Психологія – Русинка Іван

Психологія – Русинка Іван – ПЕРЕДМОВА

Нині є велика кількість теорій, які намагалися пояснити природу людини та мотиви її поведінки. Актуальність цієї проблематики пояснюється тим, що якість нашого життя дуже великою мірою залежить від того, як далеко ми просунулися в

Психологія – Русинка Іван – Розділ 1. Психологія як наука

Небезпечна справа – переконати людину, що вона у всьому схожа на тварину, не показавши в той же час і її величі. Не менш небезпечно переконати її в ницості. Ще небезпечніше – не розкрити їй

Психологія – Русинка Іван – 1.1. Еволюція наукових поглядів на природу психічного

Небезпечна справа – переконати людину, що вона у всьому схожа на тварину, не показавши в той же час і її величі. Не менш небезпечно переконати її в ницості. Ще небезпечніше – не розкрити їй

Психологія – Русинка Іван – 1.2. Розвиток психологічних знань у межах вчення про душу

Небезпечна справа – переконати людину, що вона у всьому схожа на тварину, не показавши в той же час і її величі. Не менш небезпечно переконати її в ницості. Ще небезпечніше – не розкрити їй

Психологія – Русинка Іван – 1.3. Розвиток психологічних знань у межах вчення про свідомість

Переломною епохою у розвитку поглядів на психіку стало XVII ст. Новий етап в еволюції психологічних знань пов’язаний з ім’ям Р. Декарта (1596-1650), родоначальника нової науки, який виступив з вимогою перегляду всієї минулої традиції, ввів

Психологія – Русинка Іван – 1.4. Розвиток психології як науки про свідомість у період до формування експериментальної психології

У XVIII ст. у Німеччині намічається тенденція до вивчення фактів, конкретних емпіричних явищ у відносинах людини і природи. В цих умовах виступив філософ, педагог і психолог У. Ф. Гербарт (1776-1841), який став основоположником німецької

Психологія – Русинка Іван – 1.5. Становлення психології як самостійної науки

У XVIII ст. у Німеччині намічається тенденція до вивчення фактів, конкретних емпіричних явищ у відносинах людини і природи. В цих умовах виступив філософ, педагог і психолог У. Ф. Гербарт (1776-1841), який став основоположником німецької

Психологія – Русинка Іван – Розділ 2. Мозок і психіка

Людські схильності можна задовольнити і в межах дуже малого кола так само повно, як і в межах дуже великого. О. Бальзак 2.1. Мозок людини, його будова й функції. Психіка людини як цілісна, інтегрована система

Психологія – Русинка Іван – 2.1. Мозок людини, його будова й функції. Психіка людини як цілісна, інтегрована система

Людські схильності можна задовольнити і в межах дуже малого кола так само повно, як і в межах дуже великого. О. Бальзак 2.1. Мозок людини, його будова й функції. Психіка людини як цілісна, інтегрована система

Психологія – Русинка Іван – 2.2. Принципи роботи мозку

Спочатку констатуємо, що кожного дня, кожної години велика кількість сигналів постійно надходить на рецептори нашої нервової системи, де вони перекодовуються, перетворюючись на нервові імпульси, далі вже в такому зміненому вигляді ця інформація надходить у

Психологія – Русинка Іван – 2.2.1. Принцип динамічного стереотипу

Спочатку констатуємо, що кожного дня, кожної години велика кількість сигналів постійно надходить на рецептори нашої нервової системи, де вони перекодовуються, перетворюючись на нервові імпульси, далі вже в такому зміненому вигляді ця інформація надходить у

Психологія – Русинка Іван – 2.2.2. Принцип домінанти

Щоб проілюструвати другий відомий науці принцип роботи мозку – “принцип домінанти”, наведемо наочний приклад. Уявіть собі, що у вас виникло відчуття голоду. Що негайно спадає на думку? Зрозуміло, їжа. Всі думки ніби за командою,

Психологія – Русинка Іван – 2.2.3. Принцип взаємодії і взаємозалежності свідомості та підсвідомості

