Психологія управління – Кулініч І. О

Психологія управління – Кулініч І. О. – ВСТУП

Психологію управління розглядають як комплексну психологічну науку, що вивчає психологічний аспект управлінських відносин, котрі функціонують у процесі міжособистісної і міжгрупової взаємодії людей, залучених у трудову діяльність. У цій науці використовують основні положення загальної, соціальної

Психологія управління – Кулініч І. О. – Розділ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

1.1. Поняття про науку управління 1.2. Організація і трактування цього поняття наукою управління 1.3. Психологія управління як наука. Її об’єкт і предмет 1.4. Психологія управління на Заході 1.1. Поняття про науку управління Поняття “Управління”

Психологія управління – Кулініч І. О. – 1.1. Поняття про науку управління

1.1. Поняття про науку управління 1.2. Організація і трактування цього поняття наукою управління 1.3. Психологія управління як наука. Її об’єкт і предмет 1.4. Психологія управління на Заході 1.1. Поняття про науку управління Поняття “Управління”

Психологія управління – Кулініч І. О. – 1.2. “Організація” і трактування цього поняття наукою управління

1.1. Поняття про науку управління 1.2. Організація і трактування цього поняття наукою управління 1.3. Психологія управління як наука. Її об’єкт і предмет 1.4. Психологія управління на Заході 1.1. Поняття про науку управління Поняття “Управління”

Психологія управління – Кулініч І. О. – 1.3. Психологія управління як наука. Її об’єкт і предмет

Управління є найстарішою сферою людської діяльності. Воно існує стільки, скільки люди живуть і працюють разом. Тільки завдяки скоординованим діям люди могли розвиватися і створювати матеріальні та соціальні цінності. До початку XX ст. управління не

Психологія управління – Кулініч І. О. – 1.4. Психологія управління на Заході

Психологічний та соціально-психологічний аспекти в управлінні персоналом промислових підприємств вперше стали предметом спеціальної уваги в США, де проблеми так званих людських відносин у промисловості зумовили розвиток особливого напряму управлінської теорії під цією назвою. З

Психологія управління – Кулініч І. О. – Розділ 2 ОСОБИСТІСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Соціальна позиція та роль особистості в організації 2.2. Рівень домагань особистості та їх значення в управлінських відносинах 2.3. Соціальні норми як регулятори поведінки особистості 2.1. Соціальна позиція та роль особистості в організації Психологічний

Психологія управління – Кулініч І. О. – 2.1. Соціальна позиція та роль особистості в організації

2.1. Соціальна позиція та роль особистості в організації 2.2. Рівень домагань особистості та їх значення в управлінських відносинах 2.3. Соціальні норми як регулятори поведінки особистості 2.1. Соціальна позиція та роль особистості в організації Психологічний

Психологія управління – Кулініч І. О. – 2.2. Рівень домагань особистості та їх значення в управлінських відносинах

Ставлення особистості до своїх соціальних ролей в системі управлінських відносин значною мірою зумовлено рівнем її домагань. Рівень домагань визначається як ступінь важкості мети, досягнення якої прагне певна особистість. У психологічному словнику рівень домагань визначено

Психологія управління – Кулініч І. О. – 2.3. Соціальні норми як регулятори поведінки особистості

Поведінка особистості як об’єкта управління будується на підставі відповідних соціальних норм. Ці норми можна визначити як історично сформовані стандарти поведінки та діяльності, виконання яких для індивіда і групи є необхідною умовою залучення їх у

Психологія управління – Кулініч І. О. – Розділ 3 ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ, її ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЯЦІЇ

3.1. Мотиви трудової діяльності, їх характеристика 3.2. Деякі напрями дослідження мотивів трудової діяльності у США 3.3. Психічні стани в трудовій діяльності. Особливості, класифікація, характеристика 3.1. Мотиви трудової діяльності, їх характеристика Ефективне управління діяльністю людини

Психологія управління – Кулініч І. О. – 3.1. Мотиви трудової діяльності, їх характеристика

3.1. Мотиви трудової діяльності, їх характеристика 3.2. Деякі напрями дослідження мотивів трудової діяльності у США 3.3. Психічні стани в трудовій діяльності. Особливості, класифікація, характеристика 3.1. Мотиви трудової діяльності, їх характеристика Ефективне управління діяльністю людини

Психологія управління – Кулініч І. О. – 3.2. Деякі напрями дослідження мотивів трудової діяльності у США

Декілька слів ще про мотивацію трудової діяльності та її’ вивчення на Заході. Отже, як ми з’ясували, вивчення мотивів діяльності людини – дуже складне завдання. По-перше, тому, що складні види активності особистості (наприклад, трудова) зумовлюються

