Регіональна економіка – Качан Є. П. – Зв’язок в Україні

Це метрополітени, трамваї, тролейбуси, автобуси, таксі. Метрополітени споруджено в Києві (розпочалося будівництво в 1940 р., першу лінію “Вокзальна – Дніпро” здано в експлуатацію в 1960 р.) і в Харкові (1978). Експлуатаційна довжина шляхів (у двоколійному обчисленні) в 2009 р. становила 102,6 км. Цим видом транспорту перевезено 752 млн пасажирів [56,124].

Трамвайний транспорт функціонував у 2009 р. у 24 містах України. Перші трамвайні колії на її території прокладено в Києві (1892), Львові (1894), Дніпропетровську (1897). Загальна протяжність трамвайних колій у містах України становить 2,05 тис. км.

Наприкінці 70-х років впроваджено швидкісні трамваї. Перші колії відкрито в Києві (1987) та Кривому Розі. Загальна довжина колій швидкісного трамваю у 2009 р. становила понад 50 км.

Одним з найбільш масових видів внутрішньоміського транспорту є тролейбусний, вперше організований в Україні в Києві (1935) і Харкові (1939). Протяжність тролейбусних ліній становить 4,5 тис. км. 2009 р. тролейбусами перевезено більше 1,2 млрд пасажирів у 47 містах.

Понад 400 міст і містечок України мають автобуси загального користування для внутрішньоміських перевезень. У 164 міських поселеннях України працюють легкові таксі загального користування.

З метою зменшення напруженості пасажиропотоків та задоволення потреб населення великого поширення набуло залучення до роботи на автобусних маршрутах у міському та приміському сполученнях транспортних засобів малої та середньої місткості, що належать підприємцям недержавних форм власності.

У майбутньому транспорт розвиватиметься за рахунок інтенсивних чинників, удосконалення структури вантажо – та пасажирообігу, скорочення матеріальних ресурсів, витрат на перевезення, поліпшення усіх основних техніко-економічних показників роботи транспорту та підвищення якості розподілу вантажів між окремими його видами.

Важливим напрямом транспортної політики є розвиток міжнародних транспортних зв’язків, використання та розширення транзитного потенціалу країни й інтеграція національної транспортної системи в європейську. Одним з пріоритетних напрямів державної транспортної політики є реалізація положень заключних документів Пан’європейських транспортних конференцій щодо розвитку транспортних зв’язків України і Транс’європейської мережі, з якою наша транспортна система поєднується маршрутами міжнародних транспортних коридорів. Розбудова мережі міжнародних транспортних коридорів є одним з шляхів інтеграції до Євросоюзу, курс на яку взяла Україна. Для її реалізації були розроблені і затверджені “Концепція створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів України” та “Програма розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні на 2006-2010 роки”. Програми передбачають комплекс заходів, спрямованих на розбудову національної мережі міжнародних транспортних коридорів, науково-дослідних та проектно-конструкторських розробок за напрямами розвитку усіх видів транспорту та ряду інвестиційних проектів [42].

Зв’язок в Україні

Зв’язок та інформатизація стали нині одними з найважливіших складових економіки України. Цілісний комплекс підприємств та установ, в якому працює понад чверть мільйона фахівців, надає населенню послуги поштового та електрозв’язку, забезпечує спеціальний зв’язок, теле – та радіотрансляцію, здійснює розвиток інформаційної інфраструктури.

Сьогодні галузь зв’язку – це близько тисячі операторів, серед яких такі відомі, як “Укртелеком”, “Київстар”, “МТС”. Це також і розгалужена, найбільша в Україні мережа об’єктів поштового зв’язку: їх понад 15 тисяч. Укрпошта надає населенню України понад 50 видів послуг. Галузь зв’язку – це й потужна мережа радіотелевізійного мовлення: понад 96 % телевізійних передавачів України зосереджено в Концерні радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

В Україні впроваджуються нові радіотехнології – цифрове ефірне телерадіомовлення, широкосмуговий радіодоступ до Інтернету, цифровий стільниковий радіозв’язок третього покоління. Розвиток Інтернету пов’язаний як зі збільшенням кількості персональних комп’ютерів, так і з підвищенням доступності та поліпшенням якості телекомунікацій. Швидкими темпами розвивається електронна комерція, цифрове телебачення, Інтернет, телефонія. Кількість регулярних користувачів Інтернетом досягла 18 % жителів країни. Провайдерів Інтернету налічується в Україні понад п’ятсот.

