (2000 р.).

7. Спеціальна економічна зона “Миколаїв” (2000 р.). Карпатський (Західний) регіон

8. Спеціальна економічна зона “Закарпаття” (1998 р.).

9. Спеціальна економічна зона “Яворів” в Львівській області (1999 р.).

10. Спеціальна економічна зона туристсько-рекреаційного типу “Курортополіс Трускавець” (1999 р.).

11. Економічний експеримент щодо стабілізації роботи підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області (2000 р.).

Донбаський (Східний) регіон

12. Спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова (2000 р.).

13. Спеціальна економічна зона та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області (1999 р.)

14. Спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області (1999 р.).

Крим

15. Запроваджено спеціальний режим інвестиційної діяльності та функціонування спеціальної економічної зони “Порт Крим” в Автономній Республіці Крим (2001 р.).

На території Волинської області запроваджено спеціальний режим інвестиційної діяльності з метою залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва для створення нових робочих місць та працевлаштування працівників, які вивільняються у зв’язку із закриттям, реструктуризацією та перепрофіл юванням гірничодобувних та інших підприємств. Таке рішення сприяє впровадженню новітніх технологій, розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, збільшенню обсягів високоякісних товарів та послуг, ефективному використанню природних ресурсів.

Спеціальний режим інвестування запроваджено у Волинській області на території міста Нововолинськ та селища Жовтнева міста Нововолинська та діє протягом 30 років при реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності.

До органів управління інвестиційною діяльністю належить Ново-волинська міська рада та її виконавчий комітет та Рада з питань території пріоритетного розвитку. Рада є юридичною особою, яка утворюється Волинською обласною державною адміністрацією за поданням Нововолинської міської ради.

До повноважень Ради належать: розроблення та забезпечення реалізації стратегії та поточних програм розвитку; розгляд і затвердження інвестиційних проектів; підготовка пропозицій щодо встановлення ставок орендної плати, плати за комунальні послуги, тарифів та інших платежів; організація підготовки та перепідготовки кадрів; здійснення в межах своїх повноважень контролю за реалізацією підприємствами проектів на території пріоритетного розвитку, прийняття інших органі-заційно-правових рішень.

До підприємств, що реалізують інвестиційний проект, засновані пільги щодо оплати ввізного мита, податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства.

На території Житомирської області запроваджено спеціальний режим інвестиційної діяльності з метою залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва, збільшення обсягів високоякісних товарів та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури. Це дозволить створити нові робочі місця, розвинути зовнішньоекономічні зв’язки, покращити використання природних ресурсів, відновити радіаційно забруднені землі, впровадити передові технології у сільському господарстві.

Спеціальний режим інвестиційної діяльності запроваджується на територіях пріоритетного розвитку і діє протягом 30 років. До території пріоритетного розвитку належать міста Бердичів, Коростень, Новоград-Волинський, а також Коростенський, Новоград-Волинсь-кий, Луганський, Народницький. Овруцький, Олевський, Малинський. Ємільчинський, Володарсько-Волинський райони.

Спеціальний режим інвестиційної діяльності застосовують до підприємств, які реалізують інвестиційний проект вартістю, еквівалентною не менше:

200 тис. доларів США – у сільському господарстві, харчовій га текстильній промисловості, обробленні деревини та виробити ні виробів з деревини, целюлозно-паперовій промисловості, виробництві меблів, готового одягу та хутра, охороні здоров’я, освіті;

300 тис. доларів США у будівництві;

500 тис. доларів США – у видобувній промисловості, хімічному виробництві, виробництві виробів з мінеральних матеріалів, виробництві машин та устаткування, на транспорті.

Органами управління територіями пріоритетного розвитку є: Рада з питань територій пріоритетного розвитку; органи місцевого самоврядування. Рада створюється Житомирською обласною радою за поданням Житомирської обласної державної адміністрації.

