Регіональна економіка – Манів З. О. – 11.2.1. Місце і роль Придніпровського економічного регіону в економіці країни

11.2.1. Місце і роль Придніпровського економічного регіону в економіці країни

До складу Придніпровського економічного регіону входять Дніпропетровська, Запорізька і Кіровоградська області. Регіон має вигідне економіко-географічне положення відносно високорозвинутих регіонів України (Донбас, Причорноморський, Центральний). Його територією проходить нижня течія Дніпра, південна частина Запорізької області прилягає до Азовського моря.

Загальна площа регіону – 83,7 тис. км2, проживає тут 8,6 млн. населення. Регіон характеризується досить високою густотою населення -81 чол/км2. Міське населення становить 77,9 % (порівняно з 68 % по Україні). Найбільша густота населення – у Дніпропетровській області -115 чол/км2, тут найвищий рівень міського населення – 83,6 %.

Частка в загальній земельній площі, чисельності населення і трудових ресурсах України становить, заданими статистичних показників, відповідно 13,9,17,9, 13,9 %, тоді як випуск товарів та надання послуг становить 18,6%. У господарському виробничому комплексі регіону створюється 16,5 % валової додаткової вартості країни.

Придніпровський економічний регіон багатий нарізні природні ресурси. Тут розміщені унікальні родовища мінерально-сировинних ресурсів, потенціал запасів яких найбільш вагомий в Україні. Особливо виділяються металеві, тверді гірничорудні та корисні копалини для будівельних матеріалів і будівництва. Господарський комплекс регіону забезпечений власними енергетичними та паливними ресурсами Донбасу, з якими він тісно інтегрується. У регіоні високий потенціал земельних ресурсів. Переважна більшість фунтів належить до категорії найбільш високого класу бонітету. Щодо кліматичних умов, тут помітна висока сума активних температур, що сприяє вирощуванню різноманітних теплолюбних сільськогосподарських культур.

Придніпровський економічний район є визначним науково-технічним центром держави. Наукові школи Придніпров’я працюють над новими науковими проблемами, зокрема тими, що стосуються формування і реалізації космічної програми України, створення енергозберігаючих технологій у гірничій справі, металургійній, хімічній промисловості, будіндустрії та сільському господарстві.

У цьому регіоні зосереджено 17,9 % основних фондів промисловості та виробляється 24 % промислової продукції України. Територіальна концентрація промислового виробництва в регіоні майже в 2 рази вища ніж у середньому по Україні (особливо чорної та кольорової металургії, електроенергетики, машинобудування, металообробки).

У Придніпров’ї надзвичайно високе техногенне навантаження на територію. Критичний рівень спостерігається в Криворізькому районі, який перевищує середній показник по регіону у 8,5 рази, а у Дніпропетровському районі – у 48 разів.

Економічний регіон є одним з провідних виробників продукції чорної металургії в Україні і спеціалізується на виробництві сталевих труб (75 % виробництва на Україні), готового прокату (більше половини), чавуну і сталі у межах 46 %, коксу – 38 %, марганцевої руди – 100 %, більше 89 % залізної руди, вугілля -12,6 %, автомобілів – 3 6,7 %, тракторів -15,4 %, каустичної соди – 38 %, шин – 22 %, шпалер -18,5 %, верхнього трикотажу – 10 % (див. рис. ¡2.1).

Придніпров’я є провідним у розвитку сільськогосподарського виробництва, зокрема виробництва зернових, олійних, овочевих і плодово-ягідних культур, продукції молочно-м’ясного скотарства, птахівництва, свинарства, тонкорунного вівчарства, які обумовлюють спеціалізацію в загальнодержавному поділі праці.

Економічний регіон перетинають найбільш вантажонапружені магістралі, як залізничні, так і автомобільні, які пов’язані з перевезенням вантажів не тільки в регіоні, айв країні та за її межами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Регіональна економіка – Манів З. О. – 11.2.1. Місце і роль Придніпровського економічного регіону в економіці країни