Професійна етика – Бралатан В. П

Професійна етика – Бралатан В. П. – ПЕРЕДМОВА

Сучасний етап у розвитку етичної науки пов’язаний з питаннями, від характеру вирішення яких багато в чому залежить становище людини у світі. В кожній професії є свої моральні проблеми. Але серед інших професій вирізняється певна

Професійна етика – Бралатан В. П. – РОЗДІЛ 1. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА: ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ В СУСПІЛЬСТВІ

Сучасний етап у розвитку етичної науки пов’язаний з питаннями, від характеру вирішення яких багато в чому залежить становище людини у світі. В кожній професії є свої моральні проблеми. Але серед інших професій вирізняється певна

Професійна етика – Бралатан В. П. – 1.1. Історія та умови виникнення етики

Сучасний етап у розвитку етичної науки пов’язаний з питаннями, від характеру вирішення яких багато в чому залежить становище людини у світі. В кожній професії є свої моральні проблеми. Але серед інших професій вирізняється певна

Професійна етика – Бралатан В. П. – 1.2. Поняття загальної етики

Сьогодні прийнято говорити про професійну етику лікаря, педагога, журналіста, депутата, судді, відповідні етичні кодекси в бізнесі, у військових, у сфері торгівлі. Через поглиблення професіоналізації праці перед спеціалістами різноманітних напрямів все частіше виникають моральні колізії,

Професійна етика – Бралатан В. П. – 1.3. Професійна етика в суспільстві та її взаємозв’язок з іншими науками

Кризові явища, пов’язані з розвитком існуючої цивілізації, глобальні проблеми, які на весь голос заявили про себе людству (екологічні, демографічні, проблеми війни і миру, голоду, хвороб, культури тощо), можуть бути вирішеними людьми з гуманістичними орієнтирами,

Професійна етика – Бралатан В. П. – 1.4. Класифікація професійної етики

Оскільки мораль виступає надзвичайно важливим елементом людської діяльності, сама діяльність людей у всій її різноманітності та специфічності не може не накладати відбиток і на специфіку моральної регуляції. Існують окремі види людської діяльності, де висуваються

Професійна етика – Бралатан В. П. – 1.5. Особливості етики різних професій

За сучасних умов, коли формуються ринкові відносини, розбудовується громадянське суспільство і правова держава, зростання вільного саморегулюючого першопочатку в праці, підсилення моральних чинників у системі її стимулів, гуманізація різних сфер праці призводить до постійного розширення

Професійна етика – Бралатан В. П. – РОЗДІЛ 2. РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЇ БУХГАЛТЕРА ТА АУДИТОРА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

2.1. Основи діяльності та функції Аудиторської палати України 2.2. Міжнародна федерація бухгалтерів 2.2.1. Мета, завдання та структура МФБ 2.2.2. Послуги з аудиту та надання впевненості. Етика 2.2.3. Призначення й класифікація міжнародних стандартів аудиту 2.2.4.

Професійна етика – Бралатан В. П. – 2.1. Основи діяльності та функції Аудиторської палати України

2.1. Основи діяльності та функції Аудиторської палати України 2.2. Міжнародна федерація бухгалтерів 2.2.1. Мета, завдання та структура МФБ 2.2.2. Послуги з аудиту та надання впевненості. Етика 2.2.3. Призначення й класифікація міжнародних стандартів аудиту 2.2.4.