До повноважень Ради належить: розроблення та забезпечення реалізації стратегії та поточних програм розвитку територій пріоритетного розвитку; затвердження інвестиційних проектів; регулювання залучення до роботи на територіях пріоритетного розвитку іноземних працівників; підготовка відповідним органам місцевого самоврядування пропозицій щодо встановлення ставок орендної плати, плати за комунальні послуги, тарифів та інших платежів; організація підготовки та перепідготовки кадрів; здійснення в межах своїх повноважень відповідного контролю за реалізацією інвестиційних проектів підприємствами, що на територіях пріоритетного розвитку; прийняття у межах своєї компетенції організаційно-правових рішень, обов’язкових до виконання при реалізації інвестиційних проектів.

На територіях пріоритетного розвитку Житомирської області можуть проводитися всі види підприємницької діяльності. Для її стимулювання впроваджений спеціальний правовий режим діяльності та надання пільг щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств та плати за землю.

Спеціальний правовий режим економічної діяльності запроваджено в адміністративно-територіальних межах міста “Славутич” Київської області терміном до 20 років. Метою створення спеціальної економічної зони (СЕЗ) “Славутич” є залучення інвестицій для створення нових робочих місць у місті Славутич та забезпечення працевлаштування працівників Чорнобильської АЕС, які вивільнялися у зв’язку з достроковим виводом її енергоблоків із експлуатації. Цей процес супроводжується впровадженням нових технологій у виробництво, збільшенням обсягів поставок на внутрішній ринок якісної продукції, використанням ринкових методів господарювання для вдосконалення інфраструктури СЕЗ “Славутич”. Має сприяти поліпшенню використання трудових ресурсів.

Органами управління СЕЗ “Славутич” є: Славутицька міська рада та її виконавчий комітет; орган господарського розвитку і управління СЕЗ “Славутич”, утворений Славутицькою міською радою за участю окремих суб’єктів підприємницької діяльності, які діють на території СЕЗ “Славутич”.

До функцій органу господарського розвитку і управління СЕЗ “Славутич” належать:

– організація облаштування території СЕЗ “Славутич”;

– організація і контроль за будівництвом об’єктів виробничої та невиробничої сфери та розвиток мережі комунікаційних зв’язків;

– укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо облаштування території СЕЗ “Славутич”, будівництва об’єктів виробничої та невиробничої сфери, розвитку мережі комунікаційних зв’язків;

– укладання з суб’єктами СЕЗ “Славутич” договорів оренди земельних ділянок, використання природних ресурсів, оренди об’єктів виробничого та соціального призначення;

– обгрунтування пропозицій для їх затвердження Славутицькою міською радою щодо ставок орендної плати, розмірів тарифів за комунальні послуги;

– виконання інших функцій організаційно-правового змісту.

Для стимулювання діяльності суб’єктів СЕЗ “Славутич” запроваджений спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та надаються пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття, збору до Державного інноваційного фонду України та плати за землю.

На території Чернігівської області запроваджено спеціальний режим інвестиційної діяльності, який діятиме до 2030 року. Такі умови економічної діяльності розповсюджені на окремих територіях пріоритетного розвитку області в межах Городянського, Корюківського, Новгород-Сіверського, Ріпкинського, Семенівського, Чернігівського, Щорського районів.

Спеціальний режим інвестиційної діяльності сприяє реалізації територіальних проектів у пріоритетних видах економіки, встановлює податкові та митні пільги, що стимулюють діяльність підприємств. При цьому, кошторисна вартість інвестиційного проекту не може бути меншою ніж: 200 тис. доларів США – у сільському господарстві, харчовій, переробній, легкій, целюлозно-паперовій промисловості, обробленні деревини, виробництві виробів з деревини та меблів, у сфері охорони здоров’я, освіти, культури;

300 тис. доларів США – у будівництві, туристсько-рекреаційній сфері;

500 тис. доларів США – у видобувній промисловості, виробництві машин і устаткування, неметалевих мінеральних виробів, хімічному виробництві, на транспорті.

