Психологія спілкування – Філоненко М. М

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – ПЕРЕДМОВА

На сьогодні питанням взаємостосунків між людьми є питання комунікацій між ними. Психологія спілкування досліджує особливості взаємозв’язків людини з різними суб’єктами соціального середовища, допомагає їм глибше пізнати світ і водночас себе, своє оточення, ефективно взаємодіяти

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – РОЗДІЛ 1.СПІЛКУВАННЯ ЯК ФЕНОМЕН ПСИХОЛОГІЇ

1.1. Теоретичні аспекти процесу спілкування Будь-яка людська діяльність неможлива поза спілкуванням О. О. Леонтьев Ознайомлення з таким психологічним феноменом, як спілкування, розпочнемо зі стародавньої притчі. Посеред шляху лежав пес, повз нього проходило безліч людей,

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 1.1. Теоретичні аспекти процесу спілкування

1.1. Теоретичні аспекти процесу спілкування Будь-яка людська діяльність неможлива поза спілкуванням О. О. Леонтьев Ознайомлення з таким психологічним феноменом, як спілкування, розпочнемо зі стародавньої притчі. Посеред шляху лежав пес, повз нього проходило безліч людей,

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 1.2. Розвиток спілкування в онтогезі

Індивід може реалізовуватися як соціальна істота лише в спілкуванні з іншими людьми. Людина, з’являючись на світ, не має ніяких навичок, здібностей для існування. Ті якості, які забезпечують її життєдіяльність у певному соціумі, вона набуває

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 1.3. Спілкування як потреба

У зв’язку з вищезазначеним по-новому бачиться проблема генезису спілкування як потреби людини. І перше питання – чи існує взагалі така потреба? Майже всі психологи, які намагаються дати класифікацію потреб (needs), включають сюди і потребу

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПІЛКУВАННЯ

Слово до слова – зложиться мова Народне прислів’я 2.1. Класифікація видів спілкування Роблячи спробу класифікації видів спілкування, варто зазначити, що єдиного підходу з цього питання в психологічній науці не досягнуто. З огляду на це

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 2.1. Класифікація видів спілкування

Слово до слова – зложиться мова Народне прислів’я 2.1. Класифікація видів спілкування Роблячи спробу класифікації видів спілкування, варто зазначити, що єдиного підходу з цього питання в психологічній науці не досягнуто. З огляду на це

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 2.2. Класифікація функцій спілкування

Спілкування є поліфункціональним явищем. Відповідно виділяють різні функції спілкування. Б. Ф. Ломов за однією системою основ виділяє три класи функцій (інформаційно-комунікативну, регулятивно-комунікативну, афективно-комунікативну), а за другою – такі функції, як організація сумісної діяльності, пізнання

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 2.3. Модель мовленнєвої комунікації

Коли ми говоримо про спілкування, то розрізняємо дві його форми – пряму комунікацію і непряму комунікацію. До прямої ми відносимо публічну промову перед відкритою аудиторією, а до непрямої – усі засоби масової комунікації: радіо,

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 2.4. Засоби спілкування

Спілкування людини підтримується певними засобами. Свої почуття, думки людина здатна виражати й закріплювати в словах і жестах, створюючи певний комунікативний простір, у якому об’єднуються, співіснують її внутрішній світ і світ зовнішній, об’єктивний. Такими засобами,

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 2.5. Основні форми спілкування

I. Монологічні До монологічних публічних виступів відносять: доповідь, звітові дь на зборах, політичну промову, політичний огляд, іову мітингову, агітаційну промову, лекцію. 1. Доповідь – це публічний виступ політичного або громадського діяча, в якому ставлять

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – I. Монологічні

I. Монологічні До монологічних публічних виступів відносять: доповідь, звітові дь на зборах, політичну промову, політичний огляд, іову мітингову, агітаційну промову, лекцію. 1. Доповідь – це публічний виступ політичного або громадського діяча, в якому ставлять

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – II. Діалогічні

До діалогічних публічних виступів відносять бесіду та диспут. У загальному вигляді діалог як форма мовленнєвої комунікації являє собою спілкування двох суб’єктів за посередництвом мови. Однак з точки зору змістовного боку діалоги можуть суттєво відрізнятися

