Промислова екологія – Апостолюк C. O

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – ПЕРЕДМОВА

Сьогодні, як ніколи раніше, всі галузі народного господарства, в тому числі промисловість України, потребують постійної уваги і підтримки у збереженні екологічної безпеки та екологічної рівноваги у природному середовищі, раціональному використанні матеріальних ресурсів тощо. Виконання

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – ВСТУП

Сьогодні, як ніколи раніше, всі галузі народного господарства, в тому числі промисловість України, потребують постійної уваги і підтримки у збереженні екологічної безпеки та екологічної рівноваги у природному середовищі, раціональному використанні матеріальних ресурсів тощо. Виконання

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – Розділ 1. ЛЮДИНА ТА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

1.1. Поняття про природне середовище Під терміном “навколишнє природне середовище” розуміють не тільки природне фізичне середовище, але й олюднену природу, компоненти якої є наслідком діяльності людини: населені пункти, природні зони, водосховища тощо. Основним компонентом

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – 1.1. Поняття про природне середовище

1.1. Поняття про природне середовище Під терміном “навколишнє природне середовище” розуміють не тільки природне фізичне середовище, але й олюднену природу, компоненти якої є наслідком діяльності людини: населені пункти, природні зони, водосховища тощо. Основним компонентом

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – 1.2. Загальні властивості біосфери

Все живе в біосфері утворює живу речовину. Живі організми відіграють дуже важливу роль у геологічних процесах, які формують Землю. Хімічний склад сучасних атмосфери та гідросфери зумовлений життєдіяльністю організмів. Велике значення організми відіграють також для

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – 1.3. Біохімічний цикл міграції речовин у біосфері

Все живе в біосфері утворює живу речовину. Живі організми відіграють дуже важливу роль у геологічних процесах, які формують Землю. Хімічний склад сучасних атмосфери та гідросфери зумовлений життєдіяльністю організмів. Велике значення організми відіграють також для

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – 1.4. Екосистеми та їх місце в організації біосфери

1.4.1. Рівні організації органічного світу Повітря і вода, рослинність і грунти, звірі й птахи та інші живі організми утворюють взаємопов’язану світову біосферу, яка підтримує все живе і, незважаючи на потужну життєздатність, складається з тендітних

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – 1.4.1. Рівні організації органічного світу

1.4.1. Рівні організації органічного світу Повітря і вода, рослинність і грунти, звірі й птахи та інші живі організми утворюють взаємопов’язану світову біосферу, яка підтримує все живе і, незважаючи на потужну життєздатність, складається з тендітних

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – 1.4.2. Екосистеми як основні складові елементи біосфери

1.4.1. Рівні організації органічного світу Повітря і вода, рослинність і грунти, звірі й птахи та інші живі організми утворюють взаємопов’язану світову біосферу, яка підтримує все живе і, незважаючи на потужну життєздатність, складається з тендітних

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – 1.4.3. Класифікація екосистем

1.4.1. Рівні організації органічного світу Повітря і вода, рослинність і грунти, звірі й птахи та інші живі організми утворюють взаємопов’язану світову біосферу, яка підтримує все живе і, незважаючи на потужну життєздатність, складається з тендітних

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – 1.5. Вплив людини на природне середовище

Одним із факторів, що негативно впливає на природне середовище, є урбанізація (термін “урбанізація” в перекладі з латинської мови означає “містоформування”). За даними ООН, нині у містах більшості розвинених країн мешкає 75-80 % загальної кількості

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – Розділ 2. НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

2.1. Основні джерела забруднення атмосферного повітря на промислових підприємствах 2.1.1. Концепція “джерела забруднення” атмосфери “Джерело забруднення” атмосфери – це обширне поняття, яке можна широко інтерпретувати, особливо внаслідок діяльності людини, а саме: 1) конкретна точка,

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – 2.1. Основні джерела забруднення атмосферного повітря на промислових підприємствах

2.1. Основні джерела забруднення атмосферного повітря на промислових підприємствах 2.1.1. Концепція “джерела забруднення” атмосфери “Джерело забруднення” атмосфери – це обширне поняття, яке можна широко інтерпретувати, особливо внаслідок діяльності людини, а саме: 1) конкретна точка,

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – 2.1.1. Концепція “джерела забруднення” атмосфери