Управління інвестиційною діяльністю на територіях пріоритетного розвитку здійснюють такі органи: Рада з питань територій пріоритетного розвитку, що утворювана Чернігівською обласною державною адміністрацією за погодженням з Чернігівською обласною радою; відповідні органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації у межах своїх повноважень.

До повноважень Ради належить:

– схвалення інвестиційних проектів;

– розроблення та здійснення комплексу заходів щодо забезпечення залучення фінансових ресурсів для реалізації цих проектів;

– підготовка пропозицій відповідним органам місцевого самоврядування щодо ставок орендної плати, тарифів за комунальні та інші послуги, які надаються підприємствами комунальної форми власності;

– здійснення контролю за інвестиційною діяльністю підприємств, ведення обліку та надання відповідної інформації органам державної влади про наслідки запровадження спеціальної системи економічної діяльності;

– вирішення інших організаційно-правових питань в межах своєї компетенції.

Для забезпечення ефективного виконання завдань по реалізації інвестиційних проектів підприємствам надаються пільги. Звільняються від обкладання ввізним митом під час ввезення на територію України устаткування, обладнання, комплектуючих виробів до них, а також обкладання податком на додану вартість цього устаткування та обладнання. Звільнені від оподаткування прибутку, одержаного новоствореними у тому числі в процесі реорганізації, підприємствами від впровадження інвестиційних проектів, а також діючими підприємствами на яких проведено реконструкцію або модернізацію. Також звільнені підприємства від плати за землю на період освоєння земельної ділянки для реалізації інвестиційного проекту. Надані інші пільги економічного змісту.

Спеціальний режим інвестиційної діяльності наданий підприємствам, що діють на території міста Шостка Сумської області. Нові інвестиційні умови запроваджені з метою залучення інвестицій у розвиток пріоритетних видів економічної діяльності до 1 січня 2030 р.

Управління діяльністю підприємств, організацій в спеціальних умовах інвестування здійснює виконавчий комітет Шосткінської міської ради. До повноважень виконавчого комітету Шосткінської міської ради, крім передбачених законодавством України, належить також: розгляд і схвалення інвестиційних проектів, їх укладання з підприємствами, організаціями; ведення відповідного обліку та контролю; надання органам державної влади інформації про наслідки запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності.

Затвердження виконавчим комітетом Шосткінської міської ради інвестиційного проекту та видача відповідного свідоцтва є підставою для укладення виконавчим комітетом Шосткінської міської ради договору з підприємствами щодо умов реалізації інвестиційного проекту, укладення договорів оренди землі, приміщень тощо.

Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає встановлення податкових і митних пільг для підприємств, які зареєстровані і реалізують на території міста Шостки за укладеним договором інвестиційні проекти кошторисною вартістю, еквівалентною не менше ніж:

– 200 тис, доларів США – у харчовій промисловості та промисловості з переробки сільськогосподарської продукції, виробництві деревини та виробів з деревини, у сфері охорони здоров’я;

– 500 тис. доларів США – у будівництві, обробленні відходів, виробництві електроенергії тепловими електростанціями, виробництві та розподілі тепла;

– 1 млн. доларів США – у виробництві машин та устаткування, порошковій металургії та хімічному виробництві. Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає:

А) звільнення на період до здачі об’єкта інвестування в експлуатацію від обкладення ввізним митом під час ввезення в Україну устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них (крім підакцизних товарів) і податком на додану вартість на вказані товари з метою їх використання виключно для реалізації інвестиційних проектів;

Б) звільнення від оподаткування прибутку, одержаного новоствореними підприємствами від реалізації інвестиційних проектів та діючими підприємствами, на яких проведено реструктуризацію, реконструкцію, перепрофілювання;

В) не справляння плати за землю у період освоєння земельної ділянки (планування території, облаштування інфраструктури тощо), визначений інвестиційним проектом;

Г) впровадження інших пільг економічного змісту, що стимулюють прибутковість діяльності підприємств.