Згідно із 3. Фрейдом, людина конфліктна за своєю природою. Він показав, що існування людини пов’язане з постійним напруженням і подоланням суперечності між біологічними потягами і бажаннями (насамперед сексуальними) та соціокультурними нормами, між підсвідомістю і

Психологія – Русинка Іван – 2.3. Етапи еволюції людського мозку

Уважно проаналізувавши принципи, на яких грунтується діяльність нашого мозку, цілком логічно буде перейти до розгляду “програмного забезпечення”, того інструментарію, яким послуговується наш мозок для обробки й інтерпретації інформації та численних вражень, які потрапляють у

Психологія – Русинка Іван – Розділ 3. Основні теорії особистості

А, втім, усі теорії варті одна одної. Є серед них і така, згідно з якою кожному віддячиться за його вірою. Тож нехай це справдиться, М. Булгаков З усіх проблем, з якими стикалося людство в

Психологія – Русинка Іван – 3.1. Теорія 3. Фрейда

3. Фрейд, основоположник психоаналізу, стверджував, що будь-яка активність людини (мислення, сприйняття, пам’ять, уява) визначається інстинктами. Люди поводяться так чи інакше тому, що їх спонукає підсвідоме напруження, – їх дії сприяють зменшенню цього напруження. Відповідно

Психологія – Русинка Іван – 3.2. Теорія А. Адлера

Вплив 3. Фрейда на подальший розвиток психології особистості був дуже великий. Одним із найяскравіших представників так званого постфрейдистського напряму в психології можна вважати основоположника індивідуальної психології Альфреда Адлера. Визнаючи значення спадковості та оточення у

Психологія – Русинка Іван – 3.3. Теорія В. Франкла

Вплив 3. Фрейда на подальший розвиток психології особистості був дуже великий. Одним із найяскравіших представників так званого постфрейдистського напряму в психології можна вважати основоположника індивідуальної психології Альфреда Адлера. Визнаючи значення спадковості та оточення у

Психологія – Русинка Іван – 3.4. Теорія Г. Олпорта

Один із найбільш впливових прихильників диспозиціонального напряму у вивченні особистості Гордон Oлпорт вважав, що кожна особистість є унікальною і її унікальність найкраще може бути зрозуміла через визначення конкретних рис особистості. Індивідуальний підхід до вивчення

Психологія – Русинка Іван – 3.5. Теорія Дж. Келлі

Один із найбільш впливових прихильників диспозиціонального напряму у вивченні особистості Гордон Oлпорт вважав, що кожна особистість є унікальною і її унікальність найкраще може бути зрозуміла через визначення конкретних рис особистості. Індивідуальний підхід до вивчення

Психологія – Русинка Іван – 3.6. Теорія А. Маслоу

Один із найбільш впливових прихильників диспозиціонального напряму у вивченні особистості Гордон Oлпорт вважав, що кожна особистість є унікальною і її унікальність найкраще може бути зрозуміла через визначення конкретних рис особистості. Індивідуальний підхід до вивчення

Психологія – Русинка Іван – Розділ 4. Психологічна структура особистості та особливості її розвитку і поведінки

Кожна людина має два обличчя: маску – це її публічне лице, яке має на меті справляти враження на інших людей або приховати від інших свою істинну сутність, і тінь, яка становить пригнічений темний, поганий

Психологія – Русинка Іван – 4.1. Свідомість. Самосвідомість. Поведінка

Кожна людина має два обличчя: маску – це її публічне лице, яке має на меті справляти враження на інших людей або приховати від інших свою істинну сутність, і тінь, яка становить пригнічений темний, поганий

Психологія – Русинка Іван – 4.2. Новий вимір людського буття

Істинна мета всіх вищих релігій і філософій, як вважає американський психолог Ф. Мерел-Вольф у книзі “Шляхи в нові виміри”, – це досягнення Пробудженої Свідомості. “Зміна в людині відбувається настільки велика, що створює Нову людину

