Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Частина І. Теоретичні основи вивчення розвитку регіональної економіки в країні та регіонах

Цей посібник є результатом викладання автором дисциплін, які розкривають особливості розвитку і розміщення продуктивних сил на національному та регіональному рівні, зокрема у Львівському національному університеті ім. Івана Франка, та здійснення наукових розробок в Інституті регіональних досліджень HAH України.

Актуальність вивчення регіональної економіки зумовлена необхідністю зміцнення України стосовно формування і розвитку новітніх регіональних економік, подолання наслідків затяжної соціально-економічної кризи, що сформувалася в країні з початку 90-х років, активізації її соціально-економічного розвитку з метою забезпечення суспільно-політичної та соціально-економічної незалежності й безпеки функціонування. На сучасному етапі в Україні працює низка провідних фахівців у цій надзвичайно цікавій галузі знань. З-поміж них – Б. Данилишин, Л. Чернюк, П. Борщевський, Е. Лібанова, С. Бандур, В. Міщенко, Я. Коваль, М. Хвесик, А. Лисецький, Д. Прейгер, О. Шаблій, Ф. Заставний, Є. Бершеда, В. Куценко, В. Онікієнко, Т. Заяць, А. Федорищева, Б. Калашніков, О. Слюсаренко, Г. Фтомов, В. Яцков, А. Степаненко, М. Фащевський, І. Бистряков, І. Паламарчук, М. Паламарчук, М. Пістун, С. Іщук, Ю. Стад-ницький, А. Загородній, В. Заблоцький, Д. Сосченко, І. Коротун, С. Коротун, Є. Качан, В. Ковалевський, О. Михайлюк, В. Семенова та ін. За останні роки опубліковано кілька фундаментальних підручників і посібників, що торкаються згаданої теми. Найцікавішими є: “Розміщення продуктивних сил” за редакцією професора

Є. Качана (К., 1997); І. Коротун, Л. Коротун, С. Коротун “Розміщення продуктивних сил” (Рівне, 1997); “Розміщення продуктивних сил” за редакцією В. Ковалевського, О. Михайлюк, В. Семенова (К., 1998); С. Іщук “Розміщення продуктивних сил” (К” 1998); Б. Дани-лишин, Л. Чернюк, М. Фащевський та ін. “Методологічні засади комплексного розвитку і розміщення продуктивних сил регіонів” (К., 1998); В. Ковалевський, 0 . Михайлюк, В. Семенов та ін. “Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка” (К., 2006); Д. Сосченко “Розміщення продуктивних сил і регіоналістика” (К., 2006); Ю. Стадницький, А. Завгородній “Розміщення продуктивних сил” (К., 2008) тощо. Наш посібник не є спробою перевершити зроблене, а висвітлити власний теоретичний і практичний досвід, який стане в нагоді для обгрунтування подальшого соціально-економічного розвитку України та її регіонів.

Посібник розділено на дві частини: теоретичну і прикладну. При його написанні автор послуговувалась працями класиків науки про розміщення продуктивних сил (Б. Алаєва, А. Вебера, А. Льоша, В. Кристал-лера. Й. Тюнена) та доробками сучасних учених. Особлива увага приділена вивченню досліджень учених львівської школи соціоекономіко-географів (Ф. Заставного, О. Шаблія) і львівської школи регіоналістів(М. Долішнього, С. Злупка). Отже, при обгрунтуванні окремих положень навчального посібника використані наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених (див. список літератури).

Автор також проаналізувала дані, взяті з інформаційної бази Держкомстату України, розміщеної в міжнародній системі Інтернет за адресою ukrstat. gov. ua, а також дані, що містяться в нормативно-законодавчих актах України.

Частина І. Теоретичні основи вивчення розвитку регіональної економіки в країні та регіонах

Розділ 1. Предмет і завдання курсу “Регіональна економіка”

Розділ 2. Фактори розвитку і розміщення продуктивних сил

Розділ 3. Закони та закономірності розміщення продуктивних сил

Розділ 4. Галузева структура економіки

Розділ 5. Територіальна структура господарства


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Частина І. Теоретичні основи вивчення розвитку регіональної економіки в країні та регіонах