2.1. Основні джерела забруднення атмосферного повітря на промислових підприємствах 2.1.1. Концепція “джерела забруднення” атмосфери “Джерело забруднення” атмосфери – це обширне поняття, яке можна широко інтерпретувати, особливо внаслідок діяльності людини, а саме: 1) конкретна точка,

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – 2.1.2. Основи формування твердих і рідких забруднювачів атмосферного повітря

2.1. Основні джерела забруднення атмосферного повітря на промислових підприємствах 2.1.1. Концепція “джерела забруднення” атмосфери “Джерело забруднення” атмосфери – це обширне поняття, яке можна широко інтерпретувати, особливо внаслідок діяльності людини, а саме: 1) конкретна точка,

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – 2.1.3. Основи формування промислових паро – і газоподібних забруднень атмосфери

Утворення паро – і газоподібних забруднень характерне для різних промислових підприємств, технологічні процеси яких відрізняються за характером, токсичністю, ступенем виділення шкідливих речовин в атмосферу. Переважна більшість технологічних процесів відзначається хімічними реакціями (окислення, відновлення, заміщення,

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – 2.1.4. Забруднення атмосфери викидами машинобудівних підприємств

Утворення паро – і газоподібних забруднень характерне для різних промислових підприємств, технологічні процеси яких відрізняються за характером, токсичністю, ступенем виділення шкідливих речовин в атмосферу. Переважна більшість технологічних процесів відзначається хімічними реакціями (окислення, відновлення, заміщення,

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – Термічні цехи

Джерелами забруднення атмосфери в таких цехах є ванни, агрегати для термічного оброблення, нагрівальні печі, що працюють на рідкому і газоподібному паливі, а також дробоструминні, дробоскидувальні камери. В процесі роботи цих агрегатів та установок в

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – Гальванічні цехи

Джерелами забруднення атмосфери в таких цехах є ванни, агрегати для термічного оброблення, нагрівальні печі, що працюють на рідкому і газоподібному паливі, а також дробоструминні, дробоскидувальні камери. В процесі роботи цих агрегатів та установок в

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – Цехи механічного оброблення металів

Джерелами забруднення атмосфери в таких цехах є ванни, агрегати для термічного оброблення, нагрівальні печі, що працюють на рідкому і газоподібному паливі, а також дробоструминні, дробоскидувальні камери. В процесі роботи цих агрегатів та установок в

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – Цехи з виробництва неметалевих матеріалів

У машинобудуванні зараз широко застосовують склопластики, що містять скловолокнистий наповнювач і зв’язуючі смоли (фенолформальдегідні, епоксидні, ненасичені поліефірні). Виділення шкідливих парів речовин при формуванні й полімеризації різних смол наведено в табл. 2.10 [9]. При виробництві

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – Зварювальні цехи

У машинобудуванні зараз широко застосовують склопластики, що містять скловолокнистий наповнювач і зв’язуючі смоли (фенолформальдегідні, епоксидні, ненасичені поліефірні). Виділення шкідливих парів речовин при формуванні й полімеризації різних смол наведено в табл. 2.10 [9]. При виробництві

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – Фарбувальні цехи

У машинобудуванні зараз широко застосовують склопластики, що містять скловолокнистий наповнювач і зв’язуючі смоли (фенолформальдегідні, епоксидні, ненасичені поліефірні). Виділення шкідливих парів речовин при формуванні й полімеризації різних смол наведено в табл. 2.10 [9]. При виробництві

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – 2.1.5. Основні джерела забруднення атмосферного повітря деревообробними підприємствами

Технологічні процеси на підприємствах деревообробної промисловості пов’язані з виділенням в атмосферу шкідливих речовин: пилу, пари розчинників і розріджувачів, формальдегіду, окису вуглецю, оксидів азоту, аміаку, деревних відходів та ін. Основними джерелами забруднення атмосферного повітря на

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – 2.1.6. Забруднення атмосфери енергетичними підприємствами та транспортними засобами

Найбільше забруднюють атмосферне повітря підприємства, які працюють на вуглеводневому паливі: бензині, гасі, мазуті, вугіллі, природному газі, дизельному паливі та ін. Обсяг забруднення визначається в першу чергу складом, об’ємом спалювання палива та організацією процесу горіння.

