Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Розділ 14. Міжнародні (зовнішні) зв’язки України

1. Актуальність вивчення теми. Розвинуті міжнародні (зовнішні) зв’язки України визначають певною мірою рівень розвитку національного господарського комплексу.

2. Провідна ідея лекції. Ефективні міжнародні (зовнішні) зв’язки України – запорука цілісності та незалежності національного господарського комплексу країни.

3. Головні завдання в освоєнні теми. Знати особливості й структуру міжнародних (зовнішніх) зв’язків України та міжнародні організації.

Міжнародні (зовнішні) зв’язки – це взаємообмін однієї країни з іншими країнами світу енергією, інформацією й іншими продуктами економічної діяльності. До міжнародних зв’язків відносять також всі види співпраці (політичної, економічної, неформальної тощо) та особисті контакти громадян. Міжнародні взаємозв’язки дуже часто реалізуються за допомогою різних міжнародних організацій. При цьому створення міжнародних організацій є зазвичай наслідком пошуків ефективних засобів вирішення надзвичайних або кризових ситуацій, які торкаються різних держав.

Кількість міжнародних організацій особливо зросла після Другої світової війни. У1945 р. 24 жовтня була створена одна з найпотужніших міжнародних організацій –

Організація Об’єднаних Націй. Вона стала міцною системою, що складається з 18 спеціалізованих установ і низки автономних організацій, органів і місій зі здійснення операцій.

На сучасному етапі налічується кілька тисяч міжнародних організацій, котрі працюють з метою забезпечити політичну й економічну стабільність і соціальне благополуччя в усьому світі. їхня кількість надалі зростатиме, що пояснюється розвитком таких процесів (детальніше див.: Х.-А. Шреплер, Міжнародні економічні організації: Довід. – М.,1998):

1. У наш час, як ніколи раніше, люди стали взаємозалежнішими в усіх питаннях, що торкаються рівня їх життя і майнового стану.

2. Промислові революції та наукові досягнення скоротили віддалі, які розділяють людей, і розширили міжнародні контакти й співпрацю.

3. Проблеми глобальних масштабів виникли в різних сферах політичного та соціально-гуманітарного життя: безпека загалом, поширення ядерної зброї, права людини, народонаселення, торгівля, валютно-фінансові відносини і ринки капіталу, економічний розвиток, водопостачання й забезпечення продовольством, енергетика, економічний розвиток, клімат, навколишнє середовище, масові злидні, міграції та культура.

4. Взаємозалежність між державами продовжує зберігатися в нових формах суперництва у сферах політики, економіки і культури.

Б. У відповідь на глобальні переміни використовують глобальний підхід до вирішення проблем, зв’язаних з ними. Україна не може залишатися осторонь таких глобальних процесів: вона, безумовно, повинна використовувати можливості впливати на них через участь у міжнародних організаціях.

Усі міжнародні організації можна умовно поділити на три типи:

1. Адміністративні установи, які займаються розв’язанням спеціальних технічних завдань (наприклад* вирішення проблеми регулювання діяльності міжнародних засобів комунікації).

2. Організації, котрі займаються виясненням і винесенням рішень з міжнародних спорів або примиренням сторін, що протистоять одна одній.

3. Міжнародні організації загального характеру, глобального чи регіонального рівня, основною метою діяльності яких є забезпечення колективної безпеки та співпраці з широкого кола питань, переважно у сфері економіки.

Усі міжнародні (зовнішні) взаємозв’язки між країнами можна поділити на такі групи: політичні; наукові, культурні й туристські; економічні; екологічні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Розділ 14. Міжнародні (зовнішні) зв’язки України