Регіональна економіка – Качан Є. П. – 16.1. Економічні засади природокористування та охорони довкілля

16.1. Економічні засади природокористування та охорони довкілля

Економічний механізм природокористування – це сукупність економічних структур, інститутів, форм і методів господарювання, за допомогою котрих реалізуються чинні в конкретних умовах економічні закони та здійснюється погодження і коригування суспільних, групових і приватних інтересів. Головні компоненти економічного механізму включають:

– правові засади економічної діяльності;

– систему відносин власності на засоби виробництва;

– організаційну структуру економіки;

– систему суспільних інститутів;

– економічні інструменти [4, 458-459].

Згідно із Законом України “Про охорону навколишнього природного середовища” формування економічного механізму охорони навколишнього природного середовища передбачає:

– взаємозв’язок усієї управлінської, науково-технічної та господарської діяльності підприємств, установ та організацій з раціональним використанням природних ресурсів та ефективністю заходів щодо охорони навколишнього природного середовища на основі економічних важелів;

– визначення джерел фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища;

– встановлення лімітів використання природних ресурсів, скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та на утворення і розміщення відходів;

– встановлення нормативів збору і розмірів зборів за використання природних ресурсів, викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, на утворення і розміщення відходів та інші види шкідливого впливу;

– надання підприємствам, установам і організаціям, а також громадянам податкових, кредитних та інших пільг при впровадженні ними маловідхідних, енерго – і ресурсозберігаючих технологій та нетрадиційних видів енергії, здійсненні інших ефективних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

– відшкодування в установленому порядку збитків, завданих порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища [5].

Економічний механізм екологічного регулювання в Україні грунтується на концепції платності природокористування. Він охоплює систему економічних інструментів, які спрямовані на акумулювання матеріальних ресурсів для реалізації природоохоронних програм та на мотивацію товаровиробників до підвищення екологічності застосовуваних технологій і власної продукції [8, 156-157], Відповідно складовими економічного механізму нині мають бути:

– економічне оцінювання природних ресурсів;

– плата за спеціальне використання природних ресурсів;

– плата за забруднення НС та інші шкідливі впливи на довкілля;

– система фінансування і кредитування природоохоронних заходів;

– екологізація податкової і цінової систем;

– підтримка становлення і розвитку екологічної індустрії. Економічний механізм природокористування покликаний на практиці розв’язати завдання ефективного використання природних ресурсів з метою задоволення виробничих потреб суспільства, формування екологічно безпечного середовища, забезпечення стабільного і достатнього фінансування природоохоронних програм.

Базою ефективного функціонування економічного механізму природокористування є чинна система економічних інструментів екологічного регулювання. Економічні інструменти – засоби (заходи, методи, важелі) зміни фінансового стану економічних суб’єктів [4,463]. Під економічними інструментами екологічного впливу необхідно розуміти набір засобів впливу на фінансову діяльність об’єктів господарювання для переорієнтації їх діяльності на основі екологічно безпечного розвитку. Відповідно всі інструменти еколого-функціонального впливу можна поділити на інструменти вилучення доходів та інструменти збільшення доходу. Розглянемо тепер детальніше кожну групу інструментів еколого-економічного регулювання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 16.1. Економічні засади природокористування та охорони довкілля