Професійна етика – Бралатан В. П. – 2.2. Міжнародна федерація бухгалтерів

2.2.1. Мета, завдання та структура МФБ Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ) – це всесвітня організація бухгалтерів-професіоналів, заснована у 1977 році. її мета – служіння інтересам суспільства, вдосконалення бухгалтерської професії на міжнародному рівні та розвиток сильної

Професійна етика – Бралатан В. П. – 2.2.1. Мета, завдання та структура МФБ

2.2.1. Мета, завдання та структура МФБ Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ) – це всесвітня організація бухгалтерів-професіоналів, заснована у 1977 році. її мета – служіння інтересам суспільства, вдосконалення бухгалтерської професії на міжнародному рівні та розвиток сильної

Професійна етика – Бралатан В. П. – 2.2.2. Послуги з аудиту та надання впевненості. Етика

Рада з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ) розробляє МСА та Міжнародні стандарти завдань з огляду (МСЗО), що стосуються аудиторської перевірки та огляду історичних фінансових звітів, та Міжнародні стандарти завдань з надання впевненості

Професійна етика – Бралатан В. П. – 2.2.3. Призначення й класифікація міжнародних стандартів аудиту (МСА)

Стандарти аудиту – це документи, що формулюють однакові вимоги, при дотриманні яких забезпечується відповідний рівень якості аудиту й супутніх йому послуг. Міжнародні стандарти аудиту призначені для застосування при аудиті фінансової звітності, але їх можна

Професійна етика – Бралатан В. П. – 2.2.4. Кодекс професійної етики аудитора

Стандарти аудиту – це документи, що формулюють однакові вимоги, при дотриманні яких забезпечується відповідний рівень якості аудиту й супутніх йому послуг. Міжнародні стандарти аудиту призначені для застосування при аудиті фінансової звітності, але їх можна

Професійна етика – Бралатан В. П. – 2.3. Організація та особливості роботи Спілки аудиторів України

Управління аудиторською діяльністю є процесам регулювання роботи аудиторських фірм (аудиторів) з метою дотримання єдиних методологічних вимог. В різних країнах цей процес має свої особливості. На сьогодні існує два підходи до створення нормативно-правової бази регулювання

Професійна етика – Бралатан В. П. – РОЗДІЛ 3. ЕТИКА ДЛЯ ВСІХ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ

3.1. Загальна характеристика фундаментальних принципів 3.2. Чесність 3.3. Об’єктивність 3.4. Професійна компетентність та належна ретельність 3.5. Конфіденційність 3.6. Професійна поведінка Стрижневі терміни: Фундаментальні принципи, чесність, об’єктивність, професійна компетентність, належна ретельність, конфіденційність, професійна поведінка, загроза

Професійна етика – Бралатан В. П. – 3.1. Загальна характеристика фундаментальних принципів

3.1. Загальна характеристика фундаментальних принципів 3.2. Чесність 3.3. Об’єктивність 3.4. Професійна компетентність та належна ретельність 3.5. Конфіденційність 3.6. Професійна поведінка Стрижневі терміни: Фундаментальні принципи, чесність, об’єктивність, професійна компетентність, належна ретельність, конфіденційність, професійна поведінка, загроза

Професійна етика – Бралатан В. П. – Розв’язання етичних конфліктів

3.1. Загальна характеристика фундаментальних принципів 3.2. Чесність 3.3. Об’єктивність 3.4. Професійна компетентність та належна ретельність 3.5. Конфіденційність 3.6. Професійна поведінка Стрижневі терміни: Фундаментальні принципи, чесність, об’єктивність, професійна компетентність, належна ретельність, конфіденційність, професійна поведінка, загроза

Професійна етика – Бралатан В. П. – 3.2. Чесність

Принцип чесності накладає на всіх професійних бухгалтерів обов’язок були відвертими та чесними в своїх професійних та ділових стосунках. Чесність передбачає справедливе ведення справ та правдивість. Професійний бухгалтер не повинен мати відношення до звітів, декларацій,

Професійна етика – Бралатан В. П. – 3.3. Об’єктивність

Принцип чесності накладає на всіх професійних бухгалтерів обов’язок були відвертими та чесними в своїх професійних та ділових стосунках. Чесність передбачає справедливе ведення справ та правдивість. Професійний бухгалтер не повинен мати відношення до звітів, декларацій,

