Психологія сексуальності – Діденко С. В

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – 1. Психологія сексуальності як наука

Багатоманітність психічного життя людини пов’язана з її самореалізацією в інтимній сфері. Гармонійність, повноцінність їі статевого життя взаємопов’язані із здатністю розуміти себе, самодостатністю, буттєвим оптимізмом в усіх вимірах життєдіяльності, знанням психічних механізмів і закономірностей, які

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – 1.1. Предмет психології сексуальності

Багатоманітність психічного життя людини пов’язана з її самореалізацією в інтимній сфері. Гармонійність, повноцінність їі статевого життя взаємопов’язані із здатністю розуміти себе, самодостатністю, буттєвим оптимізмом в усіх вимірах життєдіяльності, знанням психічних механізмів і закономірностей, які

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – 1.2. Методи психологічного дослідження сексуальності

Сексуальність є особливо делікатною сферою життєдіяльності людини, у дослідженні особливостей якої далеко не всі загальнонаукові і специфічні методи можуть бути застосовані. Американські дослідники сексуальності Роберт Крукс та Карла Баур виокремлюють неекспериментальні (дослідження конкретних випадків,

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – 1.3. Технічне забезпечення психологічних досліджень сексуальності

На ранніх етапах досліджень людської сексуальності дослідники загалом покладалися на суб’єктивні звіти респондентів про їхні сексуальні реакції. У наш час широко використовують спеціальні засоби і технології фіксування, збирання інформації – електронні прилади для вимірювання

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – 1.4. Етичні особливості досліджень сексуальності

На ранніх етапах досліджень людської сексуальності дослідники загалом покладалися на суб’єктивні звіти респондентів про їхні сексуальні реакції. У наш час широко використовують спеціальні засоби і технології фіксування, збирання інформації – електронні прилади для вимірювання

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – 1.5. Міждисциплінарні зв’язки психології сексуальності

Сексуальність людини досліджують у межах міждисциплінарного підходу медико-біологічний, соціокультурний та психологічний напрями, що зумовлює тісні міждисциплінарні зв’язки психології сексуальності з анатомією та фізіологією людини (надають їй відомості про будову та функціонування статевої системи, фізіологію

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – 2. Формування і розвиток знань із психології сексуальності

Інтимне життя людини обумовлене не лише взаємозв’язком біологічних і психологічних факторів, а й впливом соціально-культурного середовища. Статеві стосунки завжди привертали до себе увагу і були в центрі багатьох дискусій. Оцінки “морально/аморально”, “правильно/неправильно” у різних

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – 2.1. Доісторичний етап вивчення сексуальності

Інтимне життя людини обумовлене не лише взаємозв’язком біологічних і психологічних факторів, а й впливом соціально-культурного середовища. Статеві стосунки завжди привертали до себе увагу і були в центрі багатьох дискусій. Оцінки “морально/аморально”, “правильно/неправильно” у різних

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – 2.2. Спостереження і накопичення знань із проблем сексуальності

У доісторичний період було зафіксовано і зібрано важливі відомості для подальшого розвитку знань про сексуальність людини. За давніх часів у культурах Сходу та Заходу порушували питання про цінність сексуальності, робили спроби охарактеризувати сексуальну поведінку

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – Розуміння сексуальності у Давній Греції

У доісторичний період було зафіксовано і зібрано важливі відомості для подальшого розвитку знань про сексуальність людини. За давніх часів у культурах Сходу та Заходу порушували питання про цінність сексуальності, робили спроби охарактеризувати сексуальну поведінку

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – Особливості сексуальності у Давньому Римі

Із заснуванням Римської імперії був сформований тип воїна, покликаного захищати ідеали та моральність. Однак вплив східних народів, які особливу увагу приділяли сексу, спричинив поступове зниження моральних стандартів, призвівши до моральної деградації імперії. Із збільшенням

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – Питання сексуальності у культурі давніх слов’ян

Із заснуванням Римської імперії був сформований тип воїна, покликаного захищати ідеали та моральність. Однак вплив східних народів, які особливу увагу приділяли сексу, спричинив поступове зниження моральних стандартів, призвівши до моральної деградації імперії. Із збільшенням