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – 2.2. Основні джерела та речовини, що забруднюють стічні води на промислових підприємствах

2.2.1. Формування стічних вод На території промислових підприємств утворюються стічні води трьох видів: побутові, поверхневі (зливні) та виробничі. Побутові стічні води підприємств утворюються при експлуатації на їхній території душових кімнат, санвузлів, пральних приміщень, їдалень.

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – 2.2.1. Формування стічних вод

2.2.1. Формування стічних вод На території промислових підприємств утворюються стічні води трьох видів: побутові, поверхневі (зливні) та виробничі. Побутові стічні води підприємств утворюються при експлуатації на їхній території душових кімнат, санвузлів, пральних приміщень, їдалень.

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – 2.2.2. Забруднення стічних вод машинобудівними підприємствами

2.2.1. Формування стічних вод На території промислових підприємств утворюються стічні води трьох видів: побутові, поверхневі (зливні) та виробничі. Побутові стічні води підприємств утворюються при експлуатації на їхній території душових кімнат, санвузлів, пральних приміщень, їдалень.

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – Металургійні та ливарні цехи

2.2.1. Формування стічних вод На території промислових підприємств утворюються стічні води трьох видів: побутові, поверхневі (зливні) та виробничі. Побутові стічні води підприємств утворюються при експлуатації на їхній території душових кімнат, санвузлів, пральних приміщень, їдалень.

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – Ковальсько-пресові та прокатні цехи

Основними домішками стічних вод, що використовуються для охолодження технологічного обладнання, поковок, гідрозбивання металевої окалини та обробки приміщень, є частинки пилу, окалини та мастил. Наприклад, під час прокатування металів на великосортних, середньо – і малосортних

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – Механічні та термічні цехи

Основними домішками стічних вод, що використовуються для охолодження технологічного обладнання, поковок, гідрозбивання металевої окалини та обробки приміщень, є частинки пилу, окалини та мастил. Наприклад, під час прокатування металів на великосортних, середньо – і малосортних

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – Травильні гальванічні дільниці

Основними домішками стічних вод, що використовуються для охолодження технологічного обладнання, поковок, гідрозбивання металевої окалини та обробки приміщень, є частинки пилу, окалини та мастил. Наприклад, під час прокатування металів на великосортних, середньо – і малосортних

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – 2.2.3. Забруднення стічних вод деревообробними підприємствами

Внаслідок інтенсивного використання деревообробними підприємствами водних ресурсів відбувається забруднення водоймищ, що у результаті призводить до значних якісних і кількісних змін як водного басейну певного регіону, так і гідросфери в цілому. Більшість водоймищ, річок, озер

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – 2.2.4. Забруднення стічних вод целюлозно-паперовими підприємствами

Підприємства целюлозно-паперової промисловості скидають у стічні води целюлозні волокна й розчини органічних речовин. У стоках цих підприємств є розчинені вуглеводні, смоли і жири. Всі вони легко окислюються при взаємодії з аеробними мікроорганізмами, що супроводжується

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – 2.2.5. Забруднення стічних вод підприємствами мікробіологічної, харчової та легкої промисловостей

Підприємства целюлозно-паперової промисловості скидають у стічні води целюлозні волокна й розчини органічних речовин. У стоках цих підприємств є розчинені вуглеводні, смоли і жири. Всі вони легко окислюються при взаємодії з аеробними мікроорганізмами, що супроводжується

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – 2.2.6. Забруднення грунтів лісопереробними та целюлозно-паперовими підприємствами

Підприємства целюлозно-паперової промисловості скидають у стічні води целюлозні волокна й розчини органічних речовин. У стоках цих підприємств є розчинені вуглеводні, смоли і жири. Всі вони легко окислюються при взаємодії з аеробними мікроорганізмами, що супроводжується

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – 2.3. Енергетичне забруднення довкілля

Промислові підприємства є потужними джерелами енергетичного забруднення довкілля. До енергетичних забруднень довкілля відносять шум, вібрацію, електромагнітні та іонізуючі випромінювання. Негативного впливу зазнають атмосферне повітря, гідросфера, літосфера, флора, фауна, а через них і людина. Джерела