Професійна етика – Бралатан В. П. – 3.4. Професійна компетентність та належна ретельність

Принцип чесності накладає на всіх професійних бухгалтерів обов’язок були відвертими та чесними в своїх професійних та ділових стосунках. Чесність передбачає справедливе ведення справ та правдивість. Професійний бухгалтер не повинен мати відношення до звітів, декларацій,

Професійна етика – Бралатан В. П. – 3.5. Конфіденційність

Принцип чесності накладає на всіх професійних бухгалтерів обов’язок були відвертими та чесними в своїх професійних та ділових стосунках. Чесність передбачає справедливе ведення справ та правдивість. Професійний бухгалтер не повинен мати відношення до звітів, декларацій,

Професійна етика – Бралатан В. П. – 3.6. Професійна поведінка

Принцип чесності накладає на всіх професійних бухгалтерів обов’язок були відвертими та чесними в своїх професійних та ділових стосунках. Чесність передбачає справедливе ведення справ та правдивість. Професійний бухгалтер не повинен мати відношення до звітів, декларацій,

Професійна етика – Бралатан В. П. – РОЗДІЛ 4. ЕТИКА ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ-ПРАКТИКІВ (АУДИТОРІВ)

4.1. Загрози та застережні заходи 4.2. Професійне призначення 4.3. Конфлікт інтересів 4.4. Другий висновок 4.5. Гонорари та інші винагороди 4.6. Рекламування професійних послуг 4.7. Подарунки та заохочення 4.8. Зберігання активів клієнта 4.9. Об’єктивність –

Професійна етика – Бралатан В. П. – 4.1. Загрози та застережні заходи

4.1. Загрози та застережні заходи 4.2. Професійне призначення 4.3. Конфлікт інтересів 4.4. Другий висновок 4.5. Гонорари та інші винагороди 4.6. Рекламування професійних послуг 4.7. Подарунки та заохочення 4.8. Зберігання активів клієнта 4.9. Об’єктивність –

Професійна етика – Бралатан В. П. – 4.2. Професійне призначення

Прийняття клієнта Перед прийняттям нового клієнта професійний бухгалтер-практик повинен розглянути питання, чи не створить таке прийняття загроз недотримання фундаментальних принципів. Потенційні загрози чесності або професійній поведінці можуть викликатись, наприклад, сумнівними питаннями, пов’язаними з клієнтом

Професійна етика – Бралатан В. П. – Прийняття клієнта

Прийняття клієнта Перед прийняттям нового клієнта професійний бухгалтер-практик повинен розглянути питання, чи не створить таке прийняття загроз недотримання фундаментальних принципів. Потенційні загрози чесності або професійній поведінці можуть викликатись, наприклад, сумнівними питаннями, пов’язаними з клієнтом

Професійна етика – Бралатан В. П. – Прийняття завдання

Прийняття клієнта Перед прийняттям нового клієнта професійний бухгалтер-практик повинен розглянути питання, чи не створить таке прийняття загроз недотримання фундаментальних принципів. Потенційні загрози чесності або професійній поведінці можуть викликатись, наприклад, сумнівними питаннями, пов’язаними з клієнтом

Професійна етика – Бралатан В. П. – Зміни в професійному призначенні

Професійний бухгалтер-практик, якого просять замінити іншого професійного бухгалтера-практика, або який розглядає можливість участі в тендері на виконання завдання, що на цей момент виконується іншим професійним бухгалтером-практиком, має визначити, чи є будь-які підстави, професійні або

Професійна етика – Бралатан В. П. – 4.3. Конфлікт інтересів

Професійний бухгалтер-практик повинен здійснити відповідні кроки для виявлення обставин, що можуть призвести до конфлікту інтересів. Подібні обставини можуть викликати появу загроз недотримання фундаментальних принципів. Наприклад, загроза об’єктивності може виникнути у випадку, коли професійний бухгалтер-практик