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – Сексуальність у давньокитайській культурі

Із заснуванням Римської імперії був сформований тип воїна, покликаного захищати ідеали та моральність. Однак вплив східних народів, які особливу увагу приділяли сексу, спричинив поступове зниження моральних стандартів, призвівши до моральної деградації імперії. Із збільшенням

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – Сексуальність у давньоіндійській культурі

У давньоіндійській культурі сплелися питомі етнічні елементи з культурою народів, які у другій половині II тис. до н. е. перекочували сюди з Ірану (арії) і злилися з місцевим населенням. Індуїзм. Згідно з цим релігійно-філософським

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – Питання сексуальності в культурі мусульманських народів

У давньоіндійській культурі сплелися питомі етнічні елементи з культурою народів, які у другій половині II тис. до н. е. перекочували сюди з Ірану (арії) і злилися з місцевим населенням. Індуїзм. Згідно з цим релігійно-філософським

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – Сексуальність у європейському середньовіччі

У XII-XIII ст. християнська церква набувала все більшого впливу на суспільне життя і суспільну думку, в т. ч. щодо сексуальних питань. У тогочасній суспільній думці сексуальні функції пов’язували з тяжкими захворюваннями, до них формувалося

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – Погляди на сексуальність у часи Відродження та Реформації

У XII-XIII ст. християнська церква набувала все більшого впливу на суспільне життя і суспільну думку, в т. ч. щодо сексуальних питань. У тогочасній суспільній думці сексуальні функції пов’язували з тяжкими захворюваннями, до них формувалося

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – 2.3. Нагромадження досексологічних знань із психології сексуальності

На перших порах вчення про сексуальність розвивалося як сексопатологія. Нормальна сексуальна поведінка ще не була усвідомлена як проблема, що потребує пояснення. До її вивчення підходили поступово, здебільшого через дослідження аномалій та варіацій, які фіксували

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – 2.4. Формування сексологічних знань із психології сексуальності

Нагромаджений досвід, теоретична база, розроблені методи дослідження сексуальності умовжливили виокремлення сексології як самостійної науки. її становлення відбулося завдяки старанням багатьох учених. На початку XX ст. клінічна сексологія вже орієнтувалася на норму як еталон, але

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – 2.5. Розвиток вітчизняних досліджень сексуальності

В Україні тривалий час сексологією, питаннями сексопатології здебільшого займалися психіатри, невропатологи та фізіологи. Наприкінці XIX ст. за ініціативою акушерсько-гінекологічних товариств Києва почали з’являтися друковані праці, які здебільшого містили статистичні дані про статеве дозрівання, шлюбний

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – 3. Анатомо-фізіологічні основи сексуальності людини

Зрозуміти всю складність феномену сексуальності неможливо без вивчення його фізіологічної основи, тобто функцій статевих органів. Однак поширеність інформації про секс, зацікавленість нею не допомогли багатьом людям подолати незнання будови та принципів функціонування статевих органів.

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – 3.1. Стать людини та особливості її формування

Зрозуміти всю складність феномену сексуальності неможливо без вивчення його фізіологічної основи, тобто функцій статевих органів. Однак поширеність інформації про секс, зацікавленість нею не допомогли багатьом людям подолати незнання будови та принципів функціонування статевих органів.

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – 3.2. Статевий диморфізм

Спочатку дослідники не розрізняли генетичної, гормональної, морфологічної і психологічної статей індивідів. Припускали, що всі ці виміри однакові і змінюються внаслідок дії однакових чинників. Проте психологічні статеві відмінності не обов’язково співмірні морфологічним і соматичним ознакам,

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – 3.3. Анатомія та фізіологія статевого апарату

Статева система людини формується задовго до народження. Під час утробного розвитку в зародка чоловічої статі до 8-10-го тижня утворюються внутрішні, а до 15- 20-го тижня – зовнішні статеві органи. У зародка жіночої статі диференціація

