Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 14.2. Internet – технології у промисловому маркетингу

Найважливішим методом реклами товарів промислового призначення виступає Пряма поштова реклама та використання найсучасніших Internet-технологій.

Прямий маркетинг є мистецтвом і наукою безпосередньої дії на споживача з метою реалізації товару (послуг) і розвитку прямих відносин з клієнтом (рис. 14.7).

Пряма поштова реклама-це особлива форма ділового листування, яка розглядається як один із засобів розповсюдження реклами, що особливо важливо при збуті товарів промислового призначення.

Аналіз структури витрат на рекламу товарів промислового призначення, проведений українським журналом “Маркетинг і реклама”, показав, що близько 84 % рекламодавців використовують пряму поштову рекламу як частину комплексу заходів маркетингу своїх товарів. На цей вид реклами в середньому асигнується близько 10 % кошторисів рекламних витрат. Деякі постачальники товарів промислового призначення асигнують на пряму поштову рекламу 30-50 % своїх рекламних засобів.

Промисловий маркетинг   Оснач О. Ф.   14.2. Internet   технології у промисловому маркетингу

Рис 14.7. Форми прямого маркетингу

Ще одна причина популярності прямої поштової реклами в галузі виробництва і торгівлі товарами промислового призначення – це простота оцінювання її результатів, як правило, на підставі кількості отриманих замовлень. За допомогою цих замовлень можна встановити їх зв’язок з тим чи іншим матеріалом прямої поштової реклами.

Інтернет вплинув і надалі сильно впливає на формування і розвиток світового інформаційного співтовариства. Як соціальне явище Інтернет – глобальний засіб комунікацій, що забезпечує обмін текстовою, графічною, аудіо – і відеоінформацією, і доступ до онлайнових служб без територіальних і національних меж. Це ефективний інструмент досліджень, розвитку торгівлі і бізнесу, впливу на аудиторію. Технологічні можливості Інтернету, зумовлюють швидкий розвиток світового інформаційного співтовариства. А з його розвитком змінюються і підходи до управління бізнесом і маркетингом як одним з його складових частин.

Інтернет-реклама – нове поняття. Її загальновизнаного визначення, мабуть, немає й дотепер. Є два цікавих визначення інтернет-реклами:

1) інтернет-реклама – конвергенція традиційної реклами і маркетингу прямого відгуку;

2) інтернет-реклама – конвергенція брендингу, поширення інформації та продаж – усе в одному місці.

Переваги Інтернету перед іншими медіа:

– таргетинг (точне охоплення цільової аудиторії) – географічний, тимчасовий, за тематичними сайтами;

– тракінг – можливість аналізу поведінки відвідувачів на сайті й удосконалювання сайта, продукту і маркетингу відповідно до висновків;

– доступність (24/24 і 7/7: 24 години на добу, 7 днів на тиждень) і гнучкість (почати коригувати і перервати рекламну кампанію можна миттєво);

– інтерактивність – споживач може взаємодіяти з продавцем і продуктом, вивчити його, іноді спробувати (наприклад, демоверсії програм, главу книги тощо) і якщо підходить – купити;

– можливість розміщення великої кількості інформації (включаючи графіку, звук, відео, спецефекти);

– оперативність поширення й одержання інформації;

– порівняно низька вартість;

– більш сконцентрована увага користувача перед ПК, можливість розібратися в деталях;

– можливість створити віртуальні співтовариства за інтересами, професійними заняттями. А це вже готова цільова аудиторія.

Існує досить багато можливостей використання Інтернету для рекламування – це й повідомлення системи телеконференцій, і цільові розсилання, і, звичайно, банерна реклама на WWW.

Банер – це рекламне зображення чи текстова інформація певного формату, розташовані на веб-сайті. Найпопулярніші графічні банери розміром 468×60 пікселів (крапок). Зображення на банері може бути анимованим. При натисканні на банер користувач потрапляє на сайт, що рекламується банером.

Банер можна використовувати в двох якостях:

1) для підвищення відвідуваності сайта;

2) як могутній засіб іміджевої реклами.

На банері можуть бути зазначені телефон фірми, інформація про неї або просто логотип.

Наступним методом стимулювання збуту товарів промислового призначення є каталоги.

Видавати каталог доцільно, якщо фірма випускає досить різноманітний асортимент товарів, які різняться розмірами, формою або іншими характеристиками.

Висока вартість видання каталогів диктує доцільність фінансування заходів щодо виявлення осіб і організацій, розсилання яким принесе фірмі найбільшу віддачу.

Контрольні питання

1. Що містить у собі поняття маркетингова політика комунікацій?

2. Назвіть елементи маркетингової політики комунікацій.

3. Які елементи входять до процесу маркетингових комунікацій?

4. Назвіть фактори впливу на засоби маркетингової комунікації.

5. Розкрийте сутність пріоритетних напрямів використання основних засобів реклами.

6. Які засоби стимулювання збуту використовує підприємства товарів промислового призначення?

7. Що таке прямий маркетинг?

8. Які можливості відкривають Інтернет-технології?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 14.2. Internet – технології у промисловому маркетингу