На території Одеського морського торговельного порту створено спеціальну економічну зону СЕЗ “Порто-франко” на строк 25 років. Економічна зона займає територію Одеського морського торговельного порту в межах штучно насипаної та намитої в акваторії Одеської затоки Чорного моря території Карантинного молу площею 32,5 га. Зі сходу, півночі та заходу територія СЕЗ “Порто-франко” межує з акваторією Одеської затоки Чорного моря. На півдні межа СЕЗ “Порто-франко” довжиною 660 метрів проходить по береговій смузі. Загальна довжина периметра території СЕЗ “Порто-франко” становить 3 км.

СЕЗ “Порто-франко” створена з метою залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва, сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і підприємства, завантаження потужностей портового комплексу та розвитку його інфраструктури. В результаті буде забезпечено впровадження новітніх технологій, буде сформована сучасна виробнича та транспортна інфраструктура, збільшення поставок високоякісних товарів, збереження існуючих та створення нових робочих місць.

Органами управління СЕЗ “Порто-франко” є: Одеська обласна державна адміністрація; Одеська міська рада; орган господарського розвитку і управління СЕЗ “Порто-франко”.

Органом господарського розвитку і управління СЕЗ “Порто-франко” (далі – орган господарського розвитку) є Одеський морський торговельний порт. Положення про орган господарського розвитку і управління СЕЗ “Порто-франко” затверджується Одеською обласною державною адміністрацією.

До компетентності органу господарського розвитку належать:

– організація облаштування території СЕЗ “Порто-франко”;

– організація будівництва об’єктів виробничої та невиробничої інфраструктури та розвиток мережі комунікаційних зв’язків, контроль за виконанням будівельних робіт;

– участь в розробці та реалізації інвестиційних проектів; видача дозволів на будівництво нових господарських об’єктів, будівництво яких здійснюється на території спеціальної економічної зони ” Порто-франко”;

– укладання договорів на виконання підрядних робіт щодо будівництва об’єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв’язків, а також укладання договорів про експлуатацію виробничих, транспортних та інших об’єктів:

– підготовка пропозицій для затвердження Одеською міською радою щодо ставок орендної плати, розмірів тарифів за комунальні послуги; здійснення заходів щодо забезпечення законності та правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території СЕЗ “Порто-франко”;

– складання та подання статистичної звітності про функціонування СЕЗ “Порто-франко”;

– організація підготовки та перепідготовки кадрів;

– виконання інших функцій та повноважень організаційно-правового змісту.

На території СЕЗ “Порто-франко” можуть провадитися всі види підприємницької діяльності. Вартість інвестиційного проекту має бути еквівалентною не менше 1 млн. доларів США. На території СЕЗ “Порто-франко” після попереднього погодження з Одеською обласною державною адміністрацією створюються комерційні банки, їх філії, аудиторські фірми, страхові та інші фінансові організації. Затвердження Одеською обласною адміністрацією інвестиційного проекту та укладення договору щодо умов його реалізації з органом господарського розвитку є підставою для реєстрації підприємства органом господарського розвитку як суб’єкта СЕЗ “Порто-франко”, укладення договорів оренди землі, приміщень тощо.

На території економічної зони впроваджені пільгові умови господарювання, а також спеціальний митний режим.

У разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з-за меж митної території України на територію СЕЗ “Порто-франко”, а також у разі вивезення з території СЕЗ “Порто-франко” за межі митної території України товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію СЕЗ “Порто-франко”, відповідно ввізне та вивізне мито не справляються. Також не справляється податок на додану вартість. Визначені умови оподаткування товарів та справляння мита в інших випадках.