Психологія управління – Кулініч І. О. – 3.3. Психічні стани в трудовій діяльності. Особливості, класифікація, характеристика

Психічні стани – це психологічна характеристика особистості, що відображає ЇЇ порівняно тривалі душевні переживання, що впливають на життєдіяльність людини (наприклад, настрій, депресія, стрес тощо.) Всі стани людини у трудовій діяльності можна класифікувати за ознакою:

Психологія управління – Кулініч І. О. – Розділ 4 СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КЕРІВНИЦТВА

4.1. Кадри управління. Класифікація та характеристика 4.2. Функції та структура діяльності керівника 4.3. Критерії та показники ефективності управлінської діяльності 4.1. Кадри управління. Класифікація та характеристика Кадри управління є складовою частиною управління. Ця частина системи

Психологія управління – Кулініч І. О. – 4.1. Кадри управління. Класифікація та характеристика

4.1. Кадри управління. Класифікація та характеристика 4.2. Функції та структура діяльності керівника 4.3. Критерії та показники ефективності управлінської діяльності 4.1. Кадри управління. Класифікація та характеристика Кадри управління є складовою частиною управління. Ця частина системи

Психологія управління – Кулініч І. О. – 4.2. Функції та структура діяльності керівника

Одним із аспектів розподілу праці є поділ на керівників і підлеглих. Тривалий час у нашій літературі керівництво розглядали лише як різновид суспільно-політичної і правової діяльності. Нині діяльність керівника розглядають як професійну, а саме управлінську,

Психологія управління – Кулініч І. О. – 4.3. Критерії та показники ефективності управлінської діяльності

У сучасних умовах, коли збільшується роль управління, велике значення мають критерії, якісні та кількісні показники його ефективності. Для чого потрібні ці критерії і показники? Критерії і показники необхідні для визначення рівня і шляхів підвищення

Психологія управління – Кулініч І. О. – Розділ 5 ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ

5.1. Роль оцінювання працівників у процесі управління 5.2. Соціально-психологічні завдання оцінювання 5.3. Оцінювання за головними параметрами діяльності (класифікація, характеристика елементів класифікації) 5.4. Установки і форми поведінки керівників під час оцінювання підлеглих 5.5. Характеристика сучасного

Психологія управління – Кулініч І. О. – 5.1. Роль оцінювання працівників у процесі управління

5.1. Роль оцінювання працівників у процесі управління 5.2. Соціально-психологічні завдання оцінювання 5.3. Оцінювання за головними параметрами діяльності (класифікація, характеристика елементів класифікації) 5.4. Установки і форми поведінки керівників під час оцінювання підлеглих 5.5. Характеристика сучасного

Психологія управління – Кулініч І. О. – 5.2. Соціально-психологічні завдання оцінювання

Оцінювання може бути важливим чинником (умовою) задоволення деяких соціальних потреб особистості, сприяти стимулюванню праці, підвищенню якості праці та, особливо, професійному розвиткові особистості. Стати такою оцінка може в разі виконання деяких вимог. По-перше, у цих

Психологія управління – Кулініч І. О. – 5.3. Оцінювання за головними параметрами діяльності (класифікація, характеристика елементів класифікації)

Оцінка за головними параметрами діяльності буває: – комплексною; – локальною; – пролонгованою; – експресивною. Комплексна оцінка стосується діяльності в цілому, всього обсягу її функцій. Це найскладніший і найвідповідальніший вид оцінювання. Найбільша психологічна складність такого

Психологія управління – Кулініч І. О. – 5.4. Установки і форми поведінки керівників під час оцінювання підлеглих

У керівників різних рівнів є декілька досить стійких психологічних установок, яких вони дотримуються незалежно від реальної установки або особистісних особливостей під час оцінювання. Перша установка характеризується тим, що керівник намагається завжди орієнтуватися на позитивну

Психологія управління – Кулініч І. О. – 5.5. Характеристика сучасного менеджера (управлінця)

Починаючи з 80-х pp. XX ст., на Заході збільшилося значення економічних та інноваційних аспектів у діяльності фірм і корпорацій. З огляду на це підвищились вимоги до керівників усіх рівнів. Зміни (зокрема, зменшення кількості керівних

Психологія управління – Кулініч І. О. – Розділ 6 ФУНКЦІЯ ПЛАНУВАННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ І ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

6.1. Функція планування і прогнозування 6.2. Поняття і класифікація управлінських рішень 6.3. Психологічний механізм прийняття рішень 6.1. Функція планування і прогнозування Планування – це одна з функцій керування, процес вибору цілей під час прийняття

Психологія управління – Кулініч І. О. – 6.1. Функція планування і прогнозування

6.1. Функція планування і прогнозування 6.2. Поняття і класифікація управлінських рішень 6.3. Психологічний механізм прийняття рішень 6.1. Функція планування і прогнозування Планування – це одна з функцій керування, процес вибору цілей під час прийняття