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – Джерела шуму

Промислові підприємства є потужними джерелами енергетичного забруднення довкілля. До енергетичних забруднень довкілля відносять шум, вібрацію, електромагнітні та іонізуючі випромінювання. Негативного впливу зазнають атмосферне повітря, гідросфера, літосфера, флора, фауна, а через них і людина. Джерела

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – Джерела вібрацій

На машинобудівних і деревообробних підприємствах широко застосовують обладнання ударної дії (молоти, преси, лісопильні рами), потужні енергетичні установки (насоси, компресори, двигуни), залізничний транспорт, які є потужними джерелами вібрації. У всіх випадках вібрація поширюється грунтом і

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – Джерела електромагнітних випромінювань

На машинобудівних і деревообробних підприємствах широко застосовують обладнання ударної дії (молоти, преси, лісопильні рами), потужні енергетичні установки (насоси, компресори, двигуни), залізничний транспорт, які є потужними джерелами вібрації. У всіх випадках вібрація поширюється грунтом і

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – Джерела іонізуючого випромінювання

Дія іонізуючого випромінювання на людину може відбуватися в результаті зовнішнього та внутрішнього опромінювань. Зовнішнє опромінювання спричиняють джерела рентгенівського, у-випромінювання та потоки протонів і нейтронів, що знаходяться поза організмом людини. Внутрішнє опромінювання викликають а –

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – Розділ 3. ЗАХИСТ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВІД ВИКИДІВ ПРОМИСЛОВОГО ПИЛУ

3.1. Основні принципи та способи вилучення пилу з атмосферного повітря На промислових підприємствах практично неможливо уникнути пилоутворення (див. розділ 2). А тому доцільно конкретизувати таке поняття, як “промисловий пил”. Відомо, що пил – це

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – 3.1. Основні принципи та способи вилучення пилу з атмосферного повітря

3.1. Основні принципи та способи вилучення пилу з атмосферного повітря На промислових підприємствах практично неможливо уникнути пилоутворення (див. розділ 2). А тому доцільно конкретизувати таке поняття, як “промисловий пил”. Відомо, що пил – це

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – Механічні принципи вилучення пилу з повітряного (газового) потоку

Ці принципи є найбільш гнучкими і поширеними та існують в чотирьох варіантах. Розглянемо суть кожного з них. Перший варіант грунтується на застосуванні сил маси. Встановлено, що частинки горизонтального повітряного потоку, змішаного з пилом, знаходяться

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – Електричні принципи видалення пилу з повітряного потоку

Ці принципи є найбільш гнучкими і поширеними та існують в чотирьох варіантах. Розглянемо суть кожного з них. Перший варіант грунтується на застосуванні сил маси. Встановлено, що частинки горизонтального повітряного потоку, змішаного з пилом, знаходяться

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – Акустичний принцип вилучення пилу з повітряного потоку

Ці принципи є найбільш гнучкими і поширеними та існують в чотирьох варіантах. Розглянемо суть кожного з них. Перший варіант грунтується на застосуванні сил маси. Встановлено, що частинки горизонтального повітряного потоку, змішаного з пилом, знаходяться

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – 3.2. Повітряні фільтри, їхні характеристики та сфера застосування

Повітряні фільтри належать до основних пилоочисних установок, широко застосовуються для очищення повітря від пилу на підприємствах різних галузей промисловості України. Повітряними фільтрами називають установки, призначені для відокремлення (вилучення) пилу з повітря та газів. Найбільш

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – 3.2.1. Класифікація повітряних фільтрів

Повітряні фільтри належать до основних пилоочисних установок, широко застосовуються для очищення повітря від пилу на підприємствах різних галузей промисловості України. Повітряними фільтрами називають установки, призначені для відокремлення (вилучення) пилу з повітря та газів. Найбільш

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – 3.2.2. Масляні фільтри та сфера їх застосування

Повітряні фільтри належать до основних пилоочисних установок, широко застосовуються для очищення повітря від пилу на підприємствах різних галузей промисловості України. Повітряними фільтрами називають установки, призначені для відокремлення (вилучення) пилу з повітря та газів. Найбільш

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – Масляні фільтри Е. В. Рекка

Першим представником коміркових масляних фільтрів став фільтр Е. В. Рекка. Фільтри цього типу – це металеві коробки, заповнені гофрованими сталевими сітками. Коробка закріплена у металевій вставній коробці. Висота гофрів сітки – 4 мм. Сітки