Митний контроль за переміщенням товарів через межі території СЕЗ “Порто-франко” здійснюється з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами, організаціями та їх посадовими особами, а також громадянами встановленого порядку переміщення товарів через митний кордон України. Для запобігання несанкціонованому і неконтрольованому проникненню на територію СЕЗ “Порто-франко” або за її межі фізичних осіб, транспортних засобів, а також ввезенню та вивезенню товарів територія СЕЗ “Порто-франко” огороджується по периметру і облаштовується відповідно до вимог Державної митної служби України.

Суб’єктам СЕЗ “Порто-франко” надаються пільги щодо оплати податку на прибуток підприємства та інші пільги економічного змісту. Крім того, встановлено спеціальний порядок перетинання кордону України іноземцями та особами без громадянства, які прямують у СЕЗ “Порто-франко”, а також спеціальний порядок в’їзду у СЕЗ “Порто-франко” і виїзду з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Спеціальна економічна зона “Миколаїв” створюється в місті Миколаєві на строк ЗО років у межах земельних ділянок, наданих у користування суднобудівним підприємствам:

– державній холдинговій акціонерній компанії “Чорноморський суднобудівний завод” (площа 340 га, в тому числі акваторія ріки Південний Буг – 43 га);

– відкритому акціонерному товариству “Суднобудівний завод “Океан” (площа 240 га, в тому числі акваторія ріки Південний Буг – 30 га);

– державному підприємству “Суднобудівний завод імені 61 комунара” (площа 160 га, в тому числі акваторія ріки Південний Буг – 40 га) та прилеглої території площею 120 га земель Миколаївської міської ради.

Спеціальна економічна зона “Миколаїв” створена для залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва, підвищення ефективності використання виробничих потужностей суднобудівних підприємств, впровадження новітніх технологій. Це дозволить забезпечити населення новими робочими місцями, розвинути можливості для експорту продукції суднобудівних підприємств, збільшити поставки на ринок високоякісних товарів.

Управління СЕЗ “Миколаїв” здійснюють Миколаївська міська рада, Миколаївська обласна державна адміністрація, орган господарського розвитку і управління СЕЗ “Миколаїв”.

Органом господарського розвитку і управління СЕЗ “Миколаїв” є юридична особа, створена Миколаївською обласною державною адміністрацією за участю окремих суб’єктів підприємницької діяльності. До повноважень цього органу входить:

– розроблення та забезпечення реалізації стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ “Миколаїв”;

– організація облаштування території СЕЗ “Миколаїв”;

– організація та контроль за будівництвом об’єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвиток мережі комунікаційних зв’язків;

– укладення договорів з суб’єктами, що взаємодіють із СЕЗ “Миколаїв” щодо умов реалізації інвестиційного проекту;

– на виконання підрядних робіт щодо облаштування території СЕЗ “Миколаїв”, будівництва об’єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв’язків; про експлуатацію об’єктів інфраструктури СЕЗ “Миколаїв”, оренду землі та використання природних ресурсів.

Орган господарського розвитку і управління СЕЗ “Миколаїв” готує пропозиції органам місцевого самоврядування щодо ставок орендної плати, розмірів тарифів за комунальні послуги, інших тарифів для їх затвердження; впроваджує заходи щодо законності, правопорядку, економічної та екологічної безпеки, здійснює інші функції організаційно-правового змісту.

Підприємства, що входять до складу СЕЗ “Миколаїв”, організують виконання інвестиційних проектів, вартість яких еквівалентна не менше:

– 500 тис. доларів США – у харчовій промисловості та промисловості з переробки сільськогосподарської продукції;

– 700 тис. доларів США – у будівництві, енергетиці, сфері транспорту;

– 1 млн. доларів США – у машинобудуванні та приладобудуванні;

– 3 млн. доларів США – на підприємствах суднобудівної промисловості.