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – III. Інтерв’ю. Прес-конференція

До діалогічних публічних виступів відносять бесіду та диспут. У загальному вигляді діалог як форма мовленнєвої комунікації являє собою спілкування двох суб’єктів за посередництвом мови. Однак з точки зору змістовного боку діалоги можуть суттєво відрізнятися

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 2.6. СТРАТЕПЇ ТА ТАКТИКИ СПІЛКУВАННЯ

Особистість у процесі спілкування з іншими може вдаватися до певних стратегій та тактик, щоб досягти ефективних результатів. 1. Співробітництво. Така стратегія сприяє організації спільної діяльності, забезпечує її успішність, узгодженість, ефективність. Цей вид взаємодії позначають

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 2.7. Основні стилі спілкування

Особистість у процесі спілкування з іншими може вдаватися до певних стратегій та тактик, щоб досягти ефективних результатів. 1. Співробітництво. Така стратегія сприяє організації спільної діяльності, забезпечує її успішність, узгодженість, ефективність. Цей вид взаємодії позначають

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 2.8. ТИПИ КОМУНІКАБЕЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ

У процесі комунікації люди проявляють по-різному. У психології спілкування виділяються основні типи комунікабельності людей, які розрізняються залежно від переваги таких мовленнєвих характеристик: – домінантиість; – мобільність; – ригідність; – інтровертність. Домінантний співрозмовник намагається заволодіти

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – РОЗДІЛ 3. СПІЛКУВАННЯ ЯК ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

3.1. Специфіка процесу обміну інформацією У цьому розділі розглянемо першу функцію спілкування – це функція обміну інформацією. Іншими словами, що, спілкуючись між собою, люди передають один одному певне повідомлення, інформацію та ін. Як же

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 3.1. Специфіка процесу обміну інформацією

3.1. Специфіка процесу обміну інформацією У цьому розділі розглянемо першу функцію спілкування – це функція обміну інформацією. Іншими словами, що, спілкуючись між собою, люди передають один одному певне повідомлення, інформацію та ін. Як же

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 3.2. Комунікативні бар’єри

Психологічна перепона різного походження, яку реципієнт установлює на шляху небажаної, втомлюючої або небезпечної інформації, називається Комунікативним бар’єром. Такі бар’єри можуть виникати через відсутність розуміння між учасниками спілкування, яке виникає на грунті соціальних, політичних, релігійних,

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 3.3. Правила подачі зворотного зв’язку

Говоріть про поведінку партнера, а не про його особистість. Говоріть більше про свої спостереження, а не про висновки, яких ви дійшли. Більше описів, менше оцінок. Описуючи поведінку іншої людини, намагайтеся більше користуватися категоріями типу

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 3.4. Слухання та говоріння

Необхідною умовою правильного розуміння співрозмовника є уміння слухати та говорити, тобто вміння подавати інформацію. Слухання Це психологічний компонент вербальної комунікації, метод декодування і сприймання інформації. Вміння слухати має першочергове значення в людському спілкуванні. Статистичні

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – РОЗДІЛ 4. СПІЛКУВАННЯ ЯК ВЗАЄМОДІЯ

4.1. ІНТЕРАКТИВНА СТОРОНА СПІЛКУВАННЯ Спілкування – це не тільки обмін інформацією, знаками, а й організація спільних дій. Воно завжди припускає досягнення деякого результату. Таким результатом звичайно є зміна поведінки і діяльності інших людей. Уявіть,

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 4.1. ІНТЕРАКТИВНА СТОРОНА СПІЛКУВАННЯ

4.1. ІНТЕРАКТИВНА СТОРОНА СПІЛКУВАННЯ Спілкування – це не тільки обмін інформацією, знаками, а й організація спільних дій. Воно завжди припускає досягнення деякого результату. Таким результатом звичайно є зміна поведінки і діяльності інших людей. Уявіть,

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 4.2. Теорії міжособистісної взаємодії

4.1. ІНТЕРАКТИВНА СТОРОНА СПІЛКУВАННЯ Спілкування – це не тільки обмін інформацією, знаками, а й організація спільних дій. Воно завжди припускає досягнення деякого результату. Таким результатом звичайно є зміна поведінки і діяльності інших людей. Уявіть,