Психологія – Русинка Іван – 4.3. Особистість у пошуках ідентичності

Далі йтиметься про те, як інтегрувати деякі частини нашого “Я”, або нашої ідентичності1, чи систему переконань щодо власного “Я”, щоб вони працювали разом і підтримували одне одного, а людина, таким чином, повернула собі втрачену

Психологія – Русинка Іван – 4.4. Трансформація поведінки

Фундаментальна потреба людина визначити, розвідати межі своїх можливостей. Водночас розширюючи свої можливості, особистість розширює можливості суспільства. У цьому плані формування людиною свого особистісного “Я” не є самоціллю: воно необхідне тільки як особливий інструмент, особливий

Психологія – Русинка Іван – 4.5. Самовиховання і розвиток особистості

Кожна людина у фізичній і духовній формі отримує два типи спадковості. Один відомий як фізична спадковість, а другий – як соціальна. Процес розвитку людського організму визначається біологічною спадковістю, а особистості – соціальною спадковістю. Ці

Психологія – Русинка Іван – Розділ 5. Когнітивна сфера особистості

Тайна буття людського не тільки в тому, щоб жити, а й у тому, для чого жити; без цього знання людина зруйнує себе, Ф. Достоєвський Розум даний людині для того, щоб вона розумно жила, а

Психологія – Русинка Іван – 5.1. Увага

Увага не має свого предмета пізнання. Це не самостійний психічний процес, а радше його необхідна умова, форма окремої продуктивної діяльності на різних рівнях свідомості; вона забезпечує свідомий характер цієї діяльності, а також стимулюється і

Психологія – Русинка Іван – 5.2. Сприйняття

Як це не прикро констатувати, але під час сприйняття довкілля і людей, від яких ми отримали повідомлення, одразу з абсолютною впевненістю формуємо для себе єдине тлумачення того, що відбувається. Найгірше те, що воно є

Психологія – Русинка Іван – 5.3. Мислення

У здатності думати полягає основа людської діяльності. Незалежно від того, добре чи погано ця здатність розвинута в кожному з нас, всі ми регулярно відчуваємо незадоволення досягнутими нами в цій сфері результатами. Мабуть, це загальна

Психологія – Русинка Іван – 5.4. Відчуття

“Кожного разу, коли мені здається, що я збагнув світ до самих глибин, він мене вражає своєю простотою”, – писав видатний французький письменник і філософ А. Камю. Але найпростіші речі нам осягнути найважче. За зовнішньою

Психологія – Русинка Іван – 5.5. Пам’ять

Пам’ять – це швейцар біля дверей розуму. В. Шекспір Як уже зазначалося, наша психіка – надскладна система, яка не характеризується особливою стійкістю і впорядкованістю. Причина цього – діяльність окремих підсистем-елементів, одним із яких і

Психологія – Русинка Іван – 5.6. Уява

Кожному з нас хотілося б дізнатися, що і за допомогою яких засобів може поліпшити якість нашого життя. І мало хто здогадується, що ця якість залежить насамперед від якості наших думок, які у свою чергу

Психологія – Русинка Іван – Розділ 6. Емоційно-вольова сфера особистості

Особистість завжди повинна панувати над собою і незворушно сприймати будь-який, нехай навіть несподіваний для неї наслідок тієї або іншої події, тобто вона повинна приховувати в собі істоту холодну і неупереджену, що як глядач присутня

Психологія – Русинка Іван – 6.1. Співвідношення емоційної та раціональної сфер особистості

У психологічній науці дотепер домінують традиція відособлення емоційних процесів в окрему сферу – афективну, протиставлення її сфері пізнання. Досвід підказує, що емоції не менш значущі, ніж відчуття, сприймання, мислення, уява та пам’ять. Психічне відображення

Психологія – Русинка Іван – 6.2. Емоції і почуття

Усю розмаїтість людських переживань можна поділити на дві групи: – відображення ситуаційного ставлення людини до певних об’єктів – це емоції; – стійке й узагальнене ставлення до об’єктів – це почуття. Згідно з інформаційною теорією

Психологія – Русинка Іван – 6.3. Негативні психічні стани: стрес, фрустрація, невроз

