Регіональна економіка – Манів З. О. – Управління державної екологічної експертизи

Робота цього відділу спрямована на формування механізму здійснення та на безпосередню реалізацію державної екологічної політики в оборонній сфері, забезпечення в ній екологічної, ядерної та радіаційної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, а також на функціональне забезпечення діяльності центрального апарату Мінекобезпеки України.

Управління економіки

В організації економічних питань головними напрямками діяльності управління є:

Підвищення дієвості платні за забруднення навколишнього природного середовища;

Удосконалення плати за використання природних ресурсів, розширення бази платежів, уведення механізму їхньої індексації;

Визначення основних напрямків ефективного використання коштів на природоохоронні заходи, що виділяються з державного бюджету за розділом “Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека”;

Визначення переліку природоохоронних робіт з метою стимулювання природоохоронної діяльності тощо.

Управління регіональної політики і територіального розвитку

На дане управління покладаються такі основні обов’язки:

Виконання доручень уряду щодо вирішення екологічних проблем, які мають регіональне і міжнародне значення, а також проблеми стабільного територіального розвитку народного господарства;

Організація розробки і реалізація регіональних екологічних програм для основних природно-господарських мезорегіонів, комплексного їх розвитку;

Співпраця з організаторами міжнародних екологічних програм, які поширюються на територію України;

Організація створення системи управління природокористуванням в окремих економічних зонах;

Впровадження принципів стабільного розвитку України при розробці державних програм та заснування інституцій сприяння стабільному розвитку

Управління державної екологічної експертизи

Це управління здійснює комплексне методичне забезпечення еколого-експертної діяльності органів Мінекобезпеки України, організовує виконання і, при необхідності, безпосереднє виконання державної екологічної експертизи за документацією і матеріалами, віднесеними до його компетенції згідно з “Інструкцією про здійснення державної екологічної експертизи”, сприяє підвищенню кваліфікації спеціалістів еколого-експертних підрозділів місцевих органів Мінекобезпеки України.

Управління відходів та вторинних ресурсів

Головним завданням його діяльності є організація та координація робіт, спрямованих на використання і зведення до мінімуму негативного впливу на навколишнє природне середовище небезпечних та інших відходів. Управління здійснює державний контроль у сфері утворення, використання, знешкодження та утилізації відходів як промислового, так і побутового походження. Контролює транскордонні перевезення, особливо екологічно небезпечних вантажів.

Управління техногенно-екологічної безпеки

У функції цього управління входять такі основні завдання:

Формування нормативно-правової бази регулювання техногенно-екологічної безпеки у виробничій діяльності суб’єктів господарювання;

Організація та координація науково-дослідних робіт у галузі техногенно-екологічної безпеки;

Розробка заходів та координація проведення робіт щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, які можуть здійснювати негативний вплив на навколишнє середовище;

Підготовка пропозицій щодо організації та здійснення екологічного контролю у галузі поводження з відходами;

Організація і впровадження пропозицій по створенню необхідного парку метрологічного і технічного обладнання для контролю над чинниками шкідливого впливу на стан навколишнього природного середовища, об’єктів розміщення, переробки і знешкодження відходів тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Регіональна економіка – Манів З. О. – Управління державної екологічної експертизи