На території СЕЗ “Миколаїв” проводяться всі види підприємницької діяльності, створюються комерційні банки, їх філії, аудиторські фірми, страхові та інші фінансові організації. На території підприємств суднобудівної промисловості запроваджується режим спеціальної митної зони, відповідно до якого застосовується певний порядок ввезення та вивезення товарів та інших предметів. Встановлений пільговий митний та податковий режим щодо сплати ввізного га вивізного мита, податків на додану вартість та прибуток підприємств, плати за землю та збору до Державного інноваційного фонду.

Для запобігання несанкціонованому та неконтрольованому проникненню на територію СЕЗ “Миколаїв” або за її межі фізичних осіб, транспортних засобів, а також ввезенню та вивезенню товарів та інших предметів територія СЕЗ “Миколаїв” огороджується по периметру та облаштовується відповідно до вимог, встановлених Державною митною службою України.

Кабінет Міністрів України може встановлювати спеціальний порядок перетинання кордону України іноземцям та особам без громадянства, які прямують у СЕЗ “Миколаїв”, а також спеціальний порядок в’їзду у СЕЗ “Миколаїв” і виїзду з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

На території Закарпатської області на строк 30 років створено спеціальну економічну зону “Закарпаття” з метою залучення інвестицій, сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, збільшення поставок високоякісних товарів і послуг, створення сучасної виробничої, транспортної і ринкової інфраструктури.

Органами управління спеціальною економічною зоною “Закарпаття” є: Закарпатська обласна рада та Закарпатська обласна державна адміністрація; орган господарського розвитку спеціальної економічної зони “Закарпаття”.

До повноважень органу господарського розвитку належать:

– розроблення і забезпечення реалізації стратегії та поточних програм розвитку зони;

– укладення договору (контракту) з інвесторами;

– забезпечення залучення фінансових ресурсів, у тому числі власних коштів підприємств та організацій (включаючи іноземні), а також благодійних фондів, громадських організацій і фізичних осіб;

– організація підготовки та перепідготовки кадрів;

– здійснення заходів щодо забезпечення законності та правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території зони;

– облаштування території спеціальної економічної зони;

– будівництво об’єктів виробничої та невиробничої інфраструктури;

– розвиток мережі комунікаційних зв’язків;

– укладання договорів на виконання підрядних робіт, на експлуатацію об’єктів інфраструктури, оренди земельних ділянок тощо. На території спеціальної економічної зони проводяться всі види

Підприємницької діяльності. Розміщуються підприємств, які здійснюють операції з обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, сортування, пакування, надання транспортно-агентських та експедиторських послуг, торгівлі, а також підприємства, які застосовують новітні технології з метою виробництва товарів для експорту та поставок на внутрішній ринок.

Встановлюється режим спеціальної митної зони, порядок ввезення (вивезення) товарів та інших предметів.

Митний контроль за переміщенням товарів та інших предметів через межі спеціальної економічної зони повинен забезпечувати дотримання державними органами, підприємствами, організаціями, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів відповідно до законодавства, що діє при перетинанні митного кордону України, з урахуванням визначених пільг.

У спеціальній економічній зоні встановлено пільговий режим оподаткування доходів, прибутку, надходжень в іноземній валюті від реалізації продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг, а також звільняються підприємства від сплати зборів до Державного інноваційного фонду України.

Спеціальна економічна зона “Яворів” створюється на період до 1 січня 2020 року в адміністративно-територіальних межах Яворівського району Львівської області. СЕЗ “Яворів” поєднує в собі функції комплексної виробничої зони, вільної митної зони та технологічного парку.

Залучення інвестицій спрямовано для створення нових робочих місць та забезпечення працевлаштування працівників Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства “Сірка”, що вивільнені із цього підприємства у зв’язку із скороченням виробництва.

Важливим є покращення негативного екологічного стану у Яворівському районі, необхідністю відновлення родючості земель, уникнення негативного техногенного впливу гірничо-хімічного виробництва. В результаті активізації підприємницької діяльності, впровадження нових технологій та ринкових методів господарювання збільшиться обсяг виробництва продукції та її транспортування на внутрішній та зовнішній ринки, буде сприяти розвитку інфраструктури спеціальної економічної зони. Крім того, забезпечена діяльність у експедиційно-складській, транспортно-сервісній та виробничій сферах на території автопорту “Краковець”.

