Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 13.2. Види матеріальних запасів

Поняття запасу пронизує всі сфери матеріального виробництва, тому що матеріальний потік на шляху переміщення від первинного джерела сировини до кінцевого споживача може накопичуватися у вигляді запасу на будь-якій ділянці. Управління запасами на кожній з ділянок має свою специфіку. У теорії управління запасами виділяють такі їх види:

1. За місцем продукції у матеріальному потоці:

– запаси матеріальних ресурсів;

– запаси незавершеного виробництва;

– запаси готової продукції;

– запаси тари;

– запаси зворотних відходів.

2. По відношенню до міст формування:

– Запаси в закупівельній сфері – матеріальні ресурси, які знаходяться в матеріальному потоці від постачальників до складів матеріальних ресурсів товаровиробника, призначені для забезпечення виробництва готової продукції;

– Виробничі запаси, запаси матеріальних ресурсів і незавершеного виробництва, які надійшли до споживачів і не були перероблені, знаходяться на підприємствах усіх галузей сфери матеріального виробництва, призначені для виробничого споживання і дають змогу забезпечити безперервність виробничого процесу;

– Товарні (збутові) запаси, запаси готової продукції, транспортні запаси, які знаходяться на складах готової продукції фірми-виробника та у дистрибутивній мережі, призначені для задоволення попиту споживачів (продажу);

– Сукупні матеріальні запаси є об’єктом оптимізації управління з позиції загальних витрат. Містять у собі всі названі види запасів: запаси в постачанні, виробничі запаси і товарні запаси.

3. По відношенню до місця знаходження:

– Складські запаси, запаси продукції, які знаходяться на складах різного типу як внутрішньофірмових, так і посередників;

– Транспортні запаси (запаси в дорозі, транзитні запаси), запаси матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва або готової продукції, які знаходяться в процесі транспортування від однієї ланки системи до іншої або в межах однієї ланки системи;

– Запаси вантажоперероблення, специфічний складський запас, який формується для зберігання (наприклад, перевантаження в одному транспортному вузлі з одного виду транспорту на інший, консолідація, сортування і т. д.).

4. За функціональним призначенням (стосуються виробничих і товарних запасів):

– Поточні (регулярні) запаси – це основна частина виробничих і товарних запасів, які призначені для забезпечення безперервності процесу виробництва і збуту між двома черговими поставками. Утворюються за умов нерівномірного і регулярного постачання через невідповідність обсягів постачання і разового споживання;

– Страхові (гарантійні) запаси призначені для безперервного постачання споживача за непередбачених обставин: відхилення в періодичності та величині партій постачань від зміни інтенсивності споживання, затримки постачань у дорозі, збої у виробничо-технологічних циклах і т. д.;

– Підготовчі (буферні) запаси – це частина виробничого (товарного) запасу, призначена для підготовки матеріальних ресурсів і готової продукції до виробничого або особистого споживання. Їхня наявність зумовлена необхідністю виконання певних операцій з приймання, оформлення, завантаження-розвантаження, додаткової підготовки до споживання;

– Сезонні запаси – це запаси матеріальних ресурсів і готової продукції, які створюються для вирівнювання сезонних коливань попиту в поза сезонний термін виробництва чи транспортування.

– Запаси просування готової продукції формуються і підтримуються в дистрибутивних каналах для швидкої реакції на здійснювану фірмою маркетингову політику просування товару на ринок, що може зумовити різке збільшення попиту на готову продукцію фірми;

– Спекулятивні запаси зазвичай створюються фірмами для матеріальних ресурсів з метою захисту від можливого підвищення цін на них або введення протекційних квот і тарифів;

– застарілі (неліквідні) запаси утворюються внаслідок розбіжності циклів у виробництві і дистриб’юції з життєвим циклом товарів, а також через погіршення якості товарів під час зберігання.

5. По відношенню до розподільчої ланки:

– запаси в постачальників;

– запаси в споживачів;

– запаси в торгових посередників;

– запаси в посередників у фізичному розподілу.

Запаси готової продукції на складах підприємств-виробників засобів виробництва утворюються внаслідок розбіжності терміну виготовлення і відвантаження продукції споживачам.

Основні фактори утворення запасів готової продукції на складах підприємств:

– необхідність безперебійного процесу задоволення потреб клієнтів;

– необхідність накопичення готової продукції до розмірів необхідної партії відвантаження;

– термін для упакування та відвантаження продукції;

– термін для проведення лабораторних аналізів у постачальника;

– термін для завантаження транспортного засобу;

– укомплектування партії поставки, якщо відвантажують декілька видів матеріальних ресурсів одночасно;

– термін на оформлення транспортної документації і очікування передачі завантаженого транспорту транспортній організації;

– необхідність створення резервних запасів для позачергових термінових замовлень споживачів, або при збільшенні кількості спочатку заказаних матеріалів і т. ін.

Класифікація запасів за названими ознаками досить умовна і призначена в основному для їхнього контролю та управління ними.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 13.2. Види матеріальних запасів