Психологія управління – Кулініч І. О. – 6.2. Поняття і класифікація управлінських рішень

Ведучи мову про проблеми організації, неможливо залишити без уваги таке важливе питання, як прийняття управлінських рішень. Воно посідає одне з центральних місць у психології управління. Вважаючи організацію інструментом управління, багато соціологів і фахівців з

Психологія управління – Кулініч І. О. – 6.3. Психологічний механізм прийняття рішень

Психологічний механізм прийняття рішень – це загальний принцип розвитку. Розглянемо його стосовно психологічної проблеми прийняття рішення на підставі даних психологічних експериментів. Експериментально визначено п’ять етапів розвитку психологічного забезпечення прийняття рішення. Перший з них характеризується

Психологія управління – Кулініч І. О. – Розділ 7 ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛЕГІАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

7.1. Колегіальність як соціально-психологічний феномен та його експериментальне вивчення 7.2. Делегування повноважень як передумова ефективності управлінських рішень 7.1. Колегіальність як соціально-психологічний феномен та його експериментальне вивчення Поняття “колегіальність” розглядають як у вузькому розумінні, так

Психологія управління – Кулініч І. О. – 7.1. Колегіальність як соціально-психологічний феномен та його експериментальне вивчення

7.1. Колегіальність як соціально-психологічний феномен та його експериментальне вивчення 7.2. Делегування повноважень як передумова ефективності управлінських рішень 7.1. Колегіальність як соціально-психологічний феномен та його експериментальне вивчення Поняття “колегіальність” розглядають як у вузькому розумінні, так

Психологія управління – Кулініч І. О. – 7.2. Делегування повноважень як передумова ефективності управлінських рішень

Недоліком деяких систем управління є зосередження права прийняття більшості рішень у руках першого керівника або на найвищих рівнях управління. У таких випадках стверджують про високий рівень централізації повноважень, а стиль подібного управління прийнято визначати

Психологія управління – Кулініч І. О. – Розділ 8 УПРАВЛІНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ І БІЗНЕС

8.1. Специфіка найму і роботи штатних та зовнішніх управлінських консультантів 8.2. Головні етапи роботи консультанта, їхня характеристика 8.3. Психологічні особливості діяльності консультантів 8.1. Специфіка найму і роботи платних та зовнішніх управлінських консультантів У розвинених

Психологія управління – Кулініч І. О. – 8.1. Специфіка найму і роботи платних та зовнішніх управлінських консультантів

8.1. Специфіка найму і роботи штатних та зовнішніх управлінських консультантів 8.2. Головні етапи роботи консультанта, їхня характеристика 8.3. Психологічні особливості діяльності консультантів 8.1. Специфіка найму і роботи платних та зовнішніх управлінських консультантів У розвинених

Психологія управління – Кулініч І. О. – 8.2. Головні етапи роботи консультанта, їхня характеристика

Для того, щоб краще зрозуміти, що і як може й повинен робити консультант з управління на підприємстві, розглянемо головні етапи його роботи. Таких етапів учені нараховують шість. 1. З’ясування проблеми. Здавалось би, навіщо консультантові

Психологія управління – Кулініч І. О. – 8.3. Психологічні особливості діяльності консультантів

Розглянемо, як і де експерт з управління може принести найбільшу користь: на великому, середньому чи малому підприємстві. Незважаючи на простоту, питання є досить складним, і відповідь на нього може дати лише досвід. Більшість експертів

Психологія управління – Кулініч І. О. – Розділ 9 ЛІДЕРСТВО І КЕРІВНИЦТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Загальне поняття лідерства 9.2. Твори лідерства в західній психологи 9.3. Лідерство і керівництво 9.4. Стилі керівництва і лідерства 9.5. Дослідження перцептивних аспектів у системі “керівник-підлеглий” 9.1. Загальне поняття лідерства Слово “лідерство” походить від

Психологія управління – Кулініч І. О. – 9.1. Загальне поняття лідерства

9.1. Загальне поняття лідерства 9.2. Твори лідерства в західній психологи 9.3. Лідерство і керівництво 9.4. Стилі керівництва і лідерства 9.5. Дослідження перцептивних аспектів у системі “керівник-підлеглий” 9.1. Загальне поняття лідерства Слово “лідерство” походить від

Психологія управління – Кулініч І. О. – 9.2. Теорії лідерства в західній психології

У західній психології є три підходи до вивчення лідерства. Перша теорія – “теорія рис лідерства”, яка визнає, що лідером треба народитися, тобто треба мати цілий перелік вроджених властивостей і характеристик індивіда, які дадуть змогу

