Регіональна економіка – Манів З. О. – 15.3. Організація служб охорони навколишнього природного середовища і система екологічної інформації

Центральним органом державної виконавчої влади, який реалізує державну політику в галузі охорони навколишнього природного середовища, є Міністерство навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (Мінекобезпеки України), яке підвідомче Кабінету міністрів України.

Мінекобезпеки України проводить державну екологічну, науково-технічну та економічну політику, спрямовану на раціональне використання, збереження та відтворення безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, забезпечення безпеки функціонування та розвитку ядерного комплексу з мирною метою, захист життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення стійкого соціально-економічного розвитку та гармонійної взаємодії суспільства і природи.

Крім цього, Міністерство виконує низку інших важливих завдань: захист екологічних інтересів України на міжнародній арені, державний контроль за додержанням вимог законодавства України з питань охорони навколишнього природного середовища, ядерної та радіаційної безпеки. Водночас Мінекобезпеки України здійснює нормативно-правове регулювання щодо використання природних ресурсів, організовує і проводить державну екологічну експертизу, обгрунтовує доцільність розроблення державних і регіональних екологічних програм.

Організація служб охорони навколишнього природного середовища Мінекобезпеки України складається з таких структурних підрозділів.

Адміністрація ядерного регулювання

Вона здійснює організаційно-процедурне забезпечення державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, реалізує покладену на Мінекобезпеки державну політику щодо захисту населення та навколишнього природного середовища від впливу іонізуючих випромінювань техногенного і природного походження. Здійснює контроль за станом радіоактивного фону у місцях підвищеної небезпеки забруднення навколишнього природного середовища.

Управління міжнародних відносин

Здійснює функції організаційного забезпечення міжнародного співробітництва Мінекобезпеки України із зарубіжними національними та міжнародними організаціями. Здійснює організаційно-правові та процедурні питання щодо реалізації міжнародних угод та підтримання міждержавних стосунків у природоохоронній сфері.

Управління науки

Проводить спільно з НАН України та Державним комітетом з науки і техніки (ДКНТ), іншими зацікавленими відомствами та науковими установами єдину науково-технічну політику, спрямовану на збереження та відтворення безпечного для існування живої та неживої природи навколишнього середовища, забезпечення безпеки функціонування та розвитку ядерного комплексу в мирних цілях. Управління науки визначає і розробляє, за участю наукових установ України, головні напрямки проведення в Україні фундаментальних, пошукових та прикладних досліджень з питань екології та ядерної безпеки; координує наукову діяльність міністерств, відомств та наукових установ України з питань екології та ядерної безпеки з метою підвищення ефективності використання відповідного науково-технічного потенціалу.

Юридичне управління

Основні його функції – організація законодавчої роботи з нормативно-правового регулювання використання природних ресурсів, встановлення критеріїв і норм забезпечення екологічної та радіаційної безпеки, формування системи права України з цих питань; організація нормативно-правового регулювання діяльності Міністерства тощо. Управління здійснює контроль за дотриманням і виконанням законодавчих актів щодо державної політики з питань безпеки та охорони навколишнього природного середовища.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Манів З. О. – 15.3. Організація служб охорони навколишнього природного середовища і система екологічної інформації