Органами управління СЕЗ “Яворів” є Яворівська районна рада та Яворівська районна адміністрація, які здійснюють свої повноваження на території зони “Яворів” відповідно до Конституції України, інших законів та нормативно-правових актів.

До повноважень Яворівської районної державної адміністрації також належить затвердження інвестиційних проектів; впровадження заходів, щодо забезпечення їх фінансування за рахунок власних коштів підприємств та організацій, бюджетних коштів, позабюджетних фондів, а також коштів благодійних фондів, громадських організацій і фізичних осіб; забезпечення реалізації стратегічних та поточних програм, проведення торгів (в тому числі міжнародних); організація підготовки кадрів та залучення на роботу іноземних працівників; затвердження ставок орендної плати, тарифів за комунальні послуги; забезпечення законності, правопорядку, економічної та екологічної безпеки; організація обліку та звітності.

Для облаштування території СЕЗ “Яворів”, будівництва об’єктів виробничої і невиробничої інфраструктури та залучення інвестицій створюється орган господарського розвитку і управління СЕЗ “Яворів”. Цей орган є юридична особа, створена Яворівською районною державною адміністрацією за участю суб’єктів підприємницької діяльності, які діють на території СЕЗ “Яворів”. Орган господарського розвитку і управління СЕЗ “Яворів” забезпечує загальні умови її функціонування, виконуючи такі функції:

– визначає перспективні напрями розвитку СЕЗ “Яворів”;

– організує будівництво мереж транспорту, зв’язку, енергопостачання та інших об’єктів виробничої інфраструктури, що використовуються для загальних потреб, експлуатацію цих об’єктів;

– організує міжнародні торги (тендери) з метою розміщення на території СЕЗ “Яворів” нових виробництв;

– надає дозвіл підприємствам на будівництво нових господарських об’єктів, а також дозвіл на користування земельними ділянками, природними ресурсами місцевого значення.

На території СЕЗ “Яворів” можуть здійснюватися всі види підприємницької діяльності. Підприємства мають право реалізовувати інвестиційні проекти кошторисною вартістю, еквівалентною не менше 500 тис. доларів США (крім проектів технологічного парку). Можуть створюватися банківські установи, їх філії, аудиторські фірми, страхові та інші фінансові організації. На території СЕЗ “Яворів” у районі пункту пропуску через державний кордон України “Краковець” створюється автопорт “Краковець”.

Для стимулювання діяльності на території СЕЗ “Яворів” запроваджено спеціальний митний режим, передбачено пільги щодо сплати податку на прибуток підприємств, сплати ввізного мита, податку на додану вартість, збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття, збору до Державного інноваційного фонду та плати за землю.

Специфічні умови туристично-рекреаційного курорту Трускавець, його важливе значення для оздоровлення людей, сучасний стан та використання визвали за необхідне створення спеціальної економічної зони “Курортополіс Трускавець”. Збереження та ефективне використання природних лікувальних ресурсів курорту Трускавець, прискорення економічних реформ у лікувально-оздоровчій галузі та розвиток туризму здійснюється в результаті інвестиційної та інноваційної діяльності.

Спеціальна економічна зона туристсько-рекреаційного типу “Курортополіс Трускавець” створена на період 20 років в адміністративно-територіальних межах міста Трускавець Львівської області. До органів управління СЕЗ “Курортополіс Трускавець” належать Труска-вецька міська рада та її виконавчий комітет; орган господарського розвитку та управління СЕЗ “Курортополіс Трускавець”, утворений Трускавецькою міською радою за участю суб’єктів підприємницької діяльності.

