Регіональна економіка – Манів З. О. – 13.7. Науково-технічний прогрес як фактор сталого розвитку продуктивних сил

Сучасні новітні технології та наукова організація праці в значній мірі впливають на розвиток і розміщення продуктивних сил. Технічний прогрес спостерігається в більшості провідних і пріоритетних галузях виробництва. Так, наприклад, запровадження новітніх технологій у чорній металургії сприяло розміщенню підприємств в районах з достатньою кількістю палива й руди. Разом з тим, використання руди в збагаченому виді, дало можливість завозити її в інші райони, де є потреба в металургійному виробництві. Сьогодні збагачені руди гірничо-збагачувальних комбінатів Криворізького рудного басейну використовуються не тільки в металургійній промисловості країни, але й значна її кількість експортується за кордон.

Достатньо значний вплив на сталий розвиток виробництва мають хімічні технології. Хімізація виробництва як у промисловості, так і аграрному секторі сприяла створенню нових видів продукції і товарів з високими технічними властивостями і можливостями примінення їх в різних галузях національного господарства. Нині практично немає жодної галузі де б не примінялись найновіші хімічні технології та вироби з них. Особливо це відчутно в галузі виробництва будівельних матеріалів та конструкцій, які приміняються як у промисловому, так і соціально-культурному та житловому будівництві.

Розвиток техніко-технологічного прогресу в галузях виробничої сфери супроводжується тенденцією до зниження матеріаломісткості, енергомісткості та трудомісткості продукції. Це дуже важливо, так як матеріальні ресурси, особливо добувні, є вичерпними. Якщо, наприклад, взяти підприємства машинобудування то витрати металу значно перевищують показники розвинутих країн світу. Те саме ми маємо і в енерговитратах на одиницю виготовляємої продукції, яка у два і більше разів перевищує витрати на аналогічну продукцію, що виготовляється в розвинутих зарубіжних країнах. Трудомісткі галузі слід розміщати в регіонах України, де є достатня кількість кваліфікованих трудових ресурсів. Такі трудові ресурси, не зайняті в виробництві, які сьогодні мігрують в зарубіжжя є в більшості областей Правобережної України та західноукраїнського регіону.

Значні зміни впровадження досягнень науково-технічного прогресу ми маємо при транспортуванні енергоносіїв, який дав можливість розміщувати виробництво в найбільш вигідній території щодо сировинної бази так і споживача готової продукції. Так, завдяки спорудження найпотужніших високовольтних ліній електропередач (електронний транспорт) послабилася залежність виробництва від енергетичних баз, що особливо важливо для машинобудування, легкої промисловості, агропромислового комплексу. Розвиток трубопровідного транспорту значно здешевив перевезення нафти і газу, нафтопродуктів, що уможливило їхнє масове споживання у місцях виробництва хімічної та нафтохімічної продукції. Завдяки цьому виникли великі хімічні підприємства в Черкасах і Рівному на базі використання природного газу, що надходить сюди з магістральних газопроводів, нафтохімічні комбінати в Лисичанську і Кременчуку, побудований хімічний комбінат в районі Одеси (м. Южний), який переробляє аміак, що транспортується аміакопроводом понад 1000 км з Поволзького району Росії.

Велике значення в економіці народного господарства відіграють атомні електростанції, які сьогодні продукують майже половину всієї електроенергії. Вони в значній мірі компенсують нестачу в країні енергоресурсів, які на сьогодні для розвитку економіки є критичним імпортом. Враховуючи потребу в зростанні енергоресурсів, в майбутньому виробництво електроенергії атомними електростанціями буде провідним.

Науково-технічний прогрес, як фактор перспективи розвитку суспільства, залишиться основною рушійною силою стабільного зростання економіки в усіх напрямках галузей національного господарства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Регіональна економіка – Манів З. О. – 13.7. Науково-технічний прогрес як фактор сталого розвитку продуктивних сил