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – Статева система чоловіка

Статева система людини формується задовго до народження. Під час утробного розвитку в зародка чоловічої статі до 8-10-го тижня утворюються внутрішні, а до 15- 20-го тижня – зовнішні статеві органи. У зародка жіночої статі диференціація

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – Статева система жінки

Систему внутрішніх статевих органів жінки утворюють яєчники, матка, маточні труби, піхва, дівоча перетинка; зовнішніх статевих органів – великі та малі статеві губи, клітор, сечовипускний канал. Статеві залози (яєчники) Розташовані в порожнині тазу. У них

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – 3.4. Фізіологія репродуктивної функції

Статева функція людини біологічно підпорядковується відтворенню (репродукції) потомства. Цей механізм є сталим і охоплює низку нормальних фізіологічних процесів: сперматогенез і сім’явиверження у чоловіків; овогенез та овуляцію у жінок; статевий акт, який закінчується потраплянням сперми

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – 3.5. Нейрогуморальна регуляція статевої функції

У чоловіків і жінок функція статевих залоз перебуває під контролем нейрогуморальної регуляції, яка забезпечує узгодження нейрональних (лат. nervus – нерв) і гуморальних (лат. humor – рідина) явищ (виділення певних рідин на нервові подразники). Однією

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – 3.6. Цикл сексуальної реакції

На підставі понад 10 000 лабораторних спостережень за сексуальною активністю 382 жінок та 312 чоловіків В.-Х. Мастерс і В. Джонсон описали сексуальну реакцію людини як цикл, що складається із таких фаз: збудження, плато, оргазм

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – Збудження

На підставі понад 10 000 лабораторних спостережень за сексуальною активністю 382 жінок та 312 чоловіків В.-Х. Мастерс і В. Джонсон описали сексуальну реакцію людини як цикл, що складається із таких фаз: збудження, плато, оргазм

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – Стимуляція статевого збудження

На підставі понад 10 000 лабораторних спостережень за сексуальною активністю 382 жінок та 312 чоловіків В.-Х. Мастерс і В. Джонсон описали сексуальну реакцію людини як цикл, що складається із таких фаз: збудження, плато, оргазм

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – Ерогенні зони

Значну роль у статевому житті людини відіграють ерогенні (грец. eros – любов і genes – народження) зони – ділянки тіла, подразнення яких викликає статеве збудження. Вони приймають відповідну інформацію, сприяють виникненню, стабілізації та посиленню

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – Феромони

Значну роль у статевому житті людини відіграють ерогенні (грец. eros – любов і genes – народження) зони – ділянки тіла, подразнення яких викликає статеве збудження. Вони приймають відповідну інформацію, сприяють виникненню, стабілізації та посиленню

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – Релізери

Стимулятором статевої функції* крім подразнення ерогенних зон і феромонів, можуть бути ключові подразники – релізери. Релізери (англ. release – звільнювати) – зорові, слухові, нюхові сигнали та інші подразники, які викликають статеве збудження за механізмом

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – Особливості збудження чоловіка

Стимулятором статевої функції* крім подразнення ерогенних зон і феромонів, можуть бути ключові подразники – релізери. Релізери (англ. release – звільнювати) – зорові, слухові, нюхові сигнали та інші подразники, які викликають статеве збудження за механізмом

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – Особливості збудження жінки

Стимулятором статевої функції* крім подразнення ерогенних зон і феромонів, можуть бути ключові подразники – релізери. Релізери (англ. release – звільнювати) – зорові, слухові, нюхові сигнали та інші подразники, які викликають статеве збудження за механізмом

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – Тимчасове зниження рівня збудження

Різні психологічні та фізичні відволікаючі фактори (раптовий телефонний дзвінок, судоми, стук у двері тощо) нерідко порушують підвищення сексуальної напруги, яка є головною ознакою сексуального збудження. Порушити цей процес можуть зміна швидкості чи способу безпосередньої

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – Плато

Різні психологічні та фізичні відволікаючі фактори (раптовий телефонний дзвінок, судоми, стук у двері тощо) нерідко порушують підвищення сексуальної напруги, яка є головною ознакою сексуального збудження. Порушити цей процес можуть зміна швидкості чи способу безпосередньої