Професійна етика – Бралатан В. П. – 4.4. Другий висновок

Ситуації, коли професійного бухгалтера-практика просять надати другий висновок стосовно облікових, аудиторських чи звітних стандартів або принципів, застосованих за конкретних обставин або до конкретних операцій, здійснених безпосередньо або від імені компанії чи суб’єкта господарювання, які

Професійна етика – Бралатан В. П. – 4.5. Гонорари та інші винагороди

Ситуації, коли професійного бухгалтера-практика просять надати другий висновок стосовно облікових, аудиторських чи звітних стандартів або принципів, застосованих за конкретних обставин або до конкретних операцій, здійснених безпосередньо або від імені компанії чи суб’єкта господарювання, які

Професійна етика – Бралатан В. П. – 4.6. Рекламування професійних послуг

Якщо професійний бухгалтер-практик шукає нову роботу шляхом реклами або інших форм маркетингу, це може створювати потенційні загрози недотримання фундаментальних принципів. У випадках, коли послуги, можливості або продукти пропонуються на ринку невідповідно до принципу професійної

Професійна етика – Бралатан В. П. – 4.7. Подарунки та заохочення

Якщо професійний бухгалтер-практик шукає нову роботу шляхом реклами або інших форм маркетингу, це може створювати потенційні загрози недотримання фундаментальних принципів. У випадках, коли послуги, можливості або продукти пропонуються на ринку невідповідно до принципу професійної

Професійна етика – Бралатан В. П. – 4.8. Зберігання активів клієнта

Якщо професійний бухгалтер-практик шукає нову роботу шляхом реклами або інших форм маркетингу, це може створювати потенційні загрози недотримання фундаментальних принципів. У випадках, коли послуги, можливості або продукти пропонуються на ринку невідповідно до принципу професійної

Професійна етика – Бралатан В. П. – 4.9. Об’єктивність – всі послуги

При наданні будь-яких професійних послуг професійний бухгалтер-практик повинен розглядати можливість загрози і недотримання фундаментального принципу об’єктивності, що виникають внаслідок зацікавленості або стосунків з клієнтом, його директорами, посадовими особами або працівниками. Наприклад, може існувати загроза

Професійна етика – Бралатан В. П. – 4.10. Незалежність – завдання з надання впевненості

При наданні будь-яких професійних послуг професійний бухгалтер-практик повинен розглядати можливість загрози і недотримання фундаментального принципу об’єктивності, що виникають внаслідок зацікавленості або стосунків з клієнтом, його директорами, посадовими особами або працівниками. Наприклад, може існувати загроза

Професійна етика – Бралатан В. П. – РОЗДІЛ 5. ЕТИКА ДЛЯ ШТАТНИХ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ

5.1. Загрози та застережні заходи 5.2. Потенційні конфлікти 5.3. Підготовка та подання інформації 5.4. Достатня компетентність 5.5. Фінансові інтереси 5.6. Заохочення Стрижневі терміни: Загрози та застережні заходи, потенційні конфлікти, підготовка та подання інформації, достатня

Професійна етика – Бралатан В. П. – 5.1. Загрози та застережні заходи

5.1. Загрози та застережні заходи 5.2. Потенційні конфлікти 5.3. Підготовка та подання інформації 5.4. Достатня компетентність 5.5. Фінансові інтереси 5.6. Заохочення Стрижневі терміни: Загрози та застережні заходи, потенційні конфлікти, підготовка та подання інформації, достатня

Професійна етика – Бралатан В. П. – 5.2. Потенційні конфлікти

Штатний професійний бухгалтер має професійний обов’язок дотримуватись фундаментальних принципів. Однак можуть траплятися випадки, коли виникає конфлікт між його відповідальністю перед організацією-роботодавцем та професійним обов’язком дотримання фундаментальних принципів. Зазвичай штатний професійний бухгалтер повинен підтримувати законні

