Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 10.5. Норматив бюджетної забезпеченості. Міжбюджетні трансферти

Для визначення фінансової забезпеченості та обсягів міжбюджетних трансфертів використовують фінансовий норматив бюджетної забезпеченості, який визначається шляхом ділення загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію бюджетних програм, на кількість мешканців чи споживачів соціальних послуг тощо. Загальний обсяг фінансових ресурсів місцевих бюджетів, що спрямовується на реалізацію бюджетних програм, розподіляється між видами видатків відповідно до пріоритетів, визначених політикою держави.

При розрахунку фінансового нормативу бюджетної забезпеченості може враховуватися обсяг нерозподілених видатків, до яких входять видатки на здійснення повноважень, на виконання яких норматив не встановлюється.

Міжбюджетні трансферти – кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого. Міжбюджетні трансферти застосовують, коли вичерпано можливості збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів і при цьому не забезпечується покриття видатків, необхідних для здійснення органами місцевого самоврядування повноважень, забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб. Державою здійснюється збалансування місцевих бюджетів шляхом передачі необхідних коштів до відповідних бюджетів.

Бюджетним кодексом України передбачені такі види міжбюджетних трансфертів:

– дотації вирівнювання;

– субвенції;

– кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів;

– інші дотації.

З Державного бюджету України можуть передаватися місцевим бюджетам такі міжбюджетні трансферти:

Дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя, районним бюджетам та бюджетам міст обласного значення;

– субвенція на здійснення програм соціального захисту;

– субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок надання пільг, встановлених державою;

– субвенція на виконання інвестиційних проектів;

– інші субвенції.

При визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів користуються такими показниками:

1) кількість мешканців та кількість споживачів соціальних послуг;

2) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригуючі коефіцієнти до них;

3) індекс відносної податкоспроможності відповідного міста чи району;

4) прогнозний показник кошика доходів бюджетів місцевого самоврядування для бюджетів міст Києва та Севастополя, міст обласного значення, прогноз доходів районних бюджетів;

5) коефіцієнт вирівнювання.

У Державному бюджеті України затверджується обсяг дотації вирівнювання та субвенцій окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, кожного з обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, міст обласного значення та районних бюджетів, а також коштів, що передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів, якщо є підстави для надання та отримання відповідних міжбюджетних трансфертів.

Передбачена також передача коштів для здійснення видатків на виконання власних повноважень міжмісцевими бюджетами. Так, міські ради міст обласного значення та районні ради можуть передавати кошти на здійснення видатків, пов’язаних з виконанням будь-яких власних повноважень обласній раді з передачею відповідних коштів до обласного бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту. Аналогічно у вигляді міжбюджетного трансферту сільські, селищні та міські (міст районного значення) ради можуть передавати кошти для здійснення видатків, пов’язаних з виконанням своїх. власних повноважень районній раді чи раді іншої територіальної громади з передачею коштів до відповідного бюджету.

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки

1. Розкрийте поняття “місцевий бюджет.

2. Які принципи формування місцевого бюджету?

3. З яких складових частин складається бюджет регіону (міста)?

4. Яким чином формується дохідна частина бюджету регіону (міста)?

5. Охарактеризуйте основні джерела поповнення доходної частини місцевого бюджету?

6. Як впливає стан та розвиток виробничої сфери на формування доходної частини місцевого бюджету?

7. Яким чином витратна частина бюджету регіону (міста)?

8. Охарактеризуйте які витрати входять до складу поточних витрат.

9. Охарактеризуйте які витрати входять до складу витрат розвитку.

10. Охарактеризуйте основні напрями поточних витрат із місцевого бюджету.

11. Що таке “міжбюджетні трансферти”?

12. Які існують види міжбюджетних трансфертів?

13. Які показники використовують при визначенні обсягів державних трансфертів?

14. Розкрийте, які існують шляхи вдосконалення управління бюджетним процесом на регіональному рівні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – 10.5. Норматив бюджетної забезпеченості. Міжбюджетні трансферти