Трускавецька міська рада та ЇЇ виконавчий комітет визначають стратегічний та поточний розвиток СЕЗ “Курортополіс Трускавець” забезпечують укладання генеральних угод, договорів з органом господарського розвитку та управління “Курортополіс Трускавець” щодо умов реалізації інвестиційних проектів, використання земельних ділянок, об’єктів виробничої та соціальної інфраструктури, використання природних ресурсів місцевого значення.

До основних повноважень органу господарського розвитку та управління СЕЗ “Курортополіс Трускавець” належить:

– організація облаштування території курорту;

– організація і контроль за будівництвом об’єктів виробничої та невиробничої інфраструктури та забезпечення розвитку мережі комунікаційних зв’язків;

– укладання договорів на виконання підрядних робіт щодо будівництва об’єктів виробничої та невиробничої сфери, облаштування території курорту, оренди земельних ділянок;

– підготовка пропозицій щодо ставок орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги, тарифів;

– здійснення заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території СЕЗ “Курортополіс Трускавець”;

– ведення статистичної звітності та виконання інших функцій організаційно-правового змісту.

Суб’єктами СЕЗ “Курортополіс Трускавець” є підприємства, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, які розташовані на території курорту і реалізують інвестиційні проекти кошторисною вартістю, еквівалентною не менше 500 тис. доларів США. У реалізації окремих проектів можуть приймати участь підприємства різних галузей економіки. Створюються комерційні банки, їх філії, аудиторські фірми, страхові та інші фінансові організації.

Для стимулювання діяльності введений спеціальний пільговий режим щодо оплати податку на прибуток підприємства, податку на додану вартість, ввізного мита та плати за землю.

Інтерес представляє організація проведення економічного експерименту на території Чернівецької області щодо відновлення та стабілізації роботи підприємств легкої та деревообробної промисловості, їх технічного переоснащення, збільшення обсягів виробництва. Перелік підприємств легкої та деревообробної промисловості – учасників економічного експерименту затверджений Кабінетом Міністрів України за поданням Чернівецької обласної державної адміністрації.

Особливість економічного експерименту полягає в тому, що підприємства за результатами своєї діяльності сплачують єдиний податок. Єдиний податок – це податок, що запроваджений на період проведення економічного експерименту замість таких податків і зборів:

– податку на додану вартість;

– податку на прибуток підприємства;

– плати (податку) заземлю;

– податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

– збору за спеціальне використання природних ресурсів (за винятком плати за відпуск на пні деревини лісових порід, яка вноситься у встановленому порядку);

– збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України;

– збору до Державного інноваційного фонду;

– комунального податку.

Інші податки і збори, визначені Законом України “Про систему оподаткування”, підприємства сплачують в порядку і розмірах, передбачених законодавчими актами України з питань оподаткування.

До об’єктів оподаткування єдиним податком відносять операції з продажу товарів, виконаних робіт, наданих послуг. Базою оподаткування єдиним податком є:

– обсяг продажу товарів (робіт, послуг) у вартісному виразі протягом звітного періоду;

– позитивна різниця між доходами та витратами при операціях з розрахунками в іноземній валюті;

– доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, процентів, роялті від володіння борговими вимогами, здійснення операцій лізингу (оренди), позареалізаційних операцій та від інших джерел за винятком доходів від операцій з цінними паперами.

Ставка єдиного податку встановлюється в розмірі 9% бази оподаткування, а в разі продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва за межі митної території України – в розмірі 3 % бази оподаткування.

Датою виникнення податкових зобов’язань платника єдиного податку з продажу товарів є дата відвантаження товарів, з виконання робіт (надання послуг), в інших випадках – дата зарахування коштів на банківський рахунок платника єдиного податку. При необхідності державна податкова адміністрація в Чернівецькій області надає за зверненням підприємств відстрочку сплати єдиного податку не більше ніж на 90 днів без нарахування пені на період відстрочки у формі податкового кредиту із застосування нульової ставки плати за користування цим кред


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 6.2. Характеристика спеціальних економічних зон