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – Плато у чоловіків

Різні психологічні та фізичні відволікаючі фактори (раптовий телефонний дзвінок, судоми, стук у двері тощо) нерідко порушують підвищення сексуальної напруги, яка є головною ознакою сексуального збудження. Порушити цей процес можуть зміна швидкості чи способу безпосередньої

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – Плато у жінок

Різні психологічні та фізичні відволікаючі фактори (раптовий телефонний дзвінок, судоми, стук у двері тощо) нерідко порушують підвищення сексуальної напруги, яка є головною ознакою сексуального збудження. Порушити цей процес можуть зміна швидкості чи способу безпосередньої

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – Оргазм

На піку сексуального збудження може виникнути момент раптової розрядки накопиченої організмом сексуальної напруги, тобто оргазм. Оргазм (грец. orgasmos, Від orgaу – палаю пристрастю) – раптові ритмічні скорочення м’язів у зоні таза та інших ділянках

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – Чоловічий оргазм

На піку сексуального збудження може виникнути момент раптової розрядки накопиченої організмом сексуальної напруги, тобто оргазм. Оргазм (грец. orgasmos, Від orgaу – палаю пристрастю) – раптові ритмічні скорочення м’язів у зоні таза та інших ділянках

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – Жіночий оргазм

У жінки оргазм супроводжується одночасними ритмічними скороченнями м’язів матки, передньої стінки піхви (оргазмічна платформа) та ануса. Декілька перших скорочень дуже інтенсивні, відбуваються одне за одним з інтервалом 0,8 с. Потім сила і тривалість скорочень

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – Вивільнення

Суттєві відмінності мають сексуальні реакції чоловіків і жінок безпосередньо після оргазму. Жінки фізично здатні до повторних оргазмів упродовж короткого проміжку часу, їх статеве збудження при цьому утримується на рівні плато. Передумовами повторного оргазму є

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – 3.7. Копулятивний цикл

Дослідники сексуальності часто описують цикл сексуальної реакції людини, послуговуючись поняттям “копулятивний цикл”, беручи за основу результати досліджень В.-Х. Мастерса та В. Джонсон. Копулятивний (лат. сориlasio – тісний зв’язок) цикл – весь комплекс проявів, які

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – Копулятивний цикл чоловіка

Дослідники сексуальності часто описують цикл сексуальної реакції людини, послуговуючись поняттям “копулятивний цикл”, беручи за основу результати досліджень В.-Х. Мастерса та В. Джонсон. Копулятивний (лат. сориlasio – тісний зв’язок) цикл – весь комплекс проявів, які

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – Копулятивний цикл жінки

Дослідники сексуальності часто описують цикл сексуальної реакції людини, послуговуючись поняттям “копулятивний цикл”, беручи за основу результати досліджень В.-Х. Мастерса та В. Джонсон. Копулятивний (лат. сориlasio – тісний зв’язок) цикл – весь комплекс проявів, які

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – Основні відмінності чоловічого та жіночого копулятивних циклів

Деякі морфофункціональні комплекси копулятивного циклу у чоловіків і жінок мають однакову природу. Такою є нейрогуморальна складова, пов’язана з діяльністю ендокринної системи і регуляторними центрами глибинних структур мозку, що забезпечує енергетичну складову сексуальності. Ідентичними є

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – Норма сексуального життя

Деякі морфофункціональні комплекси копулятивного циклу у чоловіків і жінок мають однакову природу. Такою є нейрогуморальна складова, пов’язана з діяльністю ендокринної системи і регуляторними центрами глибинних структур мозку, що забезпечує енергетичну складову сексуальності. Ідентичними є

Психологія сексуальності – Діденко С. В. – 4. Сексуальна поведінка

Сексуальність людини реалізується через її сексуальну поведінку, яка передбачає активність, певну систему дій у задоволенні сексуальних потреб. Вона має не лише біологічну, а й соціально-культурну зумовленість, може по-різному контролюватися свідомістю, спричинювати різні наслідки для