Психотерапія – Каліна Н. Ф

Психотерапія – Каліна Н. Ф. – 1. Загальні засади психотерапії

Психотерапія нині є однією з найважливіших галузей психології, яка в наукових термінах і поняттях характеризує форми та механізми впливу на людську психіку, діяльність і поведінку. На відміну від інших психологічних дисциплін вона відзначається певною

Психотерапія – Каліна Н. Ф. – 1.1. Психотерапія як галузь психологічних знань і специфічна практика

Психотерапія нині є однією з найважливіших галузей психології, яка в наукових термінах і поняттях характеризує форми та механізми впливу на людську психіку, діяльність і поведінку. На відміну від інших психологічних дисциплін вона відзначається певною

Психотерапія – Каліна Н. Ф. – Сутність, об’єкт і предмет психотерапії

Психотерапія нині є однією з найважливіших галузей психології, яка в наукових термінах і поняттях характеризує форми та механізми впливу на людську психіку, діяльність і поведінку. На відміну від інших психологічних дисциплін вона відзначається певною

Психотерапія – Каліна Н. Ф. – Основні моделі психотерапевтичної допомоги

Хоча психотерапія є галуззю психології і однією з найважливіших сфер психологічної практики, ЇЇ зв’язки з іншими психологічними дисциплінами – загальною, соціальною, віковою, етнічною психологією тощо – певною мірою формальні. Тобто вона може бути задіяна

Психотерапія – Каліна Н. Ф. – Понятійний апарат психотерапії

Хоча психотерапія є галуззю психології і однією з найважливіших сфер психологічної практики, ЇЇ зв’язки з іншими психологічними дисциплінами – загальною, соціальною, віковою, етнічною психологією тощо – певною мірою формальні. Тобто вона може бути задіяна

Психотерапія – Каліна Н. Ф. – 1.2. Становлення психотерапії як науки

Психотерапія і психологічна допомога загалом є суто людським феноменом, якому немає аналогів у природі. Звичайно, тварини також допомагають одна одній, у вищих приматів розвинуті деякі механізми “соціального захисту” самиць і малят, слабких істот тощо.

Психотерапія – Каліна Н. Ф. – Релігійні витоки психотерапії

Психотерапія і психологічна допомога загалом є суто людським феноменом, якому немає аналогів у природі. Звичайно, тварини також допомагають одна одній, у вищих приматів розвинуті деякі механізми “соціального захисту” самиць і малят, слабких істот тощо.

Психотерапія – Каліна Н. Ф. – Формування наукової психотерапії

Психологія і психотерапія як науки постали в добу Просвітництва. У ХУЛІ ст. вчені звернули увагу на несвідомі причини симптомів психічних і психосоматичних захворювань. Психотерапевтична проблематика того часу мала психоаналітичну специфіку. Несвідому активність розглядали в

Психотерапія – Каліна Н. Ф. – 1.3. Мета, завдання і принципи діяльності психотерапевта

Надати психотерапевтичну допомогу у розв’язанні проблем можна різними способами, так само, як і допомогти особистісному та професійному зростанню клієнта (характерніше для психологічного консультування, яке обмежується менш суттєвим і більш “технологічним” втручанням у внутрішній світ

Психотерапія – Каліна Н. Ф. – Мета і завдання психотерапії

Надати психотерапевтичну допомогу у розв’язанні проблем можна різними способами, так само, як і допомогти особистісному та професійному зростанню клієнта (характерніше для психологічного консультування, яке обмежується менш суттєвим і більш “технологічним” втручанням у внутрішній світ