Що відбувається, коли ви виходите за межі вашої зони комфорту – за допомогою фізичних дій, розумових зусиль або духовних пошуків? Виникає стрес. Стрес – це емоційний стан, зумовлений несподіваною та напруженою ситуацією. Стресові стани

Психологія – Русинка Іван – Невроз нав’язливих станів

Цей невроз характеризується виникненням після тяжкої травми різноманітних за змістом нав’язливих станів, особливо у вигляді фобій – нав’язливих неадекватних переживань, страхів. Невротик, на відміну від здорової людини, завжди фіксується на якомусь одному переживанні (почуття

Психологія – Русинка Іван – 6.4. Воля

Сила волі – це здатність людини до здійснення видів діяльності, які необхідні для досягнення певних цілей, причому, як правило, ці види діяльності пов’язані з подоланням певних перешкод і тому не приносять людині приємних відчуттів.

Психологія – Русинка Іван – Розділ 7. Властивості особистості

Які твої звичні думки, таким буде і характер твоєї душі, бо ж твої думки забарвлюють твою душу. Марк Аврелій Ми повинні міркувати про переваги людини не за її видатними якостями, а з того, як

Психологія – Русинка Іван – Розділ 8. Особистість і спілкування

Сказати не означає почути. Почути не означає зрозуміти. Зрозуміти не означає погодитись. Погодитись не означає застосувати. Застосувати не означає утримати, К. Лоренц Ким є людина в процесі спілкування? Чи можуть люди жити і перебувати

Психологія – Русинка Іван – 8.1. Природа спілкування

Спілкування – складний, багатогранний процес. Він, як зазначив Б. Д. Паригін, може виступати водночас і як процес взаємодії людей, і як інформаційний обмін, і як ставлення людей одне до одного, і як процес їх

Психологія – Русинка Іван – 8.2. Основні характеристики спілкування

Спілкування – складний, багатогранний процес. Він, як зазначив Б. Д. Паригін, може виступати водночас і як процес взаємодії людей, і як інформаційний обмін, і як ставлення людей одне до одного, і як процес їх

Психологія – Русинка Іван – 8.3. Мова невербального спілкування

На думку спеціалістів, більше половини міжособистісного спілкування припадає на невербальне спілкування. Слухати співбесідника означає також розуміти мову невербального спілкування (мову жестів). Вчитися розуміти мову невербального спілкування важливо з кількох причин: – словами можна передати

Психологія – Русинка Іван – 8.4. Мова і комунікація

Люди і не підозрюють, що обмежений набір певних слів контролює їх внутрішній психологічний простір, з тієї причини, що вони їх не усвідомлюють, а відтак слова ці набувають особливого значення, оскільки через самонавіювання ми самі

Психологія – Русинка Іван – 8.5. Психологічні та моральні орієнтації учасників комунікативної взаємодії

Ми Всесвіту мета, і вищий пік його творіння, О. Хаям Очевидне і надзвичайно важливе значення для вибору поведінки в соціальній взаємодії мають психологічні установки її учасників (неусвідомлена готовність до дії відповідно до ситуації спілкування;

Психологія – Русинка Іван – Рівні спілкування

Ми Всесвіту мета, і вищий пік його творіння, О. Хаям Очевидне і надзвичайно важливе значення для вибору поведінки в соціальній взаємодії мають психологічні установки її учасників (неусвідомлена готовність до дії відповідно до ситуації спілкування;

Психологія – Русинка Іван – 8.6. Позиція партнерів під час контакту

У психологічній літературі поширена думка, що контактне спілкування здійснюється в міжособистісному просторі, і це відображається в поняттях “територія”, “дистанція” і “прибудова”. Справді, будь-який психологічний вплив неминуче означає вступ на чужу психологічну територію. Різниця тільки

Психологія – Русинка Іван – 8.7. Спілкування і маніпуляція

А. Маслоу, автор теорії самоактуалізації, описав найбільш повне розкриття творчих сил особистості, яка перебуває у постійному розвитку. Така особистість здатна об’єктивно і неупереджено сприймати себе і своє оточення, для неї характерні простота і природність