Психологія управління – Кулініч І. О. – 9.3. Лідерство і керівництво

У західній психології є три підходи до вивчення лідерства. Перша теорія – “теорія рис лідерства”, яка визнає, що лідером треба народитися, тобто треба мати цілий перелік вроджених властивостей і характеристик індивіда, які дадуть змогу

Психологія управління – Кулініч І. О. – 9.4. Стилі керівництва і лідерства

Зауважимо, що у працях західних психологів поняття “лідер” і “керівник” вживають як тотожні. В англійській, німецькій та інших мовах не існує диференціації цих понять. Обидва явища позначають одним словом – “лідер”. Фактично типологія лідерства

Психологія управління – Кулініч І. О. – 9.5. Дослідження перцептивних аспектів у системі “керівник-підлеглий”

Як ви вже знаєте, питання координації групової діяльності широко вивчають багато наук. Особливу увагу приділяють проблемі ефективності керівництва. Крім відомих досліджень впливу стилів керівництва, особистісних рис керівника і підлеглих, ситуацій та інших чинників на

Психологія управління – Кулініч І. О. – Розділ 10 ТЕОРІЇ ЛІДЕРСТВА В ЗАХІДНІЙ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

10.1. Теорія “рис лідерства” та теорія функцій 10.2. Аналіз ефективності лідерства та дослідження співвідношення елементів різних стилів 10.3. Ситуаційна теорія лідерства Ф. Фідлера 10.4. Розвиток “ситуаційної теорії” П. Херсі, її основні положення 10.5. Кількісна

Психологія управління – Кулініч І. О. – 10.1. Теорія “рис лідерства” та теорія функцій

10.1. Теорія “рис лідерства” та теорія функцій 10.2. Аналіз ефективності лідерства та дослідження співвідношення елементів різних стилів 10.3. Ситуаційна теорія лідерства Ф. Фідлера 10.4. Розвиток “ситуаційної теорії” П. Херсі, її основні положення 10.5. Кількісна

Психологія управління – Кулініч І. О. – 10.2. Аналіз ефективності лідерства та дослідження співвідношення елементів різних стилів

Розглядаючи ефективність різних стилів лідерства, дослідники часто грунтуються на класифікації, котру запропонували ще наприкінці 30-х pp. XX ст. К. Ленін, P. Ліпіт і Р. Уайт. В основу цієї класифікації покладено такий важливий компонент поведінки

Психологія управління – Кулініч І. О. – 10.3. Ситуаційна теорія лідерства Ф. Фідлера

Одним із показових прикладів нового напряму дослідження лідерства є ситуаційна теорія Ф. Фідлера. Цей дослідник запропонував модель ефективності лідерства, яка базується на ступені так званої сприятливості ситуації для лідерства. Відповідно до цієї моделі, управлінську

Психологія управління – Кулініч І. О. – 10.4. Розвиток “ситуаційної теорії” П. Херсі, її основні положення

Одним із показових прикладів нового напряму дослідження лідерства є ситуаційна теорія Ф. Фідлера. Цей дослідник запропонував модель ефективності лідерства, яка базується на ступені так званої сприятливості ситуації для лідерства. Відповідно до цієї моделі, управлінську

Психологія управління – Кулініч І. О. – 10.5. Кількісна оцінка стилю керівництва К. Вернера

К. Вернер виходить з того, що головно є два протилежні стилі керівництва: авторитарний і ліберальний. Авторитарний характеризується жорстким визначенням цілей, небажанням відступати від своєї думки. Риси цього стилю – непоступливість, прямолінійність, категоричність. Ліберальний стиль

Психологія управління – Кулініч І. О. – 10.6. Одновимірний і двовимірний описи стилів керівництва

К. Вернер виходить з того, що головно є два протилежні стилі керівництва: авторитарний і ліберальний. Авторитарний характеризується жорстким визначенням цілей, небажанням відступати від своєї думки. Риси цього стилю – непоступливість, прямолінійність, категоричність. Ліберальний стиль

Психологія управління – Кулініч І. О. – Розділ 11 ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ ДО НОВОВВЕДЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Поняття “інновація” та “нововведення” 11.2. Типові реакції на нововведення та психологічні бар’єри, їхня характеристика 11.3. Головні передумови позитивного ставлення до нововведень 11.1. Поняття “інновація” та “нововведення” Англійське innovation перекладається як нововведення. Буквальний переклад

Психологія управління – Кулініч І. О. – 11.1. Поняття “інновація” та “нововведення”

11.1. Поняття “інновація” та “нововведення” 11.2. Типові реакції на нововведення та психологічні бар’єри, їхня характеристика 11.3. Головні передумови позитивного ставлення до нововведень 11.1. Поняття “інновація” та “нововведення” Англійське innovation перекладається як нововведення. Буквальний переклад