Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – Принципи захисту даних та кримінальної процедури

Вплив принципів захисту даних на опрацювання інформації поліцейськими службами зазначені у звіті, присвяченому третьому оцінюванню Рекомендації № (87) 15, що регулює використання особистих даних в поліцейському секторі. Хоча національні кримінальні кодекси не розроблялися спеціально з метою захисту даних, багато з їхніх правил мають той же ефект, що й принципи захисту даних, наприклад заходи безпеки щодо обвинувачуваних, правила збору доказів, баланс інтересів під час справедливого судового розгляду. В цьому зв’язку, Європейський комітет з правової співпраці (CDCJ) розробив наступні особливі принципи захисту даних:

А) Принцип законності опрацювання

Немає необхідності створювати особливі правові норми, які уповноважують судові органи опрацьовувати особисті дані, в кожному випадку, з метою виконання вимог принципу законності, якщо положення кримінально-процесуального кодексу вже обумовлюють такі норми.

Б) Принцип завершеності / досягнення цілі

При аналізі відповідності повторного використання особистих даних, що зібрані в межах судової кримінальної справи, та первинною метою збору даних, особливу увагу слід приділяти наступним міркуванням:

1) чи пов’язані безпосередньо судова кримінальна справа та судова цивільна справа, для якої повторно використовуються дані;

2) чи пов’язані безпосередньо судова кримінальна справа та адміністративна справа, для якої повторно використовуються дані.

Якщо мета, з якою дані повинні повторно використовуватися, не пов’язана з метою збору даних, можливо застосовувати винятки, що передбачені ст. 9 Конвенції 108.

В) Принцип пропорційності

У сфері судової діяльності також повинен застосовуватися принцип пропорційності по відношенню до опрацювання даних. Однак умови застосування цього принципу необхідно оцінювати з належною гнучкістю, приймаючи до уваги усі операції опрацювання даних, що були проведені під час пред’явлення позову та проведення кримінального судового процесу. Вимоги справедливого судового розгляду та необхідність зберігання виправдувальних даних обмежують передбачення необхідності органів, що виконують таку діяльність, в інформації.

Г) Принцип тривалості зберігання

Особисті дані, що використовуються як основа для винесення судового рішення, можуть зберігатися у файлах судових органів впродовж такого терміну часу, який е необхідним для виконання вимог судової процедури. Коли потреба в даних для виконання вимог судової процедури, для якої вони були зібрані, зникає, зберігання даних дозволяється лише для цілей судового перегляду, або історичного, наукового або статистичного аналізу. Необхідно вжити відповідних заходів безпеки під час зберігання даних, щоб запобігти їх використовуванню в інших цілях.

Д) Принцип прозорості

В принципі, особи, чиї дані включені до судового файлу, повинні бути про це повідомлені. Таке повідомлення відіграє особливо важливу роль, коли заходи, що втручаються в особисте життя, мають безпосереднє відношення до суб’єкту даних.

Е) Право доступу

Якщо суб’єкт даних вимагає доступу до даних про себе, які були повідомлені судовими органами іншої країни, необхідно надати можливість органам країни походження даних висловити своє рішення перш ніж така вимога буде задоволена.

Є) Принцип якості даних: право виправлення помилок або видалення даних

Необхідно визначити, чи можливо надати право суб’єкту даних на виправлення помилок та видалення даних, що містяться в судових файлах, згідно з відповідними положеннями законодавства про кримінальне судочинство. Якщо суб’єкт даних вважає дані, що включені в судовий файл, хибними, він чи вона матимете право подати заяву із зазначенням виправлень. Така заява складатиме невід’ємну частину судового файлу.

Ж) Принцип незалежного нагляду

Держави вільні в призначені різних незалежних державних органів з метою контролю та нагляду за належним виконанням прав, що викладені в Конвенції 108 та в національному законодавстві щодо захисту даних. Розподіл повноважень щодо виконання цих завдань між наглядовими органами з захисту даних та судовими органами регулюватиметься національним законодавством.

Ці органи повинні співпрацювати. Коли закон надає судові повноваження наглядовим органам з захисту даних, необхідно приділити особливу увагу повазі прав особистості, зокрема, права на справедливий судовий розгляд.

З) Принцип заходів безпеки

Судовим органам слід приймати до уваги підвищений ризик зазіхання на особисте життя суб’єктів даних при оприлюдненні судового рішення в Інтернеті або наданні його на компакт-диску. Слід вжити необхідних заходів з метою запобігання протиправного цифрового пошуку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – Принципи захисту даних та кримінальної процедури