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 4.3. Різновиди МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНТАКТІВ

При міжособистісній взаємодії обставини підштовхують кожну людину до багатьох інших індивідів. Відповідно до своїх потреб та інтересів людина відбирає серед численної кількості інших людей тих, з якими вона потім вступає у взаємодію. Цей тип

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 4.4. Взаємодія як організація діяльності

Соціальна взаємодія як організація діяльності між людьми складається з таких елементів: діюча особистість, потреба в активізації поведінки, ціль діяльності, метод діяльності, інша діюча особа, на яку спрямована дія, результат діяльності.. Крім того, елементом організації

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 4.5. Психологічний ВПЛИВ

При соціальній взаємодії відбувається своєрідний процес і результат зміни одним індивідом поведінки, установок, намірів, уявлень іншого індивіда. Вплив може бути спрямованим (ставиться мета досягнення певного результату) і опосередкованим (відповідно). Психологічний вплив – застосування у

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – РОЗДІЛ 5. СПІЛКУВАННЯ ЯК РОЗУМІННЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ ОДНЕ ОДНОГО

5.1. Характеристика соціальної перцепції Виникнення і успішний розвиток міжособистісного спілкування можливе лише в тому випадку, якщо між його учасниками існує взаєморозуміння. Те, якою мірою люди відображають почуття і риси один одного, сприймають і розуміють

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 5.1. Характеристика соціальної перцепції

5.1. Характеристика соціальної перцепції Виникнення і успішний розвиток міжособистісного спілкування можливе лише в тому випадку, якщо між його учасниками існує взаєморозуміння. Те, якою мірою люди відображають почуття і риси один одного, сприймають і розуміють

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 5.2. Візуальна психодіагностика

Об’єкт соціальної перцепції (об’єкт спостереження) – це автор повідомлення, яке приймає, інтерпретує спостерігач (суб’єкт). Соціальні психологи вже давно досліджують характеристики зовнішності і поведінки, які є найбільш важливими з точки зору сприйняття і розуміння. У

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 5.3. Ефекти соціальної перцепції

При спілкуванні виникають Ефекти соціальної перцепції як результат приписування чи поширення оцінного враження на сприймання дій, вчинків, особистісних рис іншої людини за дефіциту часу і джерел інформації. Ефект ореолу. Характеризується тенденцією перебільшувати властивості особистості

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – РОЗДІЛ 6. КОНФЛІКТНЕ СПІЛКУВАННЯ

6.1. Конфлікт: елементи, типи, динаміка конфлікту Конфлікти – це норма життя. Коли Вам здається, що у Вашому житті немає конфліктів, перевірте, чи є у вас пульс Ч. Ліксон Конфлікти неминучі та існують там, де

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 6.1. Конфлікт: елементи, типи, динаміка конфлікту

6.1. Конфлікт: елементи, типи, динаміка конфлікту Конфлікти – це норма життя. Коли Вам здається, що у Вашому житті немає конфліктів, перевірте, чи є у вас пульс Ч. Ліксон Конфлікти неминучі та існують там, де

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 6.2. Особливості поведінки у конфліктній ситуації

Про конфлікт говорять тоді, коли протиріччя між людьми починає усвідомлюватися і потребує вирішення. Часто причиною конфлікту є неправильна поведінка учасників спілкування. Таким чином, конфлікт – це усвідомлене протиріччя між людьми, що потребує вирішення. Конфлікт

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 6.3. Маніпулятивна та актуапізаторські моделі спілкування

Існує ряд конфліктів, які можуть сприяти успішному спілкуванню, тому конфлікти ще можна поділити на дві великі групи: маніпулятивні та актуалізаторські. При маніпулятивному конфлікті в учасників виникають перекручені уявлення про свої і чужі цілі, дії,

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 6.4. Технології виходу з конфлікту

В основі ефективного спілкування, безсумнівно, лежить методика ефективного слухання й уміння говорити. Б. Бест і М. Бердж включають сюди такі компоненти, як емпатія, валідація, усвідомлення, узагальнення, що виступають і як навички – уміння активного

