Психологія конфлікту – Долинська Л. В

Психологія конфлікту – Долинська Л. В. – ВСТУП

Конфлікти є невід’ємною складовою людського життя, вони відіграють значну роль як у розвитку окремої особистості, так і у розвитку суспільства. Для того, щоб використати позитивні можливості конфліктів та мінімізувати їхній негативний вплив, кожна людина

Психологія конфлікту – Долинська Л. В. – Розділ 1. Поняття про конфлікт. Місце конфлікту у системі людських взаємин

Конфлікти є невід’ємною складовою людського життя, вони відіграють значну роль як у розвитку окремої особистості, так і у розвитку суспільства. Для того, щоб використати позитивні можливості конфліктів та мінімізувати їхній негативний вплив, кожна людина

Психологія конфлікту – Долинська Л. В. – 1. Загальні проблеми психології конфлікту

Конфлікти є невід’ємною складовою людського життя, вони відіграють значну роль як у розвитку окремої особистості, так і у розвитку суспільства. Для того, щоб використати позитивні можливості конфліктів та мінімізувати їхній негативний вплив, кожна людина

Психологія конфлікту – Долинська Л. В. – 1.1. Проблема вивчення конфліктів на сучасному етапі розвитку психології

Історія людської цивілізації насичена різноманітними конфліктами. Одні конфлікти охоплювали цілі континенти, десятки країн та народів, інші затягували великі та малі суспільні спільноти, ще інші відбувалися між окремими людьми. Із найдавніших часів люди намагалися вирішувати

Психологія конфлікту – Долинська Л. В. – 1.2. Конфлікт: поняття та предмет вивчення

Поняття конфлікту належить і повсякденній свідомості, і науці. Проте наука наділяє його своїм специфічним змістом. Кожен з нас інтуїтивно знає, що таке конфлікт. Але визначити зміст цього поняття нелегко. У повсякденному житті слово “конфлікт”

Психологія конфлікту – Долинська Л. В. – 1.3. Конфліктологія – інтегративна галузь наукових знань про конфлікт

Конфлікти існували завжди, починаючи з тих часів, коли люди почали усвідомлювати свої взаємини з навколишнім світом. Проте конфліктологія виникла порівняно недавно – у другій половині XX століття. Становлення конфліктології пов’язане з практикою керування суспільними

Психологія конфлікту – Долинська Л. В. – 1.4. Передумови формування конфліктологічних ідей

А) еволюція філософських уявлень про конфлікт Виникненню конфліктології як відносно самостійної теорії та практики в кінці 50-х років XX століття передував тривалий період формування, накопичення і розвитку конфліктологічних ідей та поглядів. Спочатку це відбувалося

Психологія конфлікту – Долинська Л. В. – а) еволюція філософських уявлень про конфлікт

А) еволюція філософських уявлень про конфлікт Виникненню конфліктології як відносно самостійної теорії та практики в кінці 50-х років XX століття передував тривалий період формування, накопичення і розвитку конфліктологічних ідей та поглядів. Спочатку це відбувалося

Психологія конфлікту – Долинська Л. В. – б) Проблема насильства та ненасильства у релігійних вченнях

Упродовж розвитку цивілізації у філософів не склалося єдиної думки щодо конфліктів. Таким же неоднозначним було ставлення до них і в основних релігійних вченнях. Якщо розглянути ставлення до проблеми насильства з погляду християнства, то можна

Психологія конфлікту – Долинська Л. В. – в) практичні знання як джерело конфліктологічних ідей

Упродовж розвитку цивілізації у філософів не склалося єдиної думки щодо конфліктів. Таким же неоднозначним було ставлення до них і в основних релігійних вченнях. Якщо розглянути ставлення до проблеми насильства з погляду християнства, то можна