Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 13.8. Захист персональних даних у роботі поліції

Застосування нових інформаційних технологій дозволяє поліції вживати нових прийомів і засобів подолання злочинності. Зокрема реєстрація й аналіз персональних даних дозволяє поліції робити їх перехресну перевірку та виявлення взаємозв’язків, іншим способом недоступних для виявлення. Однак неконтрольоване використання персональних даних може бути порушенням права на приватне життя. Тому постає необхідність гарантувати захист персональних даних шляхом запровадження відповідних правил їх застосування. З огляду на ці принципи варто звернути увагу на Рекомендацію № R (85) 15 Ради Європи щодо використання поліцією персональних даних.

Звітність і контроль

Поліція має бути підзвітною державі (відповідно до центральних, регіональних і локальних органів), адже носієм поліцейської влади є саме держава. Однак у демократичній країні також має бути забезпечено широкий контроль безпосередньо громадськості за діяльністю держави. Більш того, безпосередній контроль громадськості є ключовим для належного здійснення поліцією своїх функцій та їх плідної взаємодії. Способів такого контролю відомо чимало: через звітність поліції перед представницьким органами, або ж шляхом надання безпосередніх громадських звітів. У цілому відкритість поліції є базовою для гарантування її ефективності.

Для досягнення найбільшої ефективності поліцейської діяльності найефективнішим є забезпечення звітності поліції перед органами різних гілок влади. Парламент здійснює первинний контроль, визначаючи загальні правові та організаційні рамки діяльності поліції, а також ретроактивний контроль через свої контрольні органи, комісії тощо, а також через омбудсмена і його власну ініціативу щодо розслідувань або внаслідок скарг громадян.

Виконавча влада (уряди: центральний, регіональний і локальний), якій підпорядкована поліція, має можливість прямого контролю. Поліція отримує фінансування з центрального бюджету, загальні напрями її діяльності належать до компетенції уряду. Уряд також запроваджує детальне регламентування діяльності поліції. Тут важливою є також оперативна самостійність поліції у безпосередньому виконанні своїх завдань і функцій.

Судова влада постійно контролює поліцію у межах системи кримінальної юстиції. Суди відтак мають право контролю posteriori за діяльністю поліції через кримінальні, адміністративні та цивільні провадження, ініційовані як державою, так і громадянами тощо. Важливим є забезпечення збалансованості між усіма цими видами і способами здійснення контролю за поліцією.

13.9. Поліцейська етика

Багато країн Європи здійснюють реорганізацію поліції для забезпечення її демократичного контролю та консолідації демократичних цінностей. Вона також спрямована на забезпечення спільних поліцейських стандартів на національному рівні (з огляду на все більшу мобільність європейців, які хочуть мати справу з уніфікованими, справедливими і прогнозованими поліцейськими порядками), а також на потребу у співпраці між поліціями у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю.

Поліція у демократичному суспільстві підтримує демократичні цінності і сама має орієнтуватись на них. Загалом громадськість погоджується з необхідністю поліцейської діяльності і шанує її реалізацію у тих межах, які визначені етичними правилами. У свою чергу, дотримуючись цього поліція може сподіватись на лояльність громадськості, довіру до її діяльності, а також на підтримку. Такі погляди на поліцію є базовими з точки зору Ради Європи.

Хоча Кодекс поліцейської етики є лише початком розроблення спільних поліцейських стандартів, їх відсутність дає мало підстав сподіватись на успіх. Започатковуючи етичні стандарти, Кодекс поліцейської етики надає можливість розпізнати проблеми етики, їх краще зрозуміти та після належного аналізу повніше реалізувати. Це своєю чергою ставить питання про цінності, які у своїй діяльності переслідує поліція та їх відповідне досягнення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 13.8. Захист персональних даних у роботі поліції