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – РОЗДІЛ 7. СПІЛКУВАННЯ І МАНЕРИ ПОВЕДІНКИ ЛІКАРЯ

7.1. Психологічні аспекти спілкування лікаря з пацієнтом Щоб стати лікарем, треба бути бездоганною людиною. Треба не тільки вміти дотримуватися таких етичних категорій, як обов’язок, совість, справедливість, любов до людини, а й розуміти людей, мати

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 7.1. Психологічні аспекти спілкування лікаря з пацієнтом

7.1. Психологічні аспекти спілкування лікаря з пацієнтом Щоб стати лікарем, треба бути бездоганною людиною. Треба не тільки вміти дотримуватися таких етичних категорій, як обов’язок, совість, справедливість, любов до людини, а й розуміти людей, мати

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 7.2. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ОСОБИСТОСТІ ЛІКАРЯ

Професійні якості особистості лікаря: Професійна підготовка лікаря, наявність у нього набору усіх професійних вмінь та навичок. Психологічна підготовка лікаря. Специфіка та складність цієї підготовки полягають у тому, що лікар повинен мати глибокі знання з

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 7.3. Особливості особистості пацієнта

До особистісних характеристик пацієнта входять такі якості: темперамент, характер, здібності, інтелект та ін. Усі ці групи властивостей лікар повинен враховувати при встановленні психологічного контакту з пацієнтом. На прийом до лікаря приходять різні пацієнти. Лікар

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 7.4. Слово ЛІКАРЯ, ВІДВЕРТІСТЬ ІЗ ХВОРИМ

Якщо хворому після розмови з лікарем не стало легше, то це не лікар! В. М. Бехтерев Дійсно, важко переоцінити силу слова. У взаєминах лікаря і пацієнта воно відіграє винятково важливу роль, діє воістину магічно.

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – РОЗДІЛ 8. МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ

8.1. Особливості спілкування “викладач-студент” Навчання – це не просто передача інформації, знань, а складні людські взаємини В. О. Сухомлинський Процес здобуття освіти у вищій школі – явище складне, багатогранне, динамічне. Його специфіка зумовлюється передусім

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 8.1. Особливості спілкування “викладач-студент”

8.1. Особливості спілкування “викладач-студент” Навчання – це не просто передача інформації, знань, а складні людські взаємини В. О. Сухомлинський Процес здобуття освіти у вищій школі – явище складне, багатогранне, динамічне. Його специфіка зумовлюється передусім

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 8.2. Педагог як актор

Не може бути хорошим вчитель, який не володіє мімікою, який не може надати своєму обличчю потрібного виразу Або стримати свій настрій А. С. Макаренко Педагогічну діяльність слід ототожнювати з театром одного актора. Тому для

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 8.3. Методи завоювання уваги

Педагогічний процес ставить перед пересічним педагогом вимогу – він, педагог, повинен володіти арсеналом засобів для донесення студентам свого досвіду. Ці засоби завжди індивідуальні, неповторні. Крім слів, голосу, інтонації, в розпорядженні педагога є ще жест,

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 8.4. Формування комунікативної культури викладача

Як організувати самонавчання? Поміркуймо над цим, визначивши орієнтовні напрями самостійної роботи з удосконалення власного мовлення. Готуючись до публічного виступу в інститутській аудиторії, намагайтеся визначити для себе, для кого і з якою метою ви будете

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 8.5. Стилі ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ

Залежно від ставлення педагог обирає найзручніші для нього способи організації діяльності студентів: або він захоплює власним прикладом, або вміло радиться з приводу справи, або ж наказує зробити. Стиль керівництва, як і ставлення, є складником

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 8.6. Структура особистісно-групового педагогічного спілкування

Залежно від ставлення педагог обирає найзручніші для нього способи організації діяльності студентів: або він захоплює власним прикладом, або вміло радиться з приводу справи, або ж наказує зробити. Стиль керівництва, як і ставлення, є складником

Психологія спілкування – Філоненко М. М. – 8.7. Психологічні ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ

Спілкування на соціально-психологічному рівні визначає міжособистісні і групові стосунки педагога з студентами. Тут мистецтво спілкування тісно переплітається з технологією навчання, організацією роботи студентів. Однак не слід забувати, що в будь-якій педагогічній технології головним є