Професійна етика – Бралатан В. П. – 5.3. Підготовка та подання інформації

Штатний професійний бухгалтер має професійний обов’язок дотримуватись фундаментальних принципів. Однак можуть траплятися випадки, коли виникає конфлікт між його відповідальністю перед організацією-роботодавцем та професійним обов’язком дотримання фундаментальних принципів. Зазвичай штатний професійний бухгалтер повинен підтримувати законні

Професійна етика – Бралатан В. П. – 5.4. Достатня компетентність

Фундаментальний принцип професійної компетентності та належної ретельності вимагає від штатного бухгалтера братися тільки за такі завдання, для виконання яких він як штатний професійний бухгалтер має, або може отримати, достатню професійну підготовку або досвід. Штатний

Професійна етика – Бралатан В. П. – 5.5. Фінансові інтереси

Фундаментальний принцип професійної компетентності та належної ретельності вимагає від штатного бухгалтера братися тільки за такі завдання, для виконання яких він як штатний професійний бухгалтер має, або може отримати, достатню професійну підготовку або досвід. Штатний

Професійна етика – Бралатан В. П. – 5.6. Заохочення

Отримання пропозицій Штатному професійному бухгалтеру чи його найближчому, чи близькому родичеві можуть пропонувати заохочення. Таке заохочення може набирати різні форми, включаючи подарунки, запрошення, надання переваги та неприйнятні посилання на дружбу або лояльність. Пропозиції заохочень

Професійна етика – Бралатан В. П. – Отримання пропозицій

Отримання пропозицій Штатному професійному бухгалтеру чи його найближчому, чи близькому родичеві можуть пропонувати заохочення. Таке заохочення може набирати різні форми, включаючи подарунки, запрошення, надання переваги та неприйнятні посилання на дружбу або лояльність. Пропозиції заохочень

Професійна етика – Бралатан В. П. – Пропонування заохочень

Отримання пропозицій Штатному професійному бухгалтеру чи його найближчому, чи близькому родичеві можуть пропонувати заохочення. Таке заохочення може набирати різні форми, включаючи подарунки, запрошення, надання переваги та неприйнятні посилання на дружбу або лояльність. Пропозиції заохочень

Професійна етика – Бралатан В. П. – РОЗДІЛ 6. ЕТИКА ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ

6.1. Сутність, мета та завдання Кодексу етики працівника ДКРС 6.2. Морально-етичні принципи професійної діяльності 6.3. Протидія одержанню винагороди (подарунків) 6.4. Внутрішній контроль за дотриманням норм Кодексу етики Стрижневі терміни: Державна контрольно-ревізійна служба, ревізор, довіра,

Професійна етика – Бралатан В. П. – 6.1. Сутність, мета та завдання Кодексу етики працівника ДКРС

6.1. Сутність, мета та завдання Кодексу етики працівника ДКРС 6.2. Морально-етичні принципи професійної діяльності 6.3. Протидія одержанню винагороди (подарунків) 6.4. Внутрішній контроль за дотриманням норм Кодексу етики Стрижневі терміни: Державна контрольно-ревізійна служба, ревізор, довіра,

Професійна етика – Бралатан В. П. – 6.2. Морально-етичні принципи професійної діяльності

6.1. Сутність, мета та завдання Кодексу етики працівника ДКРС 6.2. Морально-етичні принципи професійної діяльності 6.3. Протидія одержанню винагороди (подарунків) 6.4. Внутрішній контроль за дотриманням норм Кодексу етики Стрижневі терміни: Державна контрольно-ревізійна служба, ревізор, довіра,

Професійна етика – Бралатан В. П. – Політичний нейтралітет

ДКРС та її органи повинні дотримуватися політичного нейтралітету на словах та у дійсності – шляхом декларування політичної незалежності та її дотримання у щоденній роботі. Для неупередженого виконання контрольних повноважень працівники мають бути незалежними від