До 2015 р. має відбутися повний перехід з каналового, нині діючого, на цифрове телерадіомовлення для країн Європи, Африки та частини Азії, що схвалений 2006 р. Регіональною конференцією радіозв’язку в Женеві [55, 2].

Нині завершується перший етап виконання Програми створення єдиної національної системи зв’язку, яка передбачає модернізацію “верхнього” рівня зв’язку в 23 обласних центрах, установлення сучасних цифрових АТС, створення волоконно-оптичної лінії зв’язку Північ – Південь, Схід – Захід. Відкрилась міжнародна телекомунікаційна лінія ITUR, яка об’єднала Італію, Туреччину, Україну, Росію сучасним зв’язком. Вона інтегрована із системами TEL (“Транс’європейські лінії”), ТАЄ (“Транс-Азія-Європа”), BS-FOCS (Чорноморська волоконно-оптична кабельна система), що дало змогу Україні приєднатись до цифрової мережі європейських країн, Близького та Середнього Сходу, а також до системи FLAG (“Волоконно-оптична лінія навколо земної кулі”).

Розпочався також процес створення власної системи супутникового зв’язку, який буде поєднаний із системою мобільного зв’язку. Прийнято відповідну програму. Для будівництва та експлуатації наземної інфраструктури створено підприємство “Укрзв’язоксупутник”, яке налагоджує стосунки зі світовими компаніями – власниками систем супутникового зв’язку, а також із виробниками обладнання для супутникових систем.

Здійснюються заходи щодо виконання Плану дій Україна –ЄС у сфері послуг інформаційного суспільства. Зокрема, продовжується впровадження елементів електронного урядування. Сьогодні інформаційні послуги фізичним і юридичним особам надаються через єдиний веб-портал органів виконавчої влади та власні веб-сайти, при цьому чверть з них функціонують на єдиній апаратно-технічній платформі. Щомісяця єдиним веб-порталом користується близько 2,5 млн осіб [55, 2].

Відповідно до Концепції розвитку телекомунікацій в Україні до 2010 р. передбачається продовження оновлення й розвиток стаціонарних телефонних мереж, забезпечуючи середньорічне введення не менше 800 тис. телефонних номерів, з яких не менше половини має призначатися на заміну ємності електромеханічних АТС. Також планується збільшити абонентську ємність сільської телефонної мережі не менш ніж на 400 тис. номерів і телефонізувати за рахунок цього всі соціально значущі об’єкти: навчальні та дитячі дошкільні заклади, медичні установи, клуби, бібліотеки, громадські приймальні тощо.

Рекомендована і використана література

1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств : підручник / В. Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.

2. Борщ Л. М. Інвестиції в Україні: стан, проблеми і перспективи / Л. М. Борщ. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 318 с.

3. Бурлака Г. Про причини кризових явищ на ринку нафтопродуктів України / Г. Бурлака [Електронний ресурс].

4. Вернер Н. Газовий стимул / Н. Вернер, Є. Дубогриз // Український діловий тижневик “Контракти”. – 2007. – № 01. – С. 16-10.

5. Вернер Н. Докопатися до небес / Н. Вернер, О. Шкарпова // Український діловий тижневик “Контракти”. – 2006. – № 35. – С. 18-20.

6. Впорядкування системи пропуску вантажів через державний кордон [Електронний ресурс].

7. Демьяненко СІ. Економіка і організація агропромислових формувань / СІ. Демьяненко, М. Й. Хорунжий, О. Г. Боброва, П. В. Коваль. – К.: КНЕУ, 2006. – С. 13.

8. Державний комітет статистики. Статистичний щорічник України за 2006 р. – К.: Техніка, 2007.

9. Дружерученко К. Міфи великого бізнесу: Газова камера / К. Дружерученко // Український діловий тижневик “Контракти”. – 2008. – № 05, – С 15-17.

10. Дубогриз Є. Некорисні копалини / Є. Дубогриз // Український діловий тижневик “Контракти”. – 2006. – № 35. – С. 14.

11. Економічна географія України / за ред. М. Д. Пістуна. – К.: Вища шк., 1993. – 320 с.

12. Економічна та соціальна географія світу / за ред. Б. П. Яцен-ка. – К.: Артек, 1997. – 246 с.

13. Економічний словник-довідник / за ред. СВ. Мочерного. – К.: Феміда, 1996. – 366 с.

15. Зайончковская Ж А. Демографическая ситуация и расселение / Ж. А. Зайончковская. – М., 1991.

16. Заставний ФД. Географія України / Ф. Д. Заставний. – Л.: Світ, 2002.- 472 с.

17. Заставний ФД. Соціально-економічна географія України / Ф. Д. Заставний. – Л.: Світ, 1994. – 606 с.

18. Иньшин Г. Я. Социальная сфера / Г. Я. Иныпин [Электронный ресурс].

19. Качан Є. П. Міжгалузеві комплекси України: проблеми розвитку і розміщення : наук.-навч. вид. / Є. П. Качан, Т. Є. Царик. – Т.: Екон. думка, 1999. – 216 с.

20. Ковалевский B. B. Размещение производственных сил в Украине / В. В. Ковалевский, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенова. – Донецк, 2007. – 275 с.

21. Куценко В. Потенціал сфери охорони здоров’я: регіональні аспекти / В. Куценко, Л. Г. Богуш // Економіка України. – 1999. -№3. – С. 61-69.

22. Куценко В. І. Соціальна сфера регіону (стан та перспективи розвитку) / В. І. Куценко, Л. Г. Богуш, І. В. Опалєва. – К.: РВПС України HAH України, 1997. – 252 с.

23. Куценко BJ. Соціальні наслідки економічних трансформацій в Україні (регіональні аспекти) / В. І. Куценко, Л. Г. Богуш, І. В. Опалєва. – К.: РВПС України HAH України, 1998. – 49 с.

24. Куценко В. Й. Сфера воспроизводства здоровья населения (социально-экономический и региональный аспект) / В. И. Куценко. – К.: Наук, думка, 1994. – 224 с.

25. Лаптева ET. Социальная инфраструктура региона: сущность, особенности функционирования и регулирования / Е. Г. Лаптева [Электронный ресурс].

26. Легенький Г. Проблеми розвитку транзитних перевезень та шляхи їх вирішення / Г. Легенький, А. Новикова // Економіка України: Політико-економічний журнал Міністерства економіки України. – 2000. – № 7. – С. 32.

27. Машинобудування в Україні: тенденції, проблеми, перспективи / за заг. ред. чл.-кор. HAH України Б. М. Данилишина. – Ніжин: TOB Вид-во Аспект-Поліграф, 2007. – 308 с.

28. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс].

29. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс].

30. Офіційний сайт Міністерства вугільної промисловості України [Електронний ресурс].

31. Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України [Електронний ресурс].

32. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України [Електронний ресурс].

33. Офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я. України [Електронний ресурс].

34. Паламарчук М. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії : посібник / М. М. Паламарчук, О. М. Паламарчук. – К.: Знання, 1998. – 416 с.

35. Панько О. М. Інвестування будівельного комплексу України: джерела, напрями, проблеми, перспективи / О. М. Панько // Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. – К., 2005. – № 9. – С. 28-33.

36. Панько ОМ. Перспективи та проблеми інвестиційної політики підприємств будівельного комплексу України в умовах ринкової економіки / О. М. Панько // Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. – К., 2005. – № 4. – С. 25-29.

37. Підсумки діяльності авіаційної галузі України за 2007 рік [Електронний ресурс].

38. Портал харчової промисловості “Харчовик” [Електронний ресурс].

39. Прейгер Д. Сільське господарство України: вчора, сьогодні, завтра / Д. Прейгер. – К., 2004. – 131 с.

40. Про дошкільну освіту : Закон України [Електронний ресурс].

41. Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу : Закон

України від 20 грудня 2005 року [Електронний ресурс].

42. Програма розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні на 2006-2010 роки [Електронний ресурс].

43. Пушкар ТА. Особливості розвитку процесів диверсифікації будівельних підприємств Харківської області [Електронний ресурс].

44. Регіональні агропромислові комплекси України / П. П. Бор-щевський, В. О. Ушаренко, Л. Г. Чернюк, Л. О. Мамуль ; за ред. П. П. Борщевського. – К.: Наук, думка, 2006. – 260 с.

45. Рейтингове агентство “Кредит-Рейтинг” [Електронний ресурс].

46. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / за ред. Є. П. Качана. – К.: ВД “Юридична книга”, 2005. – 704 с.

47. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка України : навч. посіб. / за ред. Є. П. Качана. – Т.: Економ, думка, 2006. – С. 184-190.

48. Розміщення продуктивних сил України: підручник / за ред. Є. П. Качана. – К.: Вища школа, 1997. – 375 с.

49. Розміщення продуктивних сил України : підручник / за ред. проф. Є. П. Качана. – К.: ВД “Юридична книга”, 2004. – 547 с.

50. Розміщення продуктивних сил : навч. посіб. / за ред. В. В. Ковалевського, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенова. – К. : Ли-бідь, 1996. – С. 369-386.

51. Розміщення продуктивних сил : посібник / Л. Л. Тарангул, 1,0. Горленко, Г. І. Євтушенко. – К., 2000. – 264 с.

52. Сайт Міжнародного університету фінансів [Електронний ресурс].

53. Сайт Національної асоціації цукровиків України “Укрцу-кор” [Електронний ресурс].

54. Скуратівський В. Соціальна політика / В. Скуратівський, 0. Палій, Е. Лібанова. – К.: Вид-во УАДУ, 1997. – 360 с.

55. Стан та перспективи розвитку галузі зв’язку та сфери інформатизації України : VIII Міжнародний економічний форум, 1-3 жовтня, 2008 р. [Електронний ресурс].

56. Статистичний щорічник України за 2006 рік / за ред. О. Г. Осауленка. – Держкомстат України, 2007 рік.

57. Сфера послуг продовжить суттєво впливати на зростання економіки України [Електронний ресурс].

58. Транспорт. Енергетика. Інформаційне суспільство та навколишнє середовище [Електронний ресурс].

59. ТурченкоД. Проблеми й передумови відродження паливно-енергетичного комплексу України [Електронний ресурс].

60. Хахлюк А. Україна – транзитна держава / А. Хахлюк // Економіка України: Політико-економічний журнал Міністерства економіки України. – 2001. – № 1. – С. 27-34.

61. Хвесик МА. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка : навч. посіб. / М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, П. П. Пасту-шенко. – К.: Кондор, 2005. – 344 с.

62. Чернюк ЛХ. Економіка та розвиток регіонів (областей) України: навч. посіб. / Л. Г. Чернюк, Д. В. Клиновий. – К.: ЦУЛ, 2002. – 644 с.

63. Шаблій О. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії / О. Шаблій. – Л. : Львівський національний університет, 2001. – 744 с.

64. Шаблій 0.1. Соціальна та економічна географія світу і України / О. І. Шаблій. – Л., 2002.

65. Шкарпова О. Країна добрих послуг / О, Шкарпова // Контракти. – 2006. – № 03. – 16 січня.

66. Юсупов К. Н. Региональная экономика / К. Н. Юсупов, А. Р. Таймасов, A. B. Янгирова и др. – М.: КноРус, 2006. – 231 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Качан